Danmark

15. december 2006

While Sweden Slept


From : http://www.nysun.com/article/44831

While Sweden Slept

By BRUCE BAWER
December 8, 2006
 “…To quote Jonathan Friedman, a New Yorker who teaches social anthropology at the University of Lund, “no debate about immigration policies is possible” because Sweden’s “political class,” which controls public debate, simply avoids the topic. Recently, the city of Stockholm carried out a survey of ninth-grade boys in the predominantly Muslim suburb of Rinkeby. The survey showed that in the last year, 17% of the boys had forced someone to have sex, 31% had hurt someone so badly that the victim required medical care, and 24% had committed burglary or broken into a car. Sensational statistics — but in all of Sweden, they appear to have been published only in a daily newssheet that is distributed free on the subways….” 

Please, give your reply to The New York Sun on:

http://www.nysun.com/article/44831

In Sweden, whose murder rate is currently twice that of America: https://danmark.wordpress.com/2006/07/01/last-comparison-of-crime-rates-between-nations-ever/ (an English and a Danish version)

https://danmark.wordpress.com/2006/11/05/nothing-will-happen-but-surrender/

Sonia

EU-summit om indvandringen, 15. december 2006


EU-topmøde om indvandringen

Ideer og planer skal blive til virkelighed er konklusionen på EU-topmødet om indvandring i december 2006. Meget tyder på at det ikke lader sig gøre at omdanne indvandrings-projekt-ideologien til virkelighed, som vi skal se kendsgerninger om i denne korte gennemgang.

Et Polen med 38,5 mill. indbyggere og med halvdelen af arbejdsstyrken sendt i ledighed er bare lidt af det. At en del EU-lande forhindrede dem adgang til de nationale arbejdsmarkeder førte til, at 750.000 tog til England og Irland i 2004.

I maj måned 2004 hvor 8 centraleuropæiske lande blev medlemmer af EU, meddelte den engelske regering muntert, at dette ville føre til, at 13.000 arbejdere ville ankomme hvert år fra de nye medlemslande.

Det blev 25 gange flere. Offentlighedens opfattelse var helt klart og ikke overraskende, at regeringen ikke kunne håndtere indvandringen.

Den nye engelske indenrigsminister John Reid meddelte i september 2006 ”den største udfordring som de europæiske regeringer står over for”.

Det totale antal indvandrere i Grækenland, både legale og illegale, forestiller man sig er mellem 400.000 og 2 mill. svarende til mellem 10 og 20% af arbejdsstyrken. I perioden 1990-1994 har indvandringen af albanere været 250.000. Siden 1999 (efter Kosovo-krigens afslutning) er tilstrømningen til Grækenland fra Albanien tiltaget.

Fra Senegal og 1600 km sejltur til De Kanariske Øer kom der i maj 2006 flere illegale end i hele 2005. Indvandring i et udvidet EU bekymrer nogle lande, andre lande byder de nye medlemsstaters borgere ind, og atter andre giver tilmed amnesti til illegale indvandrere fra andre verdensdele.

Sidste år besluttede Spanien at lade illegale indvandrere blive forudsat de havde arbejde i mindst 6 måneder. Italien tyede også til amnesti med begrundelsen, at det ville tilskynde de illegale til at betale skat – skat er det der spiller en større rolle for magthaverne end mange forestiller sig. Halvdelen af EU landene (landene i Schengen-pas-frie zoner) har end ikke nogen rigtig grænsekontrol. Fri bevægelighed for arbejdskraften (et ideologisk must) skulle være en af de (u)tvivlsomme successer (for nogen). Medaljens bagside: Hvis Italien giver amnesti til illegale, har de samtidig fået fri adgang til at forsvinde over Alperne til Frankrig, Tyskland og Norden – og det er akkurat hvad der sker.

Der var tilsvarende mangel på sammenhængende politik, da EU udvidede til Centraleuropa. Storbritannien, Irland og Sverige åbnede deres arbejdsmarkeder for at få den nye og billigere arbejdskraft ind. De andre EU lande pålagde restriktioner for at prøve at holde dem ude.

Der er altså ikke tale om lidt forskellig indvandringspolitik, politikkerne i medlemslandene er direkte modsat rettede. Set fra en Unions synspunkt kan dette ikke være meningsfuldt? Skal Frankrig til at føre en lidt hårdere politik mod indvandringen, samtidig med at Spanien giver amnesti-opholdstilladelser? Dette skal skabe forvirring og vil gøre det endnu sværere at nå til en fælles regelfæstet indvandringspolitik i EU. Der er masser af andre ideologiske, såkaldt forebyggende bistandsprojekter i EU.

Man skal virkelig notere sig, at alle status-antal og procentandele hæftet på indvandrerne i de gennemgange, der henvises til i mainstream-medierne formentlig mindst skal fordobles (ndtil nu), da naturaliserede og deres børn ikke medregnes under noget andet prædikat end ‘opholdslandets oprindelige borgere’.

For se hvilket spil der rent faktisk foregår i den synlige,  f.eks. den administrative tilblivelse af en fælles indvandringspolitik i EU kunne man læse:

Fri indvandring via EU

Hvad en stor dansker har tænkt sig

Oplagt spørgsmål: Bliver der krig i Europa?

Will Muslim Immigration Trigger Wars in Europe?
http://fjordman.blogspot.com/2005/08/will-muslim-immigration-trigger-wars.html

15. december 2006

Joern E. Vig

On Ideology and why it goes wrong


Ideology and why it goes wrong  

  

The ideological elite(s) strives for total control. In doing so it has to have a crowd of subjects by which they may explain their public doings. As the tax-based welfare state grew and had to grow in size to secure the ruling ideological elite and its followers they had to call for almost all the women to go to work too.

The main purpose of all this was tax-payments/tax-revenue, and by this a steadily growing public sector, absolutely and also relatively compared with BNP.

Then the women stopped giving birth to the second perhaps the third child, and with long educations they began to give birth for the first time – if they did – at much higher age.

The total result of taxation and the corresponding wage claims made a lot Danes unemployed. The high educated women seldom got more than one child if any child at all, and the unemployed did not dare to give birth. Result: Too few children to replace the deads from 1981.

So from 1983 they began “to import” the problems from all over the world. Before the welfare state 2/3 of all Danes lived in their own houses on one income. Today they have the biggest problems to pay the rent without two incomes. We don’t have fight against women’s rights to work. That is far from the point.

For further development of the unlimited so-called public needs and unlimited so-called public satisfaction – in the brains of ideologists everything continued as usual until it was stopped.

Ideologists (socialist, liberalists, internationalists, you name it) of all kinds are the same: They have a book telling them how the world should have been, and especially how the human being should have been.

The book shows them the way to transform the world and transform the human being to fit into the theory written in the book.

Every ideologists’ only problem is this: The world and the human beings are something else, much different from the prototype in the textbook written by another ideologist.

This fact disturbs the mind of the ideologist, and he/she then concludes: We just have to get rid of the wrong ones, then we will get the world we aimed for in our theoretical consciousness of which their whole lives are depending.

Shortly spoken:
Theory simply has everything for the purpose, the goal (in the clouds from where you cannot see and hear the earth)… everything, but the one single thing that is needed (Freely after Soeren Kierkegaard).

Don’t ask for the judge, he will decide in end with the help of his few unideological but still earthly small helpers. The other judges were appointed by the ideologists anyway. So their jobs are that of puppets. 

Sonia

connections:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/14/top-and-buttom/

https://danmark.wordpress.com/2006/10/29/danish-account-of-population-a-farce/
 

https://danmark.wordpress.com/2006/11/02/hvorfor-lyver-de-om-andelen-fremmede-i-holland-sverige-og-danmark/ 

https://danmark.wordpress.com/2006/06/14/when-capital-leave-real-production/

https://danmark.wordpress.com/2006/05/19/new-monetary-system/

We have the total Danish welfare history in Danish too right from the beginning, nothing has been left to casualty:
http://nytdanmark.blogspot.com/2006/05/dansk-velfaerds-historie.html 

Back to reality:
http://dissidentpress.wordpress.com/2006/11/16/back-to-reality/
If you heart is filled use your brain