Danmark

13. februar 2007

Antal nye immigranter i Danmark voksede 28 pct. i 2006


iod

Status Danmark pr. 1. januar 2007:
 

Ny stigning i tilstrømningen af fremmede i

2006

I 2006 er antallet udenlandske statsborgere i Danmark steget 16.198. Af disse stammede 11.086 fra områder uden for Vesteuropa (uden EU-udvidelsen med nationer i den gamle østblok), Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand.

Af den officielle statsborgerskabsopgørelse fremgår, at stigningen er 8.237, hvoraf 3.863 er stigningen i immigrantantallet fra de områder, som vi har valgt at betegne som fremmede, jf. afgrænsningen i sidste afsnit.
 
2009: Antallet steg atter i 2007, 2008 (62,8%) og i 2009

De officielle opgørelser tegner et fuldstændig misvisende billede (vist i Diagram 1 nedenfor). De stemmer selvsagt ikke med virkeligheden, da antallet af tildelte danske statsborgerskaber udgør 7.961 i alt i 2006. De skal lægges til de 8.237 for at tegne et fuldgyldigt billede af ændringen i landets befolkningsmæssige situation. Tildelte naturalisationer til fremmede immigranter udgjorde 7.223 (91 pct. af alle), der skal lægges til de 3.863, jf. 2. afsnit.
Forvandlingskvadratet illustrerer dette enkle forhold tydeligt
 

Befolkningssammensætningen påvirkes selvsagt ikke af, at Folketinget sender et brev til en gruppe, der har betalt kr. 1000 pr. næse for at opnå dansk statsborgerskab.

Antallet af herboende pr. 1. januar 2006 var steget med reelt 12.644 i 2005. I 2006 er den tilsvarende stigning 16.198 – d.v.s. en stigning på 28 pct.

Af den officielle statsborgeropgørelse aflæses følgende vildledende ændringer i immigrantantallet for årene i perioden 2001-2006:

Tabel 1 – afbilledet i diagram 1
1ta.gif

Kilde: Danmarks Statistiks statistikbanken,
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024

 
Naturalisationer eller tildelte danske statsborgerskaber til alle og til fremmede har udviklet sig således:

Tabel 2
2ta.gif
Kilde: DS’s statistikbanken,
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024
Den reelle stigning år for år i antallet af immigranter og i antallet af fremmede immigranter i Danmark findes ved, at tallene i tabel 1 sammenlægges celle for celle med tallene i tabel 2 for perioden 2001-2006:

 
Tabel 1 og Tabel 2 adderet for perioden 2001-2006 – afbildet i diagram 2:
6ta.gif

Diagram 1

2dia4.gif

Diagram 2

1dia5.gif

Somalia –

et forklarende eksempel

Af de officielle opgørelser fremgår:

Antal somaliske statsborgere,

Tabel 3

Kilde: DS’s Databanken, udtræk fra:http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024

Tilsyneladende er der sket en nedgang i antallet af somaliere med mere end 37 pct. siden 2001. Men kun tilsyneladende.

Antal uddelte danske statsborgerskaber til somalier i perioden 2001-2006,

Tabel 4:

Kilde: DS’s statistikbanken, udtræk fra: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024

—————————————

Regeringen med støtteparti, der har flertal i Folketinget, har i 6 års perioden tildelt somaliere i alt 8.298 statsborgerskaber, jf. tabel 4, sidste kolonne, anden række. 9.011, jf. tabel 3 sidste kolonne, anden række, skal rettes til 17.309 og tilsvarende bliver det officielle fald på 37 pct. i stedet til en stigning på 20 pct.

Ikke det eneste. De børn som de 8.298 naturaliserede somaliere i alt har født efter statsborgerskabstildelingen medtælles fejlagtigt som danskere. Somaliske kvinder i Somalia føder 7 børn i gennemsnit, d.v.s. 6-7 gange flere end danske kvinder føder , og intet tyder på nogen tilpasning til det danske niveau – snarere tværtimod:

Se : Seks Gode Grunde

Herved bliver 20 pct. stigningen, der var en rettelse af den falske nedgang på 37 pct., let til en stigning på 25-30 pct. i stedet.

Så skulle vi være færdige med korrektionen for Somalia-immigranter, så kun 233 lande resterer at korrigere.

Nej. Der er blevet tildelt somaliere i alt 10.087 danske statsborgerskaber siden 1979, jf. det anførte link til DS’s statistikbank, og alle de børn og børnebørn, som disse naturaliserede har fået efter naturalisationen, er blevet medtalt i de officielle opgørelser som danske.

Kilde: DS’s Statistikbanken, udtræk fra: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024

De 10.087 (i sidste afsnit) skal rettes til mindst 25.000, sandsynligvis mere. En samlet korrektion pr. 1. januar 2006 er foretaget på : http://www.lilliput-information.com/economics/kantranspo.html

For så vidt angår somalierne er der i stedet for et fald i antallet på 37 pct., som du i udgangspunktet aflæser af den officielle statsborgerskabsopgørelse, sket hen ved en fordobling af antallet fra Somalia under den nuværende regering.

Af samtlige tildelte statsborgerskaber siden 1979 (192.871, eksklusiv børnene efter naturalisationen) til alle indvandrere, heraf fra Bosnien-Herzegovina (9.354), Somalia (10.087), Afghanistan (2.159), Irak (10.826), Tyrkiet (24.377), Sri Lanca (7.794) og gruppen Statsløse og uoplyste (13.470) står den siddende flertalssikrede regering for ansvaret i henholdsvis: 95, 82, 49, 41, 39, 27, og 22 pct. af tilfældene i de 6 år, den har regeret. Af samtlige 192.871 naturalisationer siden 1979 har den siddende regering tildelt i alt mere 35 pct. af samtlige.

Dette bedrag var alene sat op for at vi skulle få den opfattelse, at tilstrømningen var vendt til hjemrejse. Dette er naturligvis ikke sket, selvom vi kunne læse det i Morgenavisen Jyllands-Posten den 9. august 2005: http://www.lilliput-information.com/economics/vild.html.

Det er faktisk nemmere at forholde sig til den mere rene type blandt svigefulde politikere, der ikke forsøger at skjule deres ilde hensigter.

 

13. februar 2007
J. E. Vig, cand. oecon.

 

Disse oplysninger kan ikke hentes andre steder i Danmark. Arbejdet hermed foregår under forudsætninger, som ingen i de politisk korrekte kadrer forestiller sig. Derfor ville et bidrag til den fortsatte produktion og offentliggørelse være velkomment på konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629 kontonr. 3629461213

 

Supplement:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/

https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/grafisk-illustration-af-det-korrigerede-befolkningsregnskab-pr-1-januar-2006/

https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/

Seks Gode Grunde:

http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/03/seks-gode-grunde.html

Det enkle kan ofte være vanskeligst at forestille sig billedet af:

http://www.lilliput-information.com/economics/forvandling/index.html

Tilstrømningshastigheden øges yderligere i 2007

Se hvad opgørelsesteateret eller kamuflagelegen fører til i medierne og folks bevidsthed:

https://danmark.wordpress.com/2007/02/14/muslimer-overtager-sverige/

sandhe.gif