Danmark

22. november 2006

THE UN AND THE ALLIANCE AGAINST CIVILIZATION


http://www.eyeontheun.org/editor.asp?p=272&b=1

“THE UN AND THE ALLIANCE AGAINST CIVILIZATION, Anne Bayefsky

In a direct challenge to free societies everywhere, a report from the UN-sponsored Alliance of Civilizations (an oxymoron if there ever was one) was released this week. What do the members of the “high level group” who drafted the report, such as former Iranian President Khatami, have to say about the needs of civilization? Khatami’s expertise on the subject presumably comes from his reign as president of the leading state sponsor of terrorism. His personal presidential experience, for instance, includes the pursuit of nuclear weapons, the biggest crackdown on the Iranian media since the Iranian revolution, and rounding up and imprisoning Jews on trumped-up charges of spying…”

Sonia

Radio Holger fortsaetter på Nettet


click icon

Radio Holger i København lader sig ikke slå ud. Tværtimod. Efter at radionævnet har trukket stikket ud over en kærkommen bagatel har den islamkritiske og nationale radiosender meddelt, at den fremover sender på Internettet. Så kommer informationerne også ud til langt flere.

Sonia

Murdoch bought the rights to the whole movie and showed it on Fox 4 November


Islamic Threat writes 4 november 2006:

A couple of months ago I posted the whole movie on this blog via Google video. Since  then the movie has been taken of Google Video and it seems that Ruppert Murdoch did the right thing and bought rights to the movie. Tonight America and all with access to Fox will see the face of the enemy and the dangers that this and many other blogs have been warning about. Obsession will show on Fox at 8 PM EST here in the US.”

Sonia

Alle blogbots, der vil noget for dette land, skulle kaste dette ikon med link til 12 min. af “Obsession”- video paa frontpage straks


click icon

<p align=”center”><a href=”http://www.obsessionthemovie.com/12min.htm”><img align=”middle” width=”162″ src=”http://www.lilliput-information.com/images/obsession.gif&#8221; height=”71″ style=”width:162px;height:71px;” /></a></p>
<p align=”center”>click icon<p>

Sonia

Antal muslimer og antal ekstremister igen – det er saa sjovt


Antallet af militante islamister i

Danmark??

Dansk Institut for Internationale Studier hævder, at der kun har været tale om 30 sager om ekstremister igennem perioden 1990-2005. Det svarer til, “at fanges 5000 overløbere ved den ubevogtede grænse, har der været 5000 overløbere i alt”.

Samtidig hævder samme institut i følge TTV1, at der er 180.000-200.000 muslimer i Danmark. Det kunne være interessant at få oplyst fra hvilken kilde Dansk Institut for Internationale Studier har hentet dette antal muslimer. Religiøst tilhørsforhold må ikke registreres efter loven.

Islam-kritikeren Lars Hedegaard brugte angiveligt sin sommerferie i 2004 til at optælle muslimer, kunne vi bl.a. læse i stort opsat artikel i Jyllands-Posten. Hedegaard havde fået den ide at bruge et navneregister hos Danmarks Statistik. Vi var så uheldige, at artiklen ikke måtte kommenteres, og dens indhold ikke tilbagevises efterfølgende. Nu ved vi hvorfor. Det var vigtigt at fastholde antallet 200.000 muslimer i Danmark, i særdeleshed i den offentlige bevidsthed. Hedegaard kunne lige så godt have valgt vejrudsigten som kilde til sit muslimantal.

Vi mødegik naturligvis denne artiklen, der skulle danne falsk skole for den danske bevidsthed og især undervidstheden:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/16/motiverne-bag-de-usande-meldinger/

I Norge og Sverige og ude i det store udland læser vi i medierne om 200.000 muslimer i Danmark. Antallet er blevet gentaget og gentaget i de sidste mindst 10 år. Så bliver antallet slået fast i danskernes og andres bevidsthed. Men det bliver ikke mindre utroværdigt af gentagelsen. Tværtimod!

Indvandrerne repræsenterer den største post på det offentlige svenske budget (2006):

https://danmark.wordpress.com/2007/07/15/immigration-costs-in-sweden-amount-to-almost-297-pc-of-the-public-budget-2001/

I henved 10 år, medens de fortsat væltede ind i landet, fødte børn og i stort antal modtog tildeling af det danske statsborgerskab pr. brev fra Folketinget gentog man antallet 200.000. 93-94 pct. af disse tildelinger er sket til indvandrere og deres efterkommere stammende fra ikke-vestlige lande i de senere år.

Vi kan altså ikke forstå det.

  • I 2005 kom mindst 9.730 flere indvandrere , 11.086 i 2006 stammende fra ikke-vestlige lande til Danmark,  – helt overvejende fra muslimsk dominerede områder
  • Der tildeltes i 2005 10.197 danske statsborgerskaber fortrinsvis til muslimer, hvilket fremgår af opgørelser, der officielt oplistes: den første af i alt to tildelinger i 2005 med de voksnes navne og den sidste tildeling i 2005 med de voksnes navne
  • Betyder det at der tale om en massekonvertering, uden medierne har opdaget det fra en religion, der ellers påbyder henrettelse for konvertering?
  • Når muslimer får børn går vi ud fra, at religionen arves af børnene

Vi har korrigeret de officielle immigrantopgørelser, der end ikke kan bruges som de er i Integrationsministeriet, i Rockwoolfonden, af tidligere integrationsminister nu undervisnings- og kirkeminister Bertel Haarder, ikke af den førende demograf lektor Hans Oluf Hansen, Københavns Universitet og ikke af folketingsmedlem og kultursociolog Eyvind Vesselbo.

