Danmark

6. december 2006

Ren Knold og Tot


 Det er ren ”Knold og Tot” 

              Prøv seneste ajourføring heraf ved klik på linket ovenover 

 

DREAM-instuttets vekslende befolkningsprognoser kan

 

ikke være lavet af folk ved deres fulde fem

 Lars Haagen Petersen, DREAM, der er finansieret delvis af Finansministeriet og delvis af Økonomi- og Erhvervsministeriet, er åbenbart uenig med Velfærdskommissionen og Københavns Universitet om den nutidige og de fremtidige andel af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i Danmark. Deres befolkningsprognoser i november 2006 afviger mindst 50 pct. fra hinanden. Det kan læses på TTV1 30. november. Men det er ikke det værste.

 Fra 5. august 2006 i Jyllands-Posten til 30. november 2006 på TTV1 har DREAM-instituttet, der tidligere har hævdet, det er uafhængigt, ændret sin prognosticerede andel af ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i prognosepunktet år 2080 med 100 pct.  

 Lars Haagen Petersen hævdede således i nævnte JP-artikel, at der var 8 pct. ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i alt i landet sidste år. Når de naturaliserede og deres børn tillægges ender vi reelt på 14-15 pct. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere pr. 1. januar 2006 (mod den korrekte officielle andel: 463.235/5.427.892 =8,5 pct.) : http://www.lilliput-information.com/kantranspo.html.  

 Lektor og Demograf Hans Oluf Hansen Københavns Universitet hævdede 20. august 2005 i Berlingske Tidende, at den nuværende befolkningsmodel, som antallene opgøres efter, ikke kan bruges til at beskrive hverken den nutidige eller den fremtidige befolkningssituation i Danmark med. Han tilføjede i samme artikel: ”…danske statsborgere føder så få børn og nye indvandrere så mange flere, at danskere af udenlandsk herkomst om mindre end 100 år vil udgøre et flertal i samfundet…”

 [IoD: Her skal der afgjort ske en korrektion for tildelte statsborgerskaber og de naturaliseredes børn]  

 Vi må spørge: Vil det sige 16 pct. (Velfærdkommissionen hævder 24 pct.) i år 2080 og så pludselig mere end 50 pct. kort tid efter (i følge Københavns Universitet)?? Selv et barn eller et folketingsmedlem kan se, at det hele er ganske uholdbart med den information den danske offentlighed får om perspektivet for Danmark. I virkeligheden er det ren “Knold og Tot”, se afsnittet med rødt nedenfor.

Hvordan Lars Haagen Petersen (LHP) kan få ukorrigerede 8 pct. ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ til at vokse til en andel på 16 pct. i år 2080 forudsat, at indvandringen fortsætter som nu eller som i 2005, ses afgjort ikke let? Den 5. august kunne vi som nævnt læse et referat i Jyllands-Posten om prognose, der angiveligt skulle være en korrektion foretaget af samme LHP af den officielle prognose fra 2004, der viste 15,3 pct. i 2080, men her var der ganske andre boller på den samme suppe:   

 I august 2006 (ifl. JP 5. august) hævdede Lars Haagen Petersen, at andelen af ikke-vestlige ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ officielt vil vokse fra godt 6 pct. af indbyggertallet i 2006 til 8 pct. i 2080, selvom indvandringen fortsætter som nu. 30. november 2006 har LHP så korrigeret procentandelen i 2080 til 16 pct. – om det er ikke-vestlige eller alle indvandrere er ligegyldigt (????). Velfærdskommissionen har i mellemtiden anført 24 pct. i samme prognosepunkt, og Københavns Universitet hævdede sidste år, at de danske(re) (statsborgere) med udenlandsk baggrund vil være i flertal kort tid efter. Det er ren “Knold og Tot”.  

 Flere folketingsmedlemmer var ved at falde ned af stolene pga de 15,3 pct. ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i prognosepunktet 2080 offentligjort i 2004. Om bestyrtelsen skyldtes, at tallet syntes stort, eller det derimod syntes ganske utilstrækkeligt, kan vi ikke vide. Der var ikke rigtig nogen bestyrtelse i august 2006, da andelen i prognosepunktet 2080 blev knap halveret. Det kan skyldes at folketingspolitikerne da holdt ferie. I november 2006 fordobles den så; men det er vel også lige meget. 

6. december 2006

 J. E. Vig

 Supplement

Danskerne undervurderes typisk af eliten (en øjenåbner) 

Det er ren propaganda i håbet om, at det kan være overstået, før vi opdager det. 

Forræderne fupper landet væk 

Forskning i befolkningsforhold umuliggøres 

Reaktion fra Folketingets medlemmer i 2004, ikke i 2006

Forvandling eller andet trylleri

Forvandlingskvadratet

Send Folketingets medlemmer orientering pr. automatik