Danmark

7. februar 2007

7 brevbomber og 6 saarede i England paa 3 uger

Filed under: Crimes, Justice, Statistics, Terror — Tags: , , , , — Jørn @ 21:29

 EkstraBladet skriver:

“Indtil nu har offentligheden kun kendt til de tre brevbomber, som ramte kontorer mandag, tirsdag og onsdag. Men nu oplyser britisk politi, at syv brevbomber er eksploderet i Storbritannien i løbet af de seneste tre uger.

Brevbomberne har i alt såret seks personer…”

Sonia

EU-koderne efterforskes


Forskere fra syv EU-lande skal finde de fælles værdier, som kan gøre skolebørn til gode medborgere. Relevant, men svært, lyder det

http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/artikel:aid=273143 

Af Lars Henriksen og Morten Rasmussen  

“Hvilke dyder kendetegner en god EU-medborger? Og hvordan kan skolen videregive disse dyder til børnene? Det er de store spørgsmål, som 27 forskere fra Danmark og fem andre EU-lande nu vil forsøge at finde svaret på. I projektet, som støttes økonomisk af EU, vil forskerne primært se på, hvordan skolens ledelse og lærere skal fungere som forbillede for børnene, forklarer den danske forskningsleder Lejf Moos fra Danmarks Pædagogiske Universitet.  

– Fremtidens borgere kommer til at leve i et samfund, hvor medborgerskabet ikke kun defineres ud fra en national baggrund. Integrationen i EU, globaliseringen, indvandringen og ændrede familie- og arbejdsmønstre påvirker i stigende grad vores rolle som medborgere. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvordan skolen også i fremtiden kan gøre børn til gode medborgere, siger Lejf Moos. …”

Forskningsprojektet forventes afsluttet i juli 2007.

 

……………

 

Vi kan altid gøre os nogle tanker om, hvad det vil sige og nogle tanker om, hvad det modsatte vil sige. EU og FN er meget igang med at sikre fremtiden for de kommende EU-generationer.

Følges med flokken eller indtage pladsen som undersåt

Dansk sprog og kultur nedbrydes uden skrupler

Nationalstaten nedbrydes systematisk

EU må udvide sine horisonter

Ringen er sluttet – det relative menneske

Sonia