Danmark

3. november 2006

Thinktank ser paa den ekonomiske immigrant-belastning


En tænketank ser paa den økonomiske immigrant-

belastning i Danmark


Vi prøver at tage dem på ordet:

Rockwool Fondens Forskningsenhed har til formål på et uafhængigt grundlag at producere ny central viden om aktuelle samfundsproblemer – især inden for arbejdsmarkedsforhold (herunder udbredelsen af det sorte arbejde i Danmark og andre nordvesteuropæiske lande) og om velfærdsstatens funktion, trusler og legitimitet. Det er således en almindelig antagelse i Rockwool Fonden, at detaljeret indsigt i et problems karakter er en nødvendig forudsætning for dets løsning. Ud fra dette formål om at skaffe ny viden om vigtige samfundsspørgsmål har Forskningsenheden siden 1987 markeret sig med en række centrale projekter.

IoD: en såkaldt tænketank for skiftende regeringer. Alle prekære politiske spørgsmål, der ikke egner sig til at blive undersøgt af embedsmandsværket, undersøges her. På denne bekvemme måde får de siddende regeringer skudt ansvaret lidt fra sig. Uafhængig, det er løgn; hvem er det, når vi ikke ser bort fra, hvem der finansierer? Konstruktionen stammer fra USA.

Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, november 2001:

http://www.rff.dk/da/publikationer/nyhedsbreve/2002/november/

Professor Gunner Viby Mogensen:


”…Som indvandringen og integrationen foregår nu, giver indvandringen dermed intet positivt bidrag til løsningen af problemet med det offentliges aktuelle og fremtidige forsørgerbyrde. Under ikke atypiske forudsætninger bl.a. om fremtidens økonomiske vækst i Danmark er konsekvenserne for de offentlige finanser af hvert enkelt års indvandring, som indvandringen og integrationen er foregået de senere år, ikke et positivt bidrag til lettelse af den fremtidige danske pensionsbyrde, men tværtimod en ekstra fremtidig udgift af størrelsesordenen 15-17 mia. kr…”


D.v.s. på almindelig dansk, at hvert år, der kommer 10.000-12.000 nye indvandrere (som i 2005/2006/2007), så fører dette til en fremtidig nettoudgiftsbyrde af størrelsen 15-17 mia..kr.


[der kom lidt flere i 2002, så her underestimerer vi problemets udgifter]

Velfærdskommissionen påviste at indvandrere fra mindre udviklede lande har 3,47 gange større træk på de offentlige ressourcer i form af service og kontanter i forhold til deres andel af befolkningen i følge Børsens referat 1. december 2005. Og dette fører pr. logik til, at de fremmede konsumerer mindst 3/4 ganget med deres befolkningsandel af alle de udgifter, der varierer proportionalt med antallet: De fremmede(s andel) konsumerer godt 3/4 af alle de udgifter, der varierer proportionalt med deres antal:  x*85/15= 3,47, og det giver (x=) 61,2 = y/(1-y), og det giver y=38 (pct.) af samtlige offentlige udgifter, der varierer proportionalt med antallet af konsumenter i Danmark. Dertil kommer de udgifter udelukkende, der udelukkende skyldes indvandringen samt de udgifter, der ville have været også uden indvandringen. De sidste skal naturligvis ikke medregnes i udlændingeregnskabet.


Lidt uddybning af forholdstalsberegningen


Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, november 2005

http://www.rff.dk/da/publikationer/nyhedsbreve/2005/nyhedsbrev_nov_2005/

Velfærdsydelserne i nogle andre EU-lande

”…Sverige og Holland tilbyder flygtninge uden arbejde et forbrug, der svarer til ca. en tredjedel af en industriarbejders. Internationalt set er det et højt niveau, som flygtninge i Danmark først når op på efter 7 års ophold. I England, Tyskland og Italien er den sociale sikring lavere: Her er forbrugsmulighederne for de arbejdsløse flygtninge under en fjerdedel af industriarbejderes . . . .”Hvor mange ikke-vestlige indvandrere kan være med på det organiserede arbejdsmarked? ”…For første gang karakteriseres indtjeningspotentialet på det danske arbejdsmarked – faktisk og forventet løn – for hele gruppen af ikke-vestlige indvandrere. Kun knap halvdelen tjener eller vurderer selv at kunne tjene en løn på eller over de laveste lønninger på det organiserede arbejdsmarked . . . . .”

Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, februar 2004

http://www.rff.dk/fileadmin/dokumenter/Danske_nyhedsbreve/feb2004.pdf

Ph.d. i økonomi Lars Haagen Pedersen, Danish Rational Economic Agents Model (DREAM)

”…Det antages begge steder (hos Lars Haagen Pedersen selv og hos M&S, se nedenfor), at indvandringen vokser med 5.000 personer om året (i 2004). En merindvandring på 5.000 personer om året fra mindre udviklede lande vil betyde, at der er behov for en ekstra permanent stramning af finanspolitikken på 0,16 procent af BNP, der svarer til 2,4 mia. kr. i år 2006…”

Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, juni 2003

stud. polit. Christian Scheuer, stud. polit. Daniel le Maire

Hvis merindvandringen antages udelukkende at komme fra mindre udviklede lande, finder stud. polit. Daniel le Maire og stud. polit. Christian Scheuer (M&S), at den nødvendige årlige ekstra stramning i finanspolitikken er på 6,7 mia. kr. i 2006.

De to analysegrupper har brugt forskellige analysemodeller, som vi ikke skal komme ind på. Vi skal hæfte os ved den betydelige udgiftsforskel. Det mest morsomme var ikke, at  indvandringen stort set kun var fra mindre udviklede lande, men at den var lidt mere end dobbelt så stor i de pågældende år end antallet, der anvendtes i modellerne.

Så ganger vi med to og får 13,4 mia. kr., hvis vi i øvrigt prøver at stole på studenterne M&S’s model og også forsøger at stole på professor Gunner Viby Mogensens beregning refereret i begyndelsen af denne gennemgang.

D.v.s. det bliver ret beset godt 13 -17 mia. kr. ekstra nettoudgift for hvert års nytilstrømning på 10.000-12.000 fra mindre udviklede lande

EU og cand. polit. Hans Kornø Rasmusen vil have indvandringen mangedoblet:

http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/04/en-stor-dansker.html

Sonia

supplement:

Immigranterne dræner økonomi – oversat engelsksproget artikel:

https://danmark.wordpress.com/2006/09/01/immigranter-draener-oekonomien/

Indvandring og velfærd – hvor står vi?:

https://danmark.wordpress.com/2007/11/01/guf-for-fremtidens-historikere/

5 kommentarer »

  1. […] Det er sjovt som vi stykkevis får ret i vores forud offentliggjorte regnestykker/analyser, der i årevis var politisk ukorrekte (puc) :https://danmark.wordpress.com/2006/11/03/thinktank-ser-paa-den-ekonomiske-immigrant-belastning/ […]

    Pingback af Hvis 40 pct. af det danske offentlig budget til invandrerne « Muhammedanmark — 17. november 2006 @ 15:29

  2. […] I England har man efterhånden forstået det […]

    Pingback af Den danske model « Danmark — 7. maj 2007 @ 21:20

  3. […] View […]

    Pingback af All Posts on http://Danmark.Wordpress.com « Danmark — 17. marts 2009 @ 23:48


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s