Danmark

19. november 2006

‘Obsession’ er en video


Et klip: Som enhver skulle give sig tid til at se. De, der herefter fortsat hævder, at det er ikke så slemt med den fremmedkurs vore europæiske eliter er slået ind på ganske i modstrid med deres befolkningers ønsker, er håbløst fortabte:

Klik på ikonen

Sonia

Julen skal islamiseres i England


Englands elite er lige ved slå over i underkastelse – det tager næsten luften fra én at læse. Nu skal en skolekantine tilberede og servere julemaden ’halal’ – og dermed skal den største kristelige fest islamiseres. Sådan vil man integrere muslimer bedre til festen i forbindelsen med Jesu Kristi fødsel. Vrede forældre kunne ikke forhindre det. 

Mehr lesen 

or directly to the English article 

Sonia 

Halal-laan temmelig morsomme

Filed under: Culture, Dhimmi, Economics, Education — Tags: , , , , , — Jørn @ 11:16

Halal-lån er officielt uden rente. Eller også er det løgn

D.v.s. du skal forudbetale/eller forudskylde et beløb højere end kontantprisen på godet, som du anskaffer. Dette svarer præcis til diskonto, som er forudbetalt rente og ikke andet.
Noget tilsvarende finder vi,  når vi ser f.eks. på leverandørkreditten og udnytter betalingsbetingelserne: 2 pct. kontantrabat, løbende måned plus 10 dage, “derefter rentetilskrivning”. “Så er der jo heller ikke tale om rente” de første 15+10=25 dage.

Og dog!

Såfremt du anskaffer og betaler efter løbende måned plus 10 dage, bliver renteberegningen følgende: Du får et gode, der reelt koster 98 kr. f.eks, men du betaler 100 kr. efter gennemsnitligt 25 dage. Ligevægten ser sådan ud:  98=100*(1+i)^-1,  hvilket giver 1+i = 1,020408, hvor “i” er renten, her 2,04 % pr. termin (termin: 25 dage i gennemsnit her) svarende til 14,6 terminer af størrelsen 25 dage om året, hvilket giver (1+0,020408)^14,6, der er 1 kr’s forventede værdi  eller 1+i = 1,3431 efter 14,6 terminer d.v.s. : Renten er: 34,31 % p.a. vel at mærke, før vi når til perioden, hvor der efter det tilbudte formelt tilskrives renter. Sådan beregnes den sande regnefod.

Renten er snarere meget højere i halal-lån end under danske og andre internationale forhold, fordi selv små talangivelser under forudbetalingen bliver til store rentebetalinger, som vi her ser, og de er samtidig nemmere at camouflere.

Sonia   

Uddrag af nyhedsbrev om forholdene i Malmoe


Nyhedsbrev fra Den Danske Forening 

19. november 2006   

Det går ad helvede til i Malmø

Her er det en politimand fra Malmø, der taler ud. Det vil sige, han udtaler sig anonymt, for hvis hans identitet slap ud, ville han omgående blive fyret. For ganske nylig udtalte en anden politimand, Bengt Lindström, sig ganske forsigtigt om, at det var svært at give god service til ældre etniske svensker, fordi man har belastningen fra de mange indvandrere. Lindström fik omgående sparket. Så vor kilde her passer på. Han fortæller om, hvordan blot et tjek af kørekort udløser en sådan fjendtlighed fra indvandrerside (læs muslimer) at en bagatel udvikler sig til en større politiaktion. Han siger, at dette ikke kan fortsætte. Vi giver advarslen videre.
Ole Gerstrøm 

——————————————————————————— 

Malmöpolisens klarspråk: Det är på väg att gå åt helvete!
http://www.folketsnyheter.se/?sida=artikel&aID=397
“Som polis ser man konsekvenserna av de beslut som våra politiker fattar, på ett mycket konkret sätt. Den svenska invandringspolitiken är i grunden helt misslyckad. Dessutom kostar detta experiment oerhörda summor varje år. Politikerna försöker nu i efterhand att lappa och laga med olika idéer och åtgärder. Men det ju helt uppenbart för varje tänkande människa att det är på väg att gå åt helvete på ren svenska.Så säger en polis med chefsbefattning som arbetat flera år i Malmö till Folkets Nyheter om sin arbetssituation som förändrats dramatiskt under dessa år.
Och han är helt klar över orsakerna till de negativa förändringarna.Malmö är en av Sveriges mest invandrartäta städer, 40 procent av invånarna har en helt utländsk bakgrund. Och precis som i en stor del av landets övriga städer har grovt våld och rån, och skräcken bland svenskar för att drabbas av detta våld, blivit en del av vardagen i Malmö. Skånska tidningen Sydsvenskan påstod i en huvudledare tidigare i år att demokratin i Sverige inte är beskuren och att debattaket i Sverige är högt.
Ändå tvingas Folkets Nyheter, för att inte riskera polismannens arbete, att göra intervjun anonymt.– Vi har idag varken yttrande- eller åsiktsfrihet i Sverige, kommenterar polismannen. Så länge man tycker likadant som den politiska makteliten är man välkommen fram men annars? Se på vad som hände min kollega…”

Sonia

Imamen tror Danmark allerede er et kalifat


Abu Laban har skrevet bog om Muhammedkrisen og bl.a. deri skrevet noget yderst mystisk set med vestlige øjne “om blodpenge ført til Danmark” efter Ayaan Hirsi Ali fik tildelt pris i Danmark, fordi hun som kvinde på trods af trusler fortsatte sin kamp for kvinders rettigheder. Hun spillede med i filmen Submission af Theo van Gogh, en film der kritiserer kvindesynet i Islam.  

Når ordet blodpenge inddrages er det, fordi en islamtilhænger dræbte Theo van Gogh i Holland, og dette faktum førte sammen med pristildelingen til at synet på muhammedanere ændrede sig i Danmark, hævder imamen. Ja, det tror da Fanden.  Nu viste de, hvad nogen kunne finde på i denne immigrantgruppe.

Theo van Gogh’s søn Lieuwe modtog en video på årsdagen for faderens død, se den: https://danmark.wordpress.com/2006/11/04/van-goghs-son-received-a-video-after-his-father-was-killed/

Uddrag af: http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=4061776/

“Ved at tale om blodpenge overfører Abu Laban sine egne teologiske kategorier til regeringen ved at tro, at den med Frihedsprisen tænker i blodpenge. Det viser, i hvor høj grad han ikke har forstået grundværdierne i det danske verdslige samfund,” siger Tina Magaard i Jyllandspostens artikel.

Skal vi ikke sige det direkte og ligefremt: Vi har bl.a. haft en dansk-jødisk underviser på Nibuhr Instuttet i København, der blev korporligt overfaldet og slået til plukfisk, fordi han til undervisningsbrug seriøst læste op af Koranen. Så var der en hollænder, der lavede en kritisk film om Islams kvindesyn. Han blev dræbt. Havde Abu Laban forestillet sig, at dette skulle ske upåagtet, så kan vi kun bede ham om at vende tilbage til virkeligheden og straks fortrække fra den danske del.

Når imamen ikke fatter det danske samfund, hvordan så med hans undersåtter???

Tidligere herom: https://danmark.wordpress.com/2006/11/08/abu-laban-staar-ved-sin-kritik/ 

Sonia

Fra samme file:

Jyllands-Posten 21.08.1994: Abu Laban har haft “den blinde sheik” Omar Abdel Rahman til at tale i sin moske og modtog denne med åbne arme og stor ærbødighed. Omar Abdel Rahman, som nu er dømt til livsvarigt fængsel i USA for mord og for første sprængning af “World trade Center” i 1993, er kendt for sine klare udtalelser: “Slå til og dræb Guds fjender overalt for at få fjernet efterkommere af aber og svin fodret ved zionismens, kommunismens og imperialismens bord” (citat E. Ettrup. “Islamiske ekstremister”. Kbh. 1996). Abdel Rahman blev også modtaget med åbne arme i flere århusianske moskeer.