Danmark

8. juli 2006

LANDSFORRAEDERI – OGSÅ I NORGE


LANDSFORRÆDERI UDEN MINDSTE TVIVL – OGSÅ I NORGE

=====================================================
Fra: Høyesterettsadvokat ERIK GJEMS-ONSTAD
1395 HVALSTADÅpent brev: Diskrimineringsombud Beate Gangås
19. september 2005
=====================================================
Barne- og familiedepartementet 8036 Dep 0030 Oslo

Jeg så i fjernsynet nylig at du var utnevnt til diskrimineringsombud, og at du gledet deg til å begynne. Jeg vil gjerne at du skal vite hvamange nordmenn mener om det arbeidet du har påtatt deg. Diskrimineringsloven og de endringene som samtidig ble vedtatt i andre lover, innebærer grove brudd på gamle norske rettsprinsipper, som også ergrunnleggende for enhver demokratisk rettsstat, nemlig ytringsfrihet, likhet for loven, frihet til å leie ut husrom til hvem man vil eller ansette hvem man vil, uhildede domstoler og regelen om at den som fremmeret krav, har bevisbyrden for kravets rettmessighet. Alle disse reglene skal du se bort fra og motarbeide i ditt fremtidige arbeid til fordel for utlendinger på bekostning av dine egne landsmenn.

Det er mange nordmenn som ser dette som et svik mot din egen nasjon. Jeg har tidligere skrevet om dette i bladet Juristkontakt og referert denne artikkelen i mitt eget blad Nytt og Kommentarer nr. 5/2004. s. 8.I nr. 7/2004, s. 4, har jeg i et brev til Erna Solberg sammenliknet hennes restriksjoner overfor nordmenn med de tiltak som tyskerne iokkupasjonstiden satte i verk overfor nordmenn, og jeg karakteriserte dette, som også mange andre nordmenn gjør, som et forræderi mot vår egennasjon.I nr. 8/2004, s. 12 har jeg skrevet om radbrekkingen av grunnlovens § 112.I nr. 9/2004 s.1 kommenterte jeg St. meld. Nr. 49 (2003-2004), som ligger til grunn for den loven du skal benytte for å tvinge nordmenn til å akseptere alle inntrengerne, som naive politikere har latt komme inn i vårtfedreland.

I nr. 10/2004, s. 11, viste jeg en statistikk, som viser hvordan inntrengernes etterkommere er i ferd med å overta vår hovedstad. I nr.1/2005 s.11, påpekte jeg i et brev til Aftenposten at barneproduksjon er enmeget lønnsom næring for fremmede folkeslag i Norge, og hvordan forsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå opptrer mer som politiker enn som forsker og underslår den utvikling som SSB tidligere har regnet med, og at vi må regne med at nordmenn blir en minoritet i Norge i løpet av de nærmeste 50 – 60 år.

I nr, 4/2005, s. 1, viser jeg et eksempel på problemer og stridigheter, som kan oppstå ved å ansette fremmede som må ha egne doer, fordi de ikkevil sitte på våre toaletter.I nr. 5/2002 side 2 refererer jeg et par artikler, som kanskje visergrunnlaget for Fremskrittspartiets brakvalg og Høyres katastrofe vedstortingsvalget.I nr. 6/2005 s. 1 viser jeg hvordan våre topppolitikere i dag lider underfremmedfrykt, og i nr. 8/2005 s. 5 flg. har jeg referert og kommentert delovene eller ulovene du skal håndheve, og i nr. 9, s 7, har jeg i brev tilErna Solberg og side 8 i brev til Cathrin Bretzeg gitt uttrykk for hva jegog mange med meg mener om deres opptreden i forbindelse med denlovgivningen du har påtatt deg å håndheve. Jeg ser ikke mer positivt påditt engasjement. Jeg kjempet under hele okkupasjonstiden med livet som innsats for å få detyske okkupasjonstroppene ut av landet. Jeg er innstilt på å bruke dekreftene jeg har igjen på å få dagens inntrengere ut av landet. Jeg har alltid forsøkt å være lovlydig mot norske myndigheter.

Men hvis du skulle klare å få meg tiltalt for hatefulle ytringer eller dømt for ikke å leie ut husrom til en som ikke kan sitte på do, vil jeg ikke tadette tyngre enn om jeg skulle blitt straffet for å gå med en binders i knapphullet under den tyske okkupasjonen. Jeg vil ikke unnlate å nevne at jeg i den senere tid flere ganger har hørt om skoleelever som uttaler at de hater utlendinger etter at de er blitt trakassert eller plaget i skolegården mens lærerne gjemmer seg bort. Men dette berører vel ikke deg og ditt virke.

Med hilsen
Erik Gjems-Onstad Høyesterettsadvokat

Bilag: De nevnte nummer av Nytt og Kommentarer. Brev til Gangås 031005Sendt 3.10.05 til:”Alle” norske aviser. Biskopene i Norge. De norske politiske parti. Departementene og Statsministerens kontor. Nasjonale aktivister.
________________________________________________________________

“I tider med bedrag som dagens orden, er det en revolusjonær handling å si sannheten”.
George Orwell

 EU: Fra Beate til Benita: http://spydet.blogspot.com/2006/09/fra-beate-til-benita.html

10 kommentarer »

 1. Bra! Det later til at sannheten er det som er vanskeligst å innrømme.

  Kommentar af Frank — 16. juli 2006 @ 18:51

 2. Åbentbart, når man løjet

  Sonia

  Kommentar af Sonia Wahnloop — 16. juli 2006 @ 21:03

 3. […] Historie meget lig denne kunne bringes om den skæbnesvangre afvikling i Norge og i Danmark […]

  Pingback af Hvidbog om landsforræderiet « Danmark — 8. august 2009 @ 11:38

 4. […] Norge […]

  Pingback af Labour insider Andrew Neather afslører hemmelig dagsorden « Danmark — 25. oktober 2009 @ 09:57


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: