Danmark

14. november 2006

Tegning illustrerer det danske Welfare dilemma


English version

Det danske velfærdssystem byggende fortrinsvis på skattebetalinger og offentlige udgifter over livsforløbet var dømt til undergang fra begyndelsen. Det viser sig at indvandringen pr. individ fra ikke-vestlige lande koster det offentlige, i sidste ende virksomhederne 2,5 mill. kr. pr. individ i gennemsnit over livsforløbet, hvorimod en dansker kun belaster med 750.000 kr. i gennemsnit. Forskellen er altså en faktor 3,3 gange. Sidstnævnte beregninger stammer direkte fra Børsens referat af Velfærdskommissionens arbejde i artikel 1. december 2005.

Lad den grønne oval illustrere den danske offentlige sektor og den blå den private frie, samhandlende sektor.

Det kan ikke lade sig gøre at forcere udviklingen fra det øverste venstre til nederste strukturelle størrelsesforhold, fordi den offentlige sektor dræner den private sektors muligheder for meget til fornyelse og ekspansion sammen med alle andre omkostninger. Hvis vi ønsker fortsat at have en offentlig sektor i det lange løb af cirka den størrelse vi har nu, skal der ske en reduktion af den offentlige sektor midlertidigt.

Der er ingen vej uden om.

Den røde pil viser den umulige eller den ideologiske vej. De sorte pile viser den mulige vej. Der er ingen andre veje. Sker omstruktureringen ikke meget snart, selvom det nærmest ser umuligt ud under forudsætninger om den øgede internationale konkurrence kombineret med velfærdens voksende finansieringsproblem, der særligt stammer fra den voksende ældreandel og den samtidigt faldende tilgang til arbejdsstyrken plus elitens selvskabte fejlskud til løsning af dens selvskabte fertilitetsproblemer – indvandringen fra Sydasien, Mellemøsten og Afrika, illustreret ved beregningerne i første afsnit –  går landet naturligvis i økonomisk kollaps.

Opsving er noget politikerne bestiller – f.eks. via øget belåning af boligmassen.

Jo flere år løsningen udskydes desto værre bliver kollapsen.

Det er ren matematik.

14. november 2006 

J. E. Vig

Langt flere skal i gymnasiet, siger Haarder


Undervisningsminister Bertel Haarder indrømmer nu, at der kommer mange flere, ja, langt flere elever i gymnasiet ifølge Politiken og TTV2. Hvor kommer de mon fra?

Os bekendt er danskernes antal gået voldsomt tilbage i mange år. Betyder det så, at disse langt flere, der skal gå i gymnasiet, skal rekrutteres blandt de hidtil uegnede i folkeskolen, hvorfra rekrutteringen i forvejen er yderst tvivlsom? Den 12. november meldte Dansk Arbejdsgiverforenings formand, at kun 9 pct. af indvandrerne og deres efterkommere fortsætter længere end til 9-10. klasse mod danskernes ca. 40 pct.,  og dette betragtede han som en katastrofe. Er det så her kilderne til det ekstra rykind skal findes? TV2’s Nyheder kl. 9:00 meldte, at det drejede sig om 4000 ekstra gymnasieelever.

Når det viser sig at mere end halvdelen dropper ud fra erhvervsuddannelser blandt de fremmede, så må disse langt flere betyde, at der er planer om at sænke niveauet. Ellers er det da meningløst, hvis ikke det bare er genbrug af et gammelkendt arbejdsløsheds-camouflage forsøg.

 Sonia

Hadske overfald på minoriteter skal registreres


Nu vil Borgerrepræsentationen i København og sandelig også Justitsministeriet have en undersøgelse af hadske overfald på individer repræsenterende minoriteter. Overfald på dem, der repræsenterer en majoritet, er der vel i København flere af al den stund,  at 82  procent af straffelovsovertrædelserne i 2004 i København blev udført af 2. og 3.  generationsindvandrere. Der er selvfølgelig også en del selvhad her, der nok skal med- eller modregnes, når motiverne søges opsporet og optælles.

Det bliver spændende at se, om danskerne får den chance for en sådan undersøgelse efter år 2040, hvor minoriteten i Danmark bliver danskerne. Det skal vi nok ikke lige regne med. Vil det så sige, at den chance/ret,  som vi kan forstå er forbeholdt minoriteterne, der ganske vist udgør en majoritet, når det kommer til forbrydelsernes befolkningsrelative andel i f.eks. København – en minoritet som befolkningsandel, men majoritet som kriminelt udførende – , har en særret ud fra argumentet, at flertallet herunder flertallet af de overfaldne nok skal klare sig uden nogen ret? Ja. 

Er det ikke diskrimination? Nej, for danskerne er jo ikke en minoritet endnu, og danskerne udgør også helt klart en majoritet, når det kommer til de overfaldne, i hvert fald i København, hvor initiativet er taget.

Jamen, skulle majoriteten af de overfaldne så ikke nyde en særlig forret i så fald. Nej.

Det er logik og retssikkerhed for burhøns.

Sonia

De udviste bliver bare??


Danske domme effektueres ikke. “Et antal år i danske fægsler og derefter udvist for bestandigt”, for eksempel. Nej, vi venter skam pænt til oprindelseslandet byder den pågældende velkommen til at returnere.  Eller udvist, fordi asylansøgningen ikke gav opholdstilladelse efter dansk lov. Der er ikke noget at vente på; hjemlandet vil simpelthen gerne af med dem, ligesom Vestens politisk ukorrekte også er uønskede i deres egne hjemlande; her er det bare sværere. Den svenske finansminister stiller forslag nu om bøder til de arbejdsløse. Intet om bøder til de virksomheder, der afskedigede dem. Hvad med fængselstraf…eller det der er værre? 

De fremmede er så ikke udvist, for de bliver her i varetægtsfængsel eller på asylcentrene, hvor pressen og verdensfrelserne så kan falde i svime over værelsesindretningen. Dette råber simpelthen til himmelen.

Vi ved svenskerne ved en lejlighed har transporteret nogle uønskede indtrængere og afviste ud af Sverige. De blev lænket med håndjern til flysæderne  og transporteret til hjemlandet, hvor de uden videre blev sat af. Hvis ikke en sådan trafik bliver sat igang, kommer vi til at huse alverdens kriminelle før eller siden.

Ingen skal på dette grundlag bilde mig ind, at det kræver en international konvention mere for at sikre, at Vestens lande kan skaffe sig af med de forbrydere og de uønskede fremmede, som er blevet dømt til udvisning fra de pågældende lande, også Danmark.

Sonia