Danmark

12. november 2006

Nu er det en katastrofe – det var det fra starten


“Det er katastrofalt for Danmark”

FÅ DET UD TIL DEN SAMLEDE DANSKE PRESSE VED TRE KLIK MED MUSEN:

https://danmark.wordpress.com/2006/10/27/474/

Sådan meldes på TV2’s Nyheder den 12. november 2006 fra Dansk Arbejdsgiverforening og Velfærdskommissionen om indvandrernes og deres efterkommeres resultater i skolerne og i uddannelserne.

Det allermest katastrofale er, at den danske elite først bildte os ind det drejede sig om flygtninge – selvom UNHCR samtidig meldte det stik modsatte, at 19 ud af 20 ikke var flygtninge fra krig og forfølgelse – , der naturligvis skulle hjem igen, når der blev fred i hjemlandet, bedyrere eliten. Siden bildte den os ind, at vi havde voldsomt brug for indvandrernes og deres efterkommeres arbejdskraft.

Det var alt sammen løgn. Det der bekymrede eliten var deres egne positioner. De kunne nemlig regne ud, at når deres ideologiske konstruktion, velfærdssamfundet, havde kørt på skinner nogle få år, ville antallet af børnefødsler blandt danskerne falde drastisk, da begge forældre nu skulle trække læsset. Hvem der kreerede det ideologiske projekt med hvilken ideologisk proganda og dermed havde ansvaret,  samt om befolkningen havde noget ønske herom endsige nogen indflydelse herpå kan du læse på: http://nytdanmark.blogspot.com/2006/05/dansk-velfaerds-historie.html

Faldet i fertiliteten til under 2,1 barn skete allerede i 1968, men fordi der var mange unge fødende og lav spædbørnsdødelighed i 1970-erne steg antallet af etniske danskere fortsat en smule. Men fra 1983 gik antallet af børnefødsler så drastisk ned, at folketallet begyndte at falde, og det holdt sig på det lave niveau, selvom der sidenhen blev løjet om et dansk babyboom, der i stedet skyldtes indvandrerne. Da var det vi fik den famøse udlændinglov (i 1983), hvis jurisdiktion blev udstrakt til at gælde for den ganske jordklode.

Hovedanfægtelsen hos eliten var selvfølgelig fortsat, at et faldende antal skatteydere i Danmark ville skæppe mindre og mindre i de offentlige kasser, når skattesatsen ikke rigtig kunne hæves mere.

Så håbede eliten på at de kunne indsluse de mange indvandrere og deres børn og børnebørn på det danske arbejdsmarked, så skattebetalingerne samlet kunne opretholdes ad denne vej. Det kunne den heller ikke.

Med den ny regering, der sammen med socialdemokraterne gav indvandrerne en ny chance til såkaldt integration i det danske uddannelsessystem og arbejdsmarkedet, søgte igen efter cirklens kvadratur, i bedste fald. Det lykkedes selvsagt ikke. Mystisk, regeringen havde endog flertal med støttepartiet.

Tværtimod viste det sig, at det der manglede for at eliten kunne få regnestykket til at gå op, simpelthen i stedet blev en endnu større mangel blandt indvandrernes efterkommere i 1., 2. og 3. generation: http://www.lilliput-information.com/seks.html

Vi nåede også til, at med et stadigt voksende behov for finansiering af velfærdsydelserne til vore svageste, med yderligere indsnævring af finansieringsmulighederne i fremtiden, blev det de fremmede, der i stedet scorede mere end 3 gange så meget af velfærdskagen i forhold til deres andel.

Indvandrerne fra ikke-vestlige lande er 3,47 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne i følge Børsens referat 1. december 2005. Børsen refererede videre bl.a. ”En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040”.

Lidt uddybning af beregningen byggende på 3,47

Et enkelt supplerende spørgsmål:

Vi havde en 35 års periode bag os (i 2005) også med indvandring. Hvis de fremtidige udgifter hidrørende fra denne indvandring, der således er sket, skal lægges til, hvor når vi mon så hen?

