Danmark

7. oktober 2006

Intet kan skjules for evigt – men ofte til det er for sent


Hvad der gemmes i sne kommer frem i tø

– kendte danskerne én af de største løgne i bedraget, ville de standse det

Fantastisk vurdering af dansk lektor i demografi på Københavns Universitet i 2005: “…I en kommentar giver lektor Hans Oluf Hansen udtryk for, at cpr-registerets og Danmarks Statistiks definitioner på indvandrere og efterkommere er uegnede grundlag for både en beskrivelse af den nuværende befolkning og for udarbejdelser af prognoser om den fremtidige befolkning…” til bladet Danskeren nr. 1, februar 2006 side 6 øverst,  plus en tilføjelse: Lektor Hans Oluf Hansen anbefalede en egentlig folketælling, som kan give klarhed over blandt andet folks etniske tilhørsforhold. Det er ikke nye vurderinger og forslag, selvom det først holdt lidt hårdt at få dem frem i lyset. 14 år gamle, skulle jeg mene.

Vurdering af dansk dissident i 1991: “…Fra 1991 skulle de alle sammen i stedet kaldes indvandrere, efterkommere, og resten kommer i en tredje opsamlingsgruppe, “øvrige” eller nu “andre”. De nye begreber var ikke alene tvetydige, ikke-dækkende og umulige at bruge i praksis. Derudover var der forældrertilknytning mellem indvandrere og efterkommere, der blev sammenblandet med danskerne, og desuden havde der netop været generelt rod i forældrertilknytningen i CPR-registret i en periode af 1970-erne.”

1994-1995:
Kort efter begyndte de mystiske betegnelser ”nydanskere” og ”gammeldanskere”, selv i e-mails fra Danmarks Statistik. Logikken haltede, som vi påpegede, ingen fortalte os, hvad det var for nogle betegnelser, de to sidste altså. Ingen definition, ingen dokumentation fra myndighederne og deres lakajer: http://www.lilliput-information.com/economics/snip/index.html. Statsborgeropgørelsen kombineret med en behørig årlig statusopgørelse af samtlige tildelte danske statsborgerskaber inklusive børn havde klart være at foretrække. Men nu skulle de heller ikke hjem igen, end ikke officielt (?)  Helt afgørende er det, at få korrigeret befolkningsstatus, så den viser befolkningssammensætningen, som den rent faktisk ser ud i dag. Det gøres formentlig ikke uden en kontrolleret folketælling. Derudover er det afgørende, hvis der skal bibringes brugbare oplysninger til offentligheden om befolkningssituationen og udviklingen, som den kan tage sig ud i fremtiden, at antallet af tildelte danske statsborgerskaber og alle børnene af de naturaliserede opregnes – ikke blot første generation af børn, der nu benævnes efterkommere, og som er de eneste, der i dag medtælles af fremmede børn…” Vi ser tredje og fjerde generation udføre kriminelle gerninger og genfinder dem arbejdsløse o.a., men de figurerer officielt som danskere, selvom etnik, kultur og traditioner endog er mere uforandrede end 1. generations ditto. Dette har det offentlige dokumenteret selv i andre sammenhænge et utal af gange, og det ved enhver, der ved noget væsentligt om emnet.

Lille bombe, der fik en 68-er på debat-bloggen mellem humanister og realister: http://www.kommunikationsforum.dk/?articleid=11792 til at melde : ”Ebbe Vig, du giver mig lyst til at begrænse ytringsfriheden”. Er det ikke smukt?  Skulle der ikke mere til?

Fra 13. februar 2006 blev det muligt at hente alle de tildelte danske statsborgerskaberne fordelt på alder og nationalitet i Danmarks Statistiks Databank tilbage til 1979. Straks fik vi konstrueret en simpel forsigtig korrektion af det hidtidige befolkningsregnskab, der viste at her ikke var blot 174.000 mest fremmede i Danmark, men i stedet 690.000, når vi tog højde for at selv de naturaliserede kunne antages at sætte børn i verden fortsat:

http://www.lilliput-information.com/economics/katrocia.html og specielt tyrker og pakistanere: http://www.lilliput-information.com/economics/tyda.htm

Fra samme dissident i Danskeren nr. 5 november 1991 i artiklen ”Ragnarok er fastlagt – danskere er ansvarlige”:”…Der er tavs accept af Den Danske Forenings kritik af befolkningsstatistikken. Vi viste flere år før det famøse af KVR-regeringen nedsatte statistikudvalg afgav betænkning, at det officielle udlændingeantal dengang afveg med 70-100 pct. fra det antal, man ville komme til efter f.eks. den svenske opgørelsesmetode (se Danskeren nr. 1, 3, og 5 1989)… Dokumentation: http://www.lilliput-information.com/economics/nyrekord.html ”… Vi tilføjede at afstanden mellem den officielle antal og virkelige antal ville vokse voldsomt med årene. Prognosen herfra i november 1991: ca. 10 pct. fremmede 15 år senere (d.v.s i 2006). Ja, vi havde ikke forestillet os bosættelser fra Bosnien og Kosovo og end ikke en Balkan-krig mere efter Uffe Ellemann-Jensens og tyskeren Hans-Dietrick Genschers godkendelse af Bosnien som selvstændig stat på EU’s vegne. Problemerne med Bill Clintons sexliv lige op til anden Balkan-krig i Kosovo var heller ikke lige til at få ind i prognosen 6 år tidligere. At antallet af tildelte danske statsborgerskaber ville ske i et bevidst og tilmed stadigt hastigere tempo op imod 1990-erne slutning havde vi afvaret om i december 1989, jf. ovenstående link, en vækst under en såkaldt borgerlig regering med store forventninger at indfri lå i kortene. Så landede virkeligheden faktisk på 13-18 pct. i 2006, mod de officielle 8,5, når blot de tildelte statsborgerskaber medregnes uden efterfølgende børnefødsler(?), og vi medregnede det forventede antal børnefødsler efter naturalisationer år for år.

Et citat mere fra ovenstående artikel:”…Der findes videnskabeligt uddannede i Danmark med god adgang til de forløjede elektroniske medier, der fortsat afviser denne konsekvens. Statistiker Inge Henningsen, H. C. Ørsted Instituttet f.eks. 1. oktober 1991 kl. 15 og kl. 20 i Kjeld Koplevs ”Kulturmagasinet”: Hun fandt det for godt at stemple undertegnede og Den Danske Forening som producenter af ikke-viden og sludder med det bevidste formål at skræmme den danske befolkning. Det skulle hun selvfølgelig ikke uddybe nærmere; det var overflødigt. I udsendelsen gad den håndplukkede dame i hvert fald ikke. Det er unødvendigt at oplyse, at undertegnede og andre angrebne ikke måtte deltage i udsendelsen…” (IoD, 2006: Vi fik dog et telefonopkald fra Keld Koplev, sådan 10-15 minutter før udsendelse, hvor han forsøgte at snuse lidt og stille vor deltagelse i en senere udsendelse i udsigt – ikke et ord om udsendelsen, der skulle køre nogle få minutter efter telefonsamtalens ophør.) Keld Koplev fik ikke rigtig noget han kunne begribe eller bruge; men han havde inviteret to professionelle tilsvinere til at gøre det beskidte arbejde. Udsendelsen kan aflyttes ved at nedtage udsendelse nr. 41 på http://www.lilliput-information.com/economics/band.html – den udsendelse har jeg ret til at bruge præcis, som jeg vil. Sådan er det!

Vurdering af IoD 1998:“…1991 indførtes en ny officiel måde at opdele befolkningen på i Danmark – i indvandrere, efterkommere og Øvrige (som nævnt). Dette giver løbende (som vi meldte dengang) anledning til en mængde forklaringsproblemer og tvivlsspørgsmål. Dels er det altid sådan, at fænomener, der skal kunne opgøres over et længere tidsforløb skal kunne sammenlignes fra år til år. Det kan de fortsat ikke. Vi fastholder, at kategorierne, som anvendes i den svenske befolkningsopgørelse var og er de bedste. Da der var opstået fejl i det danske befolkningsregnskab (forældretilknytningen var simpelthen generelt fjernet i en periode i 1970-erne), hvilket vi gjorde opmærksom på gang på gang, valgte man fra officiel side at indrette sig med nogle helt nye personkategorier. Nu erkendtes det så på s. 11 i ‘Indvandrere i Danmark’ (fra Danmarks Statistik, 1998) under definitioner og afgrænsninger, at de kan være vanskelige at få et overblik over… selv efter forsøg med rekonstruktion af de tabte data”

Lidt senere fra samme kilde:“…Fordi man i udvalget, der udarbejdede Statistiske Undersøgelser nr. 43 1991 med titlen “Indvandrere og deres efterkommere i Danmark” af Lars Pedersen, havde uoverstigelige problemer med dels at koble individ-registreringen sammen med individernes forældre, der døde før personregistreringer påbegyndtes i 1968, dels det faktum at personregistreringen selvsagt ikke dækker udlandet, lod man bare være. De danske statsborgere med såkaldte ”ukendte forældre” udgjorde fra 2,7-2,9 mill. personer eller mere end halvdelen af den samlede befolkning i Danmark (i 1991). På dette grundlag valgte man altså at ser bort fra forældrekendetegnet…” “…Der skal mere til, selvom pressen gør brug af begreberne ”de nye danskere”, ”nydansker” nærmest i flæng, så defineres de aldrig. I virkeligheden er det meget værre. Og det ved og vidste endog kompetente folk hos de nævnte offentlige og halvoffentlige organer så udmærket.

