Danmark

9. juli 2006

Skattefinansieret vold mod kvinder på vore sygehuse ?


Hvidovre Hospital:

Omskæring af kvindelige kønsorganer

female genital mutilation (FGM)

Uddrag hentet fra : http://www.gyncph.dk/procedur/obstet/omskr.htm

Denne oplysning har man valg at kommentere på:

http://arkaisk.blogspot.com/2006_06_01_arkaisk_archive.html#115140793913

FGM: defineres som rituelle praktikker med fjernelse af seksuelle kønsorganer.

 1. CIRCUMSION: Den såkaldte Sunna omskæring, hvor man fjerner forhuden på klitoris og som regel den yderste del af den.
 2. KLITORIDEKTOMI: Hele klitoris og større eller mindre dele af labia minores er fjernet.
 3. INFIBULATION: Den såkaldte Faraoniske omskæring, hvor man fjerner klitoris, labia miniores og en del af labia majores med efterfølgende sammensyning, således at der kun efterlades et lille hul til urin- og menstruationsblod.

Alle omskårede gravide skal visiteres til afd.læge Lis Brooks til en svangreundersøgelse. Der skal være uddannet kvindelig tolk til stede ved alle konsultationer. Fortrinsvis skal de visiteres til jordemoderundersøgelse hos Hanne Gylche i Jdm. Centret i Lyrskovgade. ’Visiteres’ mener vi indikerer, at behandlingen – d.v.s. mishandlingen af kvinder – sker på skatteydernes regning, såfremt visitationen sker fra egen læge som anført. Vi spekulerer på, om ikke der kan opstår ventetider på disse afdelinger, hvor man i ét væk også skal åbne og lukke kvinderne af hensyn til nogle middelalderkrav fra mellemøstlige og afrikanske voldsmænd – set med normaldanskeres øjne. Der er vel døgnåbent, men vi hører ikke noget herom. Om der er ”weekend-takster” fremgår ikke. Hvad mon de gør i Jylland? Hende Lis Brooks og hende Hanne Gylche har vist travlt.

Brug søgemaskiner og hjælp os. Husk, kun de vigtigste ord med et plus imellem.

(Jeg ser at flere søgninger indeholder hele sætninger. Søgemaskiner kan ikke læse men genkende ord)

WHO (under FN) har en Technical Working Group, der angiveligt oplyser og viser film herom: Cultural and Social Dimensions Of Female Genital Mutilation. Hvorvidt der fra den kant tages afstand synes nemt at betvivle, når vi læser på : http://www.sst.dk/publ/publ1999/forb_omsk_piger/index19.html

Der er en forening, som er imod: http://www.pigeomskaering.dk/page.asp?type=page&menu=5

Der var en som i 1992 angiveligt skrev om lovligheden og forbindelsen til Koranen i Kristeligt Dagblad, 25. november 1992:

http://www.islamstudie.dk/etik_bio.omskaer.kvinde.htm

Citat fra denne sidstnævnte url: I forlængelse af omskærings-debatten, der var i gang i november 2002, skal det for god ordens skyld præciseres, at kvindelig omskæring i mange lande er eksplicit forbudt ved lov.

I Danmark hører kvindelig omskæring

under straffelovens paragraf 245 stk.

2, der kan give op til seks års fængsel

for legemsbeskadigelse og under

skærpede omstændigheder op til

ti års fængsel.

Nogle politikere har endog foreslået, at man burde have mulighed for at straffe forældre, der har fået deres datter omskåret i et land, hvor kvindelig omskæring er tilladt.

Aminah Tønnsen, december 2002 (citat slut)

Sonia valgte fremhævningen med stort og svineblodsrød, som i Dannebrog på Flådens skibe. Meget a propos…alvoren taget i betragtning.

Kvaksalveri?

Vil det sige, at Hanne Gylche og Lis Brooks hver gang skal finde på en medicinsk indikation, som det kaldes, at det er nødvendigt for helbredet. Det kan de ikke.

Var det noget Lisbeth, Lisbeth kunne tage op? – og på den anden, så bliver det lovligt, skal vi vædde?

