Danmark

29. november 2006

A book of atmost importance


From Bruce Bawer’s site: 

“A book of the utmost importance, full of deep concern for Europe and almost unbelievable revelations for most Americans.”
— Booklist

Europeans would do well to heed Mr. Bawer’s advice and open their eyes.”

— Abraham H. Foxman, National Director, Anti-Defamation League

http://www.brucebawer.com/   Book-title: 

“While Europe Slept – How Radical

Islam Is Destroying the West From

Within” 

He documents that the 40 p.c. of the muslims in Britain crave for sharia.
Order his book. You know for sure it will not be translated to any Nordic language like books on the most topical issue as well. Books cost 5-8 times less in Britain than in Denmark.
Sonia 

Stur, stur nummer


Stur, stur nummer

At ca. 40 pct. af alle dømte i voldtægtssager er indvandrere eller efterkommere af indvandrere, at ca. 50 pct. af dømte kriminelle i hovedstadsområdet har anden etnisk baggrund end dansk, at ca. 80 pct. af alle voldsdomme givet til unge under 18 år er givet til unge anden- og tredjegenerationsindvandrere, at samme gruppe besætter 70 af i alt 100 pladser på landets lukkede, sikrede institutioner for unge kriminelle, at arresterne, fængslerne (inklusive de nybyggede) og krisecentrene er fyldte til bristepunktet med personer fra nævnte gruppe, kunne tyde på at noget ikke stemmer.

Hvis der nu var dobbelt så mange her eller flere, så ville de ikke-vestliges overkriminalitet i forhold til danskerne ikke blive så stor, når den måles i forhold til gruppen som helhed. Vi har længde hævdet at 327.503 ikke-vestlige eller i alt 463.235 ikke-vestlige og vestlige (se de officielle kilder nedenfor) er under halvdelen af det faktisk antal her i landet. I f.eks. voldtægtssager bliver overkriminaliteten: (40/60)/(327.523/(5.427.459-327.523)) = 10,4 gange. Dette er en grov overdrivelse, som det vil fremgå nedenfor.

Justitsministeriets Forskningsenhed har videreført den fordelt på enkelte gerningskategorier og generelt fordelt på alle daværende 54 politikredse oktober 2005 for året 2004

Jo flere der kommer, desto færre er

her

”Jo flere der kommer, desto færre er her” – pr. 1. januar 2006 kun 327.503 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ud af i alt 463.235 af alle indvandrere og efterkommere mod 320.563 ikke-vestlige ud af i alt 452.095 året før. Dette følger af Nyt fra Danmark Statistik (DS) nr. 64, af 13. februar 2006 og Nyt fra DS nr. 57, af 5. februar 2005. Det er meget mystisk det hele: Pr. 1. januar 2006 var i alt 5.427.459 med fast bopæl i Danmark mod 5.411.405 pr. 1. januar 2005 ifølge nys nævnte kilder. Det er simpelthen ikke til at begribe, at indbyggertallet altså voksede med 16.054 i 2005. Det stemmer simpelthen ikke med, at antallet af alle indvandrere og deres efterkommere voksede med i alt kun 11.140. Danskerne går tilbage år for år, da antallet af børn pr. dansker ligger langt under 2,1 barn. Samtidig er et stort antal unge og yngre danskere udvandret fra Danmark i 2005, uden at vi kan indregne dette.

Det må simpelthen være et

tryllenummer

Indvandrere og efterkommere kan altså erstatte de manglende fødsler blandt danskerne og de emigrerede danskere med nyindrejste og indvandrerbørn, så indbyggertallet endog voksede med 16.054. Men det sker ved at de øger deres antal med kun godt 11.140 heraf ikke-vestlige med 6.940.

Det samme sker i Norge, Holland, England og Tyskland.

Sonia

PS: Den nemme for børn, kun for børn

Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?
(Bertold Brecht)

PPS:

Oplysninger af ovenstående karakter kan kun skaffes hos information om Danmark: Derfor ville det ikke være ved siden af at bidrage lidt til oplysningernes fortsatte produktion og offentliggørelse. Dette kan ske ved at overføre et beløb til J. E. Vig’s konto i Danske Bank: reg. nr. 3629 kontonr.: 3629461213.