Danmark

2. februar 2007

“Hvordan vi slipper af med de andre”


Oven over alting

stråler Moder Sol

1. Når ejendomspriserne samlet stiger med knap 3/4 billion kr. over 10 år, så skyldes det at folketingspolitikerne har givet ejere af ejendomme nogle arbejdsfrie og skattefrie ekstraindkomster via seddelpressen, som tilflyder disse ejere om natten, medens de sover. Og det sku’ bare mangle.

2. Når beskæftigelsen i Danmark kun kan hæves midlertidigt i de eksisterende, til stadighed færre og færre virksomheder ved at øge de ejendes forbrug ganske betydeligt ved falsk pengeudstedelse, så skyldes det altså, at denne enorme mængde købekraft, der er sluppet fri ved pengeudstedelsen og kreditgivningen uden at nogen som helst har gjort en arbejdsindsats i virksomhederne. Og det sku’ bare mangle.

3. Når en mængde mennesker fejluddannes, fordi man ikke kan forlange at et 18 års praktisk talt uvidende menneske skal kunne forudse det danske arbejdsmarked 5-7 år senere, så må vi finde ud af, hvem der gjort uddannelserne til et skattefinansieret frit valg på ta’selv hylderne. Og så holde de ansvarlige skadesløse. Det sku’ bare mangle.

4. Når virksomhederne lukker eller flytter ud af landet, så skyldes det, at det bedre betaler sig at producere andre steder uden for Vesteuropa. I hvert fald skyldes det ikke at lønomkostningerne og skatterne er alt for høje her i sammenligning. Hvor vil I hen?

5. Når de arbejdsløse har været ledige i 2½ år eller aldrig har haft et arbejde, bliver de som ledige relegeret af A-kassen og ufrivilligt sendt på kontanthjælp som udstødte (bærmen), og det skyldes at de andre foretrækker et lavere rådighedsbeløb end det A-kasse-ledige opnår, og den nettoløn de arbejdende tjener. Det er vel i orden. Når det bliver 2½ år efter, at 3 år var gældende tidligere, så kommer de hurtigere ud i den anden ende. Det er en naturlov.

6. At politikere, mediefolk og andre med deres på det tørre ikke under forbrugsfesten har gidet at sætte sig en ganske lille smule ind i formuedannelsens dynamik, herunder hvorledes kapitaliseringen til sidst ser ud i et samfund, hvor de ansvarlige systematisk har gjort det umuligt at producere og sælge nok med fortjeneste på normal vis, mener jeg ikke man skal klandre dem for.

7. Nu har de igen malket koens fire patter, og tænk på, de ansvarlige er historieløse og hader alt, der er ældre end dem selv. Derfor kender de ikke noget til tyverne, hvor I. (jfr. de tre muligheder nedenfor) blev taget meget i brug, eller trediverne, hvor III. var på tegnebordet til senere brug i fyrrene. Det må siges også at være i bedste orden. Fo’slaw.

“Go’áften i stuen, mit navn er Karl Nielsen,

og nu vil jeg synge en vise om mig selv….”

Jeg mener der er tre muligheder:

I    at gøre pengemidlerne til et frit gode, d.v.s. lade borgerne trykke dem selv.

II  styre pengeudstedelsen ordensmæssigt, så helheden tilgodeses, ikke kun toppen og dens villige medløbere.

III udrydde dem, der ikke er brug for, inden der bliver for mange og stadig flere, og de sætter sig til modværge.

Vi skal lige igennem kollapsen først

– 2009: Kom den som vi forudsagde?

Sonia