Det må f.eks. siges at være interessant, at regeringens rådgivningsgruppe, Rockwoolfonden og selv Integrationsministeriet ikke har kunnet bruge Danmarks Statistiks ændrede udlændingeopgørelser fra og med 1991.

Og specielt er det interessant, at offentligheden ikke skulle vide dette. Vidste myndighederne, at de nye definitionerne var ganske uholdbare, og rettede de dem derfor nødtørftigt til, som det nu kunne passe sig, uden at give kritikerne ret og uden at give danskerne korrekte informationer om befolkningsforholdene i vort land?…”

Ja, sådan forholdt det sig.

Det eneste interessante ellers i denne sammenhæng i 2006: Hvem skal at forsøge at udbedre befolkningsstatikken, hvis den skal udbedres?

De samme typer som ødelagde den? Selvfølgelig. At Lars Haagen Pedersen fra DREAM-gruppen i Finansministeriet står for en uofficiel prognose, der kun må bruges i Integrationsministeriet (og efter hvad vi får oplyst også i Rockwoolfondens afdelinger ), som det siden stod at læse i Jyllands-Posten. Det burde få normalttænkende danskere til at skrige lazaronerne i pressen og i centraladministrationen ud. Løsningen ligger selvfølgelig lige for, men den kan ikke bruges: http://www.lilliput-information.com/economics/atda.html

Pludselig den 2. oktober 2006 mener en tidligere embedsmand, der forvildede sig ind i Folketinget, at udlændingeopgørelserne og befolkningsregnskabet i Danmark har store mangler og ikke tegner et billede af virkeligheden: “Flere udlændinge end vi tror?” “Udlændingestatistikken er ubrugelig” står der at læse i I Berlingske Tidende 2/10-2006 i artikler af Jesper Termansen: https://danmark.wordpress.com/2006/10/02/man-skal-glo-en-del-inden-glugger-falder-ud/

Løgn over løgn over løgn.

PS:

Nogle husker Skjern Å–Projektet med Hedeselskabet som rådgiver i 1960-erne? Kong Frederik IX glimrede ved sit fravær, da Skjern Å-projektet indviedes? Formanden for Skjern Å-lodsejerne havde ellers nogle år tidligere spurgt Kongen, om han ikke kunne tænke sig at se deres projekt. Hertil svarede Kongen Frederik IX:

”Nej, De ødelægger jo naturen, mand!”

Erik Lund, der skrev den kritiske bog ”Hedeselskabets Rådgivende Magt – beretningen om overgrebet på Skjern Å” (ISBN 87-87951-53-3) , forsøgte de at få i sat i fængsel. Projektet var forfejlet,  en miljøskandale af dimensioner, og Skjern Å er nu blevet ført tilbage til sit gamle, slyngede forløb (formedes ca. ½ mia. kr.).  Større var dette projekt trods alt ikke, rent økonomisk.

Det tilsvarer cirkaprisen på det andet projekt pr. dag.

Dette var et lille bitte uddrag af de løgne og det bedrag, som næsten ingen vil komme til at kende, før det er sent. Undertegnede har brugt 19 år til at afsløre det, men der var kun cirka 5.000, der gad/turde sætte sig blot en smule ind i det. Derfor vil det blive for sent. Hvad som har holdt mig gående var ikke magtsyge eller ondskab:

“Den, der kender sandheden,

og ikke lader den komme frem –

han er i sandhed en ynkelig pjalt.”

Willi Senff

Johannes Jørgensen (senere dissident i Italien) indleder sin ‘Klokke Roland’ (om løgnene om Første Verdenskrig) i 1916:  

“Klokke Roland er mit Navn

naar jeg klemter, er det Brand

naar jeg kimer, er det Sejr i Flanderland!”

Sådan stod der i gamle dage på den store klokke i Gents Beffroi. Klokke Roland ringer, Klokke Roland ringer, Flanderns store stridsklokke og sejrsklokke ringer ud i Ragnarok. Og lytter vi Nordboer godt til, så hører vi grant, at det er med vor moders tunge, den taler, og at den siger og synger som skjalden i den nordiske Højsang:

”Fæ dø,Frænde dø,

Et véd jeg som aldrig dør,

Dommen over den døde.”

Hvis du vil vide mere om de andre løgne – én løgn kommer aldrig alene, de former livet for løgneren : http://www.lilliput-information.com/economics/hed/sand1.html

Hvad så? Jeg har i ”frikvartererne” snart færdiggjort en engelsk-sproget lærebog i driftsøkonomi til den danske HD-1.del, der i globaliseringens navn skal ud til russere, indere og kinesere over Nettet. Det var globaliseringens folkevandringer, der var både socialistisk og liberal ideologi, ja, i grunden blot ideologi,  der altid er lands- og kontinentødelæggende i længden… så kommer den anden af de tre apokalyptiske ryttere igen, fordi menneskene forveksler udvikling med afvikling, eller lidt pænere fordi virkeligheden altid overrasker menneskene.

Europa formørkes: http://www.lilliput-information.com/economics/eumork.html

Hvis et bidrag er noget du overvejer, Danske Bank: reg. nr. 3629 kontonr.: 3629461213

J. E. Vig

Advarsel

Filed under: Culture, Immigrants, Statistics, Terror — Tags: , , , , — Jørn @ 22:00

En persisk advarsel:

“Danskerne tager let på jihad (Hellig Krig), fordi det stemmer bedst med deres billede af livet. Men Jihad skal opfattes som alvor. Tro mig. Jeg har studeret Islam i mere end 30 år. – I øjeblikket (1996) er der ingen fare, for endnu er antallet i Danmark ikke stort. Men bliver de mange nok, skal de udføre Allahs ordre om at udbrede Islam ved sværdets magt. – Det er en obligatorisk pligt at gennemtvinge Islam som religion, livsstil og politisk lære. Det skal ske overalt i verden, hvor muslimer enten invaderer et land eller kommer til at udgøre en gruppe, der er tilstrækkeligt stor.”  (slut citat af Adnan Wahab, Jyllands-Posten 8/1 – 1996)  

Adnan Wahab angiver 10 pct. som den andel, der vil give muslimer anledning til at gennemtvinge islam i værtslandet.)

Officielt var her ca. 6 pct. pr. 1. januar 2006. Reelt var her 13-15 pct., hvis vi går ud fra at et velkomstbrev fra Folketingets Indfødsretsudvalg ikke ændrer stort ved sagerne.

Sonia

 

Citater om indvandringenCitater om fremmedtilstrømningen

 

“En tikkende bombe, der har tikket under befolkningerne i Vesteuropa siden 1960-erne, er ved at eksplodere..”,   [skrev FN-organisationen ILO – Den Internationale Arbejderorganisation i ILO-Information april 1990, med overskriften ”Om børnebomben”]

“Vi har beder jer alle arabiske kvinder og mænd, fjern enhver form for prævention for – Allah – vi må have en milliard mennesker – vi har ikke brug for en atombombe til Europas erobring – vi har børnebomben.” [citat: Libyens leder Omar Al-Khadafi i 1990]

“Kun 5 pct. af de fremmede, der kommer til Europa er reelle flygtninge. Resten, de 95 pct., er almindelige indvandrere.” Derfor vi kan sende de fremmede hjem uden at krænke nogen af de såkaldte konventioner (der i øvrigt kan opsiges med 1 års varsel), [I flg. FN’s Flygtningehøjkommisariat’s Jonas Widgrens oplysninger i 1990, og i flg. flere flygtningeeksperters udtalelser]

”Jeg tror, at muslimerne en skønne dag vil kaste sig over os”, [skriver tidl. Forbundskanzler (Socialdemokratiet) i Tyskland Helmuth Schmidt i Jyllandsposten 16.08.1992 ]

 

Hånden på hjertet: 

Ville du som flygtning i et andet land straks som asylansøger gå i gang med indbrud, overfald og voldtægt mod værtslandets borgere? Det er ganske vist et fåtal, der udøver denne form for kriminalitet, men vi må konstatere, at de fremmede i Danmark overtræder straffeloven mere end 3 gange hyppigere end svarende til deres andel af befolkningen. De optræder også i fængslerne mere end 3 gange hyppigere end svarende til deres andel.

Man skal forstå at baggrunden for de fremmedes tilstedeværelse i Vesten er en ganske anden end den officielt meddelte.      

Kalam Siddiqiu: Leder af mosleminstituttet i London. Ifl. chefredaktøren på det moderate muslimske blad “Aktuelle spørgsmål” er han vestens førende muslimske tænker. (citat 1989:) “Jeg advarer det vestlige samfund mod at angribe islam ved dens rødder. Det vil blive yderst farligt for aggressoren. Islam er ubesejerlig. Den islamiske bevægelse vil ødelægge og udrydde vantroen (fra) verden (kufr). Vi må gøre klart, at vi forkaster de i Vesteuropa bestående parlamentariske regeringssystemer, den demokratiske og pluralistiske stat og forkaster særkulariseringen som et antiislamisk samfund.”
 

 “Folk siger: Lyv ikke. Men det gælder ikke, når vi tjener Allahs vilje. Han lærte mennesket at lyve, således at vi kan redde os i vanskelige øjeblikke og forvirre vore fjender.” [citat: Muhammed Navab-Safavi]

 

——————————————————————–

     

Nogle nugældende danske straffelovsbestemmelser:

Straffelovens §98: Den der foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den dansk stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil livstid.

 

Som bistand til fjenden (hvor strafferammen er 16 år) anses således bl.a. følgende forhold:

Straffelovens §102, stk. 4: Propaganda til fordel for fjendtlig krigs- eller besættelsesmagt herunder virksomhed som udgiver, redaktør eller forretningsfører ved dagblad, tidsskrift, forlag eller pressebureau, der arbejder til fremme af fjendtlig interesse.

Disse straffelovsbestemmelser blev suppleret ved ændring af straffeloven, forslag fremsat uden for Folketinget under indtryk af de sidste 25 års masseindvandring, der tydeligt bygger på et forræderi mod den danske nation og det danske folk.

http://www.lilliput-information.com/economics/stbfo/index.html

Sonia

 

Caliphate or more tigthened Western rule


Valg mellem Kalifat eller strammere vestligt styre

“Eller kun om begrundelserne for Irak-krigen foran scenetæppet på de europæiske TV-stationer ? “

Hvad arabiske midler og Europa angår, skriver Bat Ye’or i Eurabia, og The Euro-Arab Axis: “De arabiske lande bidrog med store summer til universiteter, centre for islamiske studier, internationale kommunikationsagenturer, private og regeringsorganisationer, for at vinde verdensopinionen.” http://www.lilliput-information.com/economics/mani.html .

Fra Jerusalem Post – en boganmeldelse af Bat Ye’ors Eurabia: The Euro-Arab Axis : “How is it that ten percent of France is Muslim, 15% of Denmark is Muslim and close to half of the births in the next generation will be Muslim? Imperious mosques and lawless Muslim neighborhoods dot the landscape of major European cities. And Spain willingly and meekly chose to acknowledge its Islamic past, and that pro-Arab opinion is rampant and anti-Israeli sentiment vitriolic.”

Euro flyder i araber-olie, medens landene som Euro er konstrueret til at holde oppe har bevæget sig tæt på nulvækst med enorm arbejdsløshed siden den indførtes. EU er muligvis bidrager indirekte til terror: http://www.lilliput-information.com/economics/euroolie.htm ,  http://www.lilliput-information.com/economics/ncen.html og http://www.lilliput-information.com/economics/euara.html (read also below). 

Islam on its way

 These past 60 odd years the West has been on the defensive trying (ineffectually) to keep Islam at bay and Islam has been on the offensive their declared aim being to convert by armed force the infidels except the Jews whose eradication from this planet has been (with Europe’s quiet acquiescence) pronounced, save young Jewish maidens destined to be parceled out to the harems of the faithful. It was in 1915 that the Caliphate (aka the Ottoman Empire) decided to exterminate her Christian-Armenian subjects (1.6 million by conservative estimate) and incidentally, showed their Germans allies the proper way to conduct genocide; and on Sept 9th, 1922 in the port of Smyrna they butchered Armenians, Greeks and Jews, sparing neither age or sex, to the tune of 100,000 (?).

It was shortly afterwards that Turkey, now a secular republic expelled all the Greeks from Anatolia where they had been living since the days of the Greek city-states.War does indeed make strange bedfellows. The Caliphate’s allies, Germany, Austro-Hungary & Bulgaria, Christian nations all, made no attempt whatsoever to help their co-religionists. In 1915, Germany had several division stationed in Mesopotamia who could easily have stopped that slaughter, but the only nation to protest that holocaust was the United States but as she was, military speaking a nullity, the protest was simply ignored.

As an aside, when the Turks had finished butchering the Armenians and were about to start on the Jews, the Germans stopped them. Go figure.But Islam as a whole went on the offensive in 1947 when Britain (then still Great) abandoned her imperial responsibilities when she allowed India to slide into anarchy, 700,000(?) of her subjects brutally murdered and tens of millions driven from their homes in a state of beggary, a calamity for which Mahatma (“give us chaos”) Gandhi that apostle of non-violence, must share the moral responsibility together with Lord Louis Mountbatten of Britain & Mohammed Ali Jinnah of the Muslim League and, incidentally, helping to usher in the first of the religious wars that are even now raging all over this planet and which finally came to these shore on Feb. 26th, 1993. In all these religious wars, with the exception of Northern Ireland, Islam has been the aggressor.

One item amongst dozens should suffice. In the 1960s Islam exploded in both Indonesia as well as Malaysia in righteous wrath against the Zionist-Imperial Infidel, but as there were no Jews and very few Westerners to kill, the Chinese had to play the role of the victims and butchered they were in the tens of thousands, and now that the U.S. once again has moved against Jihadistan, the Chinese may very well be called upon to act again as victims.

In the Western world new mosques are going up every day; everywhere where Islam rules, the synagogues, some dating back to Babylonian times have already been shut down and such churches that are still open are on sufferance.

Equally, wherever Islam has seized power all the Jews have been expelled from territories where they have been living since Babylonian, in some cases Assyrian times, and such Westerners that are still there are either diplomats, journalists or Western renegades selling their expertise to Islam.

In the West, every major and many a minor university has at least one chair devoted to Islamic studies every one of which are staffed by Islamic scholars. How many Islamic universities have departments of Western studies? And how many (if any) of them are staffed with Western scholars?

On September 11th, 2001, when New York & Washington were successfully attacked, (Islam 19, Infidels 3,000), the Arab Street went delirious with joy and not just in the Middle East but also in all Islamic enclaves in Europe. And how did the West respond? The opinion- & decision-makers fell all over themselves in their haste to explain Islam to the infidels, to the point that His Holiness, the Pope, the President of the United States and the Prime Minister of Britain went to the Mosques, and assured us and more important, themselves, that this is not a religious war. Unfortunately, the other side insists that this is a religious war and that they mean to win it.

Islam tried three times, Poitiers, 732, Vienna 1588 & 1683, to conquer Western Europe by force of arms and each time they were turned back—just. But now, there is no need for Islam to march for the third time on Vienna, nor burst once more across the Pyrenees for the enemy (is there a more appropriate term?) is already within the gates. Europe is and continues to be inundated by a tidal wave of asylum-demanders & illegal immigrants none of whom bother even for an instant to hide their venomous hatred of the West and all it stands for; and the governments of Europe are paralyzed by political-correctness, inertia or sheer moral cowardice to stop that invasion.

In France, a junior minister admitted, that the government was afraid that their local Muslim population might have gone on a jihad should France have decided to join the United States in going to war with Iraq or any other Muslim nation. For the time being, the French government tries to deflect the jihadists by throwing them their Jewish citizens as a sop, but it is only a matter of time before the holy warriors get tired of torching synagogues and kosher shops and turn their attention to churches (as happened once already in England) and wine & pork shops. (Anybody noticed how ‘quiet’ the Arab Street has become since Jonathan put on his hobnailed boots and kicked butt?)

In Holland Islam has achieved that critical mass of 10% – (IoD: at least 10% multiplied with 1.5-2.0 in Denmark) and a 10% minority full of passionate intensity & burning with fervor to spread the word can always achieve mastery over the apathetic 90% who have lost faith in their institutions and traditions; aided and abetted by Islam’s useful idiots, the European intelligentsia (God, what a hateful Russian word) who in their relentless culture war against the West are doing invaluable service to ensure Islam’s victory by making the West lose trust in their institutions, denigrating her accomplishments and making them ashamed of their past. (Treason of the intellectuals?)

In Britain, what the Spanish, French & Germans tried to do and failed; Islam succeeded and did so without firing a shot. There are now places in Britain where the Queen’s writ no longer runs but Sharia rules. This loss of sovereignty was amply demonstrated in 1988 when the ruling Ayatollah of Iran issued a death sentence against one Salmon Rushdie the author of the Satanic Verses. The Muslims of Britain made it quite clear that the pronouncement of an Iranian cleric took precedence over the laws of Britain (which goes some length to explain why Britain had to drop the ‘Great’ from its title). By the way, I understand that there is a bitter joke making its round in Britain that Europe will soon be renamed Eurabia.

And how has Europe responded to these and other threats? The European Parliament has recently passed legislation that will make a letter like this a criminal offence both to the writer as well as to the recipient should the latter fail to alert the authorities. In Germany, the dominant power of the European Union, this is known as Anmeldepflicht.

Postscripts

What would have happened had Islam won the battle of Poitiers (and it was a dammed close thing)? Let Edward Gibbons (1737-1794 author of The Decline & Fall of the Roman Empire tell it in his own inimitable way:

A victorious line of march had been prolonged above a thousand miles from the rock of Gibraltar to the banks of the Loire; the repetition of an equal space would have carried the Saracens to the confines of Poland and the Highlands of Scotland: the Rhine is not more impassable than the Nile or Euphrates, and the Arabian fleet might have sailed without a naval combat into the mouth of the Thames. Perhaps the interpretation of the Koran would now be taught in the schools of Oxford, and her pulpits might demonstrate to a circumcised people the sanctity and truth of the revelation of Mahomet.

Although Islam was stopped cold at Poitiers and Vienna, she conquered and held in subjugation for several hundred years present day: Albania / Bosnia-Herzegovina / Bulgaria / Crete / Cyprus / Greece / Hungary / Montenegro / Portugal/ Romania / Serbia / Spain / and that’s just in Europe.

Although Islam promises every hour on the hour to slaughter Jews wherever they can be found, the principal victims of their righteous rage to date have been: Christians (2 millions minimum) / Buddhists / Hindus (700,000?) / Sikhs / Muslim (Shiites vs. Sunnis) Jainists / Parsis / Pagans / Animists / etc. etc. etc. with Jews at the end of the line. Islam does not discriminate; it is an equal opportunity killer.

It is a perfect indicator of the time we live in that the leaders of the West: political, scholastic, ecclesiastic, and above all, the pontificators of the Fourth Estate simply cannot bring themselves to face, let alone to state the obvious fact that the West is immeasurably superior to Islam. Harmony in music / perspective in painting / painless surgery / the eradication of many diseases that had plagued mankind throughout the ages / the abolishment of slavery / the harnessing of electricity, of steam and oil / the principles of flight, including into outer space / of photography / household plumbing (let us pay homage to the lowly Western plumber for it was he, not the medical profession, who banished cholera, dysentery & typhoid) / telephone, television & the computer/ the list goes on and on. Further, the universal languages of the arts & sciences are: English, French, Italian & German all Western tongues. The proof of the pudding is in the eating. Islamic students go to Western universities in their tens of thousands, very few Westerners attend Islamic universities save for religious studies.

E. David Litvak 

EU millions: Was aid handed to terror gangs?

The European Union [ EU ],  is a representation of the efforts of Comrade Bill Clinton, continued by Pres G. Bush, in a program called "The Free Trade Area of the Americas" or "FTAA" for short.  Opposition by some of the South American countries has caused the current administration to shorten it down to "The Central America Free Trade Agreement" or "CAFTA" for short until they can club the recalcitrant SA countries into submission.  The current disastrous NAFTA would be replaced by the FTAA.The person who is the prime negotiator is a fellow named Robert B. Zoellick, currently on the Federal Payroll of the Executive Branch, in the titled position of "US Trade Representative", a Cabinet Ranked job.  He is a long time member of the Council on Foreign Relations. Since the FTAA/CAFTA is being patterned after the EU, you may wish to subscribe to several organizations in England and other countries who are trying to save the Sovereign Nation Of England, and their own, from becoming another slave state of the EU and its soviet styled government. France and Germany have teamed up with Belgium to become the total dictator of Europe. The organizations that are fighting to keep England a sovereign nation are listed at the end of this document. For God and Country, FSI, DEO VINDICE, Chet. IT BEGAN with a suspicion in the mind of two MEPs, Ilka Schröder and François Zimeray, that European Union funding for the Palestinian Authority was being diverted into the pockets of terrorists. By the time the EU working group had finished its investigation, it had uncovered evidence to show that Yasser Arafat, the Palestinian president, had personally signed cheques to people linked with terrorist activity. This week, fresh allegations have surfaced that money intended for use by the Palestinian Authority for legitimate purposes has been siphoned off by corrupt officials, ostensibly to pay the wages of 7,000 non-existent staff. But rather than prosecutions and the recovery of misappropriated funds, the investigation has concluded with a whimper, petering out in two conflicting reports and an inconclusive debate.What it is has provided, however, is a salutary lesson in the Labyrinthine workings of the EU and the possibility that future donations may be Subject to rather more scrutiny than that which applied to the $246 million (£134 million) handed over without question to the Palestinian Authority.Ms Schröder and Mr Zimeray's determination uncovered a murky world where money from the EU's constituent states was channelled into the pockets of dubious figures in the Palestinian Authority, and from there into the pockets of Palestinian terrorist groups. They were unlikely champions of such a cause: Mr Zimeray was a French socialist MEP; Ms Schröder, a German Green MEP and later an associated member of the Group of the European United Left/Nordic Green Left. What they shared was a frustration with what they regarded as the EU's implicit support for the Palestinian Authority, regardless of whether it was right for wrong.Ms Schröder was in no doubt about what had happened to the money. In an open letter, she wrote: "It is a well known fact that the EU-funding for the Palestinian Authority was channelled to a black budget. It is also well known that the Palestinian Authority has financed a murderous anti-Semitic terrorist war against Israel. Israel provided the European Commission with proof of this use of EU-funding in May 2002. Since then, the commission denies having any knowledge of this specific use of the money and the Conference of Presidents successfully stalled an inquiry committee on this issue." But from the start, it was an uphill battle. Chris Patten, the EU foreign affairs commissioner, was against any investigation, arguing it amounted to ignoring Palestinian suffering. Ms Schroeder could not stomach that argument: she accused Mr Patten of "winking approval of terrorist attacks funded by the EU".Mr Zimeray and Ms Schröder pressed ahead and, after four months, had the 157 signatures they needed for a vote on the matter. Mr Patten's attempts to persuade Euro MPs to drop the matter were rejected, and the parliament set up a working group to look into the claims.  Already, officials in Brussels were admitting they could not account for every penny spent by the Palestinian Authority. When Mr Patten protested that there was no need for further investigation because the International Monetary Fund supervised the EU's funding arrangements, Thomas Dawson, the director of the IMF's external relations department, made it clear it could not monitor or control every item in the budget. Even Salam Fayyad, the Palestinian finance minister, admitted the system was open to corruption. Meanwhile, the working group ploughed on with its investigations, uncovering plenty of evidence to suggest money had ended up in the wrong pockets. The evidence suggested that money paid to the Palestinian Authority may have found its way to the al-Aqsa Martyrs Brigades, a group responsible for hundreds of attacks on Israeli targets. There was even evidence to show Mr Arafat had signed payment orders for thousands of pounds for people directly involved in terrorist activity. But when it came to their conclusions, they were divided on how much credence to give to the evidence they had uncovered, with seven members believing it was not of sufficient quality to stand up in court and six prepared to accept it.   Ms Schröder was unimpressed with their efforts: "The working group was established in order to downplay the importance of the issue," she wrote in a letter to the group.Charles Tannock, the Tory foreign affairs spokesman in the European Parliament and one of the authors of the minority group's report, called it a whitewash. He said the majority report had chosen to ignore signed payment orders by Mr Arafat to the tune of $39,000 (£22,000) "to people linked to terrorist activities or their families" on the basis that they amounted to circumstantial evidence only and did not prove that payments had been made. "I am very suspicious about giving money in cash to a theatre of war where corruption is endemic," he said. Mr Tannock said that he believed about 270 million (£178 million) had been paid to the Palestinian Authority over a two-year period, with the money going into a single account. "It was all paid into a pot to finance a variety of things, some of them legitimate and some dubious," he said. He demanded a committee of inquiry into the payments, but the request was vetoed and it is unlikely further investigation will take place.But even as the working group was winding up, new evidence was emerging about the fate of the EU's cash. Mr Zimeray and Ms Schröder had alsopersuaded OLAF, the anti-fraud office of the EU, to begin its own investigation into what had happened to the money. Its report is not yet out, but already evidence is emerging that some of the money was used to cover the salaries of thousands of security force employees who existed only on paper.An examination of the payroll of the Palestinian Authority's national security force, under the command of General Haj Ismail Jabber, revealed that about $2 million (£1.1 million) a month was paid to General Jabber to cover the salaries of 37,000 security force members. The payroll showed there were only 30,000 people on the staff. The EU working group may have concluded its investigation, but others are still searching for the truth. Ms Schröder and Mr Z imeray spotted the flaws in the argument this time, but there will have been other occasions, many more, when money has flowed out of the EU coffers without check or balance.What appears to have prompted these two MEPs to place the greater good of the EU above political convenience - and there is no doubt that both would have found life easier over the last year had they ignored the voice of their consciences - is a sense of outrage at the knee-jerk response of the European Parliament to automatically back the Palestinian cause without pausing to consider what would happen to the money they so readily handed over.Too often in Europe decisions are taken without fear of being held to account: on this occasion, the guilty parties have merely had a warning shot fired across their bows. Fraud, corruption and mismanagement are woven into the fabric of the European Parliament, say its critics. It can only be hoped that this time, however hard senior EU powerbrokers attempt to place political convenience ahead of financial probity, it is not the end of the story. 

End of Msg from Chamberlain.

gchamberlain@scotsman.com  

Sonia

Invandrare “krigar” mot svenskar med rån

Filed under: Culture, Immigrants, Justice, Terror — Tags: , , , , — Jørn @ 17:09

Invandrare “krigar” mot svenskar med rån  

25 mar 21:16 2006: Dagens Nyheter

 

Inte polisens roll ändra sinnelaget

 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=531981&maNo=0

 

“..Malmö. Vågen av personrån som drabbat Malmö det senaste året är till en del “ett krig mot svenskarna”. Det säger elva unga rånare med invandrarbakgrund som motiv till att de bara ger sig på svenska ungdomar…”

 

Sonia

Statstilskud til antiracisme M. V.


Fra kan følgende berettes:

http://www.nation-kultur.no/bakgrunn/Samfunn/antirasister_driver_vaapentrening.html 

Agenda X, et statsstøttet “antirasistisk” prosjekt for innvandrere, driver våpentrening. Forunderlig er det at slik trening drives når tre ungdommer tilknyttet prosjektet nylig ble dømt for å ha fullstendig invalidisert nordmannen Kjetil Rusvik. Prosjektet Ungdom mot Vold som er og var et “antirasistisk”, subsidiert prosjekt, viste seg gjennom kampsport i realiteten å trene opp fremmedkulturelle voldsutøvere. Monitors Tor Bach er betegnende nok direkte involvert. NK finner det meget betenkelig at det gis våpentrening og kampsport trening til grupper som er overrepresentert i politiets voldsstatistikker, og at dette sanksjoneres og subsidieres av det offentlige. I tillegg hevdes det til stadighet innvandrere involverte i vold ofte har traumatiske opplevelser fra sine respektive hjemland. NK har liten tro på at evt. ytterligere våpentrening skal bøte på voldelig adferd. Voldsofferforeningen i Norge og Kjetil Rusviks mor vil nok ha sterke meninger om riktigheten av dette.

Les Agenda X – siden om våpentrening. 

 Les kommentar på Baksiden.net

Sonia

Indvandring, accounts og welfare


http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/10/indvandring-accounts-og-welfare.html

Ja, der var problemer med at bringe den her.

Sonia