Danmark

20. august 2006

Professor hetzes ud af sit arbejde


Professor i udviklingspsykologi Helmuth Nyborg Sørensen bakkes nu op af adskillige kolleger i ind- og udland. Hetzen mod professoren tog sin begyndelse i 2002, da Nyborg Sørensen hævdede at have bevis for en gennemsnitlig intelligensforskel mellem kvinder og mænd. Et såkaldt ”sagkyndigt udvalg” tog da affære, og Nyborg Sørensen blev fritstillet og måtte rydde sit skrivebord på Århus Universitet.

Blandt de internationale støtter er:

 Steven Goldberg, professor i sociologi, City University of New York

 Richard J. Haier, professor i psykologi, University of California

 Ralph L. Holloway, professor i antropologi, Columbia University

 Roger D. Masters, professor i psykologi, Dartmouth College

 Linda Gottfredson, professor i psykologi, University of Delaware

December 2005
Daværende dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Tom Latrup-Pedersen, vælger at nedsætte et sagkyndigt udvalg, som består af tre professorer: Jens Ledet Jensen, Aarhus Universitet, Niels Keiding, Københavns Universitet, og Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs Universitet.

Juni 2006:
Dekan Svend Hylleberg, som i mellemtiden har afløst Tom Latrup-Pedersen, vælger at offentliggøre udvalgets rapport, men ikke Helmuth Nyborgs svar på kritikken. Professoren bliver fritstillet.

53 artikler i dagbladene i det seneste år, de fleste nedsablende uden reel dokumentation, og ingen mulighed for Helmuth Nyborg for at svare igen, medens sagen verserer – sådan er betingelserne for fritstillingen.

Vi har set sådanne udvalg tage affære tidligere med mere end tvivlsomme resultater, mod Bjørn Lomborg med bogen”Verdens Sande Tilstand” bl.a. inden for emne som benefit-prioriteret miljøindsats. PISA undersøgelsen, der viste tilstanden i vore folkeskoler herunder elevernes kundskabsniveau, blev også anklaget, selvom initiativet i udgangspunktet var OECDs.:

Uddrag: http://www.lilliput-information.com/ioddec/economics/page9.html#skole

Læs en af hetsens frontkvinder i aftenforedrag:

http://66.249.93.104/search?q=cache:Q5IyNmKuCjMJ:www.dsts.dk/Meddelelser/2005/2005-2.pdf+Helmuth+Nyborg+S%C3%B8rensen&hl=da&gl=dk&ct=clnk&cd=6&lr=lang_da

Det var Inge Henningsen fra H. C. Ørsted Institutet uden ét eneste reelt argument. Jo, vi kender hende igen fra hendes optræden sammen med morsom geograf i Keld Koplevs såkaldte Kulturmagasin i DR program 1 1. oktober 1991. Vi husker hvorledes Keld Koplev ringede kort før udsendelsen uden at oplyse noget som helst om udsendelsen 5 minutter senere for om muligt at indhente lidt mere snavs som supplement til de to indkaldte professionelle tilsvinere. Indslaget drejede sig om, at en økonom og en jura-professor var gået den offentlige befolkningsprognose på tværs, og det hævdede Inge Henningsen og hendes geografiske sekundant, der mest kørte stærkt nedsættende underholdningscauseri, selvfølgelig var ganske uvidenskabeligt, og hun hævdede det gang på gang i flere floromvundne og stærkt subjektive versioner uden ét eneste argument. Vi har såmænd udsendelsen i sin fulde længde – og du kan få adgang til den. Den har vi fået en særlig ophavsret til i og med de tilsvinede her ej heller fik lejlighed til at sige ét ord til modsvar:

http://www.lilliput-information.com/economics/band.html nr. 41

Jo, vi kender Inge Henningsen. Og mange flere af samme støbning.

Desværre er ideologien blevet fast dominerende bestandel og lige frem resultat-anvisende inden for flere videnskaber, og det vil selvfølgelig betyde, at videnskabens objektive status efterhånden helt vil forsvinde, samtidig med alt andet nedbrydes i takt hermed.

Vi må gå ud fra, at en tjenestemands- og/eller retssag er/bliver rejst til afgørelse af spørgsmålet, og at en sådan naturligvis må lægges til grund for en afgørelse af påstandene mod professor Helmuth Nyborg Sørensens arbejder og hans fortsatte virke.

Når vi læser DRTV-teksttv 20. august 2006 fremgår det, at hetzen skulle være den politiske korrekte mod politisk ukorrekte. Er dette tilfældet må vi herfra fastholde, at den politiske korrekte elite ved adskillige lejligheder netop har gjort sig skyldig i uvidenskabeligt sludder brugt til propagandaformål for at gennemtrumfe en fortsat og helst delvis camoufleret masseindvandring til Danmark af dimensioner. Princippet er tilsyneladende at man anklager den uønskede for det, man netop selv alene har gjort sig skyldig i. 

Senest har vi set begreberne fertilitet og fødselshyppighed sammenblandet/forvekslet af offentlig rådgivningsgruppe i medierne:  https://danmark.wordpress.com/2006/08/11/styrtdyk-i-indvandringen-uddybende-kritik-af-seneste-officielle-prognose/ med det formål at få en i forvejen stærkt inficeret officiel befolkningsprognose til at give nærmest latterlige resultater – set med blot en anelse sagkyndige øjne.

Vi har set eliten gøre vold mod “arbejdsstyrkebegrebet”, set den helt ignorere almindelige og såre anerkendte relative sammenligningsmetoder, når det gælder fælles karakteristika i forskellige befolkningsgrupper, og vi har set befolkningsregnskabet blive udstyret med inadækvate (ikke-dækkende), ikke-entydige og ikke-funktionelle tællebegreber/variable og meget mere.

Sådan skal det være i en politisk korrekt verden, hvor hensigten helliger midlerne.

Hvis vi overlever dette eksperiment, må vi gå ud fra, at en tilbagevenden fra ideologi til realisme vil ske på et tidspunkt. Men hvornår det kan blive er svært at sige noget om. Så længe den store hob tier stille og tækkes magtens udtryk spores ingen mulighed for ændring.

Sonia

3 kommentarer »

  1. […] Desuagtet blev Nyborg med sin arbejdsgiver Århus Universitets Konsistorium i front for sine arbejder karakteriseret med følgende udtryk “grov forsømmelse, regnefejl, statistiske unøjagtigheder og manglende data”. Hetzen ville tilsyneladende ingen ende tage […]

    Pingback af Ud med dem - de regner forkert « Danmark — 24. januar 2008 @ 22:36


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: