Danmark

21. august 2006

Bare vi ved hvad vi skriver om


Citater:

“Kæmpe stigning af folk på offentlig forsørgelse” – Berlingske Tidende 21. august 2006

”..Analysen viser, at antallet af overførselsmodtagere er steget fra 200.000 i 1960 til 850.000 i dag, men at andelen af folk i den arbejdsdygtige alder, som står uden job, har ligget nogenlunde stabilt på 26 procent i hele perioden..”

Her til er følgende vigtige at bemærke:

Vi ser ikke lige noget fald, der ellers berettes så grundigt om for såvidt angår den officielle ledighed, der også indebærer overførsler, og vi ved også hvorfor. Der var ingen officiel ledighed i 1960.

 • Skatternes andel af bruttonationalproduktet er steget fra 25 pct. i 1960 til 51,5 pct. i 2001.

 • Antallet af offentlige ansatte er steget fra 406.000 til 850.000.

 • D.v.s. vi har fået dobbelt så mange til at hjælpe os, men vi er alligevel blevet 3 gange flere, der skal hjælpes, foruden pensionisterne. Skatternes andel er blevet fordoblet og statsgælden er blevet ganget med 9,7 regnet i faste priser.

 • Henved 40 pct. af de 850.000 i dag er ikke-vestlige indvandrerne 1. 2. og 3. generation. Sådan var det ingenlunde i 1960. Velfærdskommissionen har netop måttet medgive, at ikke-vestlige er 3,47 gange så ofte/så meget ved de offentlige kasser, jf. Børsens referat af Velfærdskommisionen den 1. december 2005 og første link nedenfor!

 • Danskernes antal er i øvrigt gået tilbage siden 1968!

 • Hvem var det lige, der satte alt dette i gang og pumpede både virksomhederne og lønmodtagerne for henholdsvis den dobbelte løn og den dobbelte andel i skat?

 • Var det dem, som man vil have det til at gå ud over nu? Det tror jeg afgjort ikke.

Bare vi ved, hvad vi skriver, og hvad vi læser – for vi skal kunne sortere skidt fra kanel.

———————-

Lidt supplerende læsning:

Velfærd og globalisering:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/velfaerd-og-konkurrence-uden-ideologi-i-praksis/

Sammenligninger Danmark og Irland:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/22/irlnad-og-danmark-lidt-sammenligninger/

Bliver velfærden omlagt:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/27/at-de-skulle-komme-paa-bedre-tanker-glem-det/

Hvad der gemmes i sne:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/21/hvad-der-gemmes-i-sne/

Sonia

20. august 2006

Professor hetzes ud af sit arbejde


Professor i udviklingspsykologi Helmuth Nyborg Sørensen bakkes nu op af adskillige kolleger i ind- og udland. Hetzen mod professoren tog sin begyndelse i 2002, da Nyborg Sørensen hævdede at have bevis for en gennemsnitlig intelligensforskel mellem kvinder og mænd. Et såkaldt ”sagkyndigt udvalg” tog da affære, og Nyborg Sørensen blev fritstillet og måtte rydde sit skrivebord på Århus Universitet.

Blandt de internationale støtter er:

 Steven Goldberg, professor i sociologi, City University of New York

 Richard J. Haier, professor i psykologi, University of California

 Ralph L. Holloway, professor i antropologi, Columbia University

 Roger D. Masters, professor i psykologi, Dartmouth College

 Linda Gottfredson, professor i psykologi, University of Delaware

December 2005
Daværende dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Tom Latrup-Pedersen, vælger at nedsætte et sagkyndigt udvalg, som består af tre professorer: Jens Ledet Jensen, Aarhus Universitet, Niels Keiding, Københavns Universitet, og Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs Universitet.

Juni 2006:
Dekan Svend Hylleberg, som i mellemtiden har afløst Tom Latrup-Pedersen, vælger at offentliggøre udvalgets rapport, men ikke Helmuth Nyborgs svar på kritikken. Professoren bliver fritstillet.

53 artikler i dagbladene i det seneste år, de fleste nedsablende uden reel dokumentation, og ingen mulighed for Helmuth Nyborg for at svare igen, medens sagen verserer – sådan er betingelserne for fritstillingen.

Vi har set sådanne udvalg tage affære tidligere med mere end tvivlsomme resultater, mod Bjørn Lomborg med bogen”Verdens Sande Tilstand” bl.a. inden for emne som benefit-prioriteret miljøindsats. PISA undersøgelsen, der viste tilstanden i vore folkeskoler herunder elevernes kundskabsniveau, blev også anklaget, selvom initiativet i udgangspunktet var OECDs.:

Uddrag: http://www.lilliput-information.com/ioddec/economics/page9.html#skole

Læs en af hetsens frontkvinder i aftenforedrag:

http://66.249.93.104/search?q=cache:Q5IyNmKuCjMJ:www.dsts.dk/Meddelelser/2005/2005-2.pdf+Helmuth+Nyborg+S%C3%B8rensen&hl=da&gl=dk&ct=clnk&cd=6&lr=lang_da

Det var Inge Henningsen fra H. C. Ørsted Institutet uden ét eneste reelt argument. Jo, vi kender hende igen fra hendes optræden sammen med morsom geograf i Keld Koplevs såkaldte Kulturmagasin i DR program 1 1. oktober 1991. Vi husker hvorledes Keld Koplev ringede kort før udsendelsen uden at oplyse noget som helst om udsendelsen 5 minutter senere for om muligt at indhente lidt mere snavs som supplement til de to indkaldte professionelle tilsvinere. Indslaget drejede sig om, at en økonom og en jura-professor var gået den offentlige befolkningsprognose på tværs, og det hævdede Inge Henningsen og hendes geografiske sekundant, der mest kørte stærkt nedsættende underholdningscauseri, selvfølgelig var ganske uvidenskabeligt, og hun hævdede det gang på gang i flere floromvundne og stærkt subjektive versioner uden ét eneste argument. Vi har såmænd udsendelsen i sin fulde længde – og du kan få adgang til den. Den har vi fået en særlig ophavsret til i og med de tilsvinede her ej heller fik lejlighed til at sige ét ord til modsvar:

http://www.lilliput-information.com/economics/band.html nr. 41

Jo, vi kender Inge Henningsen. Og mange flere af samme støbning.

Desværre er ideologien blevet fast dominerende bestandel og lige frem resultat-anvisende inden for flere videnskaber, og det vil selvfølgelig betyde, at videnskabens objektive status efterhånden helt vil forsvinde, samtidig med alt andet nedbrydes i takt hermed.

Vi må gå ud fra, at en tjenestemands- og/eller retssag er/bliver rejst til afgørelse af spørgsmålet, og at en sådan naturligvis må lægges til grund for en afgørelse af påstandene mod professor Helmuth Nyborg Sørensens arbejder og hans fortsatte virke.

Når vi læser DRTV-teksttv 20. august 2006 fremgår det, at hetzen skulle være den politiske korrekte mod politisk ukorrekte. Er dette tilfældet må vi herfra fastholde, at den politiske korrekte elite ved adskillige lejligheder netop har gjort sig skyldig i uvidenskabeligt sludder brugt til propagandaformål for at gennemtrumfe en fortsat og helst delvis camoufleret masseindvandring til Danmark af dimensioner. Princippet er tilsyneladende at man anklager den uønskede for det, man netop selv alene har gjort sig skyldig i. 

Senest har vi set begreberne fertilitet og fødselshyppighed sammenblandet/forvekslet af offentlig rådgivningsgruppe i medierne:  https://danmark.wordpress.com/2006/08/11/styrtdyk-i-indvandringen-uddybende-kritik-af-seneste-officielle-prognose/ med det formål at få en i forvejen stærkt inficeret officiel befolkningsprognose til at give nærmest latterlige resultater – set med blot en anelse sagkyndige øjne.

Vi har set eliten gøre vold mod “arbejdsstyrkebegrebet”, set den helt ignorere almindelige og såre anerkendte relative sammenligningsmetoder, når det gælder fælles karakteristika i forskellige befolkningsgrupper, og vi har set befolkningsregnskabet blive udstyret med inadækvate (ikke-dækkende), ikke-entydige og ikke-funktionelle tællebegreber/variable og meget mere.

Sådan skal det være i en politisk korrekt verden, hvor hensigten helliger midlerne.

Hvis vi overlever dette eksperiment, må vi gå ud fra, at en tilbagevenden fra ideologi til realisme vil ske på et tidspunkt. Men hvornår det kan blive er svært at sige noget om. Så længe den store hob tier stille og tækkes magtens udtryk spores ingen mulighed for ændring.

Sonia

18. august 2006

Det er ikke en skandale – DET ER EN KATASTROFE


Statens uddannelsesplanlægning er fuldstændig blevet tilsidesat eller kørt af sporet igennem to generationer – herunder inddragelsen det producerende arbejdsmarkeds behov for arbejdskraft. Således har unge mennesker i alderen 15-18 år skulle orientere sig efter ”deres mestre” i folke- og gymnasieskolerne. Med gratis, frit valg på hylderne har det ikke overraskende ført til, at det, der er brug for til sikring af landets fremtid, ikke findes. Men alt muligt andet.

Nu straffer man de nyuddannede, der samtidig helt på beregning har udfyldt ét af hyldefagene i det camouflerede ledigheds- og tilstødende uddannelses-opbevarings-lager. Det drejede sig nemlig om at få fordelt ulykker i så mange kategorier som vel muligt, så antallene ikke synede af så meget. Vel at bemærke, skulle det være nærmest umuligt at sammenstykke et helhedsbillede af “lagrene” især de lediges. De unge og de ledige var de såkaldt ansvarlige fuldstændig ligeglade med eller magtesløse over for at gøre noget brugbart for. 40 års spor skræmmer, men beviserne er uafviselige.

Ledighedens opgørelses-cirkus: https://danmark.wordpress.com/2006/08/16/ledigheden-opgoerelsescirkus-af-rang-2/

Tag civilingeniør-uddannelsen som et illustrations-eksempel: https://danmark.wordpress.com/2006/08/12/uddannelse-pa-vrangen-fri-gratis-og-derefter/

Hverken en såkaldt liberal borgerlig eller en såkaldt socialistisk demokratisk regering har tænkt sig at ændre på disse ulykkelige forhold. Så langt strækker uenigheden sig ingenlunde.

Uddannelses-Mastodonten kan ikke klares i én valgperiode og dermed er den uden for interessefeltet, så længe de ledende ikke over en bred front erkender, at ideologi skal udskiftes med realisme.

Det er ikke en skandale – det er en katastrofe:

https://danmark.wordpress.com/2006/11/12/nu-er-det-en-skandale/ 

DETTE ER SANDHEDEN!

Supplement: 

“Historien om den danske utopi”, Henning Fonsmark, Gyldendal, København 1990 

“Kampen mod kundskaber” – redaktør Henning Fonsmarks ypperlige bog behandler ødelæggelsens historie, Gyldendal, København 1996  

18. august 2006 

Joern E. Vig, cand. oecon.

17. august 2006

Den kinesiske kulturrevolution er ideen bag – eller economic Fascism


”Ledige magistre har godt af at få sværte under neglene og lære at stå tidligt op om morgenen”, melder Dansk Arbejdsgiverforening.

Jeg mener at man skulle beordre de ledige magistre til at frilufts-tilbede Berlingske Tidende, DR, Gyldendal og Politiken hver morgen/nat kl. 3:00 for at forberede dem på det kommende overophedede lykkesamfund med over-intelligensiaen som altomfattende dagsordensætter.

Folk med traktorkørekort skal være overkirurger.

Statskundskabsfolk bliver allerede nu påbudt at søge stillinger som overtandlæger. Ordningen bør udvides med ledige økonomers pligt til at overtage de vacante læge- og sygeplejerskestillinger i yderdistrikterne, der strækker sig til Kiruna i Nord og Holmsland i vest.

Hells Angles kan overflyttes til politistyrken, hvor der længe har været hårdt brug for personale.

Man kunne også tage samtlige folketingsmedlemmer, lade FT-formanden indkalde dem ekstraordinært her i den lange sommerferie og sende dem ned at optræde på Det Kongelige Teater for turisterne, og så sende skuespillerne ind i Folketinget, selvfølgelig – først som en forsøgsordning uden rigtig lovhjemmel forstås i en periode i 2006 og 2007; det er så DHANSK. Virkningerne registreres om muligt af bibliotikarerne fra Det Kongelige Bibliotek tæt på, der ellers er yderst selvforsynende med alt bortset fra skatteyderfinansieringen. Opkvalificering er et must for alle. Her er samtidig en klar synergieffekt.

Så kunne man tage de ansatte på AF og flytte dem til forskerstillinger inden for naturvidenskab.

Personalet i Dansk Arbejdsgiverforening, bortset fra kantinepersonalet, skal helt klart ud at sprede møg efter reglerne og hakke roer… igen.

De ansatte i undervisningsministeriets planlægningsafdeling har godt af at få lidt asfalt under fødderne, så det bliver canvasen.

De kommende indvandrere bør hentes i Rwanda; her er folk der ved, hvad det drejer sig om på vore operationsstuerne og i IT-industrien.

Kantinepersonalet i DA kan overtage Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Undervisningsministeriet i øvrigt og Beskæftigelsesministeriet skal klart nedlægges; det ene er overflødigt, det andet giver sig selv.

De ansatte her må ud med pinden og posen i strandparkerne; der er arbejde at få alle steder, og der er nok af det, ellers kan vi importere noget mere. Det bliver vi så rige af.

Sonia

16. august 2006

Ledigheden – opgoerelsescirkus af rang


Opgjort og omregnet ledighed i juni 2006

– de mærkeligste ting står at læse i betalingsaviserne:

Integration ved en korsvej (meget ukorrekt ordvalg bragt til torvs af Politiken, integration kan ikke nævnes i forbindelse med korset, fyfy!): 

http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=471071 

“..Ikke mindre end 27 procent af indvandrere og efterkommere er på kontanthjælp, og langt under halvdelen af indvandrere og efterkommere er selvforsørgende..”

Hver femte nyuddannede akademiker med natur- og samfundsvidenskabelig uddannelse er nu ledig: http://www.berlingske.dk/business/artikel:aid=778048/ 

Ledige indvandrere kan løse flaskehalsproblem (?): http://www.berlingske.dk/grid/business/artikel:aid=772364

De ledige akademikere skal have en avisrute, mener Venstre: http://www.berlingske.dk/business/artikel:aid=778196/ 

Hvis du mener han og andre skal vide, hvad du mener om det, er hans e-adresse her.vjevi@ft.dk 

Vibjerg, Jens, gårdejer, Skovvej 23, 7323 Give, tlf. i Folketinget: 33 37 45 41, tlf.: 75 73 10 45 (telefax: 75 73 24 45). Folketingsmedlem for Vejle Amtskreds (V)
 

Udredning af Opgørelsescirkus

– uvidenhed herom gør enhver debat umulig på forhånd – så læs det 

I Nyt fra Danmarks Statistik nr. 326 fra 27. juli 2006: http://www.dst.dk/nytudg/9309 oplyses i første afsnit, at juni 2006 er antallet af omregnede fuldtidsledige var:  123.100, af disse 20.800 ikke arbejdsløshedsforsikrede, d.v.s. kontanthjælpsmodtagere. Når vi går til tabel 1 og tabel 2 nedenfor i samme nummer kan vi aflæse 108.900 omregnede fuldtidsledige plus 28.200 AF-aktiverede, hvilket sammenlagt giver: 137.100, hvoraf vi forudsætter 20.800 stadig ikke er arbejdsløshedsforsikrede.   

Her skal vi så læse anmærkninger og noter til tabellerne: 

 • Ledighedsprocenten udregnes i forhold til den registerbaserede arbejdstyrke for 16-66 årige, der senest er opgjort med reference til uge 43 i 2004.
 • Begrebet fuldtidsledig er en beregnet størrelse, der udregnes ved at summere samtlige lediges personers ledighedsandele til en fultidsvolumen for måneden. [Det sidste her kan oversættes til forståeligt dansk således: Delvis lediges ledighed medregnes kun med den andel deres ledighed udgør af en fuld måneds ordinær beskæftigelse.]
 • Aktiverede opgøres i modsætning til fuldtidsledige i kalendermånederne. Desuden kan der være tale om tidsmæssige overlapninger for populationerne af hhv fuldtidsaktiverede i AF-regi og fuldtidsledige.

Vi kunne måske selvom det ikke oplyses i kilden gå ud fra at divergensen mellem 137.100 og 123.100 skal findes her.

For folk der ikke er meget erfarne med statistiske opgørelser bliver indtrykket allerede nu tilbage: Det er meget kompliceret og måske for kompliceret i forhold til den løbende og yderst bekvemme, ja, besnærende serie af løgne, der kører i de elektroniske medier.

Men det bliver meget værre endnu, for det skal det være

Hvordan så det ud i 2005?

Vi tager lige sammenligningen med de opgjorte og omregnede tal for juni 2005 først: Tilsvarende antal opgjort og omregnet for juni 2005: 159.300, af disse var 29.743 kontanthjælpsmodtagere (nu opgjort i en ganske anden opgørelsesform med nye anmærkninger og forklaringer til tabellen – dem ser vi bort fra her) 

Når vi går til tabel 1, 2 og 3 i Nyt fra DS nr. 320 af 28. juli 2005 på http://www.dst.dk/nytudg/7975 aflæser vi for juni 2005 142.800 fuldtidsledige, heraf 32.800 AF-aktiverede ledige.  

Der er svarende til de 13.000 i 2006 i 2005 16.500, som vi ikke lige kan få lagt i en kasse ved at læse tabel-rapporteringen grundigt og kvalificeret. Der er til gengæld en kategori, som falder væk i 2006 ”AF-ferie m.v.”, der skulle omfatte 2.943 i juni 2005. 

Her må vi så ofte medtage anmærkningen under tabel 2, der kan forklare en del:

”Fra januar 2003 skal personer, der deltager AF-aktivering, søge og stå til rådighed for arbejde. Hermed kan de i regelen betragtes som ledige”. I regelen betyder vel ”ingen regel” eller ”som oftest”, ”af og til” eller ”hvad du vil” ??

Vi er ingenlunde færdige endnu

Hvis du tror vi er færdige, kan du godt tro om igen. Nu begynder det sjove som fortrinsvis de ”såkaldt venstreorienterede” hele tiden har gjort opmærksom på, og vi må sige ”velorienterede” i mange tilfælde er en mere korrekt betegnelse. Nu skal vi til Den Sammenhængende Socialstatistik. Den er senest opgjort for året 2005. Og skal du se løjer: 

Blandt de 18-65 årige er følgende modtagere af midlertidig overførselsindkomst som forsørgelsesgrundlag i 2005:

  

Nyt fra Ds nr. 325, 26. juli 2006: http://www.dst.dk/nytudg/8007

Denne opgørelse ”udført for hele året er et halvt år forsinket” kan tilsyneladende ikke køres, så den udkommer halvårligt og altså udkommer mere aktuelt samtidig med sommerens ledighedsopgørelser (vi netop så på), som den burde være en substantiel del af. Propagandaen kører således i TV om de ledige, der er medlemmer af arbejdsløshedskasserne. Vi kan mere end gisne om, hvorfor kun cirka 1/5 eller 1/6 af ledighedsproblemet skal oplyses. 

Dette er uacceptabelt, mange ledige kunne lave disse opgørelser bedre og mere betids, men sikkert ikke mere politisk korrekte

Ser vi nu på ledighedsopgørelserne – og ikke på socialstatistikken – igen for hele året 2005, jf. Nyt fra DS nr. 44, februar 2006, og ikke blot på den månedsopdelte kan der læses at 543.100 personer var berørt af ledighed i 2005.  

Der foretages ligeledes korrektion, hvor der omregnes fra berørte personer til fuldtidsledige, antallet lander på: 157.400 i 2005. I 2005 var der af varige modtagere af overførselsesindkomst og pensioner: 805.221 Folkepensionister, 257.636 Førtidspensionister og 182.904 Efterløns- og Overgangsydelsesmodtagere. 

Når vi også ved at en meget stor andel af de 53,9 pct. i de arbejdsdygtige aldre fra ikke-vestlige lande, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, er placeret i kategorien førtidspensionister – og blandt de resterende i den såkaldte arbejdsstyrke er mere end 27 pct. ledige eller på kontanthjælp -, så skal en stor del af dette antal på 257.636 formentlig tillægges de 555.443 eller 543.100 for at få alle ledigsramte og alle uegnede individer til arbejdsmarkedet opregnet korrekt.   

De ikke-vestliges tilknytning til arbejdsmarkedet: https://danmark.wordpress.com/2006/06/25/ikke-vestliges-tilknytning-til-arbejdsmarkedet-2/  

Velfærd og Globalisering uden ideologi:  https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/velfaerd-og-konkurrence-uden-ideologi-i-praksis/  indeholder foruden antallene for år 2004 nogle anvisninger på, hvorledes vi kan komme ud af problemerne: At ledigheden ingenlunde er 123.100 omregnede fuldtidsledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse i juni 2006 iberegnet lidt smart camouflage med enkelte bistandsklienter, kan enhver se nu. Det kan få en enhver ordinær debat om emnet ude i de små hjem til at standse.

Og dette er hvad der kalkuleres med. 

Optjeningsperioden for de unge, nytilmeldte medlemmer af en a-kasse for at modtage dagpenge er vokset betydeligt i de senere år (nu 1 år) samtidig med, at perioden med dagpengeret via a-kassesystemet er blevet gjort kortere (nu 4 år). Begge dele bidrager selvfølgelig til, at den officielle ledighed falder….og resten tælles ikke, omtales ikke, eksisterer ikke?? “De er nemlig skyldige i historiens gentagelser!”..og vi kan let trække stregen videre og forberede os på det værste. 

———————————————————— 

Ledig nyuddannet cand. scient. pol. skrev kronik i Berlingske Tidende fornylig – han var blevet pålagt af myndighederne at søge en stilling som overtandlæge i Svendborg – “ontologisk statskundskab” og måske lattergas og tandlægebor i stedet til ledighedsopgørelsens bagmænd, mente han. Han hævdede at han kunne gøre det bedre, og det kan han ganske givet: http://www.berlingske.dk/grid/kronikker:aid=774916 

Hvad der bl.a. fører til lidt af dette vanvid findes i den offentlige uddannelsesplanlægning eller mangel på samme: https://danmark.wordpress.com/2006/08/12/uddannelse-pa-vrangen-fri-gratis-og-derefter/  

Tænker på hvor Claus Hjort Frederiksen lige ville søge et job, og hvor han ville blive ansat, såfremt han ikke var dækket ind af sin ministerpost. Vi har haft én trafikminister fra de kristelige, der blev parkeringsvagt efter endt ministerkarriere uden den fede pension, der forudsætter flere år i rodeo-sadelen. CHF mangler nogle år endnu. 

Sonia

15. august 2006

Det vigtigste forbliver ufortalt


ATP og PFA på skinner?

Staten kan ikke finansiere driften og vedligeholdelsen af skinnelegemet, som har været Banedanmarks og DSB’s enemærker med en mild regn af bevillingskroner oven i. Togdriften overtages også af andre ansvarlige nu. Det drejer sig om tocifrede milliardbeløb til skinnelegemet i en årrække, mig bekendt. Og du kan være helt rolig: Tidligere betalte selv bilejerne for underskuddene i DSB og for bevillingerne til Banedanmark. Fremover bliver de togrejsende selv, der skal betale ekstra for togbilletterne til allerede mere end flyvebillettaksterne andre steder hen i Europa. Det skal du ikke være i tvivl om.

Stavnsbåndets genindførelse for de formastelige ville passe ikke så få. 

Vær vis på det.

Pressen fortæller dig ikke mere noget, du kan bruge uden videre – her på vej mod foslaw: 

Vi skal altid mangle pointen, essensen, det vigtigste, i hvert fald det afgørende af indholdet, når vi læser mainstream nyheder. Jo mindre egentligt kød, der er på en sag, eller hvis man blot sikrer sig, at en væsentlig detalje mangler, desto større er chancen for, at den ryger igennem upåtalt, ukommenteret, ikke-imødegået i pressen og direkte ind i underbevidstheden hos modtageren. Sådan konstrueres styringsinformation.

Når ATP, PFA eller andre vil ind og have fat i skinnenettet, ikke i jernbanedriften i almindelighed, er det fordi staten ikke ser sig i stand til økonomisk/finansielt at understøtte vedligeholdelse og fornyelse fremover af dette skinnelegeme, der er blevet skaltet og valtet med af de ansvarlige i en menneskealder. Navnlig ikke under et formelt skattestop. Der røg mig bekendt ét hoved i Banedanmark, nemlig den øverste direktør.

I flere år brugte Banedanmark finanslovsbevillingen til vedligeholdelse af skinnenettet til begyndende nyetablering af el-banedrift i stedet lodret lovstridigt. Du kan se reminiscenserne af anlæggene ved f. eks. Fredericia og Odense banegårde. Det var en ufortalt skandale af rang, og det kan endnu føre til trafikkatastrofer rundtom. For eksempel mellem Middelfart og Odense er der et stykke, hvor IC4-togene i 2001-2002 kørte med 180-200 km i timen. Her er sporene og endog sporunderlaget så medtaget, at det hele simpelthen skal udskiftes. I dag kører togene over den værste del af denne strækning med 30-40 km i timen. Og der er et utal af steder bare på strækningen Odense-Århus. Det samme masser af andre steder i landet.

Når nu ATP og andre finansbjerge vil ind – mig bekendt ligger de ikke inde med nogen viden om skinnedrift og vedligeholdelse af samme – er det kun finansieringen og afkastet fra investeringen, som det drejer sig om for dem. Kunne man forestille sig at grundbestandelene i Banedanmark rent personalemæssigt/organisatorisk faktisk har kørt hele løbet og agter at fortsætte hermed fremover? Ja, det kunne man glimrende. En sådan stærkt specialiseret mastodont med en indarbejdet og voldsomt konsolideret monopolstilling, der skriger til himmelen, står ikke til at flytte uden konkurrence ude fra, f.eks. England.

Kunne man forestille sig, at der fra statens side ved overdragelsen skal lægges en endog særdeles lang investeringshorizont ind som forudsætning for denne overdragelse – længere end godt er, ALT TAGET I BETRAGTNING – for at dette kunne blive en tålelig løsning for det betalende publikum i togene, så kan man være sikker på at pensionisterne (i ATP og PFA) ikke får noget ud af det efter fradraget i folkepensionen?

Resultatet kan nemt blive, at vi kommer til at betale én gang mere for noget vi alligevel aldrig får. Det ville være typisk efter den såkaldte danske model anno 1968.  

Sonia

14. august 2006

Chippen i dit pas – nye boller i suppen


 

Så kom det. 1. august et nyt pas med biometrisk foto af din regnbuehinde i øjet og en chip med plads til 1000 A4 sider noteret om din person (om nødvendigt). Første udgave blev straks afvist af tysk ekspert ved konference i USA primo august. Det kunne nemt kopieres og dermed forfalskes. Men det kommer nu. ”Det er jo p.g.a. terroren må du forstå”. Eller også er det omvendt. Det hegelianske princip om tese-antitese-syntese har altid været brugt.

Andre vælger at udtrykke det således: For at få noget accepteret noget drastisk, som borgerne er imod, skal man finde på en gangbar anledning, der kan passivisere modstanden. Denne anledning gøres oftest til et passende problem. Problemer skal løses, råber folk. Og hokus-pokus, så er chippen på plads.Terroren kom belejligt ligesom indvandringen af vildt fremmede. Uden indvandring, ingen terror, som vi har den nu. Det har været debatteret i den danske teknologistyrelse, om chippen burde kobles til en biologisk enhed – d.v.s. indopereres f.eks. under huden på hånden på hvert enkelt menneske. Køerne er jo blevet øremærket via lovpåbud og EU-direktiv, så hvorfor ikke menneskene, der kan finde på meget mere? 

Nu sker det præcis, som vi meddelte i 1998. 

Europa-Unionen er planlagt multietnisk

Fælles asylpoliti, fælles udenrigspolitik, fælles krigspolitik, fælles alt

De nordiske retsprincipper, gældende siden Valdemar Sejr, erstattes af Romerrettens

Landegrænserne forbliver åbne, og fælles hær er opbygget

Alle EU-medlemslandene er super-gældsatte til de internationale banker

De danske JA-politikere løber fra ansvaret gennem 30 år nu

Folkestyret afskaffes ved løgn og bedrag *

Følgende er kendsgerninger:

De nye kreditkort-lignende EU-kørekort er smarte, skrev Ekstra bladet 20. marts 1998. Sidste gang de beordrede EU-kørekort var det fup, men ekstrabetaling for noget, der er gyldigt til du bliver 70 år. Det tog fart i 1993. Dusinvis af regeringer på kloden tog initiativ til lovgivning og bureaukratiske programmer for de nye ID kort – i Danmark Borgerkortet, nu det chippede EU-kørekort, som er smart. Nu kommer passet. Chippen bliver snart mindre end et hvedekorn, der praktisk kan indopereres. Med dette universelle, biometriske ID kort bliver myndighederne i stand til at overvåge hver borger efter myndighedernes forgodtbefindende og når som helst.

Myndighederne er ikke indstillede på at lade borgerne få indsigt i deres planer, selvom der i Danmark er en lov, der sikrer til dette med offentlighed i forvaltningen. ID kortet markedsføres af de danske myndigheder, som om der var tale om en slags udvidet service for borgerne.

Borgerkortet forsøgtes introduceret via lånekort og studiekort. Mange unge vil jo gerne have en uddannelse og så vil de sikkert også gerne kunne låne bøger. Små, lidet omtalte ændringer og udvælgelse af egnede målgrupper – her de unge.

Chippen på ID kortet er primært myndighedernes nøglehul til dit liv.

Der var for megen negativ debat i Danmark om Borgerkortet. Derfor besluttedes, jf. pressemeddelelse fra Forskningsministeriet af den 1. oktober 1996, at det her skal vedtages i mindre bidder. Elektronisk underskrift blev det til og nu EU-chip-kørekortet, hvor chippen indeholder alt.

Holland: En ny lov, der påbyder at borgerne bærer et ID kort på sig til enhver tid. Bl.a. skatteoplysninger, navn, adresse og nationalitet. Personer, der ikke kan give oplysningerne, bliver allerede arresteret og sat i fængsel.

Singapore: Ifølge Sydney, Australiens Sunday Mag: Det nye ID kort vil sætte regeringen i stand til at tappe borgerne elektronisk. Fotografier, fingeraftryk, personlige detaljer og maskinlæsbare koder gør personens data klar til inspektion.

Japan: I Japan Times i 1996 læser vi: Selvom der er modstand mod et sådant kort i USA, bliver tilsvarende plan gennemført succesfyldt af den japanske regering. Skatteoplysninger, afstemningsservice, pas-kontrol og mange andre funktioner.

Australien: Ifølge Sydney Morning Herold: ID.kort bliver obligatorisk for alle australier. Avisen Melbourne Age skriver: Australierne kan snart bære armbånd med deres elektroniske underskrift, alder, bankoplysninger og andre detaljer.

Om Rusland, Thailand, Sverige og Storbritannien rapporteres helt tilsvarende. FBI har åbnet kontor i Moskva og har topagenter der nu. I USA arbejder CIA og KGB sammen i Langley, Virginia. I England skal kortet bruges fra år 2000. The Gardian skrev: Et udkast af det første regeringsfremstillede personlige ID smart-card har været været fremvist i kabinettet…Kortet kan erstatte kørekort, pas, pensionsbog og medicinkort…der vil blive brugt biometri og password til kortet.

De åbne grænser i EU forstås bedre i dette lys. Hitler og Stalin ville have elsket denne ID chip, 666. Sidstnævnte herrers registratur og genfinding var alt for tidskrævende og usikker. EU derimod planlægger nu med et 18-cifret personnummer på et spionkort til alle borgere i EU. Et spionkort til dit liv.

Dit personnummer er ikke mere en fortrolig oplysning 

Ny lovgivning vedtaget 31. maj 2000 blotlægger dit liv

Personummer-udviklingen i USA (se anden afsløring) 

Schengen traktaten, stregkoder og elektroniske ID-er (engelsk version)*

En varm tilhænger af Europas Forenede Stater nu og i 1940-erne

J. O. Krag, der underskrev den første EF-traktat, hvad mente han i 1940-erne?  

Sonia

Bloggerne invaderer


Liberalister, Socialistister, Centralistister tror på ideologi 

På TV3-teksttv læser vi, at webbloggene vil få større og større betydning i fremtiden, både m.h.t. nyhedsformidlingen, og de vil sandelig også få stadig øget betydning for meningsdannelsen og dermed valgkampene. Dette har professor Jens Hoff Københavns Universitet forsket sig frem til.

Professoren har sandelig også optalt, at borgerlige og liberale kræfter står bag de 10 mest besøgte blogge i Danmark i sidste uge. Jamen, så må vi da håbe, at de andre tager over i denne eller næste uge. Ellers må vi have en særlov….”især hvis Internettet er ved er være fyldt op, eller hva?”

Hertil er følgende causeri at anføre:

Borgerlig og liberal på den ene side og måske centralistisk og socialistisk demokratisk på den anden er begreber der mere og mere vil fortone sig i fremtiden, fordi der faktisk ikke i ret mange tilfælde er nogle afgørende forskelle i indholdet. Bag denne påstand ligger ingen forskning. Det har nærmere noget Daltons 1. eller 2. lov at gøre (i fysikken fortæller lovene noget tryk og trykudligning). Det er blevet liberalt at være centralistisk, og det er blevet bæredygtigt socialistisk demokratisk at være borgerlig efterhånden som de bor side om side, rejser de samme steder hen på ferie og kører i de samme statussymboler til 2,75 gange prisen. Nu drejer det sig om at tage trykket af systemet. Her skal der bare være foslaw; så den i vinkel.

Forskellen består i, om du er med eller du ikke er med. Det drejer sig ikke om partier; det drejer om PARTIET og selvsagt den politiske korrekthed. Resten er muligvis endnu kun noget børn forstår. Men de bliver bedre og bedre, fordi de godt ved deres forældre er nogle tumper, der blevet båret derhen, hvor de landede. Er der sket noget? Nej, der er egentlig ikke sket noget, ”her sker der aldrig noget” (jf. Vaclav Harvel fra husarresten, før noget hed Vaclavpladsen i Prag) andet end, at det er blevet værre og værre.

Den 31. marts tænkte de sig væk fra statsgælden; men desværre banker og kreditorer er ikke kun teori. Og eftersnakkerne og fårehovederne røg straks på protestanten. Tiden er vel kendetegnet ved form uden indhold, skulle jeg mene.

Og det bliver meget værre endnu. Det er afgjort kun begyndelsen.

Der er som allerede kunstneren Bob Dylan hævdede ikke mere noget, der hedder højre og venstre; der er kun OP og NED. Og bliver der for mange at stå på til, at de andre kan komme højere op (det har der været længe), må man grave dem ned. Sådan er det.

Vi lever i Utopia, som Danmark i sandhed er prototypen på. Glem alt om, at den siddende regering kan eller vil gøre noget andet end vise sig indtil næste valgdag. Den sidste regering slutte af med at indføre 13 måneder om året på indtægtssiden på Finansloven og belåne overflødigheds-terrænerne omkring banenettet i kreditforeninger, mindske kreditterne på momsindbetalingerne for at få tingene til at nå sammen (yderligere direkte dræning af erhvervslivet). Hverken de TI BUD eller Grundloven foreskriver, at dette ikke kan ske, hævdede en embedsmand på mødet, hvor sågar den nuværende finansminister var tilstede:

Dansk finanspolitik i internationalt uvejr Uddrag af interview på Radio Falcon, Frederiksberg 6. februar 1997, kl. 8.20-9.20:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/21/mon-det-er-bedre-i-dag/ 

At topfolk lyver skulle være overflødigt at oplyse, og at mainstream medierne hjælper de øverste og ikke andre, er ikke så svært at få øje på. Denne regering lader så ATP overtage skinnelegemet, fordi forgængerne brugte de bevilgede skattepenge til noget andet end vedligehold. ATP får du alligevel aldrig at se; den modregnes i din folkepension, så længe der findes folkepension at modregne i.

Alting har en ende, og kun en spoleorm har to.

I det nuværende regimente, der har kørt siden sidste krig, har misbrugt keynesianisme været herskende blandet ikke så lidt med marxisme, og dette forsøger EU at videreføre en tid endnu med bl.a. Jürgen Habermas som tankeproducent og retningsinstruktør.

Princippet er enkelt: ”Vi sætter til på gyngerne og bruger resten på karrusellen”

Det blev vi nemlig så velstående, veludviklede og civiliserede af. “Og det samme vil ske fremover, kan du nok forstå, lille du…”??? Derefter kommer der andre boller på og andre bloggere end suppen.

Jeg har advaret før: Man skal ikke forveksle udvikling med afvikling. Jeg ved det, fordi livet leves forlæns, men forstås baglæns, som Søren Kierkegaard oplyste i 1843.

Jeg kan føje til: Og når det kommer dertil, er der ingen slinger i valsen. Fra idealisme til realisme bliver en spændende tid, der måske minder lidt om slutningen af 1700-tallet lige før opgøret med Napoleon. Dengang var det også med at holde på den rigtige hest. Vi holdt dengang på den forkerte, som så ofte før.

Jo, bloggere kan komme langt omkring, når de har den rette inspiration fra de øverste. Og det skal de være taknemmelige for.

Sonia

12. august 2006

Uddannelse på vrangen – fri, gratis og derefter


Uddannelsesplanlægning – målet er

ikke strategisk overvejet ovenfra

Princippet er fastholdt, det må vi lade dem: Hvorfor feje for egen dør og tag vare på vore egne unge og det danske arbejdsmarked, så længe der nogen vi kan øve vore kunster på i den mest fremmede del af verden.

Eksempler der vil noget:

Om knap en måned starter 691 nye studerende på Danmark Tekniske Universitet i Lundtofte (med civilingeniør-uddannelserne) – en stigning på 7 pct. i forhold til sidste år. Her får vi optagelsestallene direkte fra link på frontsiden. Her er der optagelseskrav (m.h.t. karaktergennemsnit) ved flere af uddannelserne, således 9 i gennemsnit for at studere Fysik og Nanoteknologi.

Går vi til Ålborg Universitets Center får vi oplyst, at cirka 2000 er optaget på universitetet alt i alt, og omkring 250 mere kan forventes i løbet af august. Stigningen er cirka 5 pct. i optagelsen i forhold til i 2005. Omkring 700 optagne på ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser. De fleste uddannelser har nærmest fri adgang med 8 i gennemsnit eller 7 i gennemsnit af års- og eksamenskaraktererne i matematik A-niveau og Fysik B-niveau som adgangsgivende. Enkelte af uddannelserne har begrænsninger på optagelse.

Når vi fraregner de mest spøjse populæruddannelser blandt de naturvidenskabelige m.v. på Ålborg Universitetscenter, der også er gratis for europæere ligesom i Lundtofte, kan vi regne med cirka 1300 ingeniørstuderende i optaget i år i Danmark.

16. august 2006 kan jeg læse i Berlingske Tidende, på http://www.berlingske.dk/business/artikel:aid=778048/ :

Hver femte nyuddannede akademiker med natur- og samfundsvidenskabelig baggrund går ledig.

Det er på denne baggrund, at de nylige oplysninger om 273 udenlandske ingeniørstuderende fra lande uden for Europa skulle være blevet optaget i 2005 og forventeligt 396, hvoraf kun 26 har valgt at betale gebyret omkring kr. 100.000 pr. år fra 2006.

Følgende udenlandske studerende skal dog ikke betale studieafgift:

 • Statsborgere i et EU-land – Belgien, Cypern (kun det græsk-cypriotiske
 • område), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig
 • Statsborgere i et EØS-land – Lichtenstein, Norge og Island
 • Statsborgere i Færøerne og Grønland
 • Personer, der er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark
 • Personer, der er omfattet af en udvekslingsaftale mellem Aalborg Universitet og et udenlandsk universitet (gæstestuderende)
 • Personer, der har et Erasmus Mundus stipendium
 • Personer, der har friplads med stipendium til at gennemføre en kandidatuddannelse i henhold til bekg. nr. 280 af 21. marts 2006 om fripladser med stipendium som støtte til leveomkostninger ved universiteterne (friplads- og stipendiebekendtgørelsen).

Hvor mange fra andre europæiske lande, der tilmelder sig studier på de to ingeniør-uddannelsessteder fra kan vi ikke vide. Det oplyses at Ålborg Universitetscenter havde 300 tilmeldte udenlandske studerende i 2005. Det er afgjort nemmest at blive optaget i Ålborg, og det er også her, der er en stor spredning i uddannelser, selvom ingeniør-kandidaterne opnår samme titel som kandidaterne fra Lundtofte. Linien med største optagelse i Ålborg er linien for Arkitektur og Design med 145 primo august 2006. Antallet af linier er afgjort for stort i Ålborg og 6-8 af linierne virker umiddelbart ikke i tråd med behovet for uddannelse i forhold til arbejdsmarkedet. Og her kommer vi til problemets kerne. Uanset har man også skudt fuldstændig ved siden af med studiegebyrerne. Den 12. august 2006 slås til lyd for, at universiteterne skal kunne slå sig ned med filialer i udlandet.

Formålet med universitetsuddannelserne burde afklares og fastslås i et land som Danmark, der er afhængig af uddannelse som næsten eneste ressource:

 • At tjene de etablerede forskeres og uddannelseslederes ønsker om flere midler til netop deres område
 • Om muligt som et supplement til at skaffe flere sektormidler ved at uddanne folk her eller ude i det fremmede mod betaling
 • At uddanne unge mennesker til arbejde i erhvervslivet
 • At uddanne udlændinge dels gratis dels mod klækkelig betaling for at få dem til at slå sig ned i Danmark
 • At uddanne unge mennesker til jobs i den danske offentlige sektor. 2 ud af 3 studerende retter blikket mod den offentlige sektor, viser aktuel undersøgelse


Et eller andet fortæller mig, at der er grusomme flaskehalsproblemer i Danmark, hvor man uddanner efter forskeres og uddannelseslederes snævre bureaukratønsker og andre særinteresser. Giver frit valg på hylderne for de studerende, de fleste med fri adgang og derefter blæse være med kandidaternes fremtid og erhvervslivets behov. Den meste uddannelse er jo så billig regnet pr. næse, og den forbrugende først bliver ramt, når det er ved at være for sent, “for vi har et helt unikt system fra 1968-erne i Danmark, der sætter skatteyderne til at betale for, hvad de unge her og i udlandet måtte ønske sig i 18-19 årsalderen efter en grundig treårig inspiration her i landet blandt cand. mag.’er i gymnasiet, og så supplerer man med lade snævre privatøkonomiske og også offentligøkonomiske overvejelser i udlandet bestemme resten.”

https://danmark.wordpress.com/2006/08/03/danske-uddannelser-er-fyldt-med-nordiske-studerende/

”Og vi er så heldige, at dette uddannelsesvalg altid passer lige nøjagtig til erhvervslivets behov for arbejdskraft på 40. år”

”Det er derfor Undervisningsministeriets er det største ministerium med den største planlægningsafdeling, der aldrig har planlagt noget som helst på arbejdsmarkedets efterspørgselsside.”

Da det kiksede:

Man ville en overgang fra 1992 lokke veluddannede hertil med skattereduktion til 25 pct. – reelt 31 pct. – de første tre år her i landet.

Det virkede ikke.

Så fandt man på at disse uddannelser, der fører til flaskehalse på det danske arbejdsmarked, så sandelig også måtte kunne skaffe egne midler ved at lokke folk i den tredje verden til at betale kr. 100.000 pr. år for en studieplads, så bevillingerne kunne spares.

Det virkede heller ikke.

Nu skal vi skam have vore egne universitetsfilialer i udlandet.

Goddag mand – økseskaft!!

Sonia

11. august 2006

“Antal indvandrere vil styrtdykke” – uddybende kritik af seneste officielle prognose


Jyllands-Posten indeholdt 5/8 2006 et par artikler, hvorefter “andelen af indvandrere styrtdykker” i prognoserne. Dermed gøres en tidligere fremskrivning fra 2004 til skamme. Medens 2004-prognosen viste 15,3 % indvandrere i 2080, viser den nye kun 8 %. Den påståede halvering skyldes ifølge artiklerne et fald i indvandrernes fødselstal samt en stram lovgivning.

Den nye undersøgelse hænger imidlertid i den blå luft.

“Et styrtdyk i andelen” vil kun kunne konstateres fra den ene fejlprogpose til den næste ditto. Et styrtdyk i andelen i virkeligheden er simpelthen er noget vrøvl, eftersom andelen kun kan stige, når danskernes antal går tilbage hvert år samtidig med indvandringen fortsætter.

 

Den er lavet af Dream-instituttet, der omtaler sig selv som en uafhængig institution. Instituttet finansieres imidlertid hovedsagelig fra Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet, ligesom der er en (mindre) selvstændig finanslovsbevilling.

Oplysningerne i Jyllands-Posten er i sig selv mærkelige:

– Artiklens ”manchet” refererer f.eks. undersøgelsen for at nå frem til, at antallet af ”indvandrere og efterkommere” i 2080 kun vil være 8 %. Det officielle tal antal indvandrere og efterkommere i alt pr. 1. januar 2006 var imidlertid på 463.235, altså 8,54 % af landets samlede indbyggertal på 5.427.459. Se http://www.dst.dk/asp2xml/PUK/udgivelser/get_file.asp?id=8459. I tredje afsnit under figurerne på dette link anfører Danmarks Statistik dog tallet 6 pct. fra ikke-vestlige lande pr. 1. januar 2006. Men selv da skulle der altså højst blive en vækst på 2 % point i de næste 74 år??

– Kvinders fertilitet kan ikke ændre sig så dramatisk, som den nye undersøgelse hævder, på blot et par år, medmindre der sker en dramatisk nyudvikling i samfundet.

– Lovstramningerne i Danmark – hvis effekt i sig selv er diskutabel – modsvares af mangel på stramninger i andre europæiske lande, f.eks. Sverige, hvis indbyggere har uhindret adgang til Danmark. I Sverige udarbejdedes i 2005 en prognose af forskningsleder Thomas Lindh, Institut for Fremtidsstudier i Stockholm. Ifølge den vil svenskerne være i mindretal inden år 2050 (se Sverige: Metro 050929 inrikes; flere detaljer på: https://danmark.wordpress.com/2006/06/20/svensk-forskerne-svenskerne-i-mindretal/ ). Svenskere har fri adgang til at bevæge sig over Øresundsbroen – og det vil de formentlig gøre, når der bliver tilstrækkeligt mange ”nysvenskere”, så at det svenske socialsystem om føje år kollapser definitivt.

Den nye Dreamundersøgelse gengives i hovedtræk under http://www.dreammodel.dk/, se Hovedresultater af Dreams 2006-befolkningsfremskrivning. Den har givet anledning til følgende konstateringer fra kyndige på området:

– Undersøgelsernes definitioner er defekte. Den grå boks på side 2, der skulle indeholde definitionerne, taler f.eks. om ”det meste af Europa”. Hvad er det? Sådan kan man ikke definere.

– Under boksen opstilles der nogle antagelser om fertiliteten – oven i købet angivet med 2 decimaler. Disse dokumenteres imidlertid ikke. Hvor kommer de fra? Kvinders fertilitet er ikke noget, man kan gætte eller teoretisere sig frem til, den kan kun klarlægges ved empirisk meget grundig undersøgelse. Den må således måles ved interviews med et repræsentativt udsnit m.h.t. nationalitet og aldre – altså gennem komplicerede undersøgelser, der kræver stor forberedelse. Det samme gælder i øvrigt den aldersbetingede fødselshyppighed, der er noget ganske andet. Her gælder det antallet af fødte i forskellige kvindealdre/aldersgrupper i forhold til kvindeantallet i den pågældende gruppe i netop et bestemt år, og denne hyppighed er selvsagt stærkt afhængig af ændringer i aldersfordelingen for (her: indvandrer-) kvinder, hvorimod fertiliteten refererer den enkelte kvindes tilbøjeligheder/ønsker på et ganske bestemt tidspunkt, hvorefter der ganske vist opsummereres for alle kvinder på det pågældende tidspunkt. D.v.s. kvindernes egenskaber og ikke kvindeantallets variation samt det netop deraf affødte børneantal er bestemmende.

Dette er grundlæggende for folk med reel viden om demografi.

Også i den store rapport fra Dream-Instituttet gengivet på samme hjemmeside, Danmarks fremtidige befolkning. Befolkningsfremskrivning 2006, hævdes der at være problemer:

– Figur 23 på side 64 angiver f.eks. at vise udviklingen i fertiliteten i Danmark fra 1950 til 2005 blandt alle kvinder. Her sammenregnes med andre ord fremmede, naturaliserede fremmede, etniske danskere og andre vesteuropæere under ét. Dette siger intet om fertiliteten hos etniske danskere.

– Det ser ud som om, at undersøgelsen bygger på rent teoretisk antagelseslogik m.h.t. fødselstallet. Nøgleoplysningerne på s. 71 (lige over tabel 2) om fertiliteten er f.eks. ganske udokumenterede. Muligvis gør rapporten sig også skyldig i en sammenblanding af fertilitet med den aldersbetingede fødselshyppighed (der som nævnt er noget andet).

Vi har fået oplyst følgende om beslægtede undersøgelser:

– En officiel befolkningsprognose præsenteredes den 29. august 1999 i Jyllands-Posten (omtalt igen sammesteds 21. august 2005 (http://www.jp.dk/arkiv:aid=3213638:ssid=404746). Den viste, at der vil være 13,7 pct. indvandrere og efterkommere alt i alt i 2020. Både denne og Dream-Instituttets undersøgelser vildleder imidlertid offentligheden ved at misbruge begreberne ”indvandrere” og ”efterkommere”. De registrerer nemlig kun ”efterkommere” til og med 1. generation (altså børn af indvandrere). Korrigeres herfor og medtages samtlige efterkommere, kan det samlede antal fremmede i Danmark fra lande uden for Nordamerika, Vesteuropa, Israel, Japan, Australien og New Zealand opgøres til mindst 13 % (eller 700.000) pr. 1. januar 2006, altså mere end det dobbelte af de (ovennævnte) officielle 6 %. Denne korrigerede beregning anvender i parentes bemærket det anerkendte statsborgerskabsbegreb og det anerkendte naturaliseringsantal, hentet fra Danmarks Statistiks Databank for perioden 1979-2005 tillagt en forudsætning om en nettotilvækst som følge af fødsler på 4-5 pct. pr. år siden blandt de naturaliserede fra de pågældende områder.

Ny status og prognose pr. 22. september 2008

– Lederen af Københavns Kommunes statistikkontor Claus Woll oplyste i 2004 på baggrund af en faktisk optælling, at anden og tredje generation af fremmede fødte 10 pct. flere børn i gennemsnit pr. kvinde end forældrene over en 6-års periode i København (jf. Søndagsavisen den 25. januar 2004).

– Oplysning om fertilitet eller fødedygtighed blandt indvandrere, efterkommere og danske publiceredes også i gratisavisen MetroXpress den 7. januar 2004. Konklusionen her svarede til Dream-Insituttets nye, nemlig at indvandrerne og deres efterkommere – i overskriften kaldt nydanskere – hurtigt tilpasser sig fertilitetsniveauet i Norden og efterhånden føder lige så få børn som danskerne. Informationen stammede fra kultursociolog (antropolog) og ekstern lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, Connie Carøe Christiansen (CCC) – der hævdede at bygge på en statistik fra Københavns Kommunes Statistiske Kontor udgivet den 18. december 2003. Hendes chef, nemlig omtalte Claus Woll, trak imidlertid hendes oplysninger tilbage den 25. januar 2004: http://www.lilliput-information.com/economics/conni.html

– Lektor Hans Oluf Hansen på Københavns Universitet er ifølge Berlingske Tidende den 20. august 2005 (http://www.berlingske.dk/grid/viden/artikel:aid=616170) nået frem til, at de oprindelige danskere vil være i mindretal, inden århundredet er omme, hvis det fortsætter som nu.

 

Det er dybt problematisk at sende noget, der ligner en seriøs befolkningsprognose, ud i offentligheden, når den ikke ledsages af de undersøgelser m.h.t. dokumentation af udgangspunkterne, der er nødvendige for overhovedet at kunne lave en fremskrivning.

Resultaterne af den nye prognose stemmer med en udbredt ønsketænkning i medieverdenen, f.eks. DR (hvor den da også blev gengivet omfattende og ukritisk), hvorfor den kunne forventes videreekkoet i stor stil i pressen og de elektroniske medier.

Derimod kan de betydelige problemer, der knytter sig til grundlaget for de nye tal, og eventuelle senere korrektioner til samme, forventes nedtonet, sandsynligvis helt fortiet.

« Newer PostsOlder Posts »