Danmark

23. juli 2006

Ussel kampagne mod det danske folk – hvor stammer den fra?


Mediernes behandling af emnet og Udenrigsministeriets reaktion på henvendelse kan ikke andet end give det indtryk, at der pludselig er sket en forskydning af begreberne, hvis indhold vi i det mindste kunne stole nogenlunde på tidligere: Udenrigsministeriets reaktioner på oplagt forespørgsel: https://danmark.wordpress.com/2006/07/22/flere-love-er-muligvis-droppet-dansker-er-blevet-en-opholdstilladelse/

Hvis reaktionerne fra medierne i disse dage nu skal opfattes således, at danskere f.eks. strømmer til Malmø for at blive familiesammenført, danskernes Hjemmeværnet overflyttes til Irak, og danskere har opholdstilladelser i Danmark, medens de tilbageblevne danske officerer er ubevæbnede, så vil det naturligvis til at begynde med virke som en ren farce. Men bemærk, hvorledes gentagelse på gentagelse sløver og indprenter.

Der gælder en lov i Danmark, som Folketinget har vedtaget i 7/6-2004:

Bekendtgørelse nr. 422: http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20040042229-REGL  

§ 1 Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget. 

Bemærk, at dansk er ikke defineret i den netop anførte paragraf. Hensigten kan være at sidestille ‘dansker’ med ‘dansk statsborger’ eller person med opholdstilladelse i Danmark, som det nu er blevet til.

Tidligere henvistes til dansker-definitionen, som ikke mange længere kan huske eller genfinde i lovene: 

‘At være dansk’ indebærer at individet har ‘dansk statsborgerskab’ og tillige har mindst én forældre, der  ligeledes er ‘dansk statsborger’ og ‘født i Danmark’. 

Hvor og hvornår startede bedrageriet? 

Med begreberne ‘indvandrere’ og ‘efterkommere’ der indførtes i 1991, blev der dannet en opsamlingsgruppe, ‘øvrige’. Danskerne skulle bl.a. indgå i denne gruppe, men også alt andet, der ikke passede til de to andre uvidenskabelige begreber, der ikke dækkede , ikke var entydige endsige funktionelle. Disse ‘famøse nyskabelser’ fra 1991 er blevet eftersnakket af endog professorer i årene siden.

Bemærk, hvorledes bedrageriet indføres gradvist og via sproget.

I Rockwool Fondens Rapport fra November 2002:

Indvandrerbefolkningens sammensætning og udvikling i Danmark

Af forsker Claus Larsen og professor, dr.polit. Poul Chr. Matthiessen

 

citat:

“I Rockwool Fondens Forskningsenheds projekt om ”indvandrerne mog deres levevilkår” er det som nævnt i indledningen til dette nyhedsbrev forholdene for de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der ses på. En afgrænsning af ikke-vestlige kan lettest (IoD: hvorfor lettest? Fordi den gamle østblok var på vej ind i EU og kunne forventes at føre til enorm indvandring fra bl.a. Polen og øvrige østlande) foretages med udgangspunkt i definitionen af vestlige lande. Det er EU-landene, Island, Norge, Schweiz, USA, Canada, Australien og New Zealand, mens ikke-vestlige lande er alle andre end de lige nævnte. Hvad der i befolkningsstatistikken forstås ved indvandrere og efterkommere – her betegnet indvandrerbefolkningen – illustreres i figur 1. Reglerne for placering af en person som enten indvandrer, efterkommer eller dansker (gruppen Øvrige) i Danmarks Statistiks befolkningsregister.” (citat slut)

  

(Kort citat mere fra ovennævnte kilde:)

“De, der hverken er indvandrere eller efterkommere, rubriceres rent statistisk som Øvrige. Her i projektet bruges dog i stedet den mere mundrette betegnelse danskere om de mere end 90% af befolkningen, der er tale om.” (citat slut) 

Gråzonerne i figuren er der, hvor det bliver rivende galt, i særdeleshed, når kun første generation af efterkommere medregnes i indvandregruppen, men desuden fordi begreberne (i modsætning til statsborgerskabsbegrebet) som vist (i adskillige andre filer) ikke er funktionelle, adækvate og entydige, hvilket er væsentlige videnskabelige mangler for at begreberne kan anvendes videnskabeligt, som de altså blot foregives anvendt. Selvom der er protesteret mod disse begreber fra endog Københavns Universitet (senest sidste år i august), skal Lars Haagen Pedersen fra Dream-gruppen knyttet til Finansministeriet, og som har dyrket disse falske begreber med stor entusiasme fra starten i 1991, forestå indretningen af en nyt befolkningsregnskab, såfremt politikerne overhovedet finder det umagen værd.

23. juli 2006 

Joern E. Vig, cand. oecon.

PS: I øvrigt skal “Ja” og “Nej” enkelte steder udskiftes med “Ved ikke”. Dette er ikke umagen værd at bruge mere analysetid på. Der er kun at bemærke som kællingen, der var blevet reddet ud af sit nedbrændte hus:

“Ildrageren fik jeg da med”

Naturligvis har vi givet forslag til forbedret befolkningsregnskab i Danmark:

http://www.lilliput-information.com/economics/atva/index.html