Danmark

14. august 2006

Chippen i dit pas – nye boller i suppen


 

Så kom det. 1. august et nyt pas med biometrisk foto af din regnbuehinde i øjet og en chip med plads til 1000 A4 sider noteret om din person (om nødvendigt). Første udgave blev straks afvist af tysk ekspert ved konference i USA primo august. Det kunne nemt kopieres og dermed forfalskes. Men det kommer nu. ”Det er jo p.g.a. terroren må du forstå”. Eller også er det omvendt. Det hegelianske princip om tese-antitese-syntese har altid været brugt.

Andre vælger at udtrykke det således: For at få noget accepteret noget drastisk, som borgerne er imod, skal man finde på en gangbar anledning, der kan passivisere modstanden. Denne anledning gøres oftest til et passende problem. Problemer skal løses, råber folk. Og hokus-pokus, så er chippen på plads.Terroren kom belejligt ligesom indvandringen af vildt fremmede. Uden indvandring, ingen terror, som vi har den nu. Det har været debatteret i den danske teknologistyrelse, om chippen burde kobles til en biologisk enhed – d.v.s. indopereres f.eks. under huden på hånden på hvert enkelt menneske. Køerne er jo blevet øremærket via lovpåbud og EU-direktiv, så hvorfor ikke menneskene, der kan finde på meget mere? 

Nu sker det præcis, som vi meddelte i 1998. 

Europa-Unionen er planlagt multietnisk

Fælles asylpoliti, fælles udenrigspolitik, fælles krigspolitik, fælles alt

De nordiske retsprincipper, gældende siden Valdemar Sejr, erstattes af Romerrettens

Landegrænserne forbliver åbne, og fælles hær er opbygget

Alle EU-medlemslandene er super-gældsatte til de internationale banker

De danske JA-politikere løber fra ansvaret gennem 30 år nu

Folkestyret afskaffes ved løgn og bedrag *

Følgende er kendsgerninger:

De nye kreditkort-lignende EU-kørekort er smarte, skrev Ekstra bladet 20. marts 1998. Sidste gang de beordrede EU-kørekort var det fup, men ekstrabetaling for noget, der er gyldigt til du bliver 70 år. Det tog fart i 1993. Dusinvis af regeringer på kloden tog initiativ til lovgivning og bureaukratiske programmer for de nye ID kort – i Danmark Borgerkortet, nu det chippede EU-kørekort, som er smart. Nu kommer passet. Chippen bliver snart mindre end et hvedekorn, der praktisk kan indopereres. Med dette universelle, biometriske ID kort bliver myndighederne i stand til at overvåge hver borger efter myndighedernes forgodtbefindende og når som helst.

Myndighederne er ikke indstillede på at lade borgerne få indsigt i deres planer, selvom der i Danmark er en lov, der sikrer til dette med offentlighed i forvaltningen. ID kortet markedsføres af de danske myndigheder, som om der var tale om en slags udvidet service for borgerne.

Borgerkortet forsøgtes introduceret via lånekort og studiekort. Mange unge vil jo gerne have en uddannelse og så vil de sikkert også gerne kunne låne bøger. Små, lidet omtalte ændringer og udvælgelse af egnede målgrupper – her de unge.

Chippen på ID kortet er primært myndighedernes nøglehul til dit liv.

Der var for megen negativ debat i Danmark om Borgerkortet. Derfor besluttedes, jf. pressemeddelelse fra Forskningsministeriet af den 1. oktober 1996, at det her skal vedtages i mindre bidder. Elektronisk underskrift blev det til og nu EU-chip-kørekortet, hvor chippen indeholder alt.

Holland: En ny lov, der påbyder at borgerne bærer et ID kort på sig til enhver tid. Bl.a. skatteoplysninger, navn, adresse og nationalitet. Personer, der ikke kan give oplysningerne, bliver allerede arresteret og sat i fængsel.

Singapore: Ifølge Sydney, Australiens Sunday Mag: Det nye ID kort vil sætte regeringen i stand til at tappe borgerne elektronisk. Fotografier, fingeraftryk, personlige detaljer og maskinlæsbare koder gør personens data klar til inspektion.

Japan: I Japan Times i 1996 læser vi: Selvom der er modstand mod et sådant kort i USA, bliver tilsvarende plan gennemført succesfyldt af den japanske regering. Skatteoplysninger, afstemningsservice, pas-kontrol og mange andre funktioner.

Australien: Ifølge Sydney Morning Herold: ID.kort bliver obligatorisk for alle australier. Avisen Melbourne Age skriver: Australierne kan snart bære armbånd med deres elektroniske underskrift, alder, bankoplysninger og andre detaljer.

Om Rusland, Thailand, Sverige og Storbritannien rapporteres helt tilsvarende. FBI har åbnet kontor i Moskva og har topagenter der nu. I USA arbejder CIA og KGB sammen i Langley, Virginia. I England skal kortet bruges fra år 2000. The Gardian skrev: Et udkast af det første regeringsfremstillede personlige ID smart-card har været været fremvist i kabinettet…Kortet kan erstatte kørekort, pas, pensionsbog og medicinkort…der vil blive brugt biometri og password til kortet.

De åbne grænser i EU forstås bedre i dette lys. Hitler og Stalin ville have elsket denne ID chip, 666. Sidstnævnte herrers registratur og genfinding var alt for tidskrævende og usikker. EU derimod planlægger nu med et 18-cifret personnummer på et spionkort til alle borgere i EU. Et spionkort til dit liv.

Dit personnummer er ikke mere en fortrolig oplysning 

Ny lovgivning vedtaget 31. maj 2000 blotlægger dit liv

Personummer-udviklingen i USA (se anden afsløring) 

Schengen traktaten, stregkoder og elektroniske ID-er (engelsk version)*

En varm tilhænger af Europas Forenede Stater nu og i 1940-erne

J. O. Krag, der underskrev den første EF-traktat, hvad mente han i 1940-erne?  

Sonia

Bloggerne invaderer


Liberalister, Socialistister, Centralistister tror på ideologi 

På TV3-teksttv læser vi, at webbloggene vil få større og større betydning i fremtiden, både m.h.t. nyhedsformidlingen, og de vil sandelig også få stadig øget betydning for meningsdannelsen og dermed valgkampene. Dette har professor Jens Hoff Københavns Universitet forsket sig frem til.

Professoren har sandelig også optalt, at borgerlige og liberale kræfter står bag de 10 mest besøgte blogge i Danmark i sidste uge. Jamen, så må vi da håbe, at de andre tager over i denne eller næste uge. Ellers må vi have en særlov….”især hvis Internettet er ved er være fyldt op, eller hva?”

Hertil er følgende causeri at anføre:

Borgerlig og liberal på den ene side og måske centralistisk og socialistisk demokratisk på den anden er begreber der mere og mere vil fortone sig i fremtiden, fordi der faktisk ikke i ret mange tilfælde er nogle afgørende forskelle i indholdet. Bag denne påstand ligger ingen forskning. Det har nærmere noget Daltons 1. eller 2. lov at gøre (i fysikken fortæller lovene noget tryk og trykudligning). Det er blevet liberalt at være centralistisk, og det er blevet bæredygtigt socialistisk demokratisk at være borgerlig efterhånden som de bor side om side, rejser de samme steder hen på ferie og kører i de samme statussymboler til 2,75 gange prisen. Nu drejer det sig om at tage trykket af systemet. Her skal der bare være foslaw; så den i vinkel.

Forskellen består i, om du er med eller du ikke er med. Det drejer sig ikke om partier; det drejer om PARTIET og selvsagt den politiske korrekthed. Resten er muligvis endnu kun noget børn forstår. Men de bliver bedre og bedre, fordi de godt ved deres forældre er nogle tumper, der blevet båret derhen, hvor de landede. Er der sket noget? Nej, der er egentlig ikke sket noget, ”her sker der aldrig noget” (jf. Vaclav Harvel fra husarresten, før noget hed Vaclavpladsen i Prag) andet end, at det er blevet værre og værre.

Den 31. marts tænkte de sig væk fra statsgælden; men desværre banker og kreditorer er ikke kun teori. Og eftersnakkerne og fårehovederne røg straks på protestanten. Tiden er vel kendetegnet ved form uden indhold, skulle jeg mene.

Og det bliver meget værre endnu. Det er afgjort kun begyndelsen.

Der er som allerede kunstneren Bob Dylan hævdede ikke mere noget, der hedder højre og venstre; der er kun OP og NED. Og bliver der for mange at stå på til, at de andre kan komme højere op (det har der været længe), må man grave dem ned. Sådan er det.

Vi lever i Utopia, som Danmark i sandhed er prototypen på. Glem alt om, at den siddende regering kan eller vil gøre noget andet end vise sig indtil næste valgdag. Den sidste regering slutte af med at indføre 13 måneder om året på indtægtssiden på Finansloven og belåne overflødigheds-terrænerne omkring banenettet i kreditforeninger, mindske kreditterne på momsindbetalingerne for at få tingene til at nå sammen (yderligere direkte dræning af erhvervslivet). Hverken de TI BUD eller Grundloven foreskriver, at dette ikke kan ske, hævdede en embedsmand på mødet, hvor sågar den nuværende finansminister var tilstede:

Dansk finanspolitik i internationalt uvejr Uddrag af interview på Radio Falcon, Frederiksberg 6. februar 1997, kl. 8.20-9.20:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/21/mon-det-er-bedre-i-dag/ 

At topfolk lyver skulle være overflødigt at oplyse, og at mainstream medierne hjælper de øverste og ikke andre, er ikke så svært at få øje på. Denne regering lader så ATP overtage skinnelegemet, fordi forgængerne brugte de bevilgede skattepenge til noget andet end vedligehold. ATP får du alligevel aldrig at se; den modregnes i din folkepension, så længe der findes folkepension at modregne i.

Alting har en ende, og kun en spoleorm har to.

I det nuværende regimente, der har kørt siden sidste krig, har misbrugt keynesianisme været herskende blandet ikke så lidt med marxisme, og dette forsøger EU at videreføre en tid endnu med bl.a. Jürgen Habermas som tankeproducent og retningsinstruktør.

Princippet er enkelt: ”Vi sætter til på gyngerne og bruger resten på karrusellen”

Det blev vi nemlig så velstående, veludviklede og civiliserede af. “Og det samme vil ske fremover, kan du nok forstå, lille du…”??? Derefter kommer der andre boller på og andre bloggere end suppen.

Jeg har advaret før: Man skal ikke forveksle udvikling med afvikling. Jeg ved det, fordi livet leves forlæns, men forstås baglæns, som Søren Kierkegaard oplyste i 1843.

Jeg kan føje til: Og når det kommer dertil, er der ingen slinger i valsen. Fra idealisme til realisme bliver en spændende tid, der måske minder lidt om slutningen af 1700-tallet lige før opgøret med Napoleon. Dengang var det også med at holde på den rigtige hest. Vi holdt dengang på den forkerte, som så ofte før.

Jo, bloggere kan komme langt omkring, når de har den rette inspiration fra de øverste. Og det skal de være taknemmelige for.

Sonia