Danmark

30. november 2006

Danskerne undervurderes typisk af eliten


Den officielle information er latterlig:

 Prøv seneste ajourføring fra 18. juni 2007 ved klik på linket ovenover

Vi tager dem på ordet og prøver at overbevise:

I 1980 havde vi officielt 152.958 indvandrere og efterkommere i følge Nyt fra Danmarks Statistik (DS)  

I 2006 have vi officielt 463.235 indvandrere og efterkommere i følge Nyt fra Danmark Statistik (DS) 

Vi konstaterer en tiltagende stigning i indvandringen op til og med år 2001, hvorefter  indvandringen af fremmede blev reduceret fra ca. 17.700 pr. år til 13.300 i 2002 eller med ca. 25 pct. Til gengæld øgedes antallet af tildelte statsborgerskaber derefter betydeligt. 

I perioden 1980-2006  (26 år) er antallet af indvandrere og efterkommer her i landet officielt altså blevet mere end 3-doblet (463.235/152.958=3,03) 

Lars Haagen Petersen fra DREAM, delvis finansieret af Finansministeriet, hævder nu, at når indvandringen fortsætter på dette stadigt høje niveau med 12.744 i alt heraf 9.730 fra ikke-vestlige områder (som i 2005), så vil der nu gå 75 år, før antallet 463.235, som altså officielt er nået til, blot fordobles. 

Flere detaljer på: Tilbage Til Fremtiden 

Allerede 5. august 2006 var Haagen Petersen i gang med præsentationen af sin mystiske befolkningsprognose for DREAM-instituttet, der er delvis finansieres af Finansministeriet og har til huse samme sted. Vi skulle opfatte den som en korrektion af den officielle prognose fra 2004:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/07/forvandling-eller-andet-trylleri-skal-der-til/

Sonia

Lige knap 16 pct. allerede, 2080 er lang tid efter magtovertagelsen
Frem til virkeligheden eller tilbage til

fremtiden

Lars Haagen Petersen DREAM er åbentbart uenig med Velfærdskommissionen og Københavns Universitet om den nutidige og de fremtidige andel af indvandrere og efterkommere i Danmark. Deres befolkningsprognoser i november 2006 afviger mindst 50 pct. fra hinanden. Det kan læses på TTV1 30. november 2006.

Det springende punkt er, om indvandrerne fortsætter med at føde mange børn i fremtiden, eller om antallet af børnefødsler pr. ikke-vestlig kvinde vil falde.

Lars Haagen Petersen hævdede her var 8 pct. indvandrere og efterkommere i landet sidste år. Når de naturaliserede og deres børn tillægges ender vi reelt på 14-15 pct. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere pr. 1. januar 2006 (mod den korrekte officielle andel: 463.235/5.427.892 =8,5 pct.) :http://www.lilliput-information.com/economics/kantranspo.html.

Lektor og Demograf Hans Oluf Hansen Københavns Universitet hævdede 20. august 2005 i Berlingske Tidende, at den nuværende befolkningsmodel, som antallene opgøres efter, ikke kan bruges til at beskrive hverken den nutidige eller den fremtidige befolkningssituation i Danmark med. Han tilføjede i samme artikel: ”…danske statsborgere føder så få børn og nye indvandrere så mange flere, at danskere af udenlandsk herkomst om mindre end 100 år vil udgøre et flertal i samfundet…”

Vi må spørge : Vil det sige 16 pct. (Velfærdkommissionen hævder 24 pct.) i år 2080 og så pludselig mere end 50 pct. kort tid efter (i følge Københavns Universitet)?? Selv et barn eller et folketingsmedlem kan se, at det hele er ganske uholdbart med den information offentligheden får om perspektivet for Danmark. I virkeligheden er det ren “Knold og Tot”, se afsnittet med rødt nedenfor.

’Efterkommere’ omfatter efter definitionen kun første generation af børn af indvandrere. Vi er nået til tredje generation af indvandrere. Og der er seks gode grunde til, at vi tæller dem alle korrekt.

Vi må desværre korrigere lektor Hans Oluf Hansen: Antallet af statsborgere kan vi heller ikke bruge uden en korrektion for antallet af tildelte danske statsborgerskaber og efterfølgende børnefødsler: Denne korrektion har Information om Danmark (IoD) foretaget på det foreliggende grundlag pr. 1. januar 2006

Hvordan Lars Haagen Petersen (LHP) kan få ukorrigerede 8 pct. indvandrere og efterkommere til at vokse til en andel på 16 pct. i år 2080 forudsat, at indvandringen fortsætter som nu eller som i 2005, ses afgjort ikke let? Den 5. august 2006 kunne vi læse et referat i Jyllands-Posten om prognose, der angiveligt skulle være en korrektion foretaget af samme LHP af den officielle prognose fra 2004 1), der viste 15,3 pct. i 2080, men her var der ganske andre boller på den samme suppe:

I august 2006 hævdede Lars Haagen Petersen, at andelen af ikke-vestlige ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ officielt vil vokse fra godt 6 pct. af indbyggertallet i 2006 til 8 pct. i 2080, selvom indvandringen fortsætter som nu. Her i december 2006 har han så korrigeret procentandelen i 2080 til 16 pct – om det er ikke-vestlige eller alle indvandrere er ligegyldigt (????). Velfærdskommissionen har i mellemtiden anført 24 pct. i samme prognosepunkt. Det er ren “Knold og Tot”.

