Danmark

18. februar 2007

Halvdelen af en foedselsaargang i Danmark paa 64.000-65.000 er de fremmedes foedsler


iod

Dansk Befolkningsregnskab for 2006

 Henved halvdelen af en fødselsårgang i Danmark på 64.000-65.000 er de fremmedes fødsler. Ikke alene udfylder de fremmede danskernes og andre vesterlændinges efterslæb m. h. t fødsler – der skyldes at disse kun føder 1,05-1,16 barn, måske lidt mere pr. kvinde i gennemsnit – i alt 22.322-27.903 eller lidt mere, men ikke meget, viser vore forskellige analyser (se linkene nedenfor).

 Derudover bidrager de fremmede til en nettotilvæksten fra fødsler på 8.803 og fra (netto)indvandring med 11.086 

 Sådanne forudsætninger er vi henvist til at bygge på, fordi de officielle data, der er mere end hårdt brug for, ikke findes, men derimod alt andet overflødigt.   

 Bygger direkte på de officielle oplysninger der hentes på:  http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=277  

 Samlet population i Danmark 1. januar 2006: 5.427.459

 Samlet population i Danmark 1. januar 2007: 5.447.084

 Samlet vækst i populationen i 2006: 19.625 

 Lad os se på de demografiske kilderne og dræn: 

 Døde i 2006: 55.806

 Fødte i 2006: 64.609

 Kilde: http://www.dst.dk/Statistik/Nyt/Emneopdelt.aspx?psi=277 

Nettotilvækst fra fødsler, i alt: 8.803

Befolkningsvækst, i alt: 19.625    

Nettoindvandrede immigranter –

nettoudvandrede danske: 10.822    

 Der findes ingen officiel fordeling af fødselshyppigheden fordelt på nationalitet, i dette tilfælde fremmede og etniske danskere/etniske vesterlændinge. Til sikring af en stabil befolkning skal der selvsagt fødes 55.806 svarende til døde i året (i virkeligheden i det lange løb og ikke i et enkelt år). Vi ved, at danskerne ikke føder mere end 50-60% af disse, da fertiliteten blandt etniske danske forventes at ligge på 1,05-1,16 svarende til andre vesterlændinges inden for vor nærmeste kulturkreds. 

 Det skjules hvor mange fødsler de fremmede står for i Danmark: https://danmark.wordpress.com/2007/02/05/antal-boern-og-fremmedandel-der-lyves-groft-herom/  

 Det etnisk tyske fødselstal er katastrofalt langt nede: https://danmark.wordpress.com/2006/06/22/tyske-kvinder-1-barn-muslimerne-3-35-barn/ 

 Samme lave fødselstal i Spanien: http://www.lilliput-information.com/economics/ferteu.html  

 De fornødne er 2,05-2,1 børn pr. kvinde (decimalbrøken henviser til fødselsbehovet p. g. a. spædbarnsdødeligheden) til sikring af en stabil befolkning uden ud- eller indvandring. Efterslæbet blandt danskerne erstattes i første række af immigranternes fødsler, der mere end dækker dette og dernæst af nettoindvandring af immigranter.  

 D. v. s. den danske reproduktion udgjorde 27.903-33.484 [= (50%*55.806) – (60%*55.806)], resten af de fornødne fødsler til sikring af en stabil befolkning (i det lange sigt) er de fremmedes 1. bidrag til fødsler, 22.322-27.903. Derudover er der sket en befolkningstilvækst i landet på 19.625 i 2006. D. v. s. tilvæksten i befolkningen hidrørende fra fremmede fødsler (1. bidrag) og nettoindvandring af fremmede (= 11.086) udgør i alt 33.408 – 38.989. Hertil kommer 2. bidrag til reproduktionen, der er nettotilvæksten fra fødsler udover det dækkede danske/vesterlandske efterslæb.

   dem061.gif

Nettoudvandringen af danskere er ikke udskilt i tabellen, fordi vi ikke af de officielle opgørelser kan afgøre, om det drejer sig udvandrede danskere eller blot udvandrede danske statsborgere. Tallet forandrer ikke billedet væsentligt.

Et alternativt gennemløb med forudsætningen 1,2-1,3 i fertilitet for danske kvinder fører til følgende forventede fremmed reproduktion (9.) (inkl. fødsler af naturaliserede og deres børn), i alt: 30.057-32.723, hvilket svarer til 46,6-50,6% af en fødselsårgang.  

Fodnote til tabel, 3. post :

Selvom den samlede fertilitet er for lav til at give nettotilvækst fra fødsler i det lange løb, kan fødselshyppigheden i det korte sigt føre til tilvækst p. g. a en gunstig aldersfordeling for fødsler, netop tilfældet da landet løbende tilføres nyindvandrende fortrinsvis unge fødende. 

