Danmark

15. juli 2006

At tage Danmark ved et kup?


15. juli 2006

Afvæbning af alle danske officerer

Hæren er sendt til udlandet, hjemmeværnet er stækket og officererne afvæbnede. Det er en smal sag for en fjendtligt sindet organisation at overtage magten i Danmark ved et kup

Af fhv. orlogskaptajn Ebbe Talleruphuus

Før regeringen Anders Fogh Rasmussen overtog ledelsen af Danmark nåede Poul Nyrup Rasmussen og hans Forsvarsminister Hans Hækkerup at beordre en afvæbning af alle danske officerer. Forsvarschefen General Chr. Hvidt kan næppe have ønsket dette for sine officerer, for historisk set har officerer alle dage haft deres personlige våben til selvforsvar – det være sig en sabel, en kårde, eller som nu en 9 mm. Neuhausen pistol. Enhver person der vil angribe en dansk officer har indtil år 2002 måtte tage i betragtning, at officeren er bevæbnet og i øvrigt har pligt til at forsvare sig – og dermed sikre, at hans kampkraft fortsat står til rådighed for landets forsvar. Ifølge den Kongelige Forholdsordre, underskrevet af Hans Majestæt Kong Frederik den Niende den 6. marts 1952 (med tilføjelser 26.april 1961), har alt militært personel pligt til, uden at afvente ordrer, at imødegå ethvert angreb, og sikre, at kunne nå til sit tjenestested hurtigst muligt. Ordre om ikke at mobilisere eller ikke at gøre modstand må ikke adlydes før der foreligger fornøden vished for, at ordren er udstedt af en dertil kompetent myndighed. Modstanden skal foregå ved brug af alle til rådighed stående midler. 5.kolonnevirksomhed skal bekæmpes.

Denne forkortede udgave af Forholdsordren giver et klart billede af, at en dansk officer har pligt til at forsvare sig med de midler han eller hun har til rådighed, og det var her deres personlige håndvåben skulle anvendes. Efter år 2002 har officeren kun rådighed over sin tjenestesabel – eller hvad der findes af køkkenknive i hjemmet. Ikke meget, når man må forvente, at modstanderen er bevæbnet med maskinpistol og håndgranater.

Hvad kan det så skyldes, at en ellers effektiv Forsvarschef vælger at efterkomme en ordre fra sin regering om, at afvæbne sine officerer uden at gøre ophævelser?Der foreligger ingen lov, og derfor er der heller ingen forudgående debat i Folketinget, før udstedelse af FKO Bestemmelsen i år 2000. Pressen er holdt helt uvidende, så der skrives intet om sagen af journalisterne, der ikke som normalt har informationskilderne på plads – officerer i det danske Forsvar er loyale mod Forsvarschefen, og gør ikke vrøvl over hans ordre, der via signaler fra diverse chefer bliver rundsendt til værnene til foranstaltning september 2002. Alt foregår som en helt intern sag i Forsvaret. De få officerer, der måtte have undret sig over, at skulle miste deres eneste håndvåben, blev sat på plads omgående, så i løbet af nogle måneder var alle Neuhausen pistolerne værnsvist inddraget. Officielt blev det sagt, at formålet med inddragelsen var at forhindre, at flere officerer valgte tjenestepistolen til at begå selvmord, men den historie troede ingen på – den slags panikløsninger er helt utænkelige, netop i Forsvaret. De officerer der ønsker at begå selvmord skal nok finde en løsning – også nu, hvor det så må blive harikiri med tjenestesablen! Ingen spurgte dybere til formålet – det kunne jo også have været, for at undgå tyveri fra hjemmene, tænkte man, ligesom dengang Hjemmeværnets personel skulle aflevere al ammunition til deres tjenestevåben i hjemmet. At formålet kunne være politisk inspireret talte man kun om privat med kollegerne – men ingen var vel i tvivl om det virkelige formål, for regeringen Nyrup Rasmussen havde jo allieret sig med flere radikale ministre, der gennem mange år havde arbejdet målrettet mod at nedskære Forsvarets kampevne til et minimum.

 

De styrker, som Forsvaret i dag har til rådighed, trænes primært til internationale opgaver, og de skibe Søværnet får bygget i dag, er primært indrettet på at skulle arbejde med fredsskabende opgaver fjernt fra Danmark – en slags globalisering af Forsvaret – med andre ord: Kan de radikale ikke fjerne det danske Forsvar som de har ønsket det i 100 år, kan de da sørge for, at det er så langt væk fra Danmark, at det reelt er uden indflydelse på en islamisk inspireret terroraktion i fædrelandet. De officerer, der gør tjeneste i Danmark kan man afvæbne, og Hjemmeværnet kan man stække, så det ender med, at Forsvaret reelt mister sin hjemlige, umiddelbare kampevne – og stadigvæk véd kun få noget om, hvad der virkelig foregår – end ikke Folketingets medlemmer er orienteret! Hvad er det nu man kalder den slags undergravende virksomhed i et demokratisk samfund?

Jihad genoptages af unge i Paris


Frankrigs Nationaldag fejredes i de pariske forstæder med afbrænding af 60 biler. 32 er arresteret. I modsætning til urolighederne sidste sommer, hvor der var direkte konfrontation mellem de unge indvandrere og politiet, har man nu fundet på en udvikling af ildspåsættelses-metoderne, så politiet ikke kommer direkte i sammenstød med de unge. Til gengæld er overvågningen af området øget, så det alligevel lykkedes at få arresteret de 32.

På TTV3 læser vi 15. juli 2006 at optøjerne i Paris stod på 3 uger sidste sommer. Ikke desto mindre læste vi på : http://english.people.com.cn/200511/05/eng20051105_219181.html den 5. november 2005, at 78 blev arresteret torsdagen forinden i forstæderne til Paris, hvor 519 biler blev brændt af. Den sidste opblussen skete efter et tragisk uheld – med  to fældige dødsfald i Clichy-sous-Bois den 27. oktober, efter et par unge havde forsøgt at flygte fra en politikontrol.

Clichy-sous-Bois ligner en kunstig kulisse, der er ved at rådne op i et ikke-attraktivt boligområde nordøst for Paris af størrelse som er Gellerup ganget med 200-300 og hvad kvalitet angår er totalt på deroute.

Officiel arbejdsløshed 22 pct blandt unge (reelt mindst det dobbelte). At Frankrig har valgt at indkvartere tidligere indbyggere fra Nord – og Vestafrika der allerede fra 1960-erne og senere suppleret yderligere med såkaldte flygtninge, bør enhver kunne se nu er helt hen i vejret med mindre det netop drejer sig om en fornyet “Bastille-Storm”.

Sidste år fortsatte urolighederne med bilafbrændinger og omfattende hærværk langt ind i efteråret og bredte sig først til andre storbyer Frankrig, siden til andre europæiske storbyer, bl.a. København og Århus.

Århus kommune valgte for nylig at belønne områderne, der var mest ramt af indvandreoptøjer, bilafbrænding, andre ildpåsættelse, butiksødelæggelser o.s.v. sidste sommer med 300 mill. kr.: https://danmark.wordpress.com/2006/06/09/300-mill-kr-i-gevinst-for-jihad-tiltag/

Sonia   

Kan du klare denne opgave?

Filed under: Culture, Uncategorized — Tags: , — Jørn @ 04:03

Forestil dig at du for din politisk ukorrekte indstilling, som du ikke lægger skjul på, er blevet dømt til fængsel på livet af den politiske korrekte elite, ene og alene fordi næsten alle danskere var blevet nogle sølle skvat uden mandsmod igennem bare to generationer og ikke turde sige fra som du.

Du føres ned til cellen, hvor du nu skal tilbringe resten af dine dage. I cellen sidder allerede to andre, en immigrant og en dansker af din egen kaliber.

Se, nu er du imidlertid lidt heldig, for fangevogteren er faktisk politisk ukorrekt i det skjulte. Han giver dig følgende oplysninger og derefter et tilbud, der muligvis kan redde dig fra denne fortabelse af al frihed i din ydre verden:

“Den ene af dine to fremtidige medfanger taler altid sandhed, den anden lyver om alt. Desværre får du ikke oplyst, hvilken der taler sandt, og hvilken der lyver.”

Se, nu får du følgende mulighed: Nede for enden af gangen ind til cellen er der to tilsyneladende ens døre. Fangevogteren oplyser dig, at den ene dør fører til friheden, den anden dør fører fortsat til den fortabelse du allerede er dømt til og blevet præsenteret for. Fangevogteren oplyser videre, at begge de to fanger i cellen fik det samme tilbud om at vælge mellem dørene. Men de valgte den forkerte dør begge to. Du skulle være lidt mere heldig, for du kan muligvis få de to andre fanger til at hjælpe dig.

Og så til spørgsmålet:

Du må stille én af fangerne i cellen ét spørgsmål, inden du vælger én af dørene nede for enden af gangen.

Hvilket spørgsmål vil du stille til hvilken af fangerne? NB: Ét spørgsmål til én af de to fanger i cellen.

Kan du klare denne opgave, kan du blive fri. Så gode råd er dyre.

Giv mig en kommentar med dit svar.

Sonia

PS: For bedre at forstå, især 2. og 3. kommentar, prøv:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/modtagede-orienteringsbreve/