Danmark

13. december 2006

“Nu standser indvandringen sandelig én gang til”


Startskuddet for løgnene har lydt

– vi har for få dage siden varslet startskuddets snarlige affyring

“Nu ophører indvandringen igen. Det er den gjort i de senere år her op til jul og nytår, så snart tidspunktet for årets sidste tildeling af statsborgerskaber er fastsat. En enkelt gang ophørte den og blev til nettoudvandring efter fejlagtig halvårsopgørelse i Jyllands-Posten. Det er vigtigt at indvandringen officielt ophører lige netop nu, fordi familierne skal mødes i julen og til nytår, og her skal der være nogle gode løgnagtige oplysninger, der kan danne grundlag for samtalerne og de påkrævede splittelser.”

Det viste sig, som vi meddelte allerede i august 2005, at indvandringen øgedes i 2005 godt skjult af de mange tildelinger af danske statsborgerskaber.

I det sociale eller almennyttige boligbyggeri vil der således snart være mange ledige lejligheder, “fordi den lave indvandring er ikke nok til at de ledige lejligheder der bebos”, efter de indvandrere, der flytter i hus. Danskerne vil ikke bo der. Kommunerne har i mange år billigt opkøbt tvangsauktionerede huse til indvandrerne. Det startede i stor stil på Bornholm, siden fulgte bl.a. Esbjerg og visse nordsjællandske kommuner.

Det kan være på den baggrund, at stempelafgiften nu også skal afskaffes – kr. 1400 plus 1,5 pct. af lånesummen ved konvertering – her lånekonvertering. Med udsigt til stadigt højere rente skal vi have resten af danskernes boliglån væk fra almindeligt fastforrentet realkreditlån. Det vil give mere falsk politikerskabt købekraft en længerevarende låneafvikling. Og det vil ikke mindst give mange flere tvangsauktioner og dermed flere huse til de fremmede.

Sandheden om indvandringen i 2006 kan i øvrigt først offentliggøres, når Danmarks Statistik har opgjort det samlede antal naturalisationer inklusive tildelingerne til børn omkring den 12-14. februar 2007. Så der er god tid til at gentage løgnene i forskellige iklædninger i mainstream-medierne frem til da. Gentagelserne er altafgørende for at løgnen slås grundigt fast i mentalrobotternes og andre godtroendes bevidsthed.

Så længe mentalrobotterne og de godtroende videre-ekkoer disse løgne er det stort set kun de p.t. cirka 600 i gennemsnit, som læser denne blog dagligt, der på dette felt vil kende det af sandheden, der er det modsatte af løgn. Det er beklageligt men sandt.

Derudover kan vi sige, at det ikke har den store betydning længere. 1995 passerede vi det tidspunkt, indtil hvilket det ideologiske indvandringsprojekt kunne have været vendt til realisme uden masse-repatriering og krig. Om maksimalt 50 år er flertallet i Danmark af fremmed herkomst, uanset om tilstrømningen standsedes i morgen.

Det er for sent nu, og derfor vil karakteren af de oplysninger, der vil blive bragt fremover på denne blog, også ændre sig fra næste år. Danskerne i almindelighed vil ikke sætte sig til modværge, med mindre der sker noget drastisk her til lands, og muligvis er det heller ikke nok til at anspore dem. Danskerne vil ikke vælge andre muligheder herunder sætte sig ind i, hvad der foregår, end at stemme på nogle politikere, der med sikkerhed ikke foretager sig det nødvendige.

Dette er vore utvetydige erfaringer gennem de sidste 20 år.

Sonia