Danmark

31. oktober 2006

Aktivering hos det offentlige er helt hen i vejret


Giv endelig jeres kommentarer til artiklen på følgende link: http://avisen.dk/aktiveringsprojekter-er-sjaeldent-succes-311006.aspx Der skydes ikke ret meget ved siden af, bortset fra, at forslaget om flere faste offentlige stillinger gør det hele meget værre. Der er kun én vej som de i virkeligheden har erkendt indirekte med Greencard-ordningen sat igang for udlændinge; men ikke for danskerne:

LAVERE SKATTER OG LAVERE LØNNINGER

Men det vil stride fælt imod fagvægelsens ønsker om at fastholde monopolet på udbudssiden på arbejdsmarkedet. Og desværre har den endnu for meget magt.

Med mere indvandring, der opsluger mere end tre gange så meget af det offentliges service og midler i forhold befolkningsandelen, bliver det hele også meget værre end det behøvede. Det har Velfærdskommisionen oplyst i aprilrapporten 2005 – 12 år efter vi skrev det:

https://danmark.wordpress.com/2006/09/01/immigranter-draener-oekonomien/

  Sonia

Supplement: https://danmark.wordpress.com/2006/07/21/afbrudt-aktivering-i-1996-dissidenter-kan-vinde-og-sikre-selvrespekten/ 

Greencard- eller jobkort-ordningen:

 https://danmark.wordpress.com/2006/05/30/priotering-mellem-folkeslag/

Allerede før valget i 2001 var der indført en såkaldt jobkort-ordning (Greencard i USA), der indebærer en maksimal skatteprocent på 25 pct. af indtjeningen de første tre år for udenlandske, højtuddannede nøglemedarbejdere. Med denne beskatning opnår de pågældende samme rettigheder og samme adgange til den offentligt finansierede danske velfærd som danskerne, der ganske vist skal betale den fulde pris. Tilmed en så høj pris at vore salgbare produkter ikke kan produceres og afsættes i tilstrækkelig mængde til, at velfærden kan finansieres i fremtiden. De ledende ved altså godt, det er hel galt fat. Dokumentationen: http://www.workindenmark.dk/ Taxation/0/1/0

Ordningen har vist sig ikke at virke efter hensigten. Det hænger sammen med, at de kvalificerede begyndte at sive til USA og England i begyndelsen af 1980-erne.

Der foreslås netop i foråret 2006 en ordning, der tillader immigranter uden videre at tage til Danmark og søge job i 6 måneder, uden der skal indgives nogen ansøgning til udlændingestyrelsen. Onkler, fætre og svogre er her allerede.

Løsningen er ikke svært se. Det kræver kun overvindelse af de ideologisk anfægtelser. Og den opgave lader sig måske ikke løse, inden lyset slukkes over Europa.

Velfærd og globalisering uden ideologi:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/velfaerd-og-konkurrence-uden-ideologi-i-praksis/

 

Kursus i Sex til Indvandrerne?


Nu må jeg læse at indvandrerne skal undervises i sex i Århus. Det havde jeg i grunden ikke forudset. Umiddelbart var det ikke lige her klokkerne ringede, når man overvejede de tilrejsendes kvalifikationer. Det virker heller ikke betryggende; det være et led i the culturel imperialism. Vi havde selvfølgelig hørt om den relative overvægt af fremmede unges forskruede forhold til sex i almindelighed. Men at det skulle dreje sig om hjemmemøder/kurser for indvandrerkvinderne. Nej, ikke lige det.

Hjemmemøder/kurser; det skulle vel aldrig være en form for aktiveringsindsats. Nej, det kan vi vel se bort fra i første omgang. Helt ærligt, det skulle ikke undre mig, om det er straksafklaringsforløbet til bistandsklienter, der ordnes ad denne erstatningsvej. Og dog, straksafklaringen skulle stile mod at gøre kontanthjælpsmodtagerne selvforsørgende, og så er kursus i sex vel noget langt ude, selv efter 68ers – og den nuværende regerings normer? Så er der alle de, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet blandt indvandrerkvinderne, og det er ikke så få. Med sexkursus på hjemmefronten behøver de end ikke forlade hjemmene, og det forbyder mange indvandrermænd netop også:

13.000 indvandrerkvinder i aldrene 16- 66 år klarer sig uden kontanthjælp eller førtidspension, forlød det smart fra Ritzau 10. marts 2005 (mere udførlig dokumentation under næste link); den sidste hjælp i strid med eller inden for reglerne, men hvad med resten, spurgte vi?:

Læs mere herom: http://www.lilliput-information.com/frkvny.html

Hvor stor en andel af indvandrerne/kvinderne står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet: 

http://www.lilliput-information.com/frkv/index.html

Sonia

I ligestillingens navn (ligestillingen har vi en minister, der skal tage sig af), forslag til undervisningsvideo:

Det tredje arbejdsmarked har det skidt

Filed under: Culture, Demographics, Statistics — Tags: , , , — Jørn @ 06:32

TTV3 hæver 31. oktober, at inden for de sidste 6 år har 40.000 i Danmark modtaget kontanthjælp i mere end 5 år. 4,2 pct mellem 20 og 59 år har været på kontanthjælp i mere end 5 år. D.v.s.  mere end 20 pct. af alle på kontanthjælp og kommunal aktivering (se 4. og 6. post i nedenstående tabel under de udskilte ledige), der retteligt alle skal medregnes i gruppen, der har været på kontanthjælp i mere end 5 år, når vi ser på en periode af  de seneste 6 år.  Hertil kommer givet flere fra 5. og 9. post.

Vi har før opfordret til at opgørelserne af de ledige og de udstødte koordineres, især m.h.t. opgørelsestidspunktet, men også så hele området beskrives sammenhængende og fordelt på nationalitet/oprindelse:  https://danmark.wordpress.com/2006/08/16/ledigheden-opgoerelsescirkus-af-rang-2/

 

Efter kampagnen i medierne i sommer, hvor bølgerne om generel manglen på arbejdskraft gik højt, og hvor det kom frem, at 3F kunne afsløre, at det i en lang række tilfælde i København drejede sig om falske jobannoncer, der skulle holde gryden med de udstødte i kog:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/jobannoncer-uden-reelle-jobs/

https://danmark.wordpress.com/2006/08/01/overhedning-de-skriger-efter-arbejdskraft/

Sonia

De vil have Khader til magten – han kan


20 mandater, sandelig, skulle Naser Khader få hos CD, som er et andet sikkert indvandringsparti foruden de radikale. Ny hjemmeside skal forsøge at overtale Khader til det lille partiskifte. Der er 12, der indtil nu opfordrer Khader til skiftet på hjemmesiden.

Med 11,2 % af stemmerne eller næsten 400.000 stemmer i alt skulle CD komme ind med ved at Khader skiftede, hævder Gallup-undersøgelsen.

Hvor mon alle disse mandater/stemmer ville kunne forventes at  komme fra:

Indvandrere, efterkommere, ikke registrerede anden- og tredjegenerations-indvandrere, naturaliserede og deres efterkommere, der officielt kaldes danskere? Dertil kommer de etniske danskere, der kunne tænkes at stemme på ham.

Når du læser navnene på de tolv, der indtil nu opfordrer Khader til skiftet på hjemmesiden khaderkan.dk og samtidig husker på spørgsmålet: hvor mon alle de stemmer kommer fra (?), skal du ikke alene have den danske officielle befolkningsopgørelse, der er en farce, i tankerne:

https://danmark.wordpress.com/2006/10/26/opgoerelsesspoergsmaalet-hengemt-i-krukke-i-undervisningsministeriet/

Du skal også huske på den nye navnelov fra 2005: https://danmark.wordpress.com/2006/07/09/reaktioner-pa-ny-navnelov-af-24-juni-2005-var-de-kvikke-og-fulgte-med-i-medierne/

Clark Kent, Metropolis
Batman, Gotham, City
Anders And, Andeby
Claes Vorbeck, Nykøbing Sjælland
Kim Slott Nielsen, Odense
Per Henrik Kæseler, Birkerød
Dennis Madsen, Odense
Volkmar Zimmermann, Frederiksberg
Stefan Danholm, Frederiksberg
Lina Wichmann, Frederiksberg
Camilla Holck, Hellerup
Joachim Nielsen, Frederiksberg

Naser Khader hævdes at ville forårsage et sandt jordskredsvalg, hvis han blev opstillet for CD i stedet for De radikale. CD-formand Bjarne Møgelhøj (tidligere formand for Brugsen) har uvist af hvilken grund ladet Gallup undersøge holdningerne til et sådan skift. Det ville simpelthen neutralisere Dansk Folkeparti og bringe regeringen i mindretal.

Det er i grunden et smart træk. Havde tiden været til rådighed dengang, kunne tyskerne sikkert med fordel have anvendt en tilsvarende teknik i slutningen 1930-erne. Så havde vi ikke behøvet at have dem her i militæruniform fra 1940 til 1945. Man kunne f.eks. have opstillet Heinrich Himmler i civil efter et passende integrationskursus, for det var før man kendte til hans senere “så bemærkelsesværdige karriereforløb med dødninge-SS-uniform og lejrene.”

Og sådan er der så meget, ja.

Sonia