Danmark

17. juli 2006

Togforsinkelser – DSB og aftalestyring


Levering af togsæt fra Italien

Allerede i november 2005 var forsinkelsen på opimod 3 år på leverancen af 83 togsæt fra AnsaldoBreda, Italien.

Finansudvalget tilsluttede sig ved Akt 113 6/12 2000, at DSB kunne indgå kontrakt om levering af en ny type dieseltogsæt til maksimalt 4.980 mio. kr. Indkøbet af dieseltogsæt (IC4-togene) skete efter et EU-udbud med en forudgående prækvalifikationsrunde.

Sådan læser vi hos Rigsrevisonen, et uddrag af:

http://www.rigsrevisionen.dk/composite-788.htm

Det fremgår af kontrakten, at det første togsæt skulle have været klar til foreløbig overtagelse den 15. april 2003.

Er IC4-kontrakten med ændringer udarbejdet i overensstemmelse med betingelser for givne tilladelser?

Får DSB økonomisk kompensation ved de allerede nu konstaterede leveringsforsinkelser?

Indgår de afledte udgifter i Akt 113 eller andre aktstykker, og hvordan optræder de i regnskabet? (om værksteds- og klargøringsfaciliteter foretaget efter leveringen i Danmark til en samlet pris af 275 mill. kr. siden hen mere)?

Til undersøgelse:

Baggrunden for DSB’s valg af AnsaldoBreda som leverandør af tog

DSB’s analyse og styring af projektrisici

DSB’s anvendelse af kontrakten med AnsaldoBreda om levering af IC4-tog.

Senest opdateret af Rigsrevisionen den 24. januar 2006.

Sonia