Danmark

21. august 2006

Ringen er sluttet


Det relative menneske

Vi har modtaget følgende om skolevold og sætter det ind i rette sammenhæng, uden hvilken ingen substans forstås:

Vold og mobning af en hidtil uset grovhed florerer frit i de danske skoler. Voldtægt, grov vold, pengeafpresning og psykisk tortur er i dag ikke ualmindelige foreteelser i en dansk skole. Børn og unge føler sig mange gange magtesløse over for de kriminelle overgreb. Foretages de uhyggelige overgreb eksempelvis af elever, for hvem sådanne forbrydelser er en naturlig del af den kulturelle baggrund, anklager lærerne med glæde voldsofret for selv at være problemet – fordi den pågældende elev ved sit nødråb forsøger at modarbejde voldsforbryderens (voldsforbrydernes) naturlige udfoldelsesmuligheder.

Forældrene til voldsramte børn står sig ikke meget bedre over for det Politisk korrekte skolesystem. Det oplevede en århusiansk mor på egen krop, da hendes datter, der gik i tredje klasse, blev udsat for voldelige overfald og  grove trusler af en dreng fra sjette klasse. At voldsforbryderen i denne sag ikke frit skulle kunne følge sine lyster, var naturligvis aldeles uacceptabelt  for skolens politisk (og pædagogisk) korrekte lærerstab. Skolens personale vinklede sagen, så moderen til den voldsramte pige selv fik en dom for vold, alene fordi hun havde klaget over den ældre drengs vold mod sin lille pige.

Det er ikke SKOLEVOLD.DK’s opfattelse, at de statsfinansierede medier (f.eks. DR) og de statsstøttede medier (f.eks. de landsdækkende aviser) gør tilstrækkeligt for at sætte kritisk lys på den igangværende udvikling. SKOLEVOLD.DK er derimod ikke bange for at tage parti. Vi mener klart,  at der kan skelnes mellem godt og ondt – “Er man gammel nok til at begå grov vold, så er man også gammel nok til at tage sin straf.” – en uges bortvisning fra skolen er på ingen måde tilstrækkelig til at udgøre en acceptabel straf for forbrydelser af en sådan grovhed. Med venlige hilsner Karsten Holt Larsen, ansvarlig redaktør, SKOLEVOLD.DK

Metoden omdanner børnene til dyr – de kalder det at skabe et nyt menneske

Den danske Folkeskole er i dag fuldstændig gennemsyret af den moderne pædagogik: Bl.a. samtalen på tilsyneladende lige fod med læreren, rollespil og tilsyneladende–attituder, frit valg (men vælg rigtigt) og tilsyneladende ingen krav, men alligevel skal alt (selvom det ikke er meget) afrundes med en social dimension. Så finder man sin plads, som pioner eller som undersåt, ingen sanktioner (men: repressiv tolerance), derimod samtalen og kontrakter: ”Hvis du nu ikke slår Henriette i 14 dage, så samler klassen 10 kroner ind til dig”. ”Hvis I ikke kan møde i skolen til tiden, så kan I få fleksible mødetider.” Der er også andre valgmuligheder. Hvad vælger I?

Det hele tager udgangspunkt i Jean-Jacques Rousseau’s (gode) Emil og andet føleri i slutningen af 1700-årene, som toppen fandt det umagen værd at satse på for at afskaffe det skabte menneske. Mennesket skulle skabes/formes af ”den jordiske formgiver”. Rousseau havde i øvrigt cirka 5 børn uden for ægteskab med forskellige kvinder. Den skotske filosof og økonom David Hume tog tre af disse børn i pleje, da han fandt dem på en parisisk børneinstitution. Rousseaus syn på barnet har domineret blandt reformpædagoger og Politisk korrekte skolelærere, siden reformpædagogen Sofie Rifbjerg (Klaus’ faster) i 1921 indgik en international aftale i Calais medNew Education Fellowship (N.E.F.).http://www.lilliput-information.com/economics/deja.html 1800-tallets metoder i denne sammenhæng gik mest ud på at skabe/uddanne de psykologer og andre pionerer, der skulle gå forrest i kampen for verdslig-skabelsen af det nye menneske.

