Danmark

28. juli 2006

Gymnasiet passé – ingen forberedelse til det der er behov for


Ritt Bjerregaard og Bertel Haarder har forlængst sejret

Enhedsskolen er indført. Det viser sig at 42 pct. af pladserne på medicin-studiet på Københavns Universitet besættes af ansøgere fra andre nordiske lande. Optagelseskravene er meget højere i Norge og Sverige, og 40 års erfaring viser, at de straks returnerer efter endt dansker-finansieret studium her. Kun 10 pct. af de danske gymnasiaster vælger matematik og naturfag på højt niveau, hvilket er forudsætningen for at læse medicin i Danmark. Det samme gør sig gældende på civilingeniør-studiet. Samtidig skriger erhvervslivet på ingeniører. 

Desværre sker det hele på lusket beregning:

Man vil have flere immigranter ind med videregående uddannelse, eller hvad de nu kan byde på; de der ikke forlængst har søgt England og USA.

Man har sågar sikret sig at rekutteringen til gymnasiet blev forkert: 

11. april 2005 oplyste TV2-Nyheder, at 57 pct. af de folkeskolelærere, der underviser i faget dansk i Folkeskolen, ikke havde valgt danskfaget i uddannelse på seminariet, og tilsvarende gør sig gældende for 97 pct. af dem, der i Folkeskolen underviser i fagene naturfag og teknik.  

Primo april 2005 oplyste DR-teksttv, at 30 pct. af folkeskolelærernes arbejdstid går med at undervise børnene. Den situation, der er skabt af adskillige skolelove og overenskomstaftaler gennem flere årtier siden “Den Blå Betænkning”, sætter aktivt gang derouten efter Den Anden Verdenskrig. Men det startede meget højere oppe og langt tidligere, ikke ved en tilfældighed og det blev efter betænkningen videreført igennem henved 50 år her til lands, både med såkaldte liberale og mere formelt socialistiske initiativtagere som nyttige idioter blandt de politisk topansvarlige. Det startede med at livets basisværdierne formelig skulle ændres. Forældrene var ikke egnede, hvis de ikke antog de samme nye værdier.  

Undervisnings- og uddannelsessystemet ødelægges systematisk nedefra af initiativtagerne ovenfra.

Princippet der skal gælde:

“Da vi ikke kan blive lige kloge, kan vi blive lige dumme, for lige skal vi være.”

Folkeskolen er brudt sammen:

https://danmark.wordpress.com/2006/05/29/folkeskolen-er-brudt-sammen/

Sonia