Danmark

22. august 2006

612 artikler i perioden 1. august til 22. august 2006 i danske dagblade omhandlede indvandrerne.

Filed under: Culture — Tags: , , , — Jørn @ 11:33

Information den 19. august 2006

“Svensk integration er slået fejl”

”..’Integrationens sorte bog’, en 378 sider lang forskningsrapport bestilt af den svenske regering i 2004, der under stor mediebevågenhed blev offentliggjort torsdag..” (17/8)

”..Derfor skal den integrationspolitik, som Sverige ellers oftest får ros for internationalt, skrottes og erstattes af en fuldkommen nytænkning, der kan bekæmpe den rodfæstede strukturelle racisme og forskelsbehandling i det svenske samfund..”

“Medierne medskyldige”  [Sonia: Bl.a. de refererer denne rapport]

”..Hvad fortæller det om Danmarks arbejde med integration, hvis forskere på den anden side af Øresund betegner svensk integrationspolitik, der normalt opfattes som europæisk førende, som en katastrofe?..”

So ein Ding müssen wir auch haben. 

Køge Dagblad den 19. august 2006

”..Ishøj Kommune får en plads ved integrationsministeren Rikke Hvilshøjs mødebord, da medlem af kommunens integrationsråd, Bayram Yüksel er blevet valgt til Rådet for Etniske Minoriteter. Bayram Yüksel er glad for sin fremtidig opgave, han mener,…”

612 artikler på 22 dage: Man kan da ikke hævde at indvandrerne ikke har medieopmærksomhed.

Sonia

28 procent af alle indvandrere og efterkommere dumper til intelligensproeven


Session volder problemer
Politiken  21. juni 2005. (96 ord)

 

“Mens 28 procent af alle indvandrere og efterkommere dumper til intelligensprøven på session i forsvaret, er det tilsvarende tal for danske unge kun 7 procent. Det viser en rapport baseret på 22.646 sessionsresultater, som Forsvarsakademiet har lavet.”

Uddybning

Sonia

Fri indvandring – “Danmark er landet hvor der er job til alle”


Ambassaderne skal hente indvandrere til Danmark i massevis.

“Der mangler specialiserede folk med høj og lav uddannelse inden for alle brancher”, siger Jørgen Neergaard Larsen, adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, der er meget bekymret over udviklingen.

Det må dreje sig om uddannelser, som ikke findes i Danmark. Tager jeg fejl, når jeg hævder, at Dansk Arbejdsgiverforening har repræsentanter i alle betydende råd og udvalg uden for Christiansborg, og Dansk Arbejdsgiverforening også er repræsenteret i de regionale Arbejdsmarkedsnævn, i f.eks. Specialarbejderskolernes og øvrige erhvervskolers bestyrelser og snart sagt i alt, hvad der har med uddannelse at gøre sammen med fagforeningerne?

Nej, jeg tager ikke fejl.

De her famøse eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet, der forbød folk med “forkert” fagforeningsmedlemsskab i at få arbejde gennem mere end 30 år, men som nu er blevet dømt stridende mod de såkaldte menneskerettigheder (dommen faldt ikke i Danmark!! – vi har en lov fra 1982, der lovsikrer umenneskeligheden).

http://www.lilliput-information.com/fag.htm

Disse eksklusivaftaler var aftaler mellem visse fagforeninger og arbejdsgiverne

Nu skal der gives en nærmere konkret redegørelse uden bekræftelsesinterviews og tumpe-journalister bag mikrofonerne, og det haster!

“De danske uegnede – mange ganskevist med forkert uddannelse – må simpelthen have forhindret Dansk Arbejdsgiverforening i at gøre sin indflydelse gældende, hvor DA var repræsenteret og også forhindret DA i at få yderligere indflydelse på de rette steder. De uegnede har også simpelthen standset/opsnappet høringsbrevene eller høringssvarene, når DA er blevet spurgt af siddende regeringer om dette og hint uddannelsespolitisk. Det er virkelig groft, og det burde være strafbart. Særdeles strafbart. Dødsstraf!”

Det virker på ledigheden.

Hvorfor ikke offentligt forlange afskaffelse af Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet, Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet med tilhørende love?

Kinesisk kulturrevolution eller øko-fascisme:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/17/den-kinesiske-kulturrevolution-er-god-ide-%e2%80%93-eller-economic-fascism/

Sonia