Der var mere end 700.000 fra ikke-vestlige , d.v.s. fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Japan, Australien og New Zealand i Danmark pr. 1. januar 2006.

Muslimantallet kan på dette grundlag anslås til ikke mindre end 500.000, når vi i den forbindelse bruger antal indvandrere fra muslimsk dominerede lande som indikator, da muslimer som sådanne som nævnt ikke tælles i nogen officiel opgørelse i Vesten. Bemærk, hvor bekvemt det er at nævne antal muslimer. Ingen kan svarer igen med sandheden. Det er nemlig meningen at modsigelsen skal umuliggøres. Yderst snedigt eller lusket efter behag.

Som det fremgår udfoldes der endog enorme bestræbelser på at beskytte løgnene, om antallet her i landet og om antal ekstremister, som ingen kender noget til. Der har vist været overraskelser nok rundtom i verden. Overraskelsen kommer også til Danmark, når det er for sent. Det har vist sig nu gang på gang.

Der sker så meget. Vore ledere kan ikke følge med:

”Danmark huser ikke krigsforbrydere eller terrorister”, udtalte den tidligere danske statsminister Poul Nyrup Rasmussen umiddelbart efter katastrofen den 11. september 2001.
Sidst på aftenen efter årets Åbningstale i Folketinget 2001 måtte han advare sin justitsminister, der havde hævdet, at han ikke var orienteret om forholdene med det ene og det andet.

Den 1. maj 1994 kunne man læse i Jyllandsposten:
”Op mod 40 af verdens mest frygtede terrororganisationer har baser eller agenter i Danmark, mener PET. Organisationernes sympatisører skaffer pengene, falske pas og fristeder til bevægelsernes aktive terrorister. Officielt vil PET ikke fortælle om sit kendskab til de mange terrororganisationer i Danmark, men ledende medarbejdere i efterretningstjenesten siger, at næsten 80 pct. af de 50 bedst kendte bevægelser har direkte kontakt til folk i Danmark. Det kan være medlemmer, som har politisk asyl, indvandrere eller danskere, der sympatiserer med deres kamp….”
Sidste citat er uddrag af Ruth Berings TTV2-seerbrev 7/10 2001

Skulle vi virkelig til efterretningstjenesten eller til udlandet for blot at danne os et nogenlunde overblik over forholdene i Danmark?

Fra : Vågn op, Tornerose

“…Terrorledare köpte 30 pass i Danmark Date sent: Sun, 28 Mar 2004 17:58:04 +0200:

Terrorledare köpte 30 pass i Danmark

Abu Musab al-Zarqawi utpekas som hjärnan bakom terroristattentatet i Madrid.
Abu Musab al-Zarqawi – “hjärnan bakom dådet i Madrid” – fick hjälp av dansk muslim
Terrorledaren och giftexperten Abu Musab al-Zarqawi misstänks för attentat i Bagdad och bomberna i Madrid. Nu avslöjas att han har kopplingar till Danmark – där han köpt 30 falska pass. I sådana beställningssamtal nämns också en 36-årig svensk – utpekad som al-Qaidakontakt. Tågbombningarna i Madrid är det värsta terrorattentatet på europeisk mark. Utredningen av attentaten som krävde 190 liv får nu myndigheterna att nysta upp nya delar av terrornätverken i Europa…”

Løgnen vil ingen ende tage

Jerusalem Post: “…15% of Denmark is Muslim and close to half of the births in the next generation will be Muslim…”

Selvmordsbombning og terror er mange unge tiltrukket af

Sonia

I 1000 indvandrerfamilier modtager begge kontanthjaelp?


Er antallet ikke større??

I følge TTV1 har Arbejdsdirektoratet bestemt, at de familier, hvor begge ægtefæller modtager kontanthjælp, skal begge have haft, hvad der svarer til mindst to måneders arbejde, ellers mister den ene part kontanthjælpen. Der står sågar anført en frist: 1 april 2007.

Det var besynderligt: Har de familier da modtaget kontanthjælp hidtil og modtaget den i strid med loven. Betyder fristen at ulovlighederne skal ophører inden den 1. april 2007, eller skal der være en chance for at få dækket sig ind med to måneders arbejde?

Vi har lidt svært ved at følge med.

Det gælder at i mange fremmedes kulturer er det en æressag for kvinden at passe hjemmet og børnene, oplyses det.

Samtidig oplyses det, at kommunen ikke har pligt til at anvise den kvindelig ægtefælle arbejde.

Helt uforståeligt at kommunerne udbetalte kontanthjælp til ægtefæller, der aldrig har arbejdet på det danske arbejdsmarked i to måneder? Vi har været inde på dette herfra adskillige gange.

Hvordan var det nu?  1000 familier? Var der ikke en del sager om førtidspension og om folkepension, der også forudsatte en tidligere tilknytning til det danske arbejdsmarked og endog arbejde, der kunne rejses med samme begrundelse?

Vi fik oplyst af Ritzau den 10. marts 2005: 13.000 ægtefæller til indvandrere modtager ikke kontanthjælp, men hvad med resten?

Tilknytningen til arbejdsmarkedet og antal arbejdsår ved vi tages meget seriøst fra myndighedernes side, når det drejer sig om danskere, der har været bortrejst nogle år fra Danmark.

  Sonia