Danmark

19. oktober 2006

Skolerne holder ogsaa lukket naeste uge


Muslimske skoleelever bliver hjemme fra starten af næste uge. På mandag vil der være 10 børn i skole på Nordgårdskolen i Gellerup. Alle på skolen på nær to børnehaveklassebørn er fremmede. Lærerne får ikke fri. I slutningen 1980-erne og begyndelsen af 1990-erne løj den daværende skoleinspektør Jens Jørgen Graversen og meldte bl.a., at Nordgårdskolen aldrig ville få et flertal af fremmede elever. Han forlod skuden betids.

Løgneren er fundet

10. September 2004

Så har vi ham, der som skoleinspektør på Nordgårdskolen i Århus løj om fremmedandelen i slutningen af 1980-erne

og fortsatte med at gøre det:

Jens Jørgen Graversen, Kløvervangen 13, 8900 Randers Tlf.: 8643 5659 Mobil: 2240 5806

Anledningen til skolefraværet i 2006 er den såkaldte Ramadanfest. Der holdes både ekstra sommerferie, og der holdes fri til fejring af Ramadanen.

Vi må konstatere, at Koranen kommer før den danske Grundlov i praksis.

Det er ikke alene på Nordgårdskolen; det er fællestræk overalt i landet.

Skolerne, der ganske vist er forpligtet til at undervise de samme 200 dage om året, ligger altså stille i begyndelsen af næste uge. På Humlehaveskolen i Odense er, efter hvad skoleleder Olav Rabølle Nielsen der oplyser, 85 procent af eleverne muslimer.

Det har ikke været muligt at få Bertel Haarder til svare på spørgsmålene, der rejser sig. Det kan der være mange grunde til.

I følge undervisningsministeriet er der 44 danske skoler, hvor mere end halvdelen af eleverne er fremmede. På 11 skoler udgør de fremmede mellem 95 og 100 procent. Om der her tages højde for den store andel, der har modtaget dansk statsborgerskab pr. naturalisation, kan vi ikke vide ellers er antallet cirka dobbelt så stort. Hvordan landet ser ud, når disse skolebørn forlader skolen om bare nogle få år, vidner den nemmeste af alle prognoser:

Glemmer du, så husker vi alt:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/05/232/

Det er et spørgsmål om Folkeskolen ikke allerede er brudt sammen:

https://danmark.wordpress.com/2006/05/29/folkeskolen-er-brudt-sammen/

Det var planlagt:

http://www.lilliput-information.com/skole/index.html

Sonia

Det er ganske vist

Filed under: Justice — Tags: , , — Jørn @ 08:47

“For det står i Dato: Kværulanterne koster kommunerne penge. Gentagne klager og evindelige aktindsigtsbegæringer fra borgerne er problemer der koster kommunerne store beløb og mangfoldige heltidsstillinger.”

Sjældent kommer der noget fornuftigt ud af de mange henvendelser, viser en rundringning angiveligt.

Når ret skal være ret – hvad den ikke skal: 

Det kan dreje sig ganske fejlagtige udbetalinger af Folkepension, det kan dreje sig om 60 pct. i skattetræk i stedet for 39 pct., om flere gange uheldig bortkommen af fremsendte dokumentationer, om samlede klientsager på socialkontoret, der simpelthen bare forsvinder fra arkivet, når vi lige tager vor umiddelbare omgangskreds. Om private ejendele og penge, der forsvinder efter de ældre har haft skiftende kommunalt besøg. At overflytning til plejehjem pr. automatik kan føre til, at borgeren straks tvinges til at indtage 16-18 tabletter dagligt. At plejehjemslæger ikke altid fører nogen journal. Vi har ingen tvangsfjernelser og psykiske diagnoser i vor umiddelbare omgangskreds.

At tænke sig, flere gange under sin rundringning møder Dato udtrykkene brokrøve og kværulanter. Flere gange!

At man kunne forestille sig borgerne har nogle rettigheder, og at de burde nyde en form for beskyttelse, og derfor også kunne sætte sig på bagbenene, når det kikser, ja, det kan Dato lade helt ude af betragtning. 

Det er de borgere der kontakter kommunerne, der problemet, brokhovederne, forstå det nu. De har ofte en skæv indstilling til mangt, og meget og tit har de “det problem” at de er ældre. De kan forkert holdning,  der fører til at man kan være henvist til det offentlige.

Kommunerne er ganske magtesløse i følge Dato, for det fortsætter bare, sådan som lovene er. Det er ganske vist.

Kan nogen oplyse mig hvilke økonomiske interesser der står bag det gratisblad?

PS: Begrebet “brokhoved” blev virkelig slået fast i slutningen af 1990erne af en vis tidligere miljøminister, der rejste rundt på alle landets gymnasier og holdt foredrag og introducerede udtrykket blandt landets unge. De viste nogle af hans besøg og refererede endog udtrykket på TV enkelte gange i den bedste sendetid. Her var ikke noget at brokke sig over. Først var ordet!

Sonia