Så det, der skulle have været den fantasifulde, den ideelle løsning, blev i realiteten en om muligt endnu tungere belastning, der selvfølgelig vil få det danske samfund til helt at bryde sammen, hvis vi ikke straks begynder en netto hjemsendelse af ikke-vestlige.  I stedet for at tage 11.086 flere ikke-vestlige ind i 2006 mod 9.730 flere ind i 2005 foruden de fødte af ikke-vestlige i Danmark, der også kan forudses væsentligst at blive en byrde, uanset hvordan eliten forsøger at bøje realiterne i neon.

Ja, det er en katastrofe, som bedre funderede og ærlige, fremsynede begyndte at advare imod for 20 år siden. Vi pegede i december 1989 endog på hvilke camouflage-metoder, der givet ville blive taget i brug for skjule den fortsatte tilstrømning så længe som muligt for den danske befolkning. Metoden blev også straks taget i brug, netop da den nuværende regering tiltrådte:

Flere og flere tildelte statsborgerskaber, så tilstrømningen syntes at fortone sig….samtidig med den selvfølgelig fortsatte. Tilstrømningen øgedes i 2005 og øgedes endnu mere i 2006.

Dokumentation: https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/

og

http://www.lilliput-information.com/status06.html

Indvandringshastigheden øgedes endnu mere i 2007(tilføjet 12. februar 2008)

12. november 2006
J. E. Vig

Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?
(Bertold Brecht)

PS:

Oplysninger af ovenstående karakter kan kun skaffes hos information om Danmark: Derfor ville det ikke være ved siden af at bidrage lidt til oplysningernes fortsatte produktion og offentliggørelse. Dette kan ske ved at overføre et beløb til J. E. Vig’s konto i Danske Bank: reg. nr. 3629 kontonr.: 3629461213.

25 kommentarer »

 1. Ja, du har ret – det er katastrofalt, jeg er bare bange for, at det er alt for sent at forsøge at råde bod på flere årtiers skæve ideologiske udmeldinger om nødvendigheden af alle de mange indvandrere. Det skal simpelthen stoppe. Man må tænke på, hvor megen mere gavn de penge, der nu går til at forsørge indvandrere + efterkommere her i Danmark, kunne gøre i de lande specielt i Afrika, hvor der virkelig er behov for hjælp og støtte. Og, ja den nuværende regering har gjort en del for at begrænse katastrofen – men det er jo ikke nær, nær nok, der skal meget mere drastiske midler til.

  Kommentar af tabuka — 12. november 2006 @ 20:43

 2. Vi skal lære at bruge hovedet. Havde mange flere brugt hovedet og råbt vagt i gevær i tide, havde de feje i tinget ikke turdet at gøre anderledes end vælgerne ville.
  RACISME-beskyldningen, når vi sagde sandheden, var den største hurdle for næsten alle at overvinde.
  Nu bliver det krig.
  Pas på, mine forudsigelser stemmer ikke sjældent.
  Sonia

  Kommentar af Sonia — 13. november 2006 @ 01:55

 3. […] Nu er det en katastrofe – det var det fra starten […]

  Pingback af Faa det ud « Danmark — 13. november 2006 @ 14:26

 4. Ja, og hvilken urskov af konventioner og diverse andre aftaler vi har forvildet os ud i, som igen er filtret ind i hinanden som et garnnøgle, katten har haft fat i. Jeg har netop forsøgt at finde rundt i dette virvar på nettet. Mon de selv kan finde ud af det derinde på borgen? Jeg håber samtlige sindsyge forpligtelser for de plagede danskere kan kappes over i ét hug, når den tid kommer.

  Kommentar af Amanda — 13. november 2006 @ 21:54

 5. De fleste i tinget ved næsten ingenting. Alle forpligtende konventioner og aftaler i forhold til FN – af 188 medlemsnationer er 144 muhammedansk styrede – og dets forgrenede metastaser kan opsiges med ét års varsel.
  Alle aftaler er listet i udgivelserne, Folketinget Forhandlinger, afdeling A og B.
  Sonia

  Kommentar af Sonia — 13. november 2006 @ 22:24

 6. […] Os bekendt er danskernes antal gået voldsomt tilbage i mange år. Betyder det så, at disse langt flere, der skal gå i gymnasiet, skal rekrutteres blandt de hidtil uegnede i folkeskolen, hvorfra rekrutteringen i forvejen er yderst tvivlsom? Den 12. november meldte Dansk Arbejdsgiverforenings formand, at kun 9 pct. af indvandrerne og deres efterkommere fortsætter længere end til 9-10. klasse mod danskernes ca. 40 pct.,  og dette betragtede han som en katastrofe. Er det så her det ekstra rykind skal findes? […]

  Pingback af Langt flere skal i gymnasiet, siger Haarder « Danmark — 14. november 2006 @ 09:23

 7. […] https://danmark.wordpress.com/2006/11/12/nu-er-det-en-skandale/   ”…Velfærdskommissionen påpeger ifølge Børsen den 1. december 2005, at indvandring således ikke vil løse problemet, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste samfundet 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen pr. indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr…”  Dette er Velfærdskommissionens vurdering. Her får vi en indrømmelse af de helt store, ganske vist igen stærkt camoufleret: Danskeren kan i princippet ikke koste samfundet 750.000 kr., og indvandreren samtidig koste samfundet 2,5 mill. kr. i gennemsnit, af den simple grund, at samfundet ingen penge har. Her har man bekvemt glemt danskerens skattebetalinger, indvandrerens reducerede skattebetaling og den offentlige gældstiftelsen, hvorfra finansieringen naturligvis hentes. Men faktum er vist, at indvandrerne i gennemsnit er mindst 3,3 gange dyrere end danskeren i gennemsnit: 2,5/0,75 = 3,3 […]

  Pingback af Forholdstallene og keynesianer-sniksnakkes uddybes lidt « Danmark — 20. november 2006 @ 11:08

 8. […] Fra Rockwool Fonden kommer nu tilsvarende resultat som Velfærdskommissionen kom til for et år siden. […]

  Pingback af Liberalen tabte - Internationalen, der i realiteten er det samme, vandt med bedrag « Danmark — 25. november 2006 @ 12:45

 9. Et hjertesuk fra en ikke muslimsk indvandrer.
  Det fremgår af indlægene her på siden at temmelig mange af debattørerne har lidt forvirrede begreber om “Indvandrere”. Hvis vi havde 200.000 Kinesere istedet for 200.000 muslimer, tror i så vi havde et indvandrerproblem?
  Ikke muslimske indvandrere arbejder og opfører sig ordentligt, ligesom Danskerne normalt gør når de er ude at rejse. Gå på Bistandskontoret og tæl hvem der koster.
  Det er ikke kun Danmark muslimerne ødelægger, de gælder også de lande vi andre kommer fra. Mange af os er rent faktisk flygtet fra muslimsk terror.
  Så er det er træls at blive slået i hartkorn med en flok muslimske terrorister og banditter ved at mange debattører bruger det generaliserende udtryk “indvandrer” når det rent faktisk er muslimerne de mener. Man kunne ligeså godt skrive “de sorte”, – og jeg ved jo godt det ikke er det I mener.
  Så please der er stor forskel på indvandrernes baggrund og kultur, så hvis man mener muslimer, så skriv muslimer, og hvis man mener indvandrere over en bred front, så skriv indvandrere. Ikke Muslimsk Indvandrerforening http://ikkemuslimsk.bravehost.com er netop skabt med det formål at debattere og gøre Danskerne opmærksom på at vi, Danskere, Indere, Australiere, Thailændere, Nordmænd, Spaniere og mange andre, alle har samme problemer med muslimerne. Vi er fælles om det islamiske problem. Vi skal stå sammen ( -det bliver vi simpelthen nødt til.) Tænk på det når i bruger ordet “Indvandrer”. Det var såmænd det hele.

  Kommentar af Flemming — 10. februar 2007 @ 22:05

 10. Ja, du har ret, der vil givet været en enorm forskel.

  Vi er nødt til at anvende de kategorier i vores kritik af det officielle, som myndighederne selv bruger, selvom vi også kritiserer disse definitioner (helt centralt)

  Vi understreger gang på gang at fremmede er fra områder uden for Vesteuropa, Nordamerika, Israel, Australien, Japan, New Zealand.

  Som lille land må tage højde for og iagttage indvandringen, når den fortsætter fra bestemte store lande: F.eks. Polen med ca. 39 mio. indbyggere med halvdelen af arbejdstyrken gjort ledige.

  Muslimer er ikke nemt at bruge i specielt de sammehænge, som vi bevæger os, fordi muslimer ikke tælles som sådanne og end ikke registreres i noget vestligt land.

  Vi taler om indvandrere fra muslimsk dominerede områder/lande.

  Foretager du én generalisering, er der straffelovens §266, der vil kunne standse med fængselophold.

  Jeg vil helt klart se på Ikke-Muslimsk Indvandrerforenings hjemmeside, som anfører.

  Iøvrigt kan vi ikke tage højde for hvad de kommenterende kan finde på at skrive. Vi kan kun standse dem, når der ikke skrives sobert eller meningsfyldt.

  Vi har i øvrigt ikke 200.000 muslimer i Danmark. Vi har nærmere 500.000 fra muslimsk dominerede områder/lande. Det er netop herfra det kvalificerede modspil til Danmarks Statistik og andre propaganderende, officielle organer foregår: Se bl.m.a. https://danmark.wordpress.com/2006/11/22/antal-muslimer-og-antal-ekstremister-igen-det-er-saa-sjovt/

  Sonia

  Kommentar af Sonia — 11. februar 2007 @ 09:04

 11. […] at udgøre mere end 15-17 pct. af indbyggerne, er de sande nydanske i muhammedanmark. De er flittige og kvikke, når de kan klare 40 pct. og samtidig kun udgøre 15-17 pct. reelt – officielt endda kun ca. 9 […]

  Pingback af Danskerne er dovne, perkerne er kvikke « Danmark — 28. april 2007 @ 11:09

 12. […] påviste og refererede i Børsen den 1. december 2005, at de fremmede er 3,3 gange dyrere i forhold til den offentlige sektor sammenlignet med […]

  Pingback af De seks andre gode grunde « Danmark — 8. november 2007 @ 08:43

 13. […] tegnede billedet tydeligt til offentligheden i november 2005. Året efter kom Rockwoolfonden til det samme resultat. Disse er regeringens […]

  Pingback af Danmark — 14. november 2007 @ 09:12

 14. […] tegnede billedet tydeligt til offentligheden i november 2005. Året efter kom Rockwoolfonden til det samme resultat. Disse er regeringens […]

  Pingback af Ingen af politikerne bekymrer sig om virkeligheden « Danmark — 14. november 2007 @ 09:52

 15. […] tegnede billedet tydeligt til offentligheden den 1. december 2005 i Børsen.  Året efter den 25. november kom Rockwoolfonden […]

  Pingback af Juleeventyr der givet ender skidt « Danmark — 21. november 2007 @ 01:50

 16. […] det dobbelte af, hvad de bidrager med som gruppe. Det betyder at de koster det offentlige 3,3 gange mere […]

  Pingback af 90 pct. af de tvangsfjernede er fremmede i København « Danmark — 27. marts 2008 @ 12:09

 17. […] det dobbelte af, hvad de bidrager med som gruppe. Det betyder at de koster det offentlige 3,3 gange mere end […]

  Pingback af Problemerne med boern og unge taarner sig op - anbringelser uden for landet er vejen frem for rigtig mange « Danmark — 1. december 2008 @ 12:52

 18. […] View […]

  Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 23:46

 19. […] i forhold til en dansker fik vi bekræftet af Velfærdskommissionen i referat i Børsen den 1. december 2005 og ligeledes af Rockwool Fonden den 25. november 2006, der bekræfter at ikke-vestlige i […]

  Pingback af Tag en ring og lad den vandre « Danmark — 1. december 2010 @ 13:01


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: