Danmark

7. oktober 2006

Intet kan skjules for evigt – men ofte til det er for sent


Hvad der gemmes i sne kommer frem i tø

– kendte danskerne én af de største løgne i bedraget, ville de standse det

Fantastisk vurdering af dansk lektor i demografi på Københavns Universitet i 2005: “…I en kommentar giver lektor Hans Oluf Hansen udtryk for, at cpr-registerets og Danmarks Statistiks definitioner på indvandrere og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende befolkning og for udarbejdelser af prognoser om den fremtidige befolkning…” til bladet Danskeren nr. 1, februar 2006 side 6 øverst,  plus en tilføjelse: Lektor Hans Oluf Hansen anbefalede en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks etniske tilhørsforhold. Det er ikke nye vurderinger og forslag, selvom det først holdt lidt hårdt at få dem frem i lyset. 14 år gamle, skulle jeg mene.

Vurdering af dansk dissident i 1991: “…Fra 1991 skulle de alle sammen i stedet kaldes indvandrere, efterkommere, og resten kommer i en tredje opsamlingsgruppe, “øvrige” eller nu “andre”. De nye begreber var ikke alene tvetydige, ikke-dækkende og umulige at bruge i praksis. Derudover var der forældrertilknytning mellem indvandrere og efterkommere, der blev sammenblandet med danskerne, og desuden havde der netop været generelt rod i forældrertilknytningen i CPR-registret i en periode af 1970-erne.”

1994-1995:
Kort efter begyndte de mystiske betegnelser ”nydanskere” og ”gammeldanskere”, selv i e-mails fra Danmarks Statistik. Logikken haltede, som vi påpegede, ingen fortalte os, hvad det var for nogle betegnelser, de to sidste altså. Ingen definition, ingen dokumentation fra myndighederne og deres lakajer: http://www.lilliput-information.com/economics/snip/index.html. Statsborgeropgørelsen kombineret med en behørig årlig statusopgørelse af samtlige tildelte danske statsborgerskaber inklusive børn havde klart være at foretrække. Men nu skulle de heller ikke hjem igen, end ikke officielt (?)  Helt afgørende er det, at få korrigeret befolkningsstatus, så den viser befolkningssammensætningen, som den rent faktisk ser ud i dag. Det gøres formentlig ikke uden en kontrolleret folketælling. Derudover er det afgørende, hvis der skal bibringes brugbare oplysninger til offentligheden om befolkningssituationen og udviklingen, som den kan tage sig ud i fremtiden, at antallet af tildelte danske statsborgerskaber og alle børnene af de naturaliserede opregnes – ikke blot første generation af børn, der nu benævnes efterkommere, og som er de eneste, der i dag medtælles af fremmede børn…” Vi ser tredje og fjerde generation udføre kriminelle gerninger og genfinder dem arbejdsløse o.a., men de figurerer officielt som danskere, selvom etnik, kultur og traditioner endog er mere uforandrede end 1. generations ditto. Dette har det offentlige dokumenteret selv i andre sammenhænge et utal af gange, og det ved enhver, der ved noget væsentligt om emnet.

Lille bombe, der fik en 68-er på debat-bloggen mellem humanister og realister: http://www.kommunikationsforum.dk/?articleid=11792 til at melde : ”Ebbe Vig, du giver mig lyst til at begrænse ytringsfriheden”. Er det ikke smukt?  Skulle der ikke mere til?

Fra 13. februar 2006 blev det muligt at hente alle de tildelte danske statsborgerskaberne fordelt på alder og nationalitet i Danmarks Statistiks Databank tilbage til 1979. Straks fik vi konstrueret en simpel forsigtig korrektion af det hidtidige befolkningsregnskab, der viste at her ikke var blot 174.000 mest fremmede i Danmark, men i stedet 690.000, når vi tog højde for at selv de naturaliserede kunne antages at sætte børn i verden fortsat:

http://www.lilliput-information.com/economics/katrocia.html og specielt tyrker og pakistanere: http://www.lilliput-information.com/economics/tyda.htm

Fra samme dissident i Danskeren nr. 5 november 1991 i artiklen ”Ragnarok er fastlagt – danskere er ansvarlige”:”…Der er tavs accept af Den Danske Forenings kritik af befolkningsstatistikken. Vi viste flere år før det famøse af KVR-regeringen nedsatte statistikudvalg afgav betænkning, at det officielle udlændingeantal dengang afveg med 70-100 pct. fra det antal, man ville komme til efter f.eks. den svenske opgørelsesmetode (se Danskeren nr. 1, 3, og 5 1989)… Dokumentation: http://www.lilliput-information.com/economics/nyrekord.html ”… Vi tilføjede at afstanden mellem den officielle antal og virkelige antal ville vokse voldsomt med årene. Prognosen herfra i november 1991: ca. 10 pct. fremmede 15 år senere (d.v.s i 2006). Ja, vi havde ikke forestillet os bosættelser fra Bosnien og Kosovo og end ikke en Balkan-krig mere efter Uffe Ellemann-Jensens og tyskeren Hans-Dietrick Genschers godkendelse af Bosnien som selvstændig stat på EU’s vegne. Problemerne med Bill Clintons sexliv lige op til anden Balkan-krig i Kosovo var heller ikke lige til at få ind i prognosen 6 år tidligere. At antallet af tildelte danske statsborgerskaber ville ske i et bevidst og tilmed stadigt hastigere tempo op imod 1990-erne slutning havde vi afvaret om i december 1989, jf. ovenstående link, en vækst under en såkaldt borgerlig regering med store forventninger at indfri lå i kortene. Så landede virkeligheden faktisk på 13-18 pct. i 2006, mod de officielle 8,5, når blot de tildelte statsborgerskaber medregnes uden efterfølgende børnefødsler(?), og vi medregnede det forventede antal børnefødsler efter naturalisationer år for år.

Et citat mere fra ovenstående artikel:”…Der findes videnskabeligt uddannede i Danmark med god adgang til de forløjede elektroniske medier, der fortsat afviser denne konsekvens. Statistiker Inge Henningsen, H. C. Ørsted Instituttet f.eks. 1. oktober 1991 kl. 15 og kl. 20 i Kjeld Koplevs ”Kulturmagasinet”: Hun fandt det for godt at stemple undertegnede og Den Danske Forening som producenter af ikke-viden og sludder med det bevidste formål at skræmme den danske befolkning. Det skulle hun selvfølgelig ikke uddybe nærmere; det var overflødigt. I udsendelsen gad den håndplukkede dame i hvert fald ikke. Det er unødvendigt at oplyse, at undertegnede og andre angrebne ikke måtte deltage i udsendelsen…” (IoD, 2006: Vi fik dog et telefonopkald fra Keld Koplev, sådan 10-15 minutter før udsendelse, hvor han forsøgte at snuse lidt og stille vor deltagelse i en senere udsendelse i udsigt – ikke et ord om udsendelsen, der skulle køre nogle få minutter efter telefonsamtalens ophør.) Keld Koplev fik ikke rigtig noget han kunne begribe eller bruge; men han havde inviteret to professionelle tilsvinere til at gøre det beskidte arbejde. Udsendelsen kan aflyttes ved at nedtage udsendelse nr. 41 på http://www.lilliput-information.com/economics/band.html – den udsendelse har jeg ret til at bruge præcis, som jeg vil. Sådan er det!

Vurdering af IoD 1998:“…1991 indførtes en ny officiel måde at opdele befolkningen på i Danmark – i indvandrere, efterkommere og Øvrige (som nævnt). Dette giver løbende (som vi meldte dengang) anledning til en mængde forklaringsproblemer og tvivlsspørgsmål. Dels er det altid sådan, at fænomener, der skal kunne opgøres over et længere tidsforløb skal kunne sammenlignes fra år til år. Det kan de fortsat ikke. Vi fastholder, at kategorierne, som anvendes i den svenske befolkningsopgørelse var og er de bedste. Da der var opstået fejl i det danske befolkningsregnskab (forældretilknytningen var simpelthen generelt fjernet i en periode i 1970-erne), hvilket vi gjorde opmærksom på gang på gang, valgte man fra officiel side at indrette sig med nogle helt nye personkategorier. Nu erkendtes det så på s. 11 i ‘Indvandrere i Danmark’ (fra Danmarks Statistik, 1998) under definitioner og afgrænsninger, at de kan være vanskelige at få et overblik over… selv efter forsøg med rekonstruktion af de tabte data”

