Danmark

12. november 2006

Skal vi have flere mord, mere knivstikkeri og flere ildspaasættelser?


Snart ikke en dag uden mord, knivstikkerier, hvis mening er tydelig. Overfald på Politiet og stenkast mod og ildpåsættelser af dets biler, det samme med andre udrykningskøretøjer. Og overfald og røverier direkte i folks hjem. Det er noget helt nyt i Danmark med dette adfærdsmønster.

Indtil nu No-Go-zoner i Gellerup, Nørrebrokvarterer og Vollsmose

Tag det værste:

I 1967 var her 34 manddrab og forsøg på manddrab, jfr. Statistisk Årbog 1969, tabel 275. Da der advaredes mod den stadigt voksende indvandring og dens virkninger i 1985 var her 45 manddrab og forsøg på manddrab, jfr Statistisk Årbog 1987, tabel 139. Pr. januar 1986 viste det registrede folketal i Danmark 5.116.273, hvoraf 72.952 var indvandrere fra lande uden for Nordvesteuropa foruden nogle få naturaliserede og deres efterkommere, jfr. Statistisk Årbog 1987, tabel nr. 30.

Siden 1981 er den etnisk danske befolkning gået tilbage, og faldet kan end ikke opvejes af fødslerne blandt fremmede indvandrere, der har 2-3 gange flere børn pr. kvinde, uden fortsat indvandring. Ikke-vestliges antal er endog blevet 10-doblet siden 1985 (den samlede fertilitet er nu 1,75, hvor der kræves 2,1 barn for at holde en stabil befolkning). I 2oo5 var her 219 manddrab og forsøg på manddrab. I 2007 234 og i 2008 256.

5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over 20 årsperioden 1985 til 2005, selvom den etnisk danske befolkning i samme periode gik tilbage med henved 300.000. I samme periode er antallet af fremmede indvandrere derimod steget med en faktor 10. 1967-2005, d.v.s. på 38 år er antallet af manddrab og forsøg på manddrab steget med 644% eller 6,4 gange. Fra 1967-2008: steget 7,53 gange.

Kriminalitetsbekæmpelsen er forfejlet

Velfærdskommissionen konstaterede i november 2005 (refereret i Børsen den 1. december 2005), at indvandrerne fra ikke-vestlige lande er mere end 3 gange så hyppigt ved de offentlige kasser efter kontanter og velfærdsydelser i forhold til deres andel.

De der på denne baggrund ønsker at mangedoble indvandringen, truer i sandhed den danske nation og vore børn og børnebørn med udslettelse. Det skal siges lige ud. Uden en landsødelæggende diktatorisk elite skulle danskerne gerne føde nogle flere børn. Fødselsproblemet er i øvrigt størst, hvor folk har/eller lige har haft det værst, eks-DDR, eks-Sovjet, Polen, Ungarn. Men i en kortere periode kunne det blive vanskeligt også at holde en metastase-agtig, skattehungrende elite i gang til toplønninger i den offentlige sektor, hvis folketallet falder.

Der er elitens eneste problem.

Der er sandsynligvis langt flere end 200.000 muhammedanere i Danmark, jfr. Clement’s 12 løgnagtige gentagelser i sit idiot-interview på DRTV den 11. november 2006. Clement gentog hvad Lars Hedegaard fik bragt verden rundt med sin artikel i Jyllands-Posten den 1. august 2004. At artiklens indhold var ren nonsense, betyder ikke noget.

 

I intet vestligt land må religiøst tilhørsforhold nemlig registreres – derfor bruger Clement en sådan uimodsigelig løgn. Der er snarere 500.000 fra muhammedansk dominerede områder i Danmark, og 720.000-750.000 (endnu flere pr. 1. juli 2008) i alt fra ikke-vestlige lande, når de naturaliserede og deres børn medregnes ud af et samlet antal individer med fast bopæl i Danmark pr. 1. januar 2006 på 5.427.459: http://www.lilliput-information.com/economics/kantranspo.html, opgørelserne korrigeres for 25 års periode.

Den står i øvrigt på manddrab, hvis en muhammedaner skifter religion, så de naturaliserede og deres børn skal vist medregnes.

[Tilføjet senere:] 

Der er tale om en eksplosiv stigning tilstrømningshastigheden for fremmede fra 11.086 til 17.278 (eller 55,8 pct.) i 2007 mod en stigning i tilsvarende tilstrømningshastighed i 2006 på 14,1 pct. I 2008 udgjorde stigningen i tilstrømningen sandelig 62,8 procent.

