Danmark

2. oktober 2006

Vi har nok oldenaar. Ved de mon hvad det er?


Erik Lund, der skrev den kritiske bog Hedeselskabets Rådgivende Magt – beretningen om overgrebet på Skjern Å (ISBN 87-87951-53-3), forsøgte de at få i sat i fængsel:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/noget-om-rivers-and-lakes-nu-skiller-de-faarene-fra-bukkene/

 

Den, der afslørede befolkningsregnskabets fejl og mangler straks for 15 år siden, forsøger de at få ud at flytte blade i skoven, grave huller og dække dem til igen –

 

således benytter vi de comparative fordele i DK, da det ligger i kortene, at de rigtige beslutninger skal forsinkes mest muligt med det klare formål at opnå så store unødige udgifter og så mange ulykker som vel muligt:

 

https://danmark.wordpress.com/2006/10/02/man-skal-glo-en-del-inden-glugger-falder-ud/

Genopretningen af Skjern Å kostede i alt godt 1/2 mia. kr. Det sidste projekt, der antagelig ville blive standset, hvis offentligheden kendte sandheden, koster henved dette beløb om dagen

Sonia

PS: Oldenår er hvert femte år, hvor bøgen har ekstra mange frugter kaldet bognødder. I ældre tider drev man svinene ud på overdrevet uden for landbymarkerne og ud i skovene om efteråret for at de der kunne æde disse bognødder som supplement til foderet derhjemme.  

“Svinene tager åbentbart godt for sig af retterne i år.” : https://danmark.wordpress.com/2006/10/02/man-skal-glo-en-del-inden-glugger-falder-ud/

Man skal glo en del inden glugger falder ud


15 år bagud er Berlingske med nyhed i

dag:

Det kan da ikke passe: “Flere udlændinge end vi tror?” “Udlændingestatistikken er ubrugelig” står der at læse i I Berlingske Tidende 2/10 i artikler af Jesper Termansen.

Tænke sig der findes noget der naturligt kaldes tredie generation af indvandrere. D.v.s. det viser sig, at efterkommerne også kan føde børn – i København endog 10 pct. flere pr. kvinde end forældregenerationen i perioden 1995-2001 –  og de kan have og har de samme problemer endog i højere grad end forældrene og bedsteforældrene med samme kulturbaggrund. Dokumenteret på “Seks gode grunde” : http://www.lilliput-information.com/seks.html

Det er da utroligt.

Nu skal undervisningsministeriet se på det; Gud bedre det! Oh, måtte vor tale nå frem til eres øren, I som sidder på de højeste poster.

Trylleri og fusk skal der til:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/07/forvandling-eller-andet-trylleri-skal-der-til/

Seks gode grunde:

http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/03/seks-gode-grunde.html

Forræderne fupper landet væk:

http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/04/forrderne-fupper-landet-vk.html

Tag en ring og lad den vandre:

http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/04/tag-en-ring-og-lad-den-vandre.html

Glemmer du…?:

http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/04/glemmer-du-s-husker-vi-alt.html

25 års korrektion af fremmedopgørelserne er foretaget på:

http://www.lilliput-information.com/katrocia.html

Korrektion for så vidt angår immigranter i Danmark stammende fra Tyrkiet og Pakistan:

http://www.lilliput-information.com/tyda.htm

Forbedret befolkningsregnskab:

http://www.lilliput-information.com/atva/index.html 

To be or not to be:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/18/to-be-or-not-to-be-danskdanish/

Ussel kampagne mod det danske folk:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/23/ussel-kampagne-mod-det-danske-folk/

Professor kan ikke forske:

http://informationomdanmark.blogspot.com/2006/05/forskning-i-befolkningsforhold.html

Sonia

Bortset Berlingske Tidendes “utrolige afsløringer”:

Disse oplysninger kan ikke hentes andre steder i Danmark. Arbejdet hermed foregår under forudsætninger, som ingen i de politisk korrekte kadrer forestiller sig.

Derfor ville et bidrag til den fortsatte produktion og offentliggørelse være velkomment på J. E. Vig’s konto i Danske Bank: Reg.nr. 3629 kontonr. 3629461213