Danmark

26. januar 2007

Europaeerne tjente penge – indvandrerne foeder boern


Europæerne tjente penge – indvandrerne føder børn

(alle væsentlige og mest aktuelle totale fertilitetsrater på jorden er medtaget nedenfor)

68-ere lever i en ønskeverden, og derfor forveksler 68-ere virkeligheden med deres egne begrænsede tanker. Mange folk i erhvervslivet vil gerne have omkostningerne ned (men er bange for fagforeningerne, der indgår massivt i ejerkredsen – i hvert fald i de nordiske lande) og har længe klaget over vort skæve uddannelsessystem, der fortsat henviser 2 ud af 3 til den offentlige sektor og gør flere og flere arbejdsløse.

Når der sendes en mængder oplysninger ud om, hvorledes børnefødslerne reduceres i den tredje verden, så tag dem med en gran salt. Noget tyder på at det børnebegrænsningsprojekt de kørte ”med succes” i Vesten vil mere eller mindre mislykkes i den tredje verden.

https://danmark.wordpress.com/2006/05/23/our-future-interested/:

It is often said that non-European immigrants rapidly adopt to the birth rates of their new home country, but recent studies have shown that this is a myth. On the contrary, even Third World families increase their birth rates by the order of 1,0, when their living conditions improve. In Northern countries, where the social network of public support is strong (in Sweden, it gives 13 times the financial support of Poland!), a family with many children can live comfortably on this ‘income’. Adopting a changing behaviour is a matter of generations. In general, the immigrants’ reproduction rate is more than the double of the native population.

Endvidere er det således, at selvom begrundelserne derude for de mange børn bl.a. har et falsk såkaldt forsørgelses-argument, så påbyder religionen dem at føde mange børn.

Det er endvidere således, at immigranter er fortrinsvis unge og børnefødende. I tillæg er der en klar tendens til netop ikke at reducere børneflokken, selvom økonomien bedres – en irreversibel kulturel proces. Meget tyder endog på, at netop velfærdsfremgangen ved at flytte til Vesten fremskynder fertiliteten yderligere. Desuden reduceres dødeligheden betydeligt i Vesten.

Således konstateredes fra 1999 til 2004 af Københavns Kommune, at børn af indvandrere netop fødte 10 pct. flere børn end forældrene over en 5 års periode (jfr. Søndagsavisen den 25/1-2004)

Når der nedenfor er anført nogle gennemsnitlige fødselstal, også for vesterlændinge, skal det noteres, at der er tale om såkaldte Totale Fertilitet Rater. Intet sted i Europa vover man så meget som at nævne etnisk fertilitet (det er vedtaget tilsyneladende i det skjulte), selvom indvandringen selvfølgelig i gennemsnit øger den samlede fertilitet kunstigt.

Hermed kan 68-eren om nogle år, når flere indsigtsfulde er faldet fra, bilde børnene og de unge ind, at nu er fertiliteten sandelig blevet bedre igen.

Sådan udregnes den samlede fertilitet (som et vejet gennemsnit):

Stambefolkningens fertilitet ganget med stambefolkningens andel af befolkningen adderet med fremmedbefolkningens fertilitet ganget med fremmedbefolkningens andel af befolkningen lig med den samlede fertilitet.

Ja, bortset fra i England, hvor etniske fertilitetsrater bruges helt formelt inden sundhedsvæsenet.

>>>>>>>>>>>>>

D.v.s. der falder selvfølgelig et par stykker af i farten (end ikke 68-eren er fejlfri, selvom han tror det):

..et par citater:

I USA udregnes fertilitet selvfølgelig som procenter:

 NCHS http://www.cdc.gov/nchs/pressroom/03facts/revisesrates.htm

For Immediate Release: August 4, 2003

“..The new report shows that the major trends previously reported – such as the dramatic decline in teenage births -– were also present when the rates were revised.  Revised birth rates confirm the steady declines over the decade of the 1990s. Rates fell to historic low levels, with sizable declines recorded for teenagers in all age and population groups. The overall rate for teenagers 15-19 years fell 27 percent between 1991 and 2001. The rate

for black teenagers plummeted 37 percent. The downward trends for American Indian and Hispanic teenagers are much larger on the basis of the revised rates compared with the previously published rates. The birth rate for American

