Danmark

10. februar 2007

Bevilgede opholdstilladelser i Danmark i 2006


Bevilgede opholdstilladelser i Danmark i 2006

Kilde: http://dst.dk/nytudg/9714

 

Enhederne der tælles er sager/ansøgninger. Har en person søgt flere gange, foreligger der en sag pr. ansøgningsgang. Der kan være tale om flere personer på ansøgning, og samme person kan optræde på flere sager.

 

Vi gjorde opmærksom på dette allerede i foråret 1987: Sagsantals-opgørelser har ingenlunde offentlighedens interesse. Antal sager kan måske bruges til at måle produktiviteten i administrationens sagsbehandling.

 

Offentligheden interesserer sig for antallet af personer

 

Det er ikke blevet forbedret efter knap 20 års kritik. Lad os i forbindelse med 20-året for vor kritik alligevel vise, hvor vanvittige informationerne, der bringes til offentligheden, kan være, når man lige husker indholdet af det første afsnit ovenfor.

  

1.Tag de 1.095 godkendte asylansøgninger i alt i året 2006. Udover den grundlæggende enhedsfejl, omtalt i første afsnit i denne gennemgang, der kan indikere at 1095 skal ganges med 2, 3, 4 eller måske 5 reelt, er der tale om foreløbige talangidelser, der eventuelt vil blive rettet ved næste opgørelse.

2.Familiesammenføringssags-antallet var 3.594 for året 2006. En lille stigning i forhold til året 2005, der viser at 24-årsregelen for længst er helt udvandet.

3.Ret via EF/EØS-opholdsbeviser, igen antal sager: 12.806 for året 2006, en stigning på ca. 30 pct. i forhold til 2005. Om der er tale om vesteuropæere eller ikke-vestlige immigranter, der vandrer via EU-Schengen-reglerne eller de nyeste EU-lempelser fra 15. december 2006, kan vi ikke vide.

4.Beskæftigelsestilladelser udgør 16.245 for året 2006, heraf 52 pct. fra Polen i blot 4. kvartal. Samlet en stigning i det årlige antal på mere end 34 pct.

5.Øvrige grunde til ophold i alt 12.820 for året 2006, heraf med uddannelse som begrundelse 5.159.

  

I kategorierne 2-5, der af Danmarks Statistik benævnes: ”Andre opholdstilladelser på indvandrings-området”, er 45.465 for året 2006 det samlede antal godkendte sager. Der er i øvrigt tale om en stigning på knap 16 pct. i det samlede antal godkendte tilladelse 2-5, idet det samlede antal i 2005 var 39.245.

 

 

1.095 godkendte asylantsager, men 45.465 opholdstilladelser i øvrigt i 2006. Der er unægteligt en forskel, når vi tilmed fra FN’s Flygtningehøjkommisariat (UNHCR) fik oplyst, at kun 1 ud af 20 i asylantsagerne er om reelle flygtninge.

 

 

10. februar 2006

J. E. Vig, cand.oecon.

 

Supplement:

 

Seks gode grunde:

http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/03/seks-gode-grunde.html

 

Seks andre gode grunde:

https://danmark.wordpress.com/2006/12/31/6-andre-gode-grunde/