Danmark

26. oktober 2006

Jihad in France

Filed under: Culture, Terror — Tags: , , — Jørn @ 22:08

Jihad in France

http://www.iris.org.il/blog/archives/561-Evidence-the-Paris-Riots-Are-Actually-the-French-Intifada.html

 This site defintely gives profound information on the issue.

Sonia 

En lille praktisk oplysning

Filed under: Statistics — Tags: — Jørn @ 21:39

Du finder alle vore filer og links dertil ved at søge på: link:https://danmark.wordpress.com på f.eks. www.google.dk

Opgoerelsesspoergsmaalet hengemt i krukke i Undervisningsministeriet


Udlændingestatistikken

”- Statistikken er ubrugelig. Den tager slet ikke højde for, hvor mange efterkommere der reelt er. Nogle andengenerationsindvandrere ryger ud af statistikken, fordi deres forældre bliver danske statsborgere. Andre er slet ikke registreret, og hele tredje-generation af indvandrere er stort set ikke med i statistikken længere.”

 

Eyvind Vesselbo melder således – desværre med 15 års forsinkelse ud om problemerne med opgørelsen af individer med fremmed baggrund i fem artikler, tre i Berlingske Tidende, en i Århus Stiftstidende og en i Randers Amtsavis. Tænketanksmedlem Erik Bonnerup og Eva Hofman-Bang, direktør for Handelsskolerne i Ishøj og Taastrup giver ham ret. Erik Bonnerup og Eva Hofman-Bang understreger dog, at de ser kun problemet med opgørelserne i forhold den såkaldte integrationsindsats og problemerne i denne forbindelse. Integrationsminister Rikke Hvilshøj (V), der efterfulgte nuværende undervisningsminister Bertel Haarder på integrationsminister-posten, afviser, at den officielle statistik er problematisk.

 

Og den ene artikel i Berlingske Tidende den 2. oktober var da også et bekræftelsesinterview med E. Vesselbo udført af journalist jte (?), så man sikrede sig, at Vesselbo ikke skejede ud. Heri svarer Vesselbo bl.a. på ét af de fem skarpe spørgsmål, om der er politiske bagtanker bag kritikken: ”Jo, hvis man siger, at det kun er andengenerationen, der har problemer i skolen, tager man fejl. Og det må man tage fat i. Når man nu har en udlændingestatistik, kan man lige så godt få den rigtige”, svarer Vesselbo.
Disse fem artikler om udlændingeopgørelserne var i øvrigt de eneste fem i pressen igennem de seneste to år. End ikke i februar 2006, hvor korrigeret status for de sidste 26 års statsborgerskaber og ej heller da der kort tid efter forelå en løsning på problemet, skulle vi høre noget. Begge nyskabelser tilgik behørigt den samlede danske presse. Det havde ingen interesse.

Hvorfor?

  • Spørgsmålet om det reelle antal fremmede i Danmark pr. 1. januar 2006 skal danskerne ikke vide noget realistisk om.
  • Hvorledes antallet af fremmede vil vokse i de næste 40-50 år skal danskerne ikke vide noget realistisk om.
  • Når danskerne ikke ved besked om kendsgerningerne, så kan danskerne ikke sætte sig verbalt til modværge, når debatten opstår.
  • kalde dette demokrati?

At konsekvenserne af den fortsatte tilstrømning, der endog voksede sidste år, bliver en katastrofe inden for en overskuelig årrække, skal hemmeligholdes. Ja, selvom tilstrømningen standsedes nu, vil katastrofen kun blive forskudt 10-12 år.

 

Danskerne i mindretal : Det sker allerede om 35-45 år: http://www.lilliput-information.com/economics/edu/index.html

 

Det korrigerede befolkningsregnskab pr. 1. januar 2006: https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/grafisk-illustration-af-det-korrigerede-befolkningsregnskab-pr-1-januar-2006/

 

Prognose fra 2003 på korrigeret befolkningsgrundlag pr. 1. januar 2006: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/prognose-pa-korrigeret-befolkningsgrundlag/

 

Professor kan ikke bruge det officielle befolkningsmodel i sin forskning: http://www.lilliput-information.com/economics/forehel.html Vi har forlængst foreslået en anden mere retvisende opgørelsesmodel: http://www.lilliput-information.com/economics/atda.html

 

Immigranterne dræner økonomien, samlet: https://danmark.wordpress.com/2006/09/01/immigranter-draener-oekonomien/

 

En af de nærmest sindssyge konsekvenser af opgørelses-roderiet: https://danmark.wordpress.com/2006/08/11/styrtdyk-i-indvandringen-uddybende-kritik-af-seneste-officielle-prognose/

 

Svenskerne i mindretal år 2050, siger forsker på Fremtidsforskningsinstuttet i Stockholm: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/svensk-forskerne-svenskerne-i-mindretal/

 

Seks gode grunde til at optælle korrekt: http://www.lilliput-information.com/economics/seks.html

 

Sonia

Indgifte og handikap

Filed under: Culture, Demographics, Statistics — Tags: , , , , — Jørn @ 15:21

Indgifte og handikap

Ugeskrift for Læger 150/1 – 4. januar 1988 s. 60.

I Ugeskriftet (1987; 149:2937) omtales, at der i perioder blandt asylsøgere har været relativt mange børn med svære handikap, og det stilles i udsigt, at den særlige psykiske belastning for denne gruppe vil blive behandlet særskilt.
Samtidig drøftes en opgørelse (Ugeskr Læger 1987; 149:2170-3) af Kim Gjernum Nielsen, Bente Pilgaard & Margareta Mikkelsen, der viser en stigende hyppighed i Danmark af Down’s syndrom, og dettes relation til den fødendes alder (Ugeskr Læger 1987; 149: 2950).

Margareta Mikkelsen har på en konference på Københavns Amts Sygehus i Herlev 8.2.1987 omtalt en meget høj forekomst af børn med multihandikap og Down’s syndrom blandt indvandrere fra lande med udbredt tradition for indgifte, og tillige med store børneflokke.

Det vil derfor kunne bidrage til klarlæggelsen af de nævnte mulige årsagsfaktorer, og deres mulige samvirken, hvis data for disse indvandrere som aldersforhold og børnetal kunne blive forelagt Ugeskriftets læsere.

København Johannes Clemmesen

Svar:

Jeg er blevet bedt om at kommentere Johannes Clemmesen’s foranstående indlæg angående et arbejde udgået fra Kennedy Instituttet om den stigende hyppighed af Down’s syndrom i Danmark og et foredrag, jeg har holdt på Københavns Amts Sygehus i Herlev i anledning af en handikapkonference arrangeret af Københavns Amt. I Ugeskrift for Læger (1987; 149: 2170-3) kunne vi vise, at prævalensen af Down’s syndrom i Danmark er faldet ganske betydeligt i forhold til andre lande. Dette skyldes først og fremmest, at ældre kvinder her i landet har begrænset deres børnetal, og at de i udstrakt grad hør brug af prænatal diagnostik (Mikkelsen M et al. Ann Hum Genet 1983; 47: 123-31). Den af Johannes Clemmesen nævnte stigning i prævalensen af Down’s syndrom er en stigning, der skete fra 1980 til 1985 for materne aldersgrupper under 35 år. Denne stigning skyldes i overvejende grad overlevelse af børn, der er født for tidligt med lav fødselsvægt, og som overlevede den neonatale periode og derfor blev diagnosticeret. Med andre ord, mere end 90% af Down’s syndrom-børn fødes i dag af kvinder under 35 år. Der er i blandt de 23 kvinder over 35 år, der i en 6-års periode har fået et barn med Down’s syndrom ingen overvægt af indvandrere, og hvorfor skulle der også være det?

Vedrørende handikapkonferencen skal det anføres, at jeg ved denne konference talte om årsager til multiple handikap. Jeg nævnte først og fremmest Down’s syndrom som hyppigste enkeltårsag for multipli handikap, nævnte derefter det fragile X-syndrom, som er den hyppigste arvelige form for mentalt handikap, og nævnte til sidst forekomsten af multiple handikap hos børn af indvandrere. Jeg gennemgik først og fremmest tallene fra Bradford i England, hvor man har undersøgt forholdene omhyggeligt og grundigt. Jeg nævnte også, hvor vigtigt det var, at vi kom i gang med tilsvarende forskning her i landet, idet man kunne vise, at der blandt børn født 1980-84 tilmeldt Vangedehuse var 16% indvandrerbørn. Som én af årsagerne til handikap blandt indvandrerbørn blev nævnt konsangvinitet, som traditionsmæssigt findes i indvandrergrupperne fra Pakistan og Tyrkiet. Jeg nævnte desuden også de andre mulige årsager, bl.a. eksogene årsager til handikap. Der er ingen tvivl om, at det ville være vigtigt at yde økonomisk støtte til handikapforskning også på dette område. Det skal anføres, at der ikke findes nogen tilgængelig statistik over indvandrernes aldersforhold, børnetal og deres eventuelle handikap.

Skodsborg Margareta Mikkelsen

16 år efter:

http://www.jp.dk/login?url=morgenavisen/mindland:aid=2573196

Jyllands-Posten Offentliggjort 21. august 2004 03:00

Indavl giver problemer

Stadig flere børn i København har behov for specialundervisning i skolen, fordi de har skader, der skyldes, at de er født i et fætter-kusineægteskab.

I løbet af de seneste ti år er antallet af børn med behov for vidtgående specialundervisning vokset med 50 pct., og det afspejler blandt andet et stigende antal ægteskaber mellem fætre og kusiner, mener chefskolepsykolog Bjørn Glæsel fra Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (PPR) under Københavns Kommune.

»Man kommer ikke udenom, at en stor del kommer fra genetiske skader fra fætter-kusineægteskaber. Det kan være døvhed, blindhed eller åndssvaghed,« siger Bjørn Glæsel til Berlingske Tidende. Han støttes af Kennedy Instituttet på Glostrup Amtssygehus, der har dokumenteret, at fætter-kusineægteskaber har en overhyppighed i forhold til andre par for at få et barn med genetiske sygdomme. /ritzau/

Sonia

Hvad har han ellers skalpellen i

Filed under: Culture, Immigrants, Statistics — Tags: , , , , — Jørn @ 13:33

Nu er der så en læge fra Syrien på Hvidovre Hospital, der som bibeskæftigelse omskærer drengebørn i Malmø for 1000-2000 kr. pr. forhud. Fordi arbejdet hermed er så ukvalificeret, er han blevet meldt til Politiet i Sverige.

https://danmark.wordpress.com/2006/10/26/hvem-er-mest-imod-danskerne/

Omskæringsvold mod kvinder i Danmark er skattefinansieret:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/09/skattefinansieret-vold-mod-kvinder-pa-vore-sygehuse/

I den forbindelse kunne det være interessant at vide, hvad han skærer i og med hvilke resultater i Hvidovre, når han ikke er i Malmø. Det er unægtelig en noget særegen måde at få kvalitetsoplysninger på om det danske sundhedsvæsen.

Det siges 25 pct. af kirurgerne i Danmark er udlændinge. Fordelingen på nationer kunne være interessant at få oplyst. Kan nogen bidrage her, ville det være helt fint. Det kan være vigtigt at få oplyst, hvem der opererer, før bedøvelsen virker. Derefter er for sent.

Sonia

Faetter-kusine-aegteskaber skal undersoeges i Norge


“Alle har et søskenbarn i Pakistan
 

Når pakistanske ungdommer inngår arrangerte ekteskap, skjer det som regel med en slektning, gjerne et søskenbarn. Nå kan det bli forbudt.

Før jul skal forsker Camilla Stoltenberg ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt presentere ny forskning på ekteskap mellom søskenbarn og nære slektninger i Norge. Det er Regjeringen som har bestilt rapporten. Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem vil ha et forbud, mens inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen tviler.

Omlag halvparten av alle pakistanske ektepar i Norge er søskenbarn.”
Kilde : http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=135127

Supplerende med engelsk undersøgelse: http://www.klassekampen.no/kk/index.php/news/home/artical_categories/nyheter/2006/october/skadelig_soeskenbarngifte

Sonia

Hvem er mest imod danskerne?

Filed under: Culture, Justice — Tags: , , , — Jørn @ 10:03

TTV 2 beretter om dansk læge på Hvidovre Hospital, der som bibeskæftigelse rejser til Malmø og omskærer drengebørn. I en anden nyhed på TTV2 berettes så om læge med syrisk baggrund. Derimod TTV3 beretter om dansk-syrisk læge. Den danske lægestand skal åbentbart skades på TTV2. Omskæreren er nemlig blevet meldt til Politiet, fordi han angiveligt ikke er registreret som omskærer i Sverige og har udført flere (u)gerninger særdeles ukvalificeret mod en betaling på 1000-2000 kr. pr. gang. TTV2 lægger meget vægt på at understrege at omskæring af drenge ikke ulovligt.

Ussel kampagne imod det danske folk har kørt længe (her redegøres for hvad der er hvad): 

https://danmark.wordpress.com/2006/07/23/ussel-kampagne-mod-det-danske-folk/ 

Omskæringsvold mod kvinder i Danmark er skattefinansieret:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/09/skattefinansieret-vold-mod-kvinder-pa-vore-sygehuse/

Sonia

De konservatives radikal-tendens


Når de konservative nu hævder, at det er umenneskeligt at udvise fremmede, må dette bygge på en grundlæggende misforståelse:

Skal de ud eller ind – eller bare blive her

Bliver de her, bliver de i flertal, før dine børn bliver voksne.

Staten er selvfølgelig gået statsbankerot længe forinden. En krig skal vi også igennem. Indvandrerne er mere end 3 gange dyrere i forhold til den offentlige sektor. Velfærdskommissionen gav os ret allerede i november 2005, refereret i Børsen den 1. december 2005,  med 10 års forsinkelse. 

Hvis man hævder, at de ikke kommer i flertal, så kan det kun skyldes, at man har overset at børn bliver voksne.

Hvis fri indvandring tillades, bliver det Europas selvmord. Den der afviser dette har ikke de fornødne kundskaber angående tal og regning til at kunne bestride en post i Folketinget.

Folketal i nogle muslimske lande

                                                            Årene 1998/2050 (hele millioner)

iflg. UN World Population Prospects, 1998 revision:

Iran: 64 mio./115 mio.

Tyrkiet: 65 mio./101 mio.

Egypten: 66 mio./115 mio.

Bangladesh: 123 mio./212 mio.

Pakistan: 142 mio./345 mio.

Mere herom: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/skal-de-bliver-her-tilbage-til-virkeligheden/

Fri indvandring bestemt af EU: https://danmark.wordpress.com/2006/08/04/fri-indvandring-bestemt-af-eu/ 

Sonia