Indian teenagers fell 33 percent and the rate for Hispanic teenagers dropped 17 percent, according to the revised rates compared with decreases of 22 percent and 13 percent, respectively, based on postcensal population estimates derived from the 1990 census..”

http://www.floria-publications.com/italy/life_and_customs/persistent_drop_infertility_res.htm :

“..In no West European country did the rate reach 2.1 — the marker that, demographers say, means an exact replenishment of the population. By contrast, the United States

had a 2.0 rate, which demographers attribute to greater immigration..”

http://www.apsoc.ox.ac.uk/Oxpop/publications_20files/wp07.pdf

“..However, most of the bigger European countries (France, but not Norway, Ireland and Iceland) themselves have substantial immigrant minorities with higher birth rates. At least 10% of births in major European countries are to women born abroad or of foreign nationality. More important, the higher birth rates of immigrant and foreign women inflate the national totals. Thus in England and Wales in 1996, where 13% of all births were to mothers born outside the UK, the overall TFR of 1.74 falls to 1.67 if the fertility of women born abroad is excluded (see ONS Birth Statistics Series FM1 No 25, table 9.4). In the case of Germany the effect is more subdued: in 1996 the national TFR of 1.31 would fall to 1.28 without the contribution of women of foreign nationality (Bevölkerung und Erwerbstätigkeit 1998 R1 F1 table 1.3.7). Because of the negligible numbers of ethnic minority population in the Republic of Ireland, this effect can be ignored in that case..”

>>>>>>>>>>>>>>>

Oplysningerne i foregående afsnit er stærkt underestimerede – der bortses fra alt om naturaliserede og deres børn.

18-25 pct. af en fødselsårgang i de kontinentale vesteuropæiske lande fødtes af de fremmede i 2006. D.v.s. at den samlede fertilitet – som er angivet her f.eks. til 1,7  – skal reduceres til højest 1,2 i de nordiske lande og til omkring 1,0 i Tyskland og de europæiske middelhavslandene. Se http://www.lilliput-information.com/ferteu.html  og http://www.lilliput-information.com/fertty.html

De tre væsenligste årsager til den lave fertilitet blandt vesteuropæiske kvinder er:

1. I gennemsnit fødes det første barn omkring kvindens 28. år  – herefter kniber det med at få flere børn.

2. 15-20 pct. af kvinderne i 40-årsalderen i de vestlige lande har ingen børn – dette tal er steget væsentligt. Karrierekvinder og udstødte kvinder.

3.  Aborterne er atter steget til at udgøre mere end 15.000 sammmenlignet med  fødselsårgang på ca. 65.000 levendefødte i Danmark.

For så vidt er 2. kendetegnende i udpræget grad for ledige og udstødte stameuropæere fra arbejdsmarkedet, som ikke tør sætte børn i verden.

Fertilitet for det meste af verden:

Countries in order of Total Fertility Rate (children):

Rank Country Total Fertility Rate (children)

http://www.alsagerschool.co.uk/subjects/sub_content/geography/Gpop/HTMLENH/stats/fer.htm

