Danmark

16. juli 2006

Kulturfestival og mere information igen rundt i landet


UFA-studierne i Berlin (fra 30. januar 1933 og indtil halvdelen af 1940-erne) med Joseph Goebbels og f.eks. Leni Riefenstahl i spidsen producerede og arrangerede film, propaganda, kampagner, festivaler for nazipartiet i Hitler-tyskland. Disse aktiviteter gik i mange henseender ud på det modsatte af aktiviteterne i dag. Og dog, entusiamen, engagementet, målrettetheden, den styrede af ideologi er den samme .

   

Ideen udspringer af den samme ånd af renfærdighed, og den ender samme sted

 

Images of The Middle East

Islam Expo fra den 19.-21. juni 2006 i København arrangeret af Center for Kultur og Udvikling (CKU) og ditto i London 6.-9. juli. Dernæst: 

Fra den 18. til den 27. august 2006 afvikles den multikulturelle festival Images of the Middle East i Århus. Århus – mellem vestby og midtby

Kulturelt brobyggeri forbinder bydelene i Århus. Festivalperiode: 24.-27. august. Bykoordinator: Pia Buchardt, Kulturhus Århus

Her vil Århus blive præsenteret for et bredt udsnit af mellemøstlig kultur med programindslag indenfor dans, musik, litteratur, teater, film, udstillinger, debatmøder, udsmykning af bus, modeshows, byvandringer og arrangementer for børn og unge.

Tilsvarende i Skive. Skive – en levende collage. Festivalperiode: 17.-19. august. Bykoordinator: Alex Nielsen, Skive Kommune

Images of the Middle East er en landsdækkende paraply festival under Center for Kultur og Udvikling (CKU). For det overordnede Images of the Middle East festivalprogram, se :

http://www.search.um.dk/search.aspx?pckid=9218057&aid=356062&pt=6018936&wtid=11262724&sw=Images+of+The+Middle+East 

NGO’er – Udenrigsministeriet

…. Her skal han primært stå for pressehåndtering i forbindelse med Islam Expo og Images of the Middle East. Hans Gorm Andersen..

Pr. juni:

http://www.um.dk/da/menu/udviklingspolitik/aktuelt/maanedsavisenudvikling/nytomnavne/ngo

 Osama Al-Habahbeh er ansat som informations- og pressemedarbejder hos Center for Kultur og Udvikling (CKU). Her skal han primært stå for pressehåndtering i forbindelse med Islam Expo og Images of the Middle East.  

Hans Gorm Andersen, 34, er udsendt til Nepal for Mellemfolkeligt Samvirke MS, hvor han skal arbejde med monitorering og evaluering af MS’ systemer for måling af resultater.

 

Nysatte i ikke-statslige u-landsorganisationer (NGO’er) i øvrigt pr. juni 2006:  

MA i udviklingsstudier Lene Andersen er rejst til det sydlige Zimbabwe for MS, hvor hun skal arbejde som rådgiver for den lokale hiv/aids-organisation IGAC.

Sten Andreasen, 48, er rejst til Katmandu for at overtage posten som landechef for MS i Nepal. Sten Andreasen kommer fra en stilling som programkoordinator for DACAAR.

Etnograf Mette Brandt, 29, er valgt som ny formand for Ghana Venskabsgrupperne. Mette Brandt har tidligere været ansat som projektmedarbejder i Ghana Venskabsgrupperne.

Civilingeniør Rasmus Bjerngaard, 29, er udsendt til Gulu i det nordlige Uganda for Læger Uden Grænser. Her skal han det kommende år stå for den logistiske indsats på et center for

Maria Fahmy er pr. 1. juni 2006 ansat i et toårigt vikariat i Institut for Menneskerettigheder i den Internationale Afdeling med tilknytning til civilsamfundsteamet. Hendes fokusområde bliver udvikling af civilsamfund i Irak og Yemen.

Cand.scient.pol. Dan Hindsgaul er pr. 1.maj ansat som kommunikationschef i Amnesty Danmark. Dan Hindsgaul kommer fra en stilling som kommunikationschef i Greenpeace Norden.

Socialrådgiver Connie Yilmaz Jantzen, 39, er udpeget som chef for en ny national afdeling, der omfatter fundraising og det frivillige arbejde i Folkekirkens Nødhjælp.

Gitte Jeppesen, 37, er tiltrådt som fundraisingchef i UNICEF Danmark, hvor hun får ansvaret for indsamlingsarbejdet blandt private og virksomheder.

Sygeplejerske Julie Kock Nielsen, 27, er udsendt til Zambia for Læger Uden Grænser, hvor hun skal arbejde på et hiv/aids-projekt i Kapiri M’Poshi-distriktet.

Lærer Allan Nielsen, udsendes til Nigeria for Sudanmissionen, hvor han det næste år skal undervise på Lutheran Junior Seminary, en gymnasiekostskole i Jineta i det østlige Nigeria.

Pia Olsen, politisk koordinator i CARE Danmark, er blevet valgt til ny formand for 92-gruppen – Forum for bæredygtig Udvikling. Pia Olsen afløser Camilla Carstensen, som har været formand siden 2004.

Jo Gudman Rasmussen, 31, er udsendt til Haiti for Læger uden Grænser, hvor hun skal være administrator på et projekt i Port-au-Prince.

Journalist Lars Erik Siegumfeldt er blevet ansat som informationsmedarbejder i Plan Danmark. Lars Erik Siegumfeldt kommer fra en tilsvarende post i U-landssekretariatet.

Embedslæge Børge Sommer er udsendt til Afghanistan for Den Danske Afghanistan Komité (DAC), hvor han skal lede et sundhedsprojekt i Herat-provinsen.

Til samme projekt er også Rie Andersen udsendt som administrator og Inge-Lise Aaen, der kommer fra en stilling som chefjordemoder ved Storstrømmens Sygehus, er udsendt som jordemoder.

Cand.pæd. Jytte Vagner, 53, skal i de næste otte måneder arbejde i Senegal for Dansk Røde Kors. Jytte Vagner, der tilknyttes et sundhedsprojekt, har tidligere været tilknyttet Røde Kors som konsulent for Vestafrika.

Arrangementer i øvrigt bl.a.:

Afdøde Peter Seeberg, museumsinspektør ved Viborg Stiftsmuseum

Siden hen indvandrerforsker og kulturpersonlighed

Council of Europe: Recent Demographic Development in Europe 2000. Peter Seeberg (red): Ubekvemme Udfordringer. Aktuelle tendenser i den danske og europæiske indvandrerdiskussion. Odense Universitetsforlag.

Til sidst gjorde han lykke i Rådet for Etnisk Ligestilling udpeget af Poul Nyrup Rasmussen.

http://www.hk.dk/hkwww/afdeling/odewww.nsf/Documents/27E2FEBE4D7D3764C125719A002FC720?OpenDocument beretter og indbyder:

”Etnisk ligestilling og integration på arbejdspladsen Tirsdag d. 5. september 2006, kl. 16.30 – 20.00.

Sted: HK-Huset Odense Merkursalen. Ligestillingsudvalget i HK Odense og Stærk Dialog HK inviterer medlemmer og faglige repræsentanter samt virksomheder til et fyraftensmøde om etnisk ligestilling og integration af nydanskere på arbejdspladsen. Der bliver mulighed for at høre 3 spændende oplægsholderes bud på, hvordan vi sikrer etnisk ligestilling, og hvordan vi kan få nydanskere ind på det danske arbejdsmarked. Vi inviterer på lidt etnisk mad. “Peter Seeberg omtales således i ovenstående oplæg:

Peter Seeberg har forsket i mange aspekter af integration i mange år bl.a. social arv”

Nogle vil måske huske, at afdøde Peter Seeberg netop startede sin karriere i Joseph Goebbels UFA-studier i Berlin.

 

 

Sonia