Doktor Wilhelm Wundt’s eksperimentelle psykologi afløser berliner-filosoffen G. W. F. Hegel, absolutismens skaber i 1800-tallet. Resultaterne aflæses tydeligt i dag. Ansvaret på dansk jord er blevet præcist placeret i bl.a. følgende bøger: Kampen mod kundskaber, Henning Fonsmark, Gyldendal, København 1996 Historien om den danske utopi, Henning Fonsmark, Gyldendal, København 1990 Prøv den samlede gennemgang inklusive Fonsmarks emner – der i øvrigt blev anmeldt på Radio Saxen i ”Kampen mod kundskaber”– 13-05-96 – 60 min. Nr. 31 på : http://www.lilliput-information.com/economics/band.html Der er yderligere oplæg fra IoD bl.a. via: http://www.lilliput-information.com/economics/gru.htm

På amerikansk jord: Baggrunden i sin helhed findes i en fin dokumentation for den amerikanske uddannelsesreform og dens dårlige resultater i : ”Education Reform: The Silent Weapon”, Spotlight: Vores offentlige skoler er blevet hjernevaskningscentre, hvor hjernerne på vores børn korrumperes i forhold til de traditionelle værdier til fordel for en helt fordrejet dagsorden sat af vore globale mestre. Den amerikanske forfatter Shirley Basarab, Seattle, Oregon, beskriver de fuldstændig fremmede begreber, der gennemsyrer de amerikanske skoler i dag. Vi har ikke bogforlaget og det præcise udkommelsesår; men den kan findes i enhver velassorteret søgemaskine på Nettet, når der søges på forfatterens navn. De amerikanske skolebørn blev tilfangetaget før 2. verdenskrig, hvorimod Skandinavien først blev indtaget med 1970-ernes aktive reformpædagoger.

Det europæiske tænkeskema skal man finde hos den tyske filosof Jürgen Habermas:  

Habermas: Nogle biografiske noter af Thomas Gregersen hentet fra www.habermasforum.dk

Der er afgjort interessante punkter indimellem: 1929 – Født 18. juni 1929 i Düsseldorf. Opvækst i Gummersbach. Faderen melder sig i 1933 ind i NSDAP. 1944-45 medlem af nazi-organisationen Jungvolk. 1949-54  Universitetsstudier Göttingen og Bonn. Bliver ven med Hans-Otto Apel, som på afgørende måde har inspireret H.Læser bl.a. Heidegger. Se videre på: http://www.habermasforum.dk/index.php?type=contribution&text_id=28 Én af de meste interessante er:

2003: Romano Prodi udpeger Jürgen Habermas til tænketank om et bæredygtigt Europa.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Der kører en debat på www.folkeskolen.dk.

Deltag i den. Anbefal denne side 

Nogen har en tid villet vide om Martin Heidegger var eksistentialist


Svaret er her:

Martin Heidegger var nazist:

Martin Heidegger (1889-1978) (NSDAP#3125894, 1933-May-1)

– og det debatterer de så længe uden at kende til kendsgerningerne. 

I en nutidig context – som det skal udtrykkes politisk korrekt: https://danmark.wordpress.com/2006/08/21/ringen-er-sluttet-2/ 

(til slut i denne entry)

Sonia

Magistrene skal uddele aviser – skal avisuddelerne mon undervise i matematik og fysik?


Det er ikke nemt at forstå sigtet med

uddannelse og arbejdsmarkedet

Inden for de næste to år går 1000 gymnasielærere på pension og et øget antal elever i gymnasierne forventes at fordre yderligere 1000 gymnasielærere med fastholdte klassekvotienter. Samtidig er man igang med i København og på Frederiksberg at sætte ledige magistre i massevis til at uddele gratisaviser. Det såkaldte pædagogikum foregår mig bekendt igennem 1 år ved træning ude på gymnasierne sammen med den faste lærerstab.

Bertel Haarder kommer til 80.

Om Bertel Haarder forstår beregningerne af disse antal, der vel nærmest skulle fremgå af lønsedlerne og et kik på ungdomsårgangenes størrelse omkring 15-16 årige, skal jeg ikke kunne sige.

Det er fuldstændig rigtigt, at svikmøllen med flere og flere humaniora-gymnasielærere for at få flere og flere humaniora-gymnasielærere skal ophøre og har skullet siden Bertel Haarder fik undervisningsministeriet første gang i 1982. Som jeg må forstå problemløsningen minder den en del om tilskuddene til ophukning af fiskerflåden samtidig med tilskud til etablering og køb af båd inden fiskerierhvervet.

De små korte er farlige at kombinere:Formanden for gymnasiernes rektorforeningen Peter Kuhlmann bekræftede 9. april 2006: “…at den nylige gymnasiereform ikke har lokket flere i gymnasiet til at vælge de naturvidenskabelige fag. Det skyldes mangel på velkvalificeret naturvidenskabelig undervisning i Folkeskolen…”

Ca. 10 pct. af studenterne falder fra på de videregående uddannelser, og det årlige optag på ingeniøruddannelserne er faldet med 50 pct. fra 1985-1995.

Primo april 2005 oplyste DR-teksttv, at 30 pct. af folkeskolelærernes arbejdstid går med at undervise børnene. Den situation er skabt af adskillige skolelove og overenskomstaftaler gennem flere årtier siden “Den Blå Betænkning”.

11. april 2005 oplyser TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelsen på seminariet, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af dem, der underviser i fagene naturfag og teknik.

Her noget ravende galt!

Supplement:

https://danmark.wordpress.com/2006/08/12/uddannelse-pa-vrangen-fri-gratis-og-derefter/

https://danmark.wordpress.com/2006/07/28/gymnasiet-passe-ingen-forberedelse-til-det-der-er-behov-for/

https://danmark.wordpress.com/2007/04/25/uddannelsernes-styring-er-ikke-en-skandale-men-en-katastrofe/

https://danmark.wordpress.com/2006/08/03/danske-uddannelser-er-fyldt-med-nordiske-studerende/

https://danmark.wordpress.com/2006/08/17/den-kinesiske-kulturrevolution-er-god-ide-%e2%80%93-eller-economic-fascism/

Sonia

Bare vi ved hvad vi skriver om


Citater:

“Kæmpe stigning af folk på offentlig forsørgelse” – Berlingske Tidende 21. august 2006

”..Analysen viser, at antallet af overførselsmodtagere er steget fra 200.000 i 1960 til 850.000 i dag, men at andelen af folk i den arbejdsdygtige alder, som står uden job, har ligget nogenlunde stabilt på 26 procent i hele perioden..”

Her til er følgende vigtige at bemærke:

Vi ser ikke lige noget fald, der ellers berettes så grundigt om for såvidt angår den officielle ledighed, der også indebærer overførsler, og vi ved også hvorfor. Der var ingen officiel ledighed i 1960.

  • Skatternes andel af bruttonationalproduktet er steget fra 25 pct. i 1960 til 51,5 pct. i 2001.

  • Antallet af offentlige ansatte er steget fra 406.000 til 850.000.

  • D.v.s. vi har fået dobbelt så mange til at hjælpe os, men vi er alligevel blevet 3 gange flere, der skal hjælpes, foruden pensionisterne. Skatternes andel er blevet fordoblet og statsgælden er blevet ganget med 9,7 regnet i faste priser.

  • Henved 40 pct. af de 850.000 i dag er ikke-vestlige indvandrerne 1. 2. og 3. generation. Sådan var det ingenlunde i 1960. Velfærdskommissionen har netop måttet medgive, at ikke-vestlige er 3,47 gange så ofte/så meget ved de offentlige kasser, jf. Børsens referat af Velfærdskommisionen den 1. december 2005 og første link nedenfor!

  • Danskernes antal er i øvrigt gået tilbage siden 1968!

  • Hvem var det lige, der satte alt dette i gang og pumpede både virksomhederne og lønmodtagerne for henholdsvis den dobbelte løn og den dobbelte andel i skat?

  • Var det dem, som man vil have det til at gå ud over nu? Det tror jeg afgjort ikke.

Bare vi ved, hvad vi skriver, og hvad vi læser – for vi skal kunne sortere skidt fra kanel.

———————-

Lidt supplerende læsning:

Velfærd og globalisering:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/velfaerd-og-konkurrence-uden-ideologi-i-praksis/

Sammenligninger Danmark og Irland:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/22/irlnad-og-danmark-lidt-sammenligninger/

Bliver velfærden omlagt:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/27/at-de-skulle-komme-paa-bedre-tanker-glem-det/

Hvad der gemmes i sne:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/21/hvad-der-gemmes-i-sne/

Sonia