Lidt senere fra samme kilde:“…Fordi man i udvalget, der udarbejdede Statistiske Undersøgelser nr. 43 1991 med titlen “Indvandrere og deres efterkommere i Danmark” af Lars Pedersen, havde uoverstigelige problemer med dels at koble individ-registreringen sammen med individernes forældre, der døde før personregistreringer påbegyndtes i 1968, dels det faktum at personregistreringen selvsagt ikke dækker udlandet, lod man bare være. De danske statsborgere med såkaldte ”ukendte forældre” udgjorde fra 2,7-2,9 mill. personer eller mere end halvdelen af den samlede befolkning i Danmark (i 1991). På dette grundlag valgte man altså at ser bort fra forældrekendetegnet…” “…Der skal mere til, selvom pressen gør brug af begreberne ”de nye danskere”, ”nydansker” nærmest i flæng, så defineres de aldrig. I virkeligheden er det meget værre. Og det ved og vidste endog kompetente folk hos de nævnte offentlige og halvoffentlige organer så udmærket.

Det må f.eks. siges at være interessant, at regeringens rådgivningsgruppe, Rockwoolfonden og selv Integrationsministeriet ikke har kunnet bruge Danmarks Statistiks ændrede udlændingeopgørelser fra og med 1991.

Og specielt er det interessant, at offentligheden ikke skulle vide dette. Vidste myndighederne, at de nye definitionerne var ganske uholdbare, og rettede de dem derfor nødtørftigt til, som det nu kunne passe sig, uden at give kritikerne ret og uden at give danskerne korrekte informationer om befolkningsforholdene i vort land?…”

Ja, sådan forholdt det sig.

Det eneste interessante ellers i denne sammenhæng i 2006: Hvem skal at forsøge at udbedre befolkningsstatikken, hvis den skal udbedres?

De samme typer som ødelagde den? Selvfølgelig. At Lars Haagen Pedersen fra DREAM-gruppen i Finansministeriet står for en uofficiel prognose, der kun må bruges i Integrationsministeriet (og efter hvad vi får oplyst også i Rockwoolfondens afdelinger ), som det siden stod at læse i Jyllands-Posten. Det burde få normalttænkende danskere til at skrige lazaronerne i pressen og i centraladministrationen ud. Løsningen ligger selvfølgelig lige for, men den kan ikke bruges: http://www.lilliput-information.com/economics/atda.html

Pludselig den 2. oktober 2006 mener en tidligere embedsmand, der forvildede sig ind i Folketinget, at udlændingeopgørelserne og befolkningsregnskabet i Danmark har store mangler og ikke tegner et billede af virkeligheden: “Flere udlændinge end vi tror?” “Udlændingestatistikken er ubrugelig” står der at læse i I Berlingske Tidende 2/10-2006 i artikler af Jesper Termansen: https://danmark.wordpress.com/2006/10/02/man-skal-glo-en-del-inden-glugger-falder-ud/

Løgn over løgn over løgn.

PS:

Nogle husker Skjern Å–Projektet med Hedeselskabet som rådgiver i 1960-erne? Kong Frederik IX glimrede ved sit fravær, da Skjern Å-projektet indviedes? Formanden for Skjern Å-lodsejerne havde ellers nogle år tidligere spurgt Kongen, om han ikke kunne tænke sig at se deres projekt. Hertil svarede Kongen Frederik IX:

”Nej, De ødelægger jo naturen, mand!”

Erik Lund, der skrev den kritiske bog ”Hedeselskabets Rådgivende Magt – beretningen om overgrebet på Skjern Å” (ISBN 87-87951-53-3) , forsøgte de at få i sat i fængsel. Projektet var forfejlet,  en miljøskandale af dimensioner, og Skjern Å er nu blevet ført tilbage til sit gamle, slyngede forløb (formedes ca. ½ mia. kr.).  Større var dette projekt trods alt ikke, rent økonomisk.

Det tilsvarer cirkaprisen på det andet projekt pr. dag.

Dette var et lille bitte uddrag af de løgne og det bedrag, som næsten ingen vil komme til at kende, før det er sent. Undertegnede har brugt 19 år til at afsløre det, men der var kun cirka 5.000, der gad/turde sætte sig blot en smule ind i det. Derfor vil det blive for sent. Hvad som har holdt mig gående var ikke magtsyge eller ondskab:

“Den, der kender sandheden,

og ikke lader den komme frem –

han er i sandhed en ynkelig pjalt.”

Willi Senff

Johannes Jørgensen (senere dissident i Italien) indleder sin ‘Klokke Roland’ (om løgnene om Første Verdenskrig) i 1916:  

“Klokke Roland er mit Navn

naar jeg klemter, er det Brand

naar jeg kimer, er det Sejr i Flanderland!”

Sådan stod der i gamle dage på den store klokke i Gents Beffroi. Klokke Roland ringer, Klokke Roland ringer, Flanderns store stridsklokke og sejrsklokke ringer ud i Ragnarok. Og lytter vi Nordboer godt til, så hører vi grant, at det er med vor moders tunge, den taler, og at den siger og synger som skjalden i den nordiske Højsang:

”Fæ dø,Frænde dø,

Et véd jeg som aldrig dør,

Dommen over den døde.”

Hvis du vil vide mere om de andre løgne – én løgn kommer aldrig alene, de former livet for løgneren : http://www.lilliput-information.com/economics/hed/sand1.html

Hvad så? Jeg har i ”frikvartererne” snart færdiggjort en engelsk-sproget lærebog i driftsøkonomi til den danske HD-1.del, der i globaliseringens navn skal ud til russere, indere og kinesere over Nettet. Det var globaliseringens folkevandringer, der var både socialistisk og liberal ideologi, ja, i grunden blot ideologi,  der altid er lands- og kontinentødelæggende i længden… så kommer den anden af de tre apokalyptiske ryttere igen, fordi menneskene forveksler udvikling med afvikling, eller lidt pænere fordi virkeligheden altid overrasker menneskene.

Europa formørkes: http://www.lilliput-information.com/economics/eumork.html

Hvis et bidrag er noget du overvejer, Danske Bank: reg. nr. 3629 kontonr.: 3629461213

J. E. Vig

7 kommentarer »

 1. Det havde været klædeligt om kongen havde forhindret det miljøskadelige Skjern Å projekt frem for blot, at glimre ved sit fravær. “Den, der kender sandheden…”

  Kommentar af bjlindhard — 8. oktober 2006 @ 02:00

 2. Bemærkningen vidner om grundlæggende uvidenhed om den danske styreform.  Iøvrigt protesterede næsten alle almindelige mennesker over Skjern Å projektet. Men det var allerede dengang en lille indspist kreds der traf beslutningerne.

  Sonia

  Kommentar af Sonia Wahnloop — 8. oktober 2006 @ 10:33

 3. Nej, jeg kender den danske styreform, men meninger er ikke nok, de skal omsættes til indflydelse og handling når det drejer sig om, at forhindre overgreb. På det punkt var kongen og hans meningsfæller uden sine meningers mod og det var for svagt.

  Kommentar af bjlindhard — 9. oktober 2006 @ 14:57

 4. En enkelt ødelagt å var givet ikke det, der skulle ændre styreformen.

  Kommentar af Sonia Wahnloop — 9. oktober 2006 @ 16:33

 5. Mirakler virker kun i film, ikke i virkelighedens verden.

  Kommentar af bjlindhard — 9. oktober 2006 @ 19:37

 6. Som du vil

  Kommentar af Sonia Wahnloop — 9. oktober 2006 @ 21:01

 7. […] metoder i dagens Danmark, der er yderst snedige og opfundne til formålet under sindelagsregimet – låg på, når man ikke kan svare sagligt igenog lad medierne om resten, hvis de rejser sig (se supplement […]

  Pingback af Ud med dem - de regner forkert « Danmark — 24. januar 2008 @ 22:54


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: