Danmark

11. november 2006

Europa må udvide sine horisonter

Filed under: European Integration, History — Tags: , — Jørn @ 23:51

Jürgen Habermas er indplaceret i en af EU såkaldte tænketanke. Han er meget EU-grundlovsorienteret og en varm tilhænger af den fortsatte samling af Europas nationalstater i en feuderal union.

Informations essay af Habermas i dag:

http://www.information.dk/Indgang.php?pShow=TryktAvis/TAvVis.php&pTAvVis=205852   Et enkelt uddrag:

“…De europæiske medlemsstater har i løbet af den europæiske foreningsproces mistet deres demokratiske substans. Stadig vigtigere og stadig flere politisk beslutninger bliver truffet i Bruxelles og bliver uden videre ‘omsat’ til lov herhjemme. Hele processen går hen over hovedet på medlemsstaternes politiske offentligheder, skønt det kun er her, at de europæiske borgere kan gøre indsigelse – en fælleseuropæisk offentlighed findes ikke…”

Det var ikke nødvendigt med denne bekræftelse, men alligevel, nu kan dummernikkerne ikke hævde at det grebet ud af luften.

Sonia

Eurabia – Europas Fremtid


Eurabia – Europas Fremtid

Vi læser på Middle East Forum: http://www.meforum.org/article/884 

“Europa gennemlever to dybtgående forandringer. Den første er svækkelsen af kristendommen. Den anden er en nedgang i befolkningstallet. I øjeblikket bliver der generelt i Europa kun født totredjedele af det antal børn, som er nødvendigt for at opretholde og ernære befolkningen. Det heraf følgende fald i befolkningstallet er for det meste blevet afbødet gennem immigration af muslimer. Den hurtigt voksende muslimske befolkning er generelt ikke integreret i værtssamfundene eller politisk og kulturelt tilpasset disses værdier. De radikale islamiske bevægelser tiltager derimod i styrke blandt disse emigrantbefolkninger. Desuden har europæiske regeringer, især den franske, udviklet en udenrigspolitik, som er rettet mod at vinde de mellemøstlige regimers gunst.”

——————————————

lilliput-kommentar: Fertiliteten i Europa er kun cirka halvdelen (1-1,2 barn pr. kvinde) af, hvad den skal være (2,1) for at holde en stabil befolkning blandt etniske europæere. Det skyldes ene og alene velfærdssamfundet opfundet af eliten. De vel 15-18 procent fra muslimsk dominerede områder (inklusive naturaliserede og deres børn), har derimod en fertilitet på ca.3,5, så antallet af børn pr. kvinde alt i alt i Europa er blevet ca. 1,50 i alle 25 EU-medlemslande. Problemet er at mere end 40 pct. af velfærdsbetalingerne og serviceydelserne forbruges af indvandrerne og deres efterkommere i Danmark. De er simpelthen mere end 3 gange så ofte ved de offentlige kasser i forhold til deres befolkningsandel i sammenligning med danskerne, i følge Børsens referat af Velfærdskommissionen 1. december 2005.

Kilder: www.globalenvision.org/library/8/874 og

http://epp.eurostat.cec.eu.int/cache/ITY_OFFPUB/KS-AF-05-001/EN/KS-AF-05-001-EN.PDF page 16 

D.v.s. Eliten har valgt sig en katastrofeløsning på det problem, som eliten selv har bragt til verden pr. ideologi.  

Sonia