Danmark

10. november 2006

UK: MI5 Warns Of A “Generation” Of Muslim Terror


  

“UK: MI5 Warns Of A “Generation” Of Muslim Terror

http://www.westernresistance.com  

Yesterday, Dame Eliza Manningham-Buller made a speech at Queen Mary College, London, in which she outlined the current scale of the threat of terrorism looming over Britain. Manningham-Buller is head of MI5, the intelligence agency which is dedicated to homeland threats, as opposed to MI6, which deals with offshore threats.”

Sonia 

Foelges med flokken eller tage pladsen som undersaat


Intelligens er noget ganske andet

Uanset hvad du måtte læse af sludder i gratisavisen 24timer eller på TTV om intelligens blandt drenge og piger, så ligger hunden begravet et helt andet sted. Skolen tilpasser bevidst børnene til den nye verdensorden, og skejer de ud, bliver de dopet.

Det skal medgives, at 24timer lader muligheden stå åben:

Eller er det Folkeskolen, den er gal med?

Dansk Folkeskole-facade: https://danmark.wordpress.com/2006/08/31/reformpaedagogik-og-kvindekamp-er-altoverskyggende-helt-nede-fra-i-uddannelsessystemet/

EU-FN pædagogik for børn og unge kan have en særlig chokerende interesse:

Leipzig-forbindelsen og modernismens vugge

Skole-amfetamin i USA og Danmark 2003

Forbruget af Ritalin på de skolebørn, der har vanskeligheder med at finde ”den rigtige rolle at spille i NWO-pædagogikken”, d.v.s. at transformere børn til sociale, ensrettede skabninger som følger flokken, steg med (!) i 40 % i år 2000. Dette fulgte indirekte af DR-Teksttv-Nyheder 14-12-2000. Du kan/har kunnet finde artikler på dansk ved søgeordet ”ritalin”, f.eks. på

www. Politiken.dk og på

www.berlingske.dk.

De forsvarer næsten alle sammen ritalin, selvfølgelig:

Den 26. maj 1996 bragte TV 2 en udsendelse om en skoleklasse i Danmark, hvori halvdelen af eleverne går til skolepsykolog.

http://www.politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=36546

 http://politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=21522

 http://berlingske.dk/artikel:aid=70795

http://berlingske.dk/artikel.aid=70301

og i fagbladet Folkeskolen

www.folkeskolen.dk/1999/05/anmeldelser/anm05.htm

Ja, de fleste link fjernes, når der kommer en kontrollant forbi! 

En polsk-dansk psykolog/læge Gideon Zlotnik er den eneste jeg har set på danske tv-kanaler lægge afstand til Ritalin, som især gives til 13-15 årige skolebørn. Hvis du søger på f.eks. http://www. northernlight.com med ordet ritalin, vil du finde adskillige relevante og også kritiske artikler om forholdene udenfor Danmark.

Der er mange børn at redde i skolerne – der er adskillige i vor egen kreds af kritiske, som jeg kender. De vil få diagnosen ”dampbørn”, i USA (ADHD) Attention Deficit Hyperactivity Disorder (DAMP i dansk oversættelse), og der skal udskrives sindsændrende narkotika til dem. Dette onde vokser eksponentielt og dermed tragedierne, hvis historier efterhånden kommer til offentlighedens kundskab.

Denne pseudo-psykologiske raket er en stor forretning. Salget af farmaceutika til behandling af ADHD voksede til 758 mill. dollars i år 2000 (i USA) og viser ingen tegn på at standse sin vækst. Imidlertid bliver flere og flere forældre skeptiske overfor diagnoserne og tvangsmedicineringen af deres børn med narkotika. Ansporet af tragedierne er der nogle der sætter sig til modværge. Lawrence Smith i Michigan og Vicky Dunkle of Pennsylvania mistede begge deres børn til psykiatrisk narko ordineret til behandling af ADHD. Mr. Smith’s 14 år gamle søn, Matthew døde af et hjerteanfald, som han fik medens han skateboardede. Retsmedicineren bestemte hans død til at skyldes langtidsbrug af stimulans ordineret til ham gennem hans skole. Tidligt sidste år døde Mrs. Dunkle’s datter Shaina i sin moders arme efter krampeanfald i sin læges konsultation. Hun var bare 10 år gammel.

Lawrence and Vicky, der forbundet af en fælles tragedie, sætter sig til modværge. De er fast besluttede på af afsløre bedraget omkring ADHD og den tvangsnarkotisering, der foregår af normale børn. Problemerne begyndte for begge forældre, da de blev kontaktet af skolens socialarbejdere og psykologer. De blev fortalt, at deres børn var for aktive, ”hyper-aktive”, ”lette at distrahere” og at de ”talte uafbrudt”. Lawrence og Vicky afviste disse diagnoser som simple normaltræk blandt energifyldte unge.

Så kom regeringens jernnæve:

 

Smith fik at vide: “hvis vi ikke overvejede at give vores søn den foreskrevne medicin efter skolen havde diagnosticeret ADHD, kunne vi blive anklaget for at forsømme at opfylde vores barn uddannelsesmæssige og udviklingsmæssige behov. Hvis vi ikke var blevet presset af skolesystemet, ville Matthew stadig have været i live i dag.” Mrs. Dunkle er enig. ”Hvis jeg havde fulgt mit hjerte i stedet for de ’professionelle rådgivere’, der troede de kendte min datter bedre end jeg gjorde, ville min dyrebare Shaina have været i live nu.” Hvad er det, der sker? Hvornår er regeringens (i USA) skoler kommet ind i en metier med tvangsbestemt sindsændrende narkotika imod forældrenes vilje.

I 1965, ændrede betænkningen om Elemantary and Secondary Education Act (ESEA) uddannelsessystemet grundlæggende. Frøene blev lagt til den massive restrukturering fra akademikere til adfærdspåvirkere. Psykologien var i højsædet. Antallet af uddannelses-psykologer steg fra 455 i 1969 til 16.146 i 1992. I 1994 var der næsten flere børnepsykologer, psykiatere og rådgivere og speciallærere i det offentlige skolesystem i USA, end der var skolelærere. Fra centralregeringens side belønnede man skolerne med $400 årligt for hvert barn, der fik diagnosen ADHD, og der blev tilrettelagt landsdækkende screenings. Antallet steg selvfølgelig.

I dag er mere end 7.000.000 børn blevet bragt ind under betegnelsen og registreret som sådanne, permanente patienter i skolesystemet. 10-12 procent af alle børn mellem 6 og 14 i USA er blevet diagnosticeret som værende lidende af ADHD. Én ud af hver 30 amerikanere mellem 5 og 19 år har fået ordineret Ritalin. Psykologerne har aldrig haft det så godt.

Med mere end halvdelen af disse 7.000.000 børn på ordineret Ritalin, er aktiemarkedsværdien af dens fremstillingsvirksomhed, den svejtsiske medicinalvirksomhed Novartis, røget tilvejrs. Nu arbejder dette firma og andre på at introducere en vært for et nyt narkotika i skolestuen, bl. a. Prosac og Luvow, som netop er blevet godkendt ved The Food and Drug Administration til pædiatrisk brug. Industrien er på vej efter endog større vækst, når pille-brigaden prøver at ramme førskole-rollingerne. Brugen af psykotropisk narkotika, ligesom anti-depressive midler og stimulanter på 2 til 4 årige er mere end fordoblet mellem 1991 og 1995.

Medens denne sygelige praksis fortsætter ukontrolleret, og der ikke rejses spørgsmål bliver flere og flere børn narkotiseret ind i sløvsind, og i værste fald dør børnene.

 Er EU og FN med i NWO-projektet?

 Startede det før 1965 i USA?

 Dokumentation: Amfetamin

 Den danske skole i dag

 Rekrutteringen til gymnasiet er skævvredet:
https://danmark.wordpress.com/2006/08/31/reformpaedagogik-og-kvindekamp-er-altoverskyggende-helt-nede-fra-i-uddannelsessystemet/

 Uddrag: Medicinsk dokumentation fra :

Medicinsk dokumentation

Det är möjligt att amfetamin i den för ADHD aktuella dosen kan tas utan risk för beroendeutveckling – men inte säkert. Frågan bör utredas omsorgsfullt. Laboratorieförsök har visat att amfetamin just på den unga, ännu växan­de hjärnan redan som engångsdos kan ha djuptgripande biverkningar på neuronorganisation och synapsutveck­ling, bl a en selektiv omstrukturering av neuronala nätverk i frontalhjärnan som styr emotioner, intentioner och planerandet. [Teuchert-Noodt G et al. in J Brain Res, Eur J Pharmacol, World J Biol Psychiatry, Life Sciences, Neuropharmacol, J Neurol Transm 1991-2002*].

Detta kan vara just den avtrubbning och ‘amotivation’ vi så ofta ser hos drogmissbrukare, som så småningom kan bli till rena zombies (‘kemisk lobotomi’). Visst kan det göra oroliga barn ‘lättare att ha att göra med’, att styra och undervisa, men till vilket pris? Kanske visar det sig en vacker dag att vi gör samma fel som medeltidens fältskär som tappade de sårade och stympade på blod för att lugna ner dem? De redan utblödda blev faktiskt lugnare, eftersom de inte längre orkade att väsnas och streta emot – och snart dog de stillsamt av sin tilltagende blodbrist.

Man bör akta sig för självuppfyllande profetsior. En rimlig försiktighet och en avvaktande hållning över många års behandlingsserier med långtidsuppföljning torde idag vara självklar. För den som är medicinskt eller biolo­giskt intresserad och initierad skall i en kort appendix* med källuppgifter ges några fler detaljer för att motivera dessa varningar.

 Sonia

The Real Reason the West is in Danger of Extinction


You are not

Mark Steyn does not write for The Telegraph any more. You are something wrong. You are not, when you write something wrong – politically incorrectness – and you really have to understand this. When even freedom-fighters ostensibly to secure their freedom give up their freedom to die away, we all must understand – nothing but a dissenting opinion on the light values invented as late as possible for the purpose in the last forty years. And we happily don’t. Mark Steyn does not write in good faith but with good consciousness, and even though his figures have to be substantial corrected to show an even more realistic upcoming ragnarok, they still might inspire some worried ones to do something to go to prison. 

“THE CENTURY AHEAD

It’s the Demography, Stupid

The real reason the West is in danger of extinction.

BY MARK STEYN

 Most people reading this have strong stomachs, so let me lay it out as baldly as I can: Much of what we loosely call the Western world will not survive this century, and much of it will effectively disappear within our lifetimes, including many if not most Western European countries. There’ll probably still be a geographical area on the map marked as Italy or the Netherlands–probably–just as in Istanbul there’s still a building called St. Sophia’s Cathedral. But it’s not a cathedral; it’s merely a designation for a piece of real estate. Likewise, Italy and the Netherlands will merely be designations for real estate. The challenge for those who reckon Western civilization is on balance better than the alternatives is to figure out a way to save at least some parts of the West. One obstacle to doing that is that, in the typical election campaign in your advanced industrial democracy, the political platforms of at least one party in the United States and pretty much all parties in the rest of the West are largely about what one would call the secondary impulses of society–government health care, government day care (which Canada’s thinking of introducing), government paternity leave (which Britain’s just introduced). We’ve prioritized the secondary impulse over the primary ones:national defense, family, faith and, most basic of all, reproductive activity–“Go forth and multiply,” because if you don’t you won’t be able to afford all those secondary-impulse issues, like cradle-to-grave welfare……”

“…What will London–or Paris, or Amsterdam–be like in the mid-’30s? If  European politicians make no serious attempt this decade to wean the populace off their unsustainable 35-hour weeks, retirement at 60, etc.,  then to keep the present level of pensions and health benefits the EU will need to import so many workers from North Africa and the Middle East that it will be well on its way to majority Muslim by 2035. As things stand, Muslims are already the primary source of population growth in English cities. Can a society become increasingly Islamic in its demographic character without becoming increasingly Islamic in its political character?…”

Continue on: http://www.lilliput-information.com/steyn.html  

……………

15 January 2006 

Sonia 

A tribute to Mark Steyn


http://www.victorhanson.com/articles/hanson110806.html 

“November 8, 2006

 The New Appeasement by Victor Davis Hanson The New Criterion A review of Mark Steyn’s America Alone: The End of the World as We Know It. (Regnery, 2006, 256 pp.) The wider English-reading public discovered the genius of Mark Steyn after September 11, and for two reasons other than the fact that his amazing prolificacy did not come at the expense of quality…..”

Sonia