Danmark

25. november 2006

Er kapitalen tiltrukket af EU og specielt af Danmark?


From : http://www.finfacts.com/irelandbusinessnews/publish/article_10006611.shtml  

“EU25 Foreign Direct Investment 2005; Ireland has disinvestment of €20bn, UK biggest FDI player
By Finfacts Team Jul 18, 2006, 11:10  

In 2005, EU25 FDI1 (foreign direct investment) in extra-EU25 countries (outflows) increased by 19%, to €153 billion compared to €129 bn in 2004, while FDI into the EU25 from the rest of the world (inflows) increased by 23%, from €57 bn in 2004 to €70 bn in 2005.  

These increases were strongly influenced by EU25 flows with North America. In 2005, the EU25 invested €26 bn  in the USA and €9 bn in Canada, compared with €7 bn and €2 bn respectively in 2004. The USA invested €18 bn in the EU25 in 2005 and Canada €7 bn, compared with US investment of €15 bn and Canadian disinvestment of €3 bn in 2004. Excluding North America, EU25 investment in other extra-EU25 countries fell by 2% in 2005, while investments coming from the rest of the world excluding North America remained stable…”  

På dansk: 

Heraf kan vi aflæse at i 2005 steg udenlandske direkte investeringer uden for de 25 EU-lande med 19 pct. til 153 milliarder Euro sammenlignet med 129 milliarder i 2004. Derimod indstrømningen af investeringer fra resten af verden steg fra 57 milliarder Euro i 2004 til 70 milliarder euro i 2005. 

Stigningen i de EU25-investeringer skyldtes især kapitalstrømmen til USA. I 2005 investerede EU25 26 milliarder Euro i USA og 9 milliarder i Canada sammenlignet med henholdsvis 7 milliarder Euro og 2 milliarder euro i 2004. USA investerede 18 milliarder Euro i EU25 i 2005 og Canada 7 milliarder Euro, sammenlignet med USA-investeringer i EU25 på 15 mia. Euro i 2004 og canadisk desinvestering på 2,5 mia. Euro i 2004.   

For så vidt angår Danmark kan du aflæse tabel på ovennævnte link, der viser at USA desinvesterede 1,7 mia. Euro i Danmark i 2005, hvorimod danskere investede 1,2 mia. Euro i USA. Desværre tillader tabellen ikke en samlet afdækning af investeringsflowet, bl.a.:

Bemærk:  Luxembourg og Holland jvf. tabellen på linket repræsenterer store investeringsbeløb, der dækker over finansielle holdingselskaber, der er fremmed ejede med internationale bankforbindelser i Luxembourg og Holland, men med lille eller ingen lokal aktivitet i noget EU-medlemsland.  

Spørgsmålet i overskriften kan besvares med et stort NEJ.

Sonia

PS:

Information om Danmark: oplyser i http://www.lilliput-information.com/velglob.html:

Irland havde i 1970 en produktion, der var halvt så stor som den danske – i dag er Irlands produktion pr. indbygger 10 pct. større end den danske.

I Irland var eksportindtægten i 2004 7,5 gange større end de offentlige overførslerne til ledige, udstødte og pensionerede. I Danmark var faktoren 1,95.

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2006/10/06/oekonomisk-nyhedsbrev/

 

Liberalen tabte – Internationalen, der i realiteten er det samme, vandt med bedrag


tarski
Fra Rockwool Fonden kommer nu tilsvarende resultat som Velfærdskommissionen leverede for et år siden.

Gruppen indvandrere fra ikke-vestlige lande modtager som helhed dobbelt så meget i kontantudbetalinger og service regnet i penge, som samme gruppe som helhed indbetaler i skatter og afgifter. Vi kan også sige, at i gennemsnit belaster ikke-vestlige indvandrere den offentlige sektor, der må hente sin købekraft fra virksomhederne og hos de øvrige skatteydere, dobbelt så meget, som de bidrager til samme i gennemsnit.

Sådan er udviklingen gået siden 1984, der var året efter vi fik den famøse udlændingelov af 1983, der blotlagde landet med adgang til frit ophold inden for grænsen, medens de fremmedes sager behandledes med anke på anke og med omvendt bevisbyrde samt jurisdiktionen udstrakt til jordkloden.

Den nuværende regering har absolut flertal sammen med støttepartiet; men intet er sket. Da nu landets bedste hoveder allerede fra begyndelsen advarede om, hvad resultatet ville blive, kunne man forestille sig, at de nu trods alt ville komme til besindelse.

 

Dette er dog lige så ren en illusion at gøre sig, som at forestille sig de værste ideologer skulle konvertere til realiteternes verden.

 

 

Landsforræderiet er så bastant, og situationen så bekvem for de værste, at udviklingen får lov at forløbe mod danskerne totale udslettelse:

 

Lykkelandets ligevægts-ligning: Tilstrømningen af ikke-vestlige = tilvæksten i øvrigt i antallet af andre ikke-vestlige = antallet af naturalisations- eller forvandlingsbrevene til samme kategori = antallet af flygtede etniske danskere. Supplerende pædagogisk tegning: https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/71/

 

Efter “Lykkelandets ligevægts-real” sker udskiftningen af landets retmæssige borgere som planlagt, stille og roligt, ja, umærkeligt. Det koster selvfølgelig enorme summer og dyrekøbt stilstand, som nu både Rockwool Fonden og tidligere Velfærdskommissionen begge har beregnet for at dække sig lidt ind, men tænk på, hvor godt landet bliver, når befolkningen er helt udskiftet med ikke-vestlige.

Der var selvfølgelig meget støj på signalerne undervejs, og virksomhederne fik ikke den arbejdskraft, de hævdede de savnede for den sidder i den offentlige sektor og forbruger.  

Danskerne duede ellers ikke til noget, og de offentlige embedsmænd styrede sammen med frelserindustrien i Internationalen tilstrømningen af nye fremmede klienter ind i landet, som de offentlige behandlere skulle øve deres kunster på og leve af.

 

Se, det er et rigtigt eventyr, og hvis de ikke er døde, så lever de endnu.

 

Sonia