 Ideologiske kontrol:Den samlede officielle fertilitet i Danmark er 1,75 i gennemsnit for samtlige kvinder i de fødende aldre. Den er 17% for lav i forhold fertiliteten, der karakteriserer en stabil befolkning. D. v. s. antal fødte skulle have været ca. 75.593 i stedet for 64.609, der er 10.984 mindre. Det kompenserer man for ved at lade 16.198 (netto) indvandre, hvoraf 11.086 fertilitets-fremmende er fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

 Det er meget godt ramt med danskernes/vesterlændingenes fødsels-efterslæb sat op mod indvandringen af fertilitet-fremmende fremmede (de fremhævede antal i sidste afsnit). De resterende indvandrede, der er vesterlændinge, forventes at skulle arbejde.        

Alternativet med et stadigt faldende indbyggertal ville have været, at skatteprovenuet ville falde fremover, og det er hvad virkelig tæller i politikerens evigt korte sigt, politikeren, der vil genvælges for enhver pris.

 

 

18. februar 2007 

J. E. Vig, cand. oecon.  

 Supplement:  

Immigrant-tilvæksten øgedes med 28% i 2006: http://www.lilliput-information.com/economics/status06.html

Vores fremtid – interesseret?: https://danmark.wordpress.com/2006/05/23/vores-fremtid-interesseret/  

Europas befolkninger vokser – hvordan sker det?: https://danmark.wordpress.com/2006/06/22/europas-befolkninger-vokser-hvordan-sker-det/ 

Korrigeret immigrantopgørelse pr. 1. januar 2006: http://www.lilliput-information.com/economics/kantranspo.html

Korrigeret befolkningsprognose pr. 1. januar 2006: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/

Hvem kan vi stole på?: https://danmark.wordpress.com/2007/02/25/772/

There are several good proposals – most of those far from truth


There are several good proposals – most

of those far from truth

The debate is running right now: http://hodja.wordpress.com (på dansk) and at http://gatesofvienna.blogspot.com

Diskussionen foregår her (på engelsk) 

The number of Muslims among the immigrants

 (No Western country has legislation that permits registration of religion) 

Historian and reporter Lars Hedegaard’s estimation of the number of Muslims in Denmark August 1 2004 in Morgenavisen Jyllands-Posten was as far from reality as you can almost get. He counted to 200,000 muslims in Denmark from some random register of names at Denmarks Statistics. Why not the weather forecast? Source has disappeared, indeed: http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=2538202/ 

  1.  What decides under the politically correctness is repetitions in the media without any contradictions. Lars Hedegaard certainly succeeded, indeed.  Institute of Name Research, University of Copenhagen rejected his summer-activity 2004 as a satirical joke. You do not convert religion by naturalization in Denmark, and you are not sterilized either by just receiving a letter from Folketinget. Price: ddk 1000 per head. 
  2. Your children do not convert from Islam – death penalty according to Sharia! 192,871 have been granted the Danish citizenship since 1979. Their children and their grandchildren the same. More than 90 p.c. of all naturalizations concern most foreign immigrants (outside Western Europe, North America, Israel, Japan, Australia and New Zealand) of which about 75 p.c. originate from muslim dominated countries/areas.  

You can then expect a little more than 500,000 in Denmark included the naturalized and their descendants. You do not come much closer to reality than this per January 1 2006.

To this you can add 75%*11.087 for 2007 plus the number born children with muslims parents in 2007 (which is not registred).

They contributed to the development of Danish population according to the lack of children among the Danes  – atmost the half of the needed 2.05-2.1 child a woman in average – and even got the population to rise by 19,625 to 4,447,084 January 1 2007.   

A half of the Birth Cohort in Denmark born by most foreign immigrants  

February 18 2007

J. E. Vig. M. Sc. (economics)

Vi bliver ramt af Forsynet


Der bliver sandsynligvis sammenfald mellem de fremmede flertals i Danmark og en anden interessant begivenhed den 13. april 2036.

J. E. Vig’s befolkningsprognose fra januar 2006 opererer ganske vist ikke med en sandsynlighed på 1 til 45.000, som det er tilfældet med den anden begivenhed; den er faktisk 1:1, hvis det fortsætter som nu, forudsat vi ikke lige ser på datoen: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/.

Nu kan vi så igen læse, at vi bliver ramt af en astroide. Hvor udpræget spændende!

Og det har vi også skrevet om, på en måde: https://danmark.wordpress.com/2006/11/03/vil-europe-formoerkes/

Det er mærkeligt som Danmark sådan kan være verdens centrum, når det kommer til angsten for det ukendte, det fjerne, det uantastelige. Det er lissom med miljøets dilemma og miljøets paradoks, der også kan bruges til at angribe sjælene med.

Forsynet er bare stærkere, melder Vig, vi har kun brugt dele af den simple logik til vore arbejder. 

Kunne man forestille sig at nogen har skidt i nælderne, fristes jeg til at spørge?….

Så 68-ernes børn alligevel ikke skal opleve så meget af det multietniske paradis, som deres forældre ønskede.

På den anden side, Jupiter har længe været der for at fungere som en slags støvsuger, så vi ikke får det hele i hovedet.

Mon forskerne har taget Jupiter i ed? Ganske givet, be stone sure! Jamen, den består vist mest af luftformige stoffer, Jupiter altså.

Chaos før Orden.

Sonia