Danmark

29. juli 2006

Det er vel en joke – moms på DSB og Posten


Jeg læser de sjoveste ting i Jyllands-Posten den 29. juli 2006. Vi betaler i forvejen 10 gange prisen for el og endnu mere for vand. Der beregnes endog moms af prisen plus andre afgifter (d.v.s. afgift af afgift), når det kommer til fossilt brændstof, benzin og fyringsolie, provenuet af afgifterne bruges til ansættelser/kommissærer og regulerer intet forbrug. Brændeovnene derimod, der er langt de værste, skal helt friholdes for alt det der, fordi dem har FT-medlemmerne og deres venner en mængde af. Her fyrer de billigt/gratis med træ fra skovene i modsætning til deres undersåtter.

Fra i år kommer A-posten frem efter to dage i Danmark, samtidig med portoen er blevet forhøjet igen. Det er blevet dyrere at køre til Vester Åby med tog og bus end at rejse til andre steder i Europa med fly. Derudover kører der skandale på skandale, først med skinnenettet, der ikke vedligeholdes, men man udbyggede i strid lovene til eldrift for vedligeholdelsespengene:

Så sikrer DSB sig en leverance af 83 togsæt, der udebliver. Erstatningen er indtil videre på under 10 pct. af prisen på kontrakten. Forsinkelser florerer som ingen sinde før. Men lige netop den heraf affødte pendler-stress er sandelig godt for helbredet, kan man beroligende læse i avisen. “Og det skal man også tænke på.”

https://danmark.wordpress.com/2006/07/17/togforsinkelser-dsb-og-aftalestyring/

Nu skal vi betale 25 pct. moms af portoen og samme moms på billetten, når vi skal ud at se med DSB (allerede i 1950-erne: De Sover Bestandig). Angiveligt fordi konkurrenterne betaler moms. Ja, det er fint; hvis vi ikke lige netop i forvejen vidste, at de var fritaget, var der måske et par argumenter:

I forvejen kan de ikke på nogen måde konkurrere med konkurrenterne uden moms og tilskud, og dette skulle have haft konsekvenser for år tilbage. Staten ydede DSB et skatteydertilskud på ca. 4 mia. kr. sidste år (bilejerne bidrager formentlig mest til togbilletterne). Bliver det så bedre med moms på de i forvejen alt for dyre billet? Det er svært at tro på, men tumperne kan.

Andre steder i verden kan man faktisk køre med tog på skinnenet, der tilhører staten, men som så lejes ud til private, der kører med togene og vedligeholder og også anskaffer togene. Afhængig af indtjeningsmulighederne kan lejen så reguleres. Og man bliver hverken mødt af “KGB- eller SS-officerer” ved billetteringen. Og faktisk kan det lade sig gøre at købe småting, fast og flydende, varmt og koldt uden, at det er til discotekspriser. I civilicerede nationer ude i verden, altså.

De såkaldt borgerlige er næsten mere centralistiske end centralisterne. Og så er der EU, og så kan det ikke lade sig gøre….med den sunde fornuft. Tyskland hæver vejskatten til 13,50 cent pr. kilometer (d.v.s. godt kr. 1000 for at køre igennem Tyskland). Vejskatten skal angiveligt bruges til tilskud til vejtransport, Gud hjælpe mig!! Det må være de forkerte der kører på vejene, så. Eller hvordan?

DER FINDES MEGET UDE I VERDEN. MEN DET KAN VI SELVFØLGLIG IKKE BRUGE HER. 

Sonia