Flere folketingsmedlemmer var ved at falde ned af stolene p.g.a. de 15,3 pct. ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ i prognosepunktet 2080 i 2004. Om bestyrtelsen skyldtes, at tallet syntes stort, eller det derimod syntes ganske utilstrækkeligt, kan vi ikke vide. Der var ikke rigtig nogen bestyrtelse i august 2006, da andelen i prognosepunktet 2080 blev knap halveret. Det kan skyldes at folketingspolitikerne da holdt ferie.

Ser vi bort fra Haagen Petersens stærkt divergerende udmeldinger med bare 3½ måneders mellemrum her i efteråret 2006, kan vi sige, at han må i hvert fald forudsætte, at statsborgerskabsuddelingerne fortsætter i takt med indvandringen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere tillagt antallet af ikke-vestliges børnefødsler, så befolkningsudskiftningen, der i realiteten er det, der foregår, kan ske nærmest umærkeligt. Vi kan herudover kun henvise til forvandlingskvadratet

Det er også helt skæv teori at gå ud fra, at antallet af børn pr. kvinde blandt indvandrerne vil falde. Noget lignende har kultursociolog Eyvind Vesselbo hævdet i yderst tvivlsom undersøgelse sammen med Garbi Schmidt og Vibeke Jakobsen fra Socialforskningsinstituttet i 2000, og senest har sociolog Connie Carrøe Christiansen ment at kunne påvise noget lignende i 2004. Det viste sig at Connie Carrøe Christiansens undersøgelse var voldsomt fejlfængt. Hendes chef på Statistisk Kontor i Københavns Kommune:

Søndagsavisen 25/01/2004 afliver myten, idet lederen for personstatistik i Københavns Kommune, Claus Woll, udtaler: ”jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten”.

Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tvært imod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10% ! Kilde: Søndagsavisen 25/01/2004.

Misinformationen, som medierne så villigt videreformidlede d. 7/1/2004, skyldes iflg. Søndagsavisen, at man har sammenblandet tallene for alle indvandrergrupper incl. nordmænd og tyskere osv. og præsenterede gennemsnittet som bevis på tilnærmelse til dansk niveau for fødselshyppighed. Men i virkeligheden er misinformationen langt alvorligere, end Søndagsavisen oplyste. Årsagen er, at Folketinget hvert år giver mange tusinde indvandrere – samt deres børn – dansk indfødsret. Til trods for at de fleste af disse indvandrere i det store og hele fortsætter deres hidtidige mellemøstlige, sydasiatiske eller afrikanske levevis, tæller de med i statistikken som danske og bidrager således til at få danskernes fødselshyppighed til at tage sig større ud, end den i virkeligheden er. Af samme årsag er antallet af ikke-danske indbyggere i Danmark meget større end de officielle tal viser. Lars Haagen Petersen eftersnakker de officielle opgørelser, og han forsøger endog ivrigt at udbygge denne falske kikkasse.

Det er ren propaganda i håbet om, at det kan være overstået, før vi opdager det.

Forræderne fupper landet væk

Forskning i befolkningsforhold umuliggøres

Han var igang allerede i august til stor forundring for flere folketingsmedlemmer:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/11/styrtdyk-i-indvandringen-uddybende-kritik-af-seneste-officielle-prognose/

Forvandling eller andet trylleri:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/11/styrtdyk-i-indvandringen-uddybende-kritik-af-seneste-officielle-prognose/

30. november 2006

J. E. Vig

1) Jyllandsposten skrev således 30. maj 2004 på: http://jp.dk/arkiv/?id=361742

Nej, nu skal du betale for den:  http://jp.dk/morgenavisen/indblik/article361742.ece?ncc=1

”Men der findes en anden prognose – om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden. Prognosen er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos det uafhængige analyseinstitut DREAM under Finansministeriet.”

Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?
(Bertold Brecht)

PS:

Oplysninger af ovenstående karakter kan kun skaffes hos information om Danmark (IoD): Derfor ville det ikke være ved siden af at bidrage lidt til oplysningernes fortsatte produktion og offentliggørelse. Dette kan ske ved at overføre et beløb til J. E. Vig’s konto i Danske Bank: reg. nr. 3629 kontonr.: 3629461213.