Danmark

7. december 2006

Skaktraek i kulturmoedets spil eller rettere spin


Den navnkundige chef for Familiecenter Vest i Gellerup Gitte Krogh har ladet runddele skriftlige meddelelser til beboerne i området: Børn under 9 år skal komme hjem til boligen og forældrene inden kl. 20.00, og børn under 15 år skal være hjemme før kl. 21.00.

Motiveringen bag dette initiativ skulle ligge i, at børn og unge roder sig ind i alt for mange problemer i ly af mørket. Der er generelt alt for mange børn i kvarteret i de mørke timer.

Det er altså så sødt!

Sonia 

PS: Gitte Krogh havde i en lang række tilfælde ultimo 1990erne meget vanskeligt ved at redegøre for om de tilrejsende var asylanter eller familiesammenførte i forhold til kommunens regnskab med staten og dens refusioner: En rigtig røverhistorie

Boligprisstigninger er kunstigt skabte

Filed under: Economics — Tags: , , — Jørn @ 09:29

Derfor burde der ikke længere kunne hentes mere falsk købekraft fra denne kilde for at holde økonomien på lavt blus – hvis ikke vågeblus. Regeringen vil dog til at øge belåningsprocenten i husværdien på 80 pct. Nationaldirektøren Niels Bernstein ser derimod realistisk på spørgsmålet og ønsker belåningsprocenten nedsat til 70 pct.

Indførelsen af 30 årslån og allehånde låneafviklingsprofiler – inklusive indeks- og afdragsfrie lån, der som meddelt er blevet ikke helt så ufarlige, som evighedsstudenten meldte i reklamerne, når renten stiger netop som følge af deres eksistens – så dagens lys på boliglånemarkedet med det ene formål at øge kreditterne samlet i samfundet, for ad denne vej at holde aktiviteten oppe og øge førstegangskøbernes adgang til det allerede overophedede boligmarked. Alternativet havde været løninflation.

Der findes faktisk civiliserede nationer, hvori det er umuligt at opnå lån til andet end det første hus, der anskaffes. Yderst fornuftigt. Det andet er en myndighedsskabt spekulationsmulighed i det myndighederne selv har skabt falsk.

Velfærdskommissionen og oppositionen foreslår en såkaldt omlægning af skatten væk fra indkomstskat og over på boligen for at dæmpe boligprisstigningerne; også ud fra den betragtning, at boligskat mere vil være i tråd med den globale verden vi står midt i med bl.a. velfærdens finansieringsproblem.

Nu er der det, at det hele er kunstigt skabt. 

Her til kommer : Vi er trods alt nogle enkelte med årelange erfaringer med løfter om såkaldte skatteomlægninger. Det tør vi ikke løbe an på. Skatten skal ned samlet sammen med pengelønningerne og diverse overdrevne velfærdsomkostninger i denne forbindelse sammenlignet med samhandels- og konkurrende lande lige omkring os – f.eks. den meget omfattende orlovfrihed, der ingen virkning har på andet vælgerplejen og de mange fondsbidrag, der ligner en form for organiseret privat finanspolitik.

Skatten skal afgjort ikke op for at tækkes flertallet af nuets vælgere – beskæftigelsen og velfærdens finansiering skades endnu mere ad denne vej, henholdsvis straks og når de nuværende folketingsmedlemmer er pensionerede eller døde. Og her er problemet, dette betyder med sikkerhed, at ansvaret forflygtiges.

Tro dem ikke!!   

Sonia

PS: Husk også: Inflation er i øvrigt skat uden lovgivning

Tegning illustrerer det danske velfærdsdilemma

Finans- og værdikrise