Danmark

3. august 2006

Danske uddannelser er fyldt med nordiske studerende


Så har vi 99 nordiske studerende ud af 180 på dyrlægestudiet, svenskerne har 82 studiepladser til formålet. Det er sikkert meget værre på forstuddannelsen, fordi skove er ikke en mangelvare i Sverige og Norge. Men det har vi sandelig ikke fået oplyst endnu.

Økonomiuddannelserne på Handelshøjskolen blev også ensidigt overendt en del fra begyndelsen 1980-erne. Her indførte man så et mindre gebyr, der ingen effekt havde, fordi det nærmest var blevet umuligt at studere økonomi i Norge, hvis man ikke havde topkarakteren i gennemsnit.

For et par uger siden fik vi så Videnskabsminister Helge Sanders borte-kik-interview med uerfaren og uvidende interviewer. ”Det skyldes EU og bla-bla”.

https://danmark.wordpress.com/2006/07/28/gymnasiet-passe-ingen-forberedelse-til-det-der-er-behov-for/

Det er selvfølgelig også usandt, eftersom problemet med de nordiske medicinstuderende begyndte allerede i 1970-erne. Det drejede sig om en fællesnordisk aftale, der så muligvis siden hen er blevet opslukt af EU.

Problemstillingen er i og for sig ligetil: Med fri adgang til offentlig uddannelse i alt fald aldrig regulering af tilgangen efter, hvad der er behov for og så samtidig skattefinansiering af næsten alle omkostningerne, så skal det selvfølgelig gå galt.

Norske og svenske aftalepartnere ressonnerede, at det måtte dreje sig for dem om at begrænse antallet af uddannelsespladser og begrænse adgangen mest muligt, fordi dette her ville Danmark jo tage sig af ganske gratis. Så enkelt er det. Danmark var mest afhængig af uddannelser.

Den fri adgang og skattefinansieringen har ført til utallige ulykker som det altid sker når ideologi og ikke fornuft styrer indretningen. Masser af akademikerarbejdsløshed og menneskelig fornedring.

Det blev lagt på skinner med U-90-betænkningen. Det var skæbnesvangert fra starten at give fri adgang til uddannelserne og tilmed gøre den helt overvejende uddannelsesomkostning skattefinansieret.

I FN’s UNESCO var svaret på den dengang præsenterede U-90-betænkning – Perspektivplan for uddannelse i Danmark indtil 1990: ”I må have råd til det”. Der er faktisk chance for at få fjernet dette ideologi-element nu, men det vil afgjort støde mod stor modstand blandt de unge, der opfatter elementet som en velerhvervet rettighed, grænsende til en naturlov, selvom det er sket på bekostning af den halvdel, der ikke tager en videregående uddannelse og uddannelsesudbuddet er blevet helt skævvredet væk fra det, der behov for. Det bliver simpelthen Danmarks achielleshæl, når det fortsætter, hvad alt tyder på. 

Hvorfor i alverden skulle unge menneskers ønsker og interesser eller, hvad de er blevet inspireret til af magistrene i gymnasiet, netop matche med det, der er behov i produktionen. Bemærk, at netop et sådant system er mildest talt umuligt at rette op på, nu hvor den internationale konkurrence simpelthen påbyder os at gøre det straks. Én ting er initiativet som ingen tager, en anden ting er den tidsforskudte effekt af en eventuel ændring.

Se, U-90 var en såkaldt perspektivplan i planøkonomi fra tiden, hvor vi forventedes at skulle efterligne den gamle østblok i mangt og meget. I alt fald indtil videre skulle uddannelserne rette sig mod den offentlige sektor. Dette er også blevet bevidst tilstræbt. I dag mener 2 uf af 3 studerende de skal ansættes i det offentlige.

Bertel Haarder fik chancen i 1982, nu vi har fået en Videnskabsminister Helge Sander oveni. Så meget desto værre. Det er to brikker der begge sidder helt fast. At Haarder med sin ny karakterskala er ved invitere resten af Europa til de danske uddannelser i den højhellige udvekslings- og EU-rigets navn kan man godt regne med. Ideologien er for så vidt den samme som i 1960-erne og 1970-erne, hvilket han også viste ved intet at foretage sig i begyndelsen af 1980-erne, da hans ansvar var det samme.

Husk, ingen karakterskala er absolut. De devalueres alle i et system med gratis uddannelser med fri adgang, blandt andet og mest fordi fagforeningerne satser på kontigentindbetalinger. Og landene med den frie og såkaldt gratis adgang selvfølgelig vil blive overrendt. Det er ikke så svært at begribe.

Suppplement om den nye karakterskala, velfærd uden ideologi, gymnasiet passé og fri indvandring via Schengen:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/13/ny-karakterskala-ikke-reel-forbedring-af-noget/

https://danmark.wordpress.com/2006/06/23/velfaerd-og-konkurrence-uden-ideologi-i-praksis/

https://danmark.wordpress.com/2006/07/28/gymnasiet-passe-ingen-forberedelse-til-det-der-er-behov-for/

https://danmark.wordpress.com/2006/08/04/fri-indvandring-bestemt-af-eu/ 

Sonia