Danmark

30. august 2006

Laanegaelden maaske afviklet


Den 31. marts 2006 kunne man læse stort sat op i Jyllands-Posten : Statsgælden pist væk!

Primo 2010: Landets finansielle status i en evigtvarende parodi?

 1. januar 2010: Danmarks Statsgæld: 643 mia. kr.

Statsgælden består af LÅNEGÆLD og STATSPAPIRGÆLD

Nej, lånegælden er ikke afviklet og ej heller statspapirgælden ( anført i 2008)

Statsgælden pr. 1. januar 2008 – vi kommenterer den evigt tilvendende aprilsnar

Statsgælden 1. januar 2007 + det løse

 

Indenrigsgæld og udenrigsgæld er irrelevante betegnelser og benyttes officielt helt bevidst for at skabe forvirring.

Den samlede statsgæld udgjorde pr. 31. december 2005 527,9 mia., hvoraf LÅNEGÆLD udgjorde 90,7 mia. kr. I året 2005 steg den samlede statsgæld i øvrigt med 6,8 mia. kr. Statsgælden her er opgjort korrekt efter de opgivne kendsgerninger i “Statens Låntagning og Gæld”, udgivet af Danmarks Nationalbank. I statsgælden er Den Sociale Fond således indregnet. Denne fond oprettedes i 1970-erne ved indefrysning af nogle dyrtidsportioner med løftet om forbedrede sociale overførsler og pensioner i fremtiden. I mellemtiden er fonden vokset til at udgøre 133,2 mia. kr. uanset nogle af midlerne smart har været anvendt til at “nedbringe statsgælden på papiret” ved at f.eks. rentetilskrivningen på fonden er blevet voldsomt reduceret og samtidig blevet fratrukket statsgælden.

LÅNEGÆLDEN udgjorde således 90,7 mia. kr. og STATSPAPIRGÆLDEN 437,2 mia kr. pr. 31. december 2005.

 

“Den danske udlandsgæld er pist væk!”   http://www.jp.dk/bors/artikel:aid=3651868/

Her skal LÅNEGÆLD også erstatte med UDLANDSGÆLD, der som nævnt er dårligt betegnende udtryk, eftersom statspapirerne i form af især statsobligationer sælges overalt i verden – den vestlige verdens nationer konkurrerer simpelthen om af få andre nationers borgere til at betale for den nationale statsgæld bag obligationerne. Denne trafik er en central del af ny-merkantilismen, der vil herske 10-15 år endnu: https://danmark.wordpress.com/2006/06/05/usa-arabien-eu-i-dilemma/

D.v.s. JP hævdede at de 90,7 mia. kr. var afviklet på tre måneder. Det kunne meget let have været en tyvstartet aprilsnar dagen før 1. april. Så stort et overskud kunne Danmark ikke lave på tre måneder – det er sikkert! To dage efter viste det sig, at journalisten/redaktionsekretæren og overfladespændingens publikum havde taget fejl. Statsgælden var ikke pist væk – sådan rigtig i tidens barnesprog.

Nu melder Finansministeren i TVA 29. august 2006, at udenrigsgælden – igen oversat til LÅNEGÆLDEN – angiveligt skulle være afviklet. Det er sikkert en overdrivelse, eftersom overskuddet kun forventes at blive 70 mia. kr. i 2007 og lidt større i 2006 under givne forventninger for resten af 2006. Sådan berettes der ikke kyndigt, men udelukkende i den politiske propaganda-jargon. Der drages sågar latterlige sammenligninger for beskæftigelsen med tidsperioder, hvor der end ikke fandtes opgørelser af samme, som om det skulle være et argument i virkelighedens verden – hvor banker og tilgodehavender os bekendt befinder sig.

Intet vigtigt tages mere seriøst i tiden, hvor form uden indhold er herskende.

Vi får se når status fremlægges ved årets afslutning. Vi har tidligere set kæmpe divergenser mellem Finansministeriets, EU’s og Danmarks Nationalbanks opgørelser af den danske statsgæld. Med den kildesløring, der er blevet kutyme i dag, finder vi det ikke umagen værd at gå dybere i for hverken at give regeringen negativ eller positiv reklame som henholdsvis oppositionen og regeringen selv udelukkende satser på.

Vi konstaterer at STATSPAPIRGÆLDEN er godt 4 gange større end lånegælden, så overskuddene skal fastholdes sammen med illusionen om, at den alt for lille samhandelsproduktion i Danmark i forhold til forbruget – offentligt og privat – har en passende størrelse.

Denne illusion skal fastholdes sammen med overskuddet mindst 15 år mere, og det kan ikke lade sig gøre, vurderer vi herfra, fordi andet kommer i vejen inden.

Vigtigt supplement direkte fra Nationalbankens opgørelse:

https://danmark.wordpress.com/2007/02/27/dansk-statsgaeld-er-afgjort-ikke-afviklet-hverken-statspapirgaelden-eller-laanegaelden/

…den nuværende regering har i øvrigt ikke haft planer om afvikle andet end halvdelen inden 2015; disse nedskrevene planer “læser fåreflokken ikke”; den tror på TV og øvrige medier. 

Sonia