Danmark

25. oktober 2006

Endnu flere gymnasiefejl – Mads!

Filed under: Culture, Education — Tags: , , , , — Jørn @ 10:09

Den nylige gymnasiereform er, som vi har omtalt tidligere på flere andre punkter, helt hen i vejret. Men alt er tilsyneladende ligegyldigt, når det er noget af det, der har den største betydning for landets fremtid. Nu viser det sig, at næsten ingen vælger sprogene fransk, tysk og spansk i gymnasiet. Hvad var der galt i at stille kravet: Mindst tre fremmedsprog i gymnasiet, for de sproglige mindst to på højt niveau?

Og vi kan supplerende oplyse, at for få vælger matematik og naturfagene, fysik, kemi, biologi og geografi på højt niveau. Derfor mangler vi bl.a. ingeniører, der kan noget efterspurgt.

Det er ganske enkelt fordi valgfriheden i den grad har smadret denne skole. Det er muligt at tage mere end 100 forskellige studentereksaminer. Eleverne i gymnasiet, der ofte er rekrutteret fejlagtigt i Folkeskolen, hvor de heller ikke lærer nok i centrale fag, er i øvrigt over en meget kort årrække kommet til at bestå af fortrinsvis piger. Det skyldes ene og alene den spirende kvindefascisme, der dyrkes på en lang række andre områder i samfundet, også er nået til folkeskolelærernes kundskab, som de retter ind efter i de politisk korrekte kadrer.

Sonia

Supplement:

Dansk halter bagefter:

https://danmark.wordpress.com/2006/10/24/gymnasiaster-skal-gentestes-for-danskkunskaber/

Reformpædagogik og kvindekamp hersker helt nedefra:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/31/reformpaedagogik-og-kvindekamp-er-altoverskyggende-helt-nede-fra-i-uddannelsessystemet/

Ikke skandale – KATASTROFE:

https://danmark.wordpress.com/2007/04/25/uddannelsernes-styring-er-ikke-en-skandale-men-en-katastrofe/

Ansvaret fejlplaceres:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/29/ansvarsforskydningen-for-fagvalget-i-gymnasiet-holder-ikke/

MADS melder hus forbi – typisk:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/23/bertel-haarder-melder-hus-forbi-han-har-dog-ansvaret/

Fri adgang på andres regning:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/12/uddannelse-pa-vrangen-fri-gratis-og-derefter/

Gymnasiet forlængst passé – ingen seriøs forberedelse til noget brugbart:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/28/gymnasiet-passe-ingen-forberedelse-til-det-der-er-behov-for/