Omskæring af kvinder er et andet klart eksempel på Retspluralisme på vej mod magtovertagelsen i Danmark, der muligvis allerede er sket:

Sharia i Høje-Taastrup

http://www.taastrupnetavis.dk/default.asp?Dok=30&Emne=1″

citat: ”På et møde i Politikens Hus med deltagelse af Lars Prier (DF) og Svend Erik Hermansen (S) fra Byrådet og Naser Khader (Radikal MF) var der enighed om at rose byrådets initiativ: at ansætte en Sharia-ekspert i kommunen. Læs som vedhæftet fil:

Sharia, “Islamisk lov” har to kilder:

Den ene kilde er Koranen, hvorfra et mindre antal vers tages i anvendelse. Den anden kilde er hadith, som er en samling af overleveringer om, hvad Muhammed plejede at mene, gøre eller sige i forskellige situationer. Herfra hentes langt den største del af de skriftsteder, som lægges til grund for sharia.” citat slut

Læs mere på:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/08/forskellig-lov-for-forskellige/

Supplement:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/15/du-skal-svare-igen/

Sonia

PS: Hvad der ske:

https://danmark.wordpress.com/2006/07/10/skattefinansieret-kvindemishandling-pga-middelalder-traditoner-skal-standses-nu/

12 kommentarer »

 1. Hvad gør vi for at standse det gallopperende vanvid, “reglementeret omskæring” på Hvidovre Hospital?
  Jeg foreslår, at vi politianmelder de involverede ansvarlige med henvisning til fremviste, straffelovens paragraf 245 stk 2.
  Kirsten

  Kommentar af Kirsten Madsen — 10. juli 2006 @ 00:52

 2. Hvad gør vi for at standse det gallopperende vanvid,”reglementeret omskæring”
  gyselig knæfald for barbarisk fremmed kultur på Hvidovre Hospital?
  Jeg foreslår, at de ansvarlige involverede politianmeldes efter fremviste Straffelovens paragraf 245 stk.2.
  Kirsten

  Kommentar af Kirsten Madsen — 10. juli 2006 @ 01:02

 3. Det vil nok være klogt at se på §245 stk 2.- eller hvad den nu er blevet til (se nedenfor)

  Er der nu sket en opblødning af paragrafferne til gummi med de sædvanlige fraser og clichéer?

  Siden de praktiserer det stadig?

  Du må simpelthen undersøge Straffelovens seneste udgave.

  Jamen, er jeg helt enig “reglementeret narkohandel” bliver det næste.

  Straffeloven ændredes 27/9 i 2005:
  http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20050090929-REGL  :

  UDDRAG:
  § 245. Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed.

  Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.

  § 245 a. Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.

  § 246. Har et legemsangreb, der er omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

  § 247. Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246, af en person, der tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, kan straffen forhøjes med indtil det halve.

  Stk. 2. Det samme gælder, når en lovovertrædelse som nævnt i §§ 244-246 begås over for en person, der efter karakteren af sit arbejde er særlig udsat for vold.

  Sonia

  Kommentar af Sonia Wahnloop — 10. juli 2006 @ 11:35

 4. Jeg ville nok spørge Peders kone i Aalborg, hvordan man angriber/griber an.
  Væsenet har uhyre magt.
  Talte med en overlæge for nogle år siden, der hævdede, at han nemt kunne spare 1 mill. kr. om dagen på Aalborg Sygehus og samtidig gøre det bedre for de syge….., hvis han fik et antal private livvagter med automatiske håndvåben og skudsikkert glas i bilruderne.

  [DETTE EKSEMPEL ER IKKE ANFØRT FOR AT DRAGE SYGEHUSBESPARELSESASPEKTET IND – UDELUKKENDE FOR AT ILLUSTRERE MAGTEN, DER KAN LIGGE BAG] 

  Sonia 

  Kommentar af Sonia Wahnloop — 10. juli 2006 @ 11:43

 5. Vi kender alt til, hvorfor det får for lov til at foregå i strid med loven: “Jamen, der bliver meget værre, hvis de selv gør det på køkkenbordet.”

  Det er stadig lovløshed, og loven skal overholdes, ellers kan der gås på kompromis med andre dele af Straffeloven.

  Har de praktiseret omskæring, eller bliver pigerne syge og søger læge af den grund, skal hele bundtet straks udvises af landet.

  Uden konsekvens har vi tabt på forhånd, både i dette og andre spørgsmål, hvor en middelalderkultur ramler mod vor lovgivning og levevis.

  Niels

  Kommentar af Niels — 10. juli 2006 @ 19:24

 6. […] udføres volden på danske sygehuse i stedet, og skændslen er skattefinansieret, så folk, der hader den form for vold, tvinges til […]

  Pingback af Omskaering udbredt i Afrika - og paa visse danske hospitaler « Danmark — 15. juni 2008 @ 15:09

 7. […] Skattefinansieret vold mod kvinder på vore sygehuse […]

  Pingback af Saa kom der hul paa sager om omskaering « Danmark — 14. januar 2009 @ 22:00


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s