Danmark

24. oktober 2006

Faerre henter aegtefaeller i hjemlandet – er det sandt?


 

Ægtefæller fra hjemlandet via Norge, Sverige og Schengen

 

At antallet af ægteskaber mellem herboende udlændinge og ægtefæller fra hjemlandet skulle være faldet drastisk p.g.a. 24 års-reglen er ikke til at stole på. Indvandring via Sverige og Norge var netop den oplagte anstødsdel ved reglens indførelse. Dertil er kommer det netop lovindbyggede Schengen-bestemmelser og alt muligt andet nyt, der gennemhuller, men samtidig camouflerer indvandringen bl.a. begrundet i ægteskab her i landet med ægtefælde fra hjemlandet.

 

Dette kan du forvisse sig om ved at gå direkte til den sidste lovbekendtgørelse med seneste ændringer i Udlændingeloven på :   http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20060094529-REGL

 

Du kan i første omgang nøjes at læse første kapitel, så er du vist ikke længere i tvivl om maskestørrelser i ”det fantastiske boldværk regeringen har sat op”.

 

At regeringen gerne vil berette om sin indsats og fortælle, hvor begrænsende den er på området, vil vi få at se efter årsskiftet i midten af februar.

 

Sidste år steg tilstrømningen: https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/indvandringen-tiltog-i-2005/ 

 

Information kan være godt, kontrol er bedre.

 

Generelt kan alle bekendtgørelser om danske love findes på :

http://www.retsinfo.dk/danlov/danlov.htm

Man vælger opdelingen ”Danske Love” til venstre på billedet og finder alle eller de seneste bekendtgørelser på området ved at søge fra menuens anden punkt eller iconet Søg/search i browseren på et karakteristisk stikord, der indgå i lovens navn.

 

Sonia

 

PS:

 

Alle har et søskenbarn i Pakistan
Når pakistanske ungdommer inngår arrangerte ekteskap, skjer det som regel med en slektning, gjerne et søskenbarn. Nå kan det bli forbudt.

Før jul skal forsker Camilla Stoltenberg ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt presentere ny forskning på ekteskap mellom søskenbarn og nære slektninger i Norge. Det er Regjeringen som har bestilt rapporten. Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem vil ha et forbud, mens inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen tviler.

Omlag halvparten av alle pakistanske ektepar i Norge er søskenbarn.
Kilde : http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=135127

Vent til vi bliver mange nok


Spansk kulturtradition skal standses

 

I mange sydspanske byer har man i århundreder fejret slaget ved Calpe 1240 mod de muhamedanske mauere, der førte til disses fordrivelse fra halvøen. Det er hidtil sket ved at genopføre et spil om slaget og i den anledning afbrænde nogle dukker, der skal gøre det ud for Muhammed.

Nu er de spanske myndigheder faldet til patten og forbyder derfor dukkeafbrændingen.

Spanien har meldt sig ud af krigen i Irak efter bombeterroren. Krigen var afgjort ikke årsagen. Hvad sagde vi???

 

Brug nu lige tænkeren:

 

Efter flere århundrede uden en lyd til modsvar dukker protesterne op. Hvorfor? Fordi de nu er mange nok, og fordi der genbruges negativ energi fra muhammedkrisen.

Allerede i begyndelse af 1990erne fik vi af 9-10 årige drenge følgende bemærkning med på vejen, når vi forsøgte at begrænse deres hærværk og ødelæggelser eller dæmpe deres støj på trapperne om natten på Vesterbro og i Gellerup:

 

Bare vent til vi bliver mange nok!

 

Hvor kunne disse 9-10 årige have lært at udtrykke sig således? Hvor mon??

 

Sonia

Gymnasiaster skal gentestes for danskkundskaber


 

Kinesisk Kulturrevolution i Dansk-Perkisk eller Perkisk-Dansk udgave  

Det er fortryllende:” Mange gymnasier er for berøringsangste over for at diskutere tosprogede elevers udfordringer. Det betyder at skolerne overser vigtige faglige og sociale problemer hos eleverne.”

En undersøgelse angiveligt udført af Danmarks Evalueringsinstitut har ført til anbefalingen: alle elevers danskniveau skal testes forud for tilbud om ekstrakurser til elever med danskproblemer. 

1. Det korrekte udtryk er selvsagt 1½-sprogede 

2. Der stilles i forvejen formelle krav til danskkundskaberne i Folkeskolen for overhovedet at kunne blive optaget på et gymnasium

 3. De ansvarlige folkeskoler og privatskoler, der har sendt de ukvalificerede i gymnasiet, skal straks oplistes og de ansvarlige udpeges og afskediges

 4. Det er politisk korrekt, at dette vanvid kan fortsætte, efter vi har konstateret at de mest kvalificerede og de, der klarer sig bedst,  bare kasseres i hobevis efter end uddannelse.

 At Undervisningsminister Bertel Haarder bifalder instituttets anbefalinger om mere testeri af alle gymnasiaster og ekstrakurser til dem, som vitterligt er faldet igennem, skal ikke undre nogen.

Haarder har nu haft ansvaret to gange og er kikset begge gange.

 Ringen er sluttet:

 

https://danmark.wordpress.com/2006/10/05/koranen-obligatorisk/

 

https://danmark.wordpress.com/2006/08/29/ansvarsforskydningen-for-fagvalget-i-gymnasiet-holder-ikke/

 

https://danmark.wordpress.com/2006/08/31/reformpaedagogik-og-kvindekamp-er-altoverskyggende-helt-nede-fra-i-uddannelsessystemet/

 

https://danmark.wordpress.com/2006/08/21/magistrene-skal-uddele-aviser-skal-avisuddelerne-undervise-matematisk-og-fysik/

 

https://danmark.wordpress.com/2006/06/30/vi-har-rigtig-ondt-i-uddannelserne/

 

 

 

Sonia