Nu kan det så hævdes, at stigningen væsentligst drejer sig om indvandring fra de gamle østlande. 4.053 kom fra disse lande i 2007, når der regnes efter de registrerede indvandrede med fast bopæl i Danmark. I 2008 fik 11,417 flere østeuropæere fast bopæl i Danmark.

Selv når denne øststrøm fraregnes bliver der tale om en stigning i tilstrømningshastigheden fra 11.086 til 13.225 eller en hastighedsstigning på 19,3 pct. efter tilstrømningen fra netop disse områder også steg i 2006 såvel som i 2005.

Sonia

17 kommentarer »

 1. Det er utroligt og det er meget bekymrende, at “eliten” overhovedet ikke kan indse, hvad de har gjort mod vores fædreland.
  De burde nu besinde sig og hjælpe med til at forsøge at råde bod på miseren, men det er vel for sent.
  Det er lige så utroligt og bekymrende, at socialdemokratiet “stormer frem” i meningsmålingerne. Kan det virkelig være ensbetydende med at den almindelige dansker ikke er i stand til at tænke realistisk? En socialdemokratisk ledet regering evt. sammen med de radikale vil nok igen åbne grænserne for alle mulige “flygtninge” og familiesammenførte analfabeter fr mellemøsten. Jeg er glad for, at jeg er oppe i årene, men jeg er bekymret for mine børns og børnebørns fremtid.

  Kommentar af tabuka — 12. november 2006 @ 12:54

 2. Ja, det er utrolig, men magt er noget ganske andet end moralske anfægtelser. Eliten har ingen moralske anfægtelse; den har kun idelogi; den er deres liv. Den almindelige dansker bliver fyldt med løgn aften efter aften; nok fornemmer hun/han, at noget er galt, men danne sig et samlet overblik har de sjældent tid til.
  Det hele er blevet så overfladisk og fyldt med fraser og fynord som blot en lille del af sprogets forarmelse.
  Det skal dog lige siges, at ej heller den nuværende regering har gjort noget særligt, selvom der i ét væk tales om stramninger; det er løgn. Ja, den har reduceret indtaget pr. år fra omkring 15.000 til omkring 10.000 ved at sætte lidt begræsninger på betingelserne for familiesammenføring. Det er dog således at ægtefællerne fra hjemlandet sluses systematisk ind via Sverige og Norge, hvorfra der ingen problemer er med at komme ind p.g.a. Schengen-aftalen i EU.
  Du har afgjort grund til at bekymre dig for dine børn og børnebørns fremtid.
  Desværre er det sådan, at når befolkningen ikke sætter sig tydeligt til modværge mod en falsk, løgnagtig elite, så mister vi landet med den styreform vi har.
  Ingen kommer og hjælper os denne gang!
  Det værste er at fortvivle!
  Det er værre i Holland.
  Sonia

  Kommentar af Sonia — 12. november 2006 @ 13:47

 3. Må jo langt hen ad vejen give Sonia
  ret i,man langsomt ser vore vestlige værdier udhulede af nihilismen, der er ved at være normaltilstand i samfundet.
  Den uheldige indvandring fra lande
  i Mellemøsten har tilsyneladende
  forværret problemet!
  Statistikken taler for sig selv!!
  Man må i den forbindelse undre sig over hvad de politiske beslutningstagere har tænkt sig
  når de ikke forlængst at fået løst
  problemet. Kaos og anarki???
  Min opfordring til de politiske beslutningstagere er:
  1.Afskaffelse af mulighed for
  familiesammenføring af folk fra
  lande i Mellemøsten og Afrika.
  2.Ikke en øre i kontanthjælp til
  ikke danske statsborgere.
  3.Omgående (indenfor 3 dage)
  udvisning af kriminelle indv. fra
  de omtalte lande med familer.
  Det vil skabe en positiv præ-
  cedens blandt andre indv. af
  ovennævnte type.
  4.Omgående inddragelse af deres
  danshe statsborgerskab med efter-
  følgende udvisning v. overtrædel-
  se af straffeloven.
  5.Afviste asylansøgere SKAL ud af
  landet indenfor 14 dage.
  Min opfordring til politikerne er:
  Få løst problemet med ovennævnte
  indvandrergruppe og den udgiftsbyrde den pålægger det danske samfund, ellers forsvinder grundlaget for vort velfærdssamfund.
  Mvh.
  Jesper

  Kommentar af Jesper — 12. november 2006 @ 15:43

 4. Ja, det lyder som et politisk program på det udlændingepolitiske område.
  Intet parti i Folketinget er med på dine forslag og vil arbejde for dem.
  Grundloven siger i øvrigt alle danske statsborgere skal behandles ens.
  1. Hvornår har du opnået flertal i Folketinget for dine forslag – før eller efter landet er overtaget?
  2. Hvis ikke ad den traditionelle vej, hvordan vil du da gennemtrumfe din akt?
  Disse spørgsmål er ikke helt uden betydning.
  Niels

  Kommentar af Niels — 12. november 2006 @ 17:01

 5. Der er i mine øjne ikke tvivl om, at hvis Jespers forslag kunne gennemføres, ville vores samfund have en god chance for at overleve. Men desværre er det UTOPI, så længe folk glemmer at tænke og bare dalrer derudaf og så længe politikere og medier fylder os med så megen løgn. Gid alle danske ville vågne op og virkelig “gå til modstand, alle danske, alle mand som en og gør Danmark frit”.

  Kommentar af tabuka — 12. november 2006 @ 17:19

 6. Til Jesper
  Lidt mere udførligt svar på dine bemærkninger 1-5
  1. Vil statsretsligt ikke kunne
  gøres til en ret, da det vil stride mod al vor retspraksis og Grundloven.
  2. Ja, det ville hjælpe lidt, men
  når der er mere end det dobbelte
  antal med de naturaliserede og deres børn medregnet, så er der stadig et voldsomt problem; desuden, hvem skulle vedtage det; da ikke Folketinget?
  3. Vores Grundlov forbyder forskelsbehandling på andet end
  det danske statsborgerskab.
  4. Inddragelse af statsborgerskabet mener jeg kan ske
  forholdsvis nemt.
  5. Ja, ud, men spørgsmålet er altid, HVORDAN? Jeg har foreslået vi kunne give handelssanktioner og andre sanktioner til de lande, der afviser at modtage deres landsmænd.
  Falkskærmen er vel den sidste mulighed; vi kunne også sætte dem af i det naboland, hvor de oprindelige skulle være flygtet til.
  Som du ser er det meste teori.
  Der sker noget med de folk, der indvælges til Folketinget; de vender på en tallerken.
  Nogen siger de fleste af dem har en sort plet, der kan udnyttes.
  Jeg ved det ikke.
  Skal lige sige at grundlaget for Velfærdssamfundet smuldrer uanset; men betydeligt hurtigere med indvandringen.
  Selv i England, der har noget skrappere sociallovgining, bidrager 80% af indvandrerne ikke netto til økonomien, men dræner den.
  Der er et link her: https://danmark.wordpress.com/2006/09/01/immigranter-draener-oekonomien/
  Sonia

  Kommentar af Sonia — 17. november 2006 @ 21:40

 7. […] 34 manddrab og forsøg på manddrab, jfr. Statistisk Årbog 1969, tabel 275, i 2005 var 219. D.v.s. mere end 6 gange så mange på 38 år. Tilmed steg voldskriminaliteten fra sidste år til i år med 23,8 pct., mens […]

  Pingback af Hvorfor kom de foerste - gentager historien sig i en lettere rettet version? « Danmark — 10. januar 2008 @ 16:03

 8. […] Skal vi have flere mord, mere knivstikkeri og flere ildspåsættelser? […]

  Pingback af Skal knive forbydes, skal lommer, vaerktøj og tasker forbydes - hvad med politikere? « Danmark — 10. januar 2008 @ 16:35

 9. […] Skal vi have flere mord, mere knivstikkeri og flere ildspåsættelser? […]

  Pingback af Er knive farlige, er lommer, tasker og vaerktoej ogsaa - hvad med politikere? « Danmark — 10. januar 2008 @ 19:32

 10. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 23:46

 11. […] manddrab og forsøg på manddrab, jfr. Statistisk Årbog 1969, tabel 275, i 2005 var 219. D. v.s. mere end 6 gange så mange på 38 år. Tilmed steg voldskriminaliteten fra 2006 til 200 7 med 23,8 pct., mens […]

  Pingback af Europas velstand og velfærd | transeurabia — 6. februar 2016 @ 17:54

 12. […] 34 manddrab og forsøg på manddrab, jfr. Statistisk Årbog 1969, tabel 275, i 2005 var 219. D.v.s. mere end 6 gange så mange på 38 år. Tilmed steg voldskriminaliteten fra 2006 til 2007 med 23,8 pct., mens […]

  Pingback af DET SKER VED LØGN OG BEDRAG SKREV I 2008 – HVORFOR KOM DE FØRSTE | Danmark — 5. februar 2018 @ 09:48


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: