Danmark

12. november 2006

Nu er det en katastrofe – det var det fra starten


“Det er katastrofalt for Danmark”

FÅ DET UD TIL DEN SAMLEDE DANSKE PRESSE VED TRE KLIK MED MUSEN:

https://danmark.wordpress.com/2006/10/27/474/

Sådan meldes på TV2’s Nyheder den 12. november 2006 fra Dansk Arbejdsgiverforening og Velfærdskommissionen om indvandrernes og deres efterkommeres resultater i skolerne og i uddannelserne.

Det allermest katastrofale er, at den danske elite først bildte os ind det drejede sig om flygtninge – selvom UNHCR samtidig meldte det stik modsatte, at 19 ud af 20 ikke var flygtninge fra krig og forfølgelse – , der naturligvis skulle hjem igen, når der blev fred i hjemlandet, bedyrere eliten. Siden bildte den os ind, at vi havde voldsomt brug for indvandrernes og deres efterkommeres arbejdskraft.

Det var alt sammen løgn. Det der bekymrede eliten var deres egne positioner. De kunne nemlig regne ud, at når deres ideologiske konstruktion, velfærdssamfundet, havde kørt på skinner nogle få år, ville antallet af børnefødsler blandt danskerne falde drastisk, da begge forældre nu skulle trække læsset. Hvem der kreerede det ideologiske projekt med hvilken ideologisk proganda og dermed havde ansvaret,  samt om befolkningen havde noget ønske herom endsige nogen indflydelse herpå kan du læse på: http://nytdanmark.blogspot.com/2006/05/dansk-velfaerds-historie.html

Faldet i fertiliteten til under 2,1 barn skete allerede i 1968, men fordi der var mange unge fødende og lav spædbørnsdødelighed i 1970-erne steg antallet af etniske danskere fortsat en smule. Men fra 1983 gik antallet af børnefødsler så drastisk ned, at folketallet begyndte at falde, og det holdt sig på det lave niveau, selvom der sidenhen blev løjet om et dansk babyboom, der i stedet skyldtes indvandrerne. Da var det vi fik den famøse udlændinglov (i 1983), hvis jurisdiktion blev udstrakt til at gælde for den ganske jordklode.

Hovedanfægtelsen hos eliten var selvfølgelig fortsat, at et faldende antal skatteydere i Danmark ville skæppe mindre og mindre i de offentlige kasser, når skattesatsen ikke rigtig kunne hæves mere.

Så håbede eliten på at de kunne indsluse de mange indvandrere og deres børn og børnebørn på det danske arbejdsmarked, så skattebetalingerne samlet kunne opretholdes ad denne vej. Det kunne den heller ikke.

Med den ny regering, der sammen med socialdemokraterne gav indvandrerne en ny chance til såkaldt integration i det danske uddannelsessystem og arbejdsmarkedet, søgte igen efter cirklens kvadratur, i bedste fald. Det lykkedes selvsagt ikke. Mystisk, regeringen havde endog flertal med støttepartiet.

Tværtimod viste det sig, at det der manglede for at eliten kunne få regnestykket til at gå op, simpelthen i stedet blev en endnu større mangel blandt indvandrernes efterkommere i 1., 2. og 3. generation: http://www.lilliput-information.com/seks.html

Vi nåede også til, at med et stadigt voksende behov for finansiering af velfærdsydelserne til vore svageste, med yderligere indsnævring af finansieringsmulighederne i fremtiden, blev det de fremmede, der i stedet scorede mere end 3 gange så meget af velfærdskagen i forhold til deres andel.

Indvandrerne fra ikke-vestlige lande er 3,47 gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne i følge Børsens referat 1. december 2005. Børsen refererede videre bl.a. ”En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040”.

Lidt uddybning af beregningen byggende på 3,47

Et enkelt supplerende spørgsmål:

Vi havde en 35 års periode bag os (i 2005) også med indvandring. Hvis de fremtidige udgifter hidrørende fra denne indvandring, der således er sket, skal lægges til, hvor når vi mon så hen?

Så det, der skulle have været den fantasifulde, den ideelle løsning, blev i realiteten en om muligt endnu tungere belastning, der selvfølgelig vil få det danske samfund til helt at bryde sammen, hvis vi ikke straks begynder en netto hjemsendelse af ikke-vestlige.  I stedet for at tage 11.086 flere ikke-vestlige ind i 2006 mod 9.730 flere ind i 2005 foruden de fødte af ikke-vestlige i Danmark, der også kan forudses væsentligst at blive en byrde, uanset hvordan eliten forsøger at bøje realiterne i neon.

Ja, det er en katastrofe, som bedre funderede og ærlige, fremsynede begyndte at advare imod for 20 år siden. Vi pegede i december 1989 endog på hvilke camouflage-metoder, der givet ville blive taget i brug for skjule den fortsatte tilstrømning så længe som muligt for den danske befolkning. Metoden blev også straks taget i brug, netop da den nuværende regering tiltrådte:

Flere og flere tildelte statsborgerskaber, så tilstrømningen syntes at fortone sig….samtidig med den selvfølgelig fortsatte. Tilstrømningen øgedes i 2005 og øgedes endnu mere i 2006.

Dokumentation: https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/

og

http://www.lilliput-information.com/status06.html

Indvandringshastigheden øgedes endnu mere i 2007(tilføjet 12. februar 2008)

12. november 2006
J. E. Vig

Would it not be easier
In that case for the government
To dissolve the people
And elect another?
(Bertold Brecht)

PS:

Oplysninger af ovenstående karakter kan kun skaffes hos information om Danmark: Derfor ville det ikke være ved siden af at bidrage lidt til oplysningernes fortsatte produktion og offentliggørelse. Dette kan ske ved at overføre et beløb til J. E. Vig’s konto i Danske Bank: reg. nr. 3629 kontonr.: 3629461213.

Skal vi have flere mord, mere knivstikkeri og flere ildspaasættelser?


Snart ikke en dag uden mord, knivstikkerier, hvis mening er tydelig. Overfald på Politiet og stenkast mod og ildpåsættelser af dets biler, det samme med andre udrykningskøretøjer. Og overfald og røverier direkte i folks hjem. Det er noget helt nyt i Danmark med dette adfærdsmønster.

Indtil nu No-Go-zoner i Gellerup, Nørrebrokvarterer og Vollsmose

Tag det værste:

I 1967 var her 34 manddrab og forsøg på manddrab, jfr. Statistisk Årbog 1969, tabel 275. Da der advaredes mod den stadigt voksende indvandring og dens virkninger i 1985 var her 45 manddrab og forsøg på manddrab, jfr Statistisk Årbog 1987, tabel 139. Pr. januar 1986 viste det registrede folketal i Danmark 5.116.273, hvoraf 72.952 var indvandrere fra lande uden for Nordvesteuropa foruden nogle få naturaliserede og deres efterkommere, jfr. Statistisk Årbog 1987, tabel nr. 30.

Siden 1981 er den etnisk danske befolkning gået tilbage, og faldet kan end ikke opvejes af fødslerne blandt fremmede indvandrere, der har 2-3 gange flere børn pr. kvinde, uden fortsat indvandring. Ikke-vestliges antal er endog blevet 10-doblet siden 1985 (den samlede fertilitet er nu 1,75, hvor der kræves 2,1 barn for at holde en stabil befolkning). I 2oo5 var her 219 manddrab og forsøg på manddrab. I 2007 234 og i 2008 256.

5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over 20 årsperioden 1985 til 2005, selvom den etnisk danske befolkning i samme periode gik tilbage med henved 300.000. I samme periode er antallet af fremmede indvandrere derimod steget med en faktor 10. 1967-2005, d.v.s. på 38 år er antallet af manddrab og forsøg på manddrab steget med 644% eller 6,4 gange. Fra 1967-2008: steget 7,53 gange.

Kriminalitetsbekæmpelsen er forfejlet

Velfærdskommissionen konstaterede i november 2005 (refereret i Børsen den 1. december 2005), at indvandrerne fra ikke-vestlige lande er mere end 3 gange så hyppigt ved de offentlige kasser efter kontanter og velfærdsydelser i forhold til deres andel.

De der på denne baggrund ønsker at mangedoble indvandringen, truer i sandhed den danske nation og vore børn og børnebørn med udslettelse. Det skal siges lige ud. Uden en landsødelæggende diktatorisk elite skulle danskerne gerne føde nogle flere børn. Fødselsproblemet er i øvrigt størst, hvor folk har/eller lige har haft det værst, eks-DDR, eks-Sovjet, Polen, Ungarn. Men i en kortere periode kunne det blive vanskeligt også at holde en metastase-agtig, skattehungrende elite i gang til toplønninger i den offentlige sektor, hvis folketallet falder.

Der er elitens eneste problem.

Der er sandsynligvis langt flere end 200.000 muhammedanere i Danmark, jfr. Clement’s 12 løgnagtige gentagelser i sit idiot-interview på DRTV den 11. november 2006. Clement gentog hvad Lars Hedegaard fik bragt verden rundt med sin artikel i Jyllands-Posten den 1. august 2004. At artiklens indhold var ren nonsense, betyder ikke noget.

 

I intet vestligt land må religiøst tilhørsforhold nemlig registreres – derfor bruger Clement en sådan uimodsigelig løgn. Der er snarere 500.000 fra muhammedansk dominerede områder i Danmark, og 720.000-750.000 (endnu flere pr. 1. juli 2008) i alt fra ikke-vestlige lande, når de naturaliserede og deres børn medregnes ud af et samlet antal individer med fast bopæl i Danmark pr. 1. januar 2006 på 5.427.459: http://www.lilliput-information.com/economics/kantranspo.html, opgørelserne korrigeres for 25 års periode.

Den står i øvrigt på manddrab, hvis en muhammedaner skifter religion, så de naturaliserede og deres børn skal vist medregnes.

[Tilføjet senere:] 

Der er tale om en eksplosiv stigning tilstrømningshastigheden for fremmede fra 11.086 til 17.278 (eller 55,8 pct.) i 2007 mod en stigning i tilsvarende tilstrømningshastighed i 2006 på 14,1 pct. I 2008 udgjorde stigningen i tilstrømningen sandelig 62,8 procent.

Nu kan det så hævdes, at stigningen væsentligst drejer sig om indvandring fra de gamle østlande. 4.053 kom fra disse lande i 2007, når der regnes efter de registrerede indvandrede med fast bopæl i Danmark. I 2008 fik 11,417 flere østeuropæere fast bopæl i Danmark.

Selv når denne øststrøm fraregnes bliver der tale om en stigning i tilstrømningshastigheden fra 11.086 til 13.225 eller en hastighedsstigning på 19,3 pct. efter tilstrømningen fra netop disse områder også steg i 2006 såvel som i 2005.

Sonia