Danmark

10. juli 2006

Skattefinansieret kvindemishandling p.g.a. middelalder-traditioner skal standses nu!


Ingen over eller ved siden af loven

– vi er snart tilbage ved kirkebesættelser for de udviste, der ikke ville hjem

Omskæring af kvinders kønsdele, fortsat fra :

https://danmark.wordpress.com/2006/07/09/skattefinansieret-vold-mod-kvinder-pa-vore-sygehuse/

At lade en kulturtradition, der behersker visse grupper i andre verdensdele, bestemme, hvorledes vore love skal praktiseres i Danmark, er ikke alene uhyrligt; det er i sig selv forræderi.

Vi kender alle de såkaldt gode argumenter, “jamen, så sker det på køkkenbordet i det skjulte og volder mere skade og smerte”.

Man kunne lige så godt lade vold, tyverier og hærværk forløbe upåtalt med den “gode centralistiske begrundelse”, at de stakler har fået for meget sødsuppe som børn og for mange eller for få afklapsninger. Og det siger jeg jer; det vil vinde genklang hos vore værste – et helt studium er opbygget over ideen, der skriver sig tilbage til Sigmund Freud, K. Marx m.v. Kriminologi – omgivelser og alle andre er skyld i dine ulykker, ja, samfundet, d.v.s. naboerne. Du er uskyldig.

Vi volder ikke kvinden skade og smerte, vi fastholder et forrykt kvindesyn sammen med dem, der vil overtage landet med deres rige venner i Mellemøsten.

Prøv du, at kupere et par foxterrier-hvalpe, medens din frelste nabo ser til, og her er der ikke engang tale om noget, der generer hundene synderligt, dels fordi halen er noget ganske andet, og det netop foregik, medens de var nyfødte.

Du ryger lige lukt i spjældet, vil jeg gætte på.

Praktiserer de deres lovstridige traditioner, det være hundekampe, hanekampe, skal de udvises af landet straks. Praktiserer familien eller andre skæring i kvinders kønsorganer privat eller på anden måde, skal de, der stammer fra den kultur i selskabet, straks returneres til den kultur for bestandigt, og eventuelle danske skal straffes, som loven foreskriver. Det er ikke så svært.

Det samme gælder flerkoneri og andet, hvor de mener deres hjemlands ret eller traditioner skal gælde mere end vore love.

Det ville være klart som dagen for en ordentlig dansk regering.

Kan vi ikke få aftale med hjemlandet, og det er efter sigende et stort problem, også for England og andre, ved jeg, så må vi have international konvention straks (hvis vi allerede har såkaldt international ret til det i forvejen, men bare ikke praktiserer det). Denne konvention indgået af vestlige nationer skal sætte os i stand til at sætte dem af i eller tæt på hjemlandet.

Længere er den ikke.

Sonia

PS:

Straffeloven ændredes 27/9 i 2005:
http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20050090929-REGL :

UDDRAG:
§ 245. Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed.

Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 246. Har et legemsangreb, der er omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

§ 247. Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246, af en person, der tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, kan straffen forhøjes med indtil det halve.

Stk. 2. Det samme gælder, når en lovovertrædelse som nævnt i §§ 244-246 begås over for en person, der efter karakteren af sit arbejde er særlig udsat for vold.

3 kommentarer »


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s