Danmark

31. december 2006

6 Andre Gode Grunde


Ved TV-optagelse på DR’s daværende provinskanal i Århus spurgte vi engang i midten af 1990-erne nogle kendte folketingspolitikere fra Enhedslisten til Socialdemokratiet, Venstre og de konservative, hvori den højt besungne kulturberigelse, der skulle følge med indvandringen, bestod, helt konkret. Vi ville have svar fra dem alle.

Svarene var ‘grøntbutikker’ og ‘kolonihaver’. Det var simpelthen nøgleordene og i grunden de eneste ord af betydning i alle svarene.

Da vi efterfølgende afviste, at disse grøntbutikker og kolonihaver blev indført i Danmark med indvandringen, men netop begyndte lang tid før indvandringen, blev vi mødt af de for den tids kendetegnende skældsord, injurier og nedsættende bemærkninger og fik ikke nogen svar. Vi vidste godt dette var barnlige reaktioner indstuderet af de værste og annammet af hele internationalen, når dens tilhængere ikke kunne svare og samtidig skulle de sikre den laveste mellemproportional.

“Kun 5 pct. af de fremmede, der kommer til Europa er reelle flygtninge. Resten, de 95 pct., er almindelige indvandrere.” Derfor kan vi sende de fremmede hjem uden at krænke nogen af de såkaldte konventioner (der i øvrigt kan opsiges med 1 års varsel), [I flg. FN’s Flygtningehøjkommisariat’s Jonas Widgrens oplysninger i 1990, og i flg. flere flygtningeeksperters udtalelser]

Nu vil vi spørge om noget andet:

  1. Indvandringen af 700.000 fra vildt fremmede kulturer (inklusive de naturaliserede og deres børn) med flertallet stammende fra islamisk dominerede områder, hvorfor er de her? Skyldes det at danskerne, der var begyndt få befolkningstallet/skatte-yderantallet til at falde i 1981, ikke kunne bidrage nok med skattebetalinger til at finansiere lederkorpset og dets ideer i den offentlige sektor, så skulle udskiftes med nogle mere børnefødende?
  2. Efter det danske fødseltals faldt lige som i østblokken p.g.a. henholdsvis velfærden og undertrykkelsen, fik de derefter de børnefødende sluset ind i stort antal fra Mellemøsten, Sydasien og Afrika. Det førte desværre endnu en fejltagelse med sig. De nytilkomne viste sig som gruppe at hæve/forbruge til det dobbelte af, hvad de indbetalte til det offentlige, meldte Rockwool Fonden den 25. november 2006 
  3. Velfærdskommissionen påviste og refererede i Børsen den 1. december 2005, at de fremmede er 3,3 gange dyrere i forhold til den offentlige sektor sammenlignet med danskerne, hvilket svarer til pkt. 2. Desværre er det stort set hver gang sådan, at når indholdet på et link kan bruges til politisk ukorrekte formål med en vis virkning, fjernes de: Nu skal læseren til: http://www.fm.dk/db/filarkiv/18669/Rapport_globalisering.pdf og sammenholde de 2,6 mill. side 26 med underskuddet for en gennemsnitsdansker på 750.000 kr. over livsforløbet i forhold til velfærdssystemet. Det sidste beløb aflæses i maj-rapporten 2004 fra Velfærdskommissionen.
  4. I august 2005 viste en landsdækkende undersøgelse af kriminaliteten i 2004 udført af Justitsministeriets Forskningssektion, at de fremmede er ca. 5 gange mere kriminelle som gruppe i forhold til danskerne. Dette måtte vi korrigere, fordi de naturaliserede og deres børn var blevet medregnet som danskere i undersøgelsen, både i gruppen af kriminelle og i befolkningsgrundlaget, og dette førte som gennemgået (paradoksalt nok) til overestimering af kriminaliteten blandt de fremmede. 2-4 gange mere kriminelle var nærmere sandheden for forbrydelserne med de længere fængselstraffe.
  5. København Politi påviste, at i året 2004 var 82 pct. af al kriminalitet blandt unge under 18 år i København blevet udført af indvandrere og deres efterkommere. Det førte til, at overkriminaliteten i denne gruppe var mere end 11 gange.
  6. Gruppen DREAM i Finansministeriet var uenig med Velfærdskommissionen og Københavns Universitet om den nutidige og den fremtidige andel af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i Danmark. Deres befolkningsprognoser i november 2006 afviger mindst 50 pct. fra hinanden. Det kunne læses på TTV1 30. november. Men det er ikke det værste. Fra 5. august 2006 i Jyllands-Posten til 30. november 2006 på TTV1 har DREAM ændret sin prognosticerede andel af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i prognosepunktet år 2080 med 100 pct. 

Vi har hele tiden fastholdt, at de fremmede bliver i flertal i Danmark efter følgende simple modeltype, som vi har brugt igennem alle årene siden 1989, seneste ajourføring:

Prognose fra 2003 på korrigeret befolkningsgrundlag pr. 1. januar 2006: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/ (der viser fremmedflertal mellem år 2035 og 2043)

Vi må opfatte masseindvandrings-projektet, der nu har været kørende – og mest af sporet – siden 1983-udlændingeloven vedtoges i Folketinget, som ikke alene meget kostbart, samfundsmæssigt ganske overflødigt og skadeligt for andre end de ledende, tilmed økonomisk ødelæggende for landet og ligefrem en trussel mod børns og børnebørns liv, hvis det fortsætter.

De ledende her til lands skal vide, at det danske folk har været meget langmodigt, og ingen i de ledende kredse kan uden at lyve hævde, at de ikke er blevet informeret i tide.

Nu spørger vi vore landsmænd: Hvor længe skal vi finde os i at blive voldtaget, udsat for vold og dræbt af folk, som de ledende finder det passende at have her i landet som deres undersåtter for den almindelige danskers regning?

Supplement:

68-eren og hans efterkommere kan (kun) overleve på indvandring: https://danmark.wordpress.com/2006/06/09/68-eren-kan-overleve-pa-indvandringen/

Danskerne undervurderes typisk af eliten: https://danmark.wordpress.com/2006/11/30/danskerne-undervurderes-typisk-af-eliten/

Prognose fra 2003 på korrigeret befolkningsgrundlag pr. 1. januar 2006: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/

Seks gode grunde: http://www.lilliput-information.com/seks.html

15 pct. konsumerer 40 pct.: https://danmark.wordpress.com/2006/11/17/mere-end-15-pct-af-det-offentlige-budget-til-indvandrerne/

Sonia

PS: Vi mener fortsat at Jyllands-Postens bevidsthedsskabende indsats ved et enkelt træk har haft større effekt end regeringens samlede indsats siden 2001. 

Gode miner til slet spil


Kirkebesættelse i 1991 for at fastholde 321 byrdetunge palæstinensere her i landet :

I følge: http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2006/12/29/113904.htm

“…Straf eller bøde til 42 procent
Her oplyste integrationsminister Rikke Hvilshøj i april 2005 i et notat til Dansk Folkepartis Peter Skaarup, at gruppen stadig havde store problemer 13 år efter særloven: Ud af de 321 palæstinensere modtog 238 (74 procent) i begyndelsen af 2005 offentlig forsørgelse, og 135 (42 procent) var idømt straf eller havde fået bøde. Over halvdelen af deres børn var dømt for at have overtrådt straffeloven…”

Præstedemonstration i 2006 for at fastholde afviste 583 irakere her i landet.

Anledningen og det værste i

øvrigt forties helt bevidst:

Den 20. december 2006 forvandlede regeringen og støtteparti endnu 2086 voksne til danske statsborgere. Den 7. juni 2006 ligeledes forvandling af 2164 andre voksne. Først omkring den 13. februar 2007 kan vi vide, hvor mange det samlede antal naturaliserede blev til i 2006, når børnene tillige opregnes. Camouflagenummerets hovedtræk er netop denne tildeling af danske statsborgerskaber. Var naturalisationerne (mere end 90 pct. heraf til de mest fremmede) ikke sket, ville udlændingeantallet i Danmark selvsagt være meget større og kunne ikke skjules. Iøvrigt talte man særdeles meget i medierne i december om de afviste asylansøgere, som landene ikke ønsker tilbage, således godt 583 fra Irak. Der er meget mere end 10.000 i Danmark, der stammer fra Irak og Afghanistan, men som allerede er sluppet ind. Mange af disse blev ekstraordinært godkendt til ophold umiddelbart før krigsudbruddene med Danmarks deltagelse, selvom der var mange her foruden forud. En dansk regering før 1968 havde naturligvis interneret de allerede indstrømmede for at forsvare Danmark og ikke taget flere ind, som loven også korrekt foreskriver, såfrem vores krigdeltagelse havde været dengang.

Vi konstaterer i øvrigt at myndighederne uden noget besvær kunne oplyse om regningen, kriminaliteten og belastningen i øvrigt for den samlede gruppe af fremmede indrejste. Her var det blot sporadiske oplysninger om 321 palæstinensere, der slog sig ned her med mestendels hedenske præsters og anden aktivist-hjælp i 1991.

Det samlede regnskab for mere end 700.000 fremmede inklusive “de forvandlede” må ikke komme frem; det kan regeringen, der allerede har pådraget sig et stort ansvar ved sine løfter, men undladelser og grove forsømmelser med gode miner til det slette spil siden 2001 ikke tåle. 

Selv propagandaen har fået sit eget kodeks her op til årsskiftet: “Der skal røres i de små gryder” 

Sonia