1 Gaza 7.4 children

2 Niger 7.4 children

3 Angola 7.2 children

4 Marshall Islands 7.2 children

5 Yemen 7.2 children

6 Somalia 7.0 children

7 Western Sahara 7.0 children

8 Afghanistan 6.9 children

9 Burkina Faso 6.9 children

10 Togo 6.9 children

11 Uganda 6.9 children

12 Benin 6.8 children

13 Burundi 6.8 children

14 Comoros 6.8 children

15 Malawi 6.7 children

16 Mali 6.7 children

17 Zaire 6.7 children

18 Ethiopia 6.6 children

19 Mozambique 6.5 children

20 Sierra Leone 6.5 children

21 Liberia 6.4 children

22 Libya 6.4 children

23 Saudi Arabia 6.4 children

24 Tanzania 6.3 children

25 Maldives 6.2 children

26 Nigeria 6.2 children

27 Oman 6.2 children

28 Rwanda 6.2 children

29 Eritrea 6.1 children

30 Laos 6.1 children

31 Madagascar 6.1 children

32 Zambia 6.1 children

33 Senegal 6.0 children

34 Cameroon 5.9 children

35 Chad 5.9 children

36 Equatorial Guinea 5.9 children

37 Gambia 5.9 children

38 Cambodia 5.8 children

39 Djibouti 5.8 children

40 Guinea-Bissau 5.8 children

41 Cote d’Ivoire 5.7 children

42 Guinea 5.7 children

43 Iraq 5.7 children

44 Solomon Islands 5.7 children

45 Bhutan 5.6 children

46 Jordan 5.6 children

47 Pakistan 5.6 children

48 Ghana 5.5 children

49 Kenya 5.4 children

50 Mauritania 5.4 children

51 Namibia 5.4 children

52 Sao Tome and Principe 5.4 children

53 West Bank 5.4 children

54 Congo 5.3 children

55 Vanuatu 5.3 children

56 Honduras 5.2 children

57 Lesotho 5.2 children

58 Central African Republic 5.1 children

59 Guatemala 5.1 children

60 Gabon 5.0 children

61 Sudan 5.0 children

62 Swaziland 4.9 children

63 Bolivia 4.8 children

64 Haiti 4.8 children

65 Western Samoa 4.8 children

66 Iran 4.7 children

67 Papua-New Guinea 4.7 children

68 Syria 4.7 children

69 Botswana 4.6 children

70 Federated States of Micronesia 4.6 children

71 Nepal 4.6 children

72 Nicaragua 4.6 children

73 Belize 4.5 children

74 Paraguay 4.5 children

75 Algeria 4.4 children

76 Zimbabwe 4.4 children

77 Qatar 4.3 children

78 Philippines 4.1 children

79 French Guiana 4.0 children

80 Myanmar 4.0 children

81 El Salvador 3.9 children

82 Cape Verde 3.8 children

83 Grenada 3.8 children

84 United Arab Emirates 3.8 children

85 Tajikistan 3.7 children

86 Bangladesh 3.6 children

87 Ecuador 3.6 children

88 Egypt 3.6 children

89 Mongolia 3.6 children

90 India 3.5 children

91 Peru 3.5 children

92 Brunei 3.4 children

93 Turkmenistan 3.4 children

94 Guam 3.3 children

95 Malaysia 3.3 children

96 Morocco 3.3 children

97 Tunisia 3.3 children

98 Uzbekistan 3.3 children

99 Dominican Republic 3.2 children

100 Lebanon 3.2 children

101 South Africa 3.2 children

102 French Polynesia 3.1 children

103 Kuwait 3.1 children

104 Mexico 3.1 children

105 Palau 3.1 children

106 Venezuela 3.1 children

107 Vietnam 3.1 children

108 Bahrain 3.0 children

109 Colombia 3.0 children

110 Fiji 3.0 children

111 Kyrgyzstan 3.0 children

112 Indonesia 2.9 children

113 Israel 2.9 children

114 Albania 2.8 children

115 Argentina 2.8 children

116 Costa Rica 2.8 children

117 Panama 2.8 children

118 Suriname 2.7 children

119 Turkey 2.7 children

120 Guyana 2.6 children

121 Jamaica 2.6 children

122 New Caledonia 2.6 children

123 Saint Lucia 2.6 children

124 Brazil 2.5 children

125 Reunion 2.5 children

126 Chile 2.4 children

127 Korea, North 2.4 children

128 St.Kitts-Nevis 2.4 children

129 St.Vincent and the Grenadines 2.4 children

130 Sri Lanka 2.3 children

131 Uruguay 2.3 children

132 Guadeloupe 2.2 children

133 Azerbaijan 2.1 children

134 Cyprus 2.1 children

