Danmark

15. juli 2006

At tage Danmark ved et kup?


15. juli 2006

Afvæbning af alle danske officerer

Hæren er sendt til udlandet, hjemmeværnet er stækket og officererne afvæbnede. Det er en smal sag for en fjendtligt sindet organisation at overtage magten i Danmark ved et kup

Af fhv. orlogskaptajn Ebbe Talleruphuus

Før regeringen Anders Fogh Rasmussen overtog ledelsen af Danmark nåede Poul Nyrup Rasmussen og hans Forsvarsminister Hans Hækkerup at beordre en afvæbning af alle danske officerer. Forsvarschefen General Chr. Hvidt kan næppe have ønsket dette for sine officerer, for historisk set har officerer alle dage haft deres personlige våben til selvforsvar – det være sig en sabel, en kårde, eller som nu en 9 mm. Neuhausen pistol. Enhver person der vil angribe en dansk officer har indtil år 2002 måtte tage i betragtning, at officeren er bevæbnet og i øvrigt har pligt til at forsvare sig – og dermed sikre, at hans kampkraft fortsat står til rådighed for landets forsvar. Ifølge den Kongelige Forholdsordre, underskrevet af Hans Majestæt Kong Frederik den Niende den 6. marts 1952 (med tilføjelser 26.april 1961), har alt militært personel pligt til, uden at afvente ordrer, at imødegå ethvert angreb, og sikre, at kunne nå til sit tjenestested hurtigst muligt. Ordre om ikke at mobilisere eller ikke at gøre modstand må ikke adlydes før der foreligger fornøden vished for, at ordren er udstedt af en dertil kompetent myndighed. Modstanden skal foregå ved brug af alle til rådighed stående midler. 5.kolonnevirksomhed skal bekæmpes.

Denne forkortede udgave af Forholdsordren giver et klart billede af, at en dansk officer har pligt til at forsvare sig med de midler han eller hun har til rådighed, og det var her deres personlige håndvåben skulle anvendes. Efter år 2002 har officeren kun rådighed over sin tjenestesabel – eller hvad der findes af køkkenknive i hjemmet. Ikke meget, når man må forvente, at modstanderen er bevæbnet med maskinpistol og håndgranater.

Hvad kan det så skyldes, at en ellers effektiv Forsvarschef vælger at efterkomme en ordre fra sin regering om, at afvæbne sine officerer uden at gøre ophævelser?Der foreligger ingen lov, og derfor er der heller ingen forudgående debat i Folketinget, før udstedelse af FKO Bestemmelsen i år 2000. Pressen er holdt helt uvidende, så der skrives intet om sagen af journalisterne, der ikke som normalt har informationskilderne på plads – officerer i det danske Forsvar er loyale mod Forsvarschefen, og gør ikke vrøvl over hans ordre, der via signaler fra diverse chefer bliver rundsendt til værnene til foranstaltning september 2002. Alt foregår som en helt intern sag i Forsvaret. De få officerer, der måtte have undret sig over, at skulle miste deres eneste håndvåben, blev sat på plads omgående, så i løbet af nogle måneder var alle Neuhausen pistolerne værnsvist inddraget. Officielt blev det sagt, at formålet med inddragelsen var at forhindre, at flere officerer valgte tjenestepistolen til at begå selvmord, men den historie troede ingen på – den slags panikløsninger er helt utænkelige, netop i Forsvaret. De officerer der ønsker at begå selvmord skal nok finde en løsning – også nu, hvor det så må blive harikiri med tjenestesablen! Ingen spurgte dybere til formålet – det kunne jo også have været, for at undgå tyveri fra hjemmene, tænkte man, ligesom dengang Hjemmeværnets personel skulle aflevere al ammunition til deres tjenestevåben i hjemmet. At formålet kunne være politisk inspireret talte man kun om privat med kollegerne – men ingen var vel i tvivl om det virkelige formål, for regeringen Nyrup Rasmussen havde jo allieret sig med flere radikale ministre, der gennem mange år havde arbejdet målrettet mod at nedskære Forsvarets kampevne til et minimum.

 

De styrker, som Forsvaret i dag har til rådighed, trænes primært til internationale opgaver, og de skibe Søværnet får bygget i dag, er primært indrettet på at skulle arbejde med fredsskabende opgaver fjernt fra Danmark – en slags globalisering af Forsvaret – med andre ord: Kan de radikale ikke fjerne det danske Forsvar som de har ønsket det i 100 år, kan de da sørge for, at det er så langt væk fra Danmark, at det reelt er uden indflydelse på en islamisk inspireret terroraktion i fædrelandet. De officerer, der gør tjeneste i Danmark kan man afvæbne, og Hjemmeværnet kan man stække, så det ender med, at Forsvaret reelt mister sin hjemlige, umiddelbare kampevne – og stadigvæk véd kun få noget om, hvad der virkelig foregår – end ikke Folketingets medlemmer er orienteret! Hvad er det nu man kalder den slags undergravende virksomhed i et demokratisk samfund?

8 kommentarer »

 1. […] Den danske beredskabsstyrelse befinder sig i Larnarcas Cypern for at modtage de fremmede. Det er derfor Danmark kun har ubevæbnede officerer tilbage at trække på, når kuppet kommer her: https://danmark.wordpress.com/2006/07/15/at-tage-danmark-ved-et-kup/ […]

  Pingback af Danmark » Antallet af “danskere” stiger hele tiden — 19. juli 2006 @ 11:16

 2. Det er lidt beskæmmende at læse artiklen af orlogskaptajn Talleruphuus, da han er “gammel i gårde” og burde kunne erindre det faktiske forløb m.h.t. afskaffelsen af retten til at besidde private tjenestevåben (stadfæstet i KFF50) afskaffet i den bølge af stramninger der mest ramte civile våbenbrugere i 1972. Det var en direkte følge af den frygt der i visse kredse dengang var for et “officerskup” i Danmark
  og lignende betændte fantasier der red visse nøglepersoner i(S) som et nattemare. Dengang da slaget skulle slås var den eneste interesseorganistation der gjorde noget for at standse det imidlertid serveofficersforeningen.
  HJV var også interesseret i sagen da det berørte deres BM men dem der virkelig kunne have stoppet det, var linieofficererne, de var imidlertid “for fine” til at blande sig, som de under hånden udtrykte det, de havde jo ingen problemer (troede de) så indskrænkningen blev gennemført.
  I første fase således at alle der havde våben efter KFF 50 noteret ved deres regiment skulle afhænde dem eller lade dem registrere på en almindelig polititilladelse, med begrænset varighed og med gebyr, som den var blevet påtvunget de civile våbenbesiddere.
  Nogen modstand medførte dog at tilladelserne blev gebyrfri. HJV personellet fik ikke denne mulighed, men måtte henvises til at søge medlemsskab i skytteforeninger, for at kunne besidde private våben, på normale vilkår. Efter ordningens afskaffelse var der ikke længere mulighed for “nytilkomne” for at oppebære tilladelse, ej heller hos politiet til “private tjenestevåben”.
  Lidt beskæmmende at orlogskaptajnen nu lancerer hvad der må betegnes som en almindelig sag om vurdering og evaluering af tjenestemateriel indenfor forsvaret (uangtet at den synes uhensigtsmæssig og fejlvurderet) som om det er en frisk inddragelse af officerers rettigheder og pligter… denne inddragelse blev foretaget af en socialdemokratisk regering for 34 år siden.

  Kommentar af Mortensen Ole — 8. september 2006 @ 14:27

 3. Til Ole Mortensen

  Jeg har videresendt din kommentar
  til rette vedkommende.

  m.v.h.
  Sonia

  Kommentar af Sonia Wahnloop — 9. september 2006 @ 09:09

 4. Jeg har fra Ebbe Talleruphuus modtaget følgende kommentar, som jeg skulle viderebringe:

  Kommentar til Ole Mortensen

  Vedr. artiklen om afvæbning af danske officerer.

  Jeg føler mig absolut ikke beskæmmet over, at en beslutning taget af en socialdemokratisk Forsvarsminister, Kjeld Olesen, i 1972 er slettet af min erindring.
  For det første forlod jeg aktiv tjeneste i 1969, og afleverede derfor min tjenestepistol det år. For det andet har jeg, før jeg skrev artiklen, forhørt mig blandt mine officerskolleger, der nu er pensionerede admiraler og kommandører. Ingen har nogen erindring om, at det er blevet vedtaget, at officerer ikke må have tjenestepistolen hjemme (siden 1972). Såfremt den beslutning virkelig blev taget af Kjeld Olesen i 1972, må det kaldes beskæmmende, at Forsvaret så har ventet 30 år med at efterkomme ministerens ordre. Der er stadig lusk i affæren!

  Med vort kendskab til Kjeld Olesen som Forsvarsminister er der dog ingen, der kan undre sig over, at han kunne frygte et officerskup – det var langt fra hans eneste fejlskøn i de år!

  Da jeg ikke har kendskab til Ole Mortensens baggrund eller karriere, kan jeg ikke bedømme værdien af hans kommentar, men umiddelbart forekommer den korrekt, så jeg vil gerne her takke for hans indsats, ved at kaste lys over denne luskede affære. Den løser dog langt fra det egentlige problem, at alle danske officerer nu de facto er blevet afvæbnede. Jeg giver ham helt ret i, at man kan undre sig over, at så få linieofficerer blander sig i debatten, eller gør ophævelser over forhold, der forringer deres muligheder for at forsvare deres land – her mest principielt set. Mange vil nok undskylde sig med, at sagen ikke var betydningsfuld nok til at risikere karrieren i 1972.

  Sager om Hjemmeværnets våben og ”kupammunition” har flere gange været behandlet i pressen de sidste 30 år, men ingen erindrer, at vore tjenestepistoler også var indblandet. At man nu i år 2000 tager projektet op igen, og beordrer det effektueret i 2002, så officererne det år skal aflevere deres tjenestevåben, kan stadig ikke forklares udfra kendskabet til sagen fra 1972, medmindre Poul Nyrup Rasmussens regering også følte sig truet af de danske officerer, og deres tjenestepistol.

  Ebbe Talleruphuus

  Kommentar af Ebbe Vig — 9. september 2006 @ 21:28

 5. Ja, sørgeligt er det at gamle officere ikke kan huske hvad er skete i 1972. Hverken Mortensens baggrund eller karriere har betydning for den kendsgerning at officerers mulighed for at have registreret våben ved deres regiment, forsvandt i 1972.
  Måske skyldes den dårlige hukommelse at de pågældende officerer ikke var interreseret i våben eller havde overvejet hvorfor forsvaret egentligt havde våben.
  Jeg husker imidlertid godt den generelle trussel fra den kolde krigs tid
  finn thomassen

  Kommentar af finn L. Thomassen — 4. oktober 2006 @ 18:28


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: