Danmark

9. november 2006

Koranen boer oversaettes fra den oprindelig tyske version

Filed under: Culture, Dhimmi, History, Immigrants, Jihad — Tags: , , , , — Jørn @ 12:32

Koranen har været oversat til dansk tidligere. Tager vi ikke meget fejl var Abdul Madsen involveret i dette projekt, hvor der oversattes fra en fransk oversættelse, altså fra arabisk til fransk. Når den franske udgave dengang valgtes at oversætte fra, førte det bl.a. til at flere af de mere blodige afsnit var udeladt eller omformuleret i den danske oversættelse. Det fandt man åbentbart fremmede markedføringen.

Den oprindelige tyske oversættelse har derimod alt blodet med. Dette er den rigtige og mest troværdige oversættelse af Koranen, hvis man vil vide, hvad der står i den.

Sonia

No Go – Come on!


Hvad er det, der sker?  

I No-Go-zonerne i Gellerup kan Politiet og udrykningkøretøjer stort set ikke færdes for stenkastende og ildspåsættende unge mellemøsten-fremmede. Nu skal Søværnet sættes ind, skulle gratisavisen Dato skrive i dag. Men da vi ikke vil have disse erstatningsaviser i vores opgang, så får vi ikke adgang til artiklen. Og Søværnet fortæller ikke noget oprivende herom.

Datos hjemmeside kan simpelthen ikke bruges til noget. Efter hvad vi erfarer fra TTV1 skulle de 16-24 årige nu deltage i 3 dages projekt sat i gang af Århus Kommune og Søværnet. Efter en kort oplæring på Søværnets skole i Auderød skal de med på et overvågningsfartøj, for at opleve, hvorledes sammenhold og afhængighed indgår i arbejdet til søs.

Vi er meget i vildrede

  1. Skal disse unge, der tilsyneladende i forvejen kender en del til sammenhold vendt imod danskerne og landets ordensmagt, lære om, hvorledes vi overvåger og kontrollerer i øjeblikket i de områder, hvor mange af de fremmede stammer fra?
  2. Er det tanken at lokke disse elementer ind i den danske hær, nu det kniber med rekrutteringen til FN- og nu også EU-styrkerne (den sidste i alt 100.000 mand)?
  3. Kan vi danske forvente at skulle slås med disse unge iført dansk uniform her i landet, når det sammenrend i Danmark lavet af skiftende regeringer, endelig eksploderer?
  4. Eller skal de sendes ned for slås med deres egne? 

Egnetheden kan det vistnok skorte en del på, men det betyder måske lige så lidt som andre steder i uddannelsessektoren i disse opbrudsår.

Vi skrev på:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/22/28-procent-af-alle-indvandrere-og-efterkommere-dumper-til-intelligensproeven/

“Mens 28 procent af alle indvandrere og efterkommere dumper til intelligensprøven på session i forsvaret, er det tilsvarende tal for danske unge kun 7 procent. Det viser en rapport baseret på 22.646 sessionsresultater, som Forsvarsakademiet har lavet.”  

Gæt: Det er en måde at sluse dem ind uden om intelligensprøven. Søværnet er den rigtige vej, bare spørg de ledende i Århus Kommune. Det ved de alt om. 

Sonia

Hvordan kan det være de konservative skyder ved siden af hver gang?:

“…Politiet er kørt træt, mat og ud på sidesporet. Der pisses på dem, der spyttes efter dem, der råbes luder, bøsse og voldspsykopater efter dem. Deres vogne overdynges med skattekroner-brosten, deres opbakning kommer med forsinket DSB fra Hovedstaden og dommerne gider ikke tage de anholdte forbrydere alvorligt.

Vi mener, at der er tre svar på tiltale:

Hjemmeværnet, Hæren eller Jægerkorpset….”,

kunne vi bl.a.  læse på minut: fri konservativ: http://arkaisk.blogspot.com/2006_04_01_arkaisk_archive.html

Antal voldtaegter vokser eksplosivt i Sverige


http://www.svd.se/

Det er blevet farligere at være svensk kvinde. Antallet af voldtægter på den anden side af sundet er nemlig rekordhøjt. Blot inden for det seneste kvartal er antallet af politianmeldte voldtægter steget med 24 procent, skrev Svenska Dagbladet.

I følge http://spydet.blogspot.com :

“De seneste opgørelser fra Brottsförebygganderådet (Det kriminalpræventive Råd) viser en stigning fra 2004 til 2005 på 44 %, nemlig fra 2.631 til 3.787 anmeldte tilfælde (10 om dagen!). Ser man alene på voldtægter af piger under 15 år er stigningen 64 %. På tiårs perioden 1995-2005 udgør tallene en stigning på henholdsvis 122 % i alt, men for piger under 15 derimod hele 193 % !”

Information skrev:

http://www.information.dk/InfWebsite/FremvisningPHP/Common/Information.php?pShow=TryktAvis/TAvVis.php&pTAvVis=203514

Unge med indvandrerbaggrund har ifølge en stikprøve lavet af Information større risiko end etniske danskere for at blive stoppet og tjekket af politiet. “

“Det er i grunden besynderligt, at de fremmede skal provokeres på den måde.”

…og baggrunden vi kan udtrykke det således er en forud planlagt ødelagt opgørelse af kriminaliteten både her og der.

I forhold til deres befolkningsandel så sådan ud for 12 år siden i Danmark med overkriminaliteten blandt de fremmede i forhold til andel af befolkningen, byggende direkte på Rigspolitichefen råmateriale indhentet fra de respektive retskredse: Hovedkategori af kriminelle gerninger og udlændinges overhyppighed ved kriminalitet.

Gange hyppigere:

Forsøg på manddrab: 4,6 gange
Vold ialt: 2,3
Blufærdighedskrænkelse: 2,2
Forsætlig brandstiftelse: 1,5
Røveri: 2,8
Vold o.lign. mod off. ansat: 2,3
Indbrud ialt: 1,0
Tyveri ialt: 2,0
Butikstyveri: 2,3
Tyveri fra bil, rest., hosp. m.v.: 1,4
Salg af narkotika: 3,7
Våbenloven: 2.1
Lov om euforiserende stoffer: 2,4
Toldloven: 1,9
Hæleri: 2,4
Spiritus- og promillekørsel: 0,7

 

Vil du læse den sidste offentliggjorte internationale kriminalitetssammenligning for året 2001 byggende direkte på Interpols indssamling fra de enkelte medlemslande, skal du læse denne her, for den opgøres ikke længere.

 

Af den fremgår at voldtægter forekommer 3-4 gange hyppigere i Sverige end i Danmark. Mord forekom i øvrigt næste dobbelt så hyppigt i Sverige i sammenligning med i USA: http://www.lilliput-information.com/intkrim.html

 

Skulle du støde på Justitsministeriets seneste landsdækkende opgørelse af kriminaliteten sat i forhold til befolkningsgruppernes andel, så skal du tage hele denne undersøgelse med en ordentlig skefuld salt, fordi de fleste af de naturaliserede og deres efterkommere henregnes til danskerne. Det fører i øvrigt til at indvandrerne og deres efterkommere kommer til at fremstå med alt for stor overkriminalitet. Det forhold at en mængde kriminalitet ganske uretmæssigt tørres af på danskerne trækker de fremmedes kriminalitet lidt ned, men det forhold at befolkningsandelen af indvandrere og efterkommere er alt for lille – kun mellem 1/2 og 1/3 af det reelle antal – fører til en meget voldsom overestimation af de fremmedes kriminalitet. Så den kan ikke bruges til noget: Den blev i øvrigt offentliggjort 10. august 2005 og dækkede året 2004: findes : http://www.jm.dk/image.asp?page=image&objno=73956.

Vor velgrundede kritik gennemgået i alle detaljer på : http://www.lilliput-information.com/sandfrem.html

Det var én af effekterne beskrevet af Eyvind Vesselbo med 12 års forsinkelse den 2. oktober 2006 i Berlingske Tidende og Demograf Lektor Hans Oluf Hansen, Københavns Universitet, 20. august 2005, altså med 11 års forsinkelse.

Når anfører de herres forsinkelser med at råbe vagt i gevær, så er det fordi vi gav den sønderlemmende kritik af befolkningsopgørelsessystemet og konsekvenserne for befolkningsbeskrivelser straks og på stedet i henholdsvis 1991 og 1994. Men det er jo uden betydning.

Sonia