Danmark

1. november 2006

Danskerne fjendtlige?

Filed under: Culture, Demographics, Justice, Terror — Tags: , , , , , — Jørn @ 10:24

At en egyptisk officiel meningsmåling viser at 60 pct. af egypterne opfatter danskerne som fjendtligt indstillede, og 37 pct. mener at danskerne endog er meget fjendtligt indstillede, viser noget om egypternes oplysningsniveau, såfremt meningsmålingen altså er repræsentativ. Forstokkethed og uvidende arrogance synes at præge folkefærd, der lader sig ophidse af flok imamer, der er blevet lukket ind i Danmark, højest sandsynligt ganske i strid med danskerne ønsker.

Se, her er det heller ikke så let, når det kommer til meninger om den slags med, hvem vi skal boende, så er Danmark faktisk slet ikke demokratisk indrettet. Den nuværende regering har dog valgt ikke blande sig i, hvad aviserne bringer, så længe de holder sig inden for de danske love. Egypten kommer forhåbentlig aldrig til at danne skole for, hvad der skrives, tegnes eller udtrykkes i Danmark. Vi har i en fem-årig periode haft nazityskerne til at bestemme, hvad der skulle stå i vores aviser og siges på gader og stræder, da de havde besat Danmark med militærmagt; men det er det hele. Her tror jeg de fleste danskere vil give mig ret. Men derfra og så til at hævde, at vi er fjendtligt indstillede over for Egyptere, det er noget vrøvl. Så langt rækker vores interessefelt vist ikke. Jeg vil tro en del danskere derimod er bekymrede for at blive skudt eller terroriseret på anden vis, hvis de som turister gæster Egypten. Og det er helt naturligt. Vi nødt til at lære af erfaringen, hvis vi ikke vil kaldes dumme. 

Sonia