135 Iceland 2.1 children

136 Mauritius 2.1 children

137 Netherlands Antilles 2.1 children

138 Puerto Rico 2.1 children

139 Seychelles 2.1 children

140 Dominica 2.0 children

141 Kazakhstan 2.0 children

142 Macedonia 2.0 children

143 Martinique 2.0 children

144 New Zealand 2.0 children

145 Trinidad and Tobago 2.0 children

146 United States 2.0 children

147 Bahamas 1.9 children

148 Ireland 1.9 children

149 Norway 1.9 children

150 Thailand 1.9 children

151 Australia 1.8 children

152 China 1.8 children

153 Finland 1.8 children

154 Malta 1.8 children

155 Moldova 1.8 children

156 Taiwan 1.8 children

157 Yugoslavia 1.8 children

158 Antigua and Barbuda 1.7 children

159 Denmark 1.7 children

160 France 1.7 children

161 Korea, South 1.7 children

162 Luxembourg 1.7 children

163 Singapore 1.7 children

164 United Kingdom 1.7 children

165 Armenia 1.6 children

166 Bosnia-Herzegovina 1.6 children

167 Canada 1.6 children

168 Croatia 1.6 children

169 Poland 1.6 children

170 Sweden 1.6 children

171 Barbados 1.5 children

172 Belgium 1.5 children

173 Cuba 1.5 children

174 Hungary 1.5 children

175 Japan 1.5 children

176 Lithuania 1.5 children

177 Macao 1.5 children

178 Netherlands 1.5 children

179 Slovakia 1.5 children

180 Switzerland 1.5 children

181 Austria 1.4 children

182 Greece 1.4 children

183 Portugal 1.4 children

184 Ukraine 1.4 children

185 Belarus 1.3 children

186 Estonia 1.3 children

187 Georgia 1.3 children

188 Germany 1.3 children

189 Liechtenstein 1.3 children

190 Romania 1.3 children

191 Russia 1.3 children

192 Slovenia 1.3 children

193 Bulgaria 1.2 children

194 Czech Republic 1.2 children

195 Italy 1.2 children

196 Latvia 1.2 children

197 Spain 1.2 children

198 San Marino 1.1 children

Sonia

7 kommentarer »

 1. Palæstinenserne er måske de mest voldelige uromagere af alle bosætterne i vesten. Hvor er deres fertilitet? Kunne heller ikke finde Libanon, som jo producerer krigsbørn til kaos-eksport.

  Kommentar af Kimporator — 26. januar 2007 @ 21:10

 2. Der gøres i disse år meget store betræbelser på at omgøre FN-programmerne – der arbejder meget i forventelige fremtidige fertiliteter – til succes. Det kan være årsagen til, at det anførte link er blevet lukket.

  For ikke mange år siden var den 3-4 for de områder du nævner. Israelerne derimod har en på 2,9.

  Går du til CIA fås : https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2127rank.html , men også uden palæstinenserne
  og Libanon. Palæstinenserne repræsenterer jo ingen stat, men kan jeg hjælpe dig.

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 26. januar 2007 @ 21:45

 3. Libanon er med i oversigten:

  100 Lebanon 3.2 children

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 27. januar 2007 @ 14:13

 4. Tak, kunne ikke stave.

  Kommentar af Kimporator — 28. januar 2007 @ 18:36

 5. Danskere plejer vel at skrive Libanon med i

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 28. januar 2007 @ 22:53

 6. […] har født efter statsborgerskabstildelingen medtælles fejlagtigt som danskere. Somaliske kvinder i Somalia føder 7 børn i gennemsnit, d.v.s. 6-7 gange flere end danske kvinder føder , og intet tyder på nogen […]

  Pingback af Antal nye immigranter i Danmark voksede 28 pct. i 2006 « Danmark — 25. september 2008 @ 16:16

 7. […] 6.       https://danmark.wordpress.com/2007/01/26/europæerne-tjente-penge-indvandrerne-føder-børn/ […]

  Pingback af Women in Austria: Persistent low fertility since 1980s « Dissidentpress — 18. april 